3 augustus 2009

Heel de Oosterse wijsheid gaat op één Westerse boekenplank, zei geloof ik Carlyle (vpmc)

.

Eén keer verlichting staat op 49 euro, menselijkheid inbegrepen:
De Dalai Lama schenkt zijn vrolijkheid vier dagen aan Frankfort.

Jan Grossarth

Waar anders het doel staat, heeft nu Zijne Heiligheid plaatsgenomen. Op de bühne in het voetbalstadion van Frankfort zit, in kleermakerszit gehurkt in een fauteuil, de veertiende incarnatie van de Dalai Lama. Rondom hem op het podium, zitten drie professoren in tenue. Met de benen gekruist spreken zij over hun geliefkoosde thema’s: de klimaatvorser Mojib Latif over de klimaatmaatregelen, over de interest spreekt de ethicus-economist Karl-Heinz Brodbeck en over het gegarandeerde basisinkomen de ondernemer Götz Werner. De Dalai Lama geeuwt. Hij wiebelt met zijn bovenlijf heen en weer. Götz Werner onderbreekt de meditatie: “Het was misschien het moment, om eens aan Zijne Heiligheid te vragen, wat hij vond van de idee van een basisinkomen.”

Tot en met zondag heeft de Dalai Lama vier dagen zijn optreden gedaan in de Commerzbank-Arena van Frankfort. Per dag kwamen er zo’n tienduizend mensen – niet meer dus dan kortgeleden nog voor de wedstrijden van de tweedeklasserploeg FSV Frankfurt. “Uitweg en Hoop” staat de zaterdag op het program. Dat past mooi in deze tijd, maar ook al is het crisis, en bijgevolg hoogconjunctuur voor de zoekers naar zingeving, toch zijn er wat minder bezoekers opgekomen dan twee jaar terug voor de masterclasses van de Dalai Lama in Hamburg. Nu waren de kaartjes ook niet echt goedkoop: negenenveertig euro voor één dag, honderd vijfentwintig voor de vier dagen samen.

Ja, en wat vindt Zijne Heiligheid van een onvoorwaardelijk basisinkomen, een idee waar de mensen in India en Tibet misschien minder vertrouwd mee zijn dan hier te lande? De Lama zegt: “Ik weet het niet. Ik ben nu meer in de war dan daarnet. Niets in het leven kan enkel positief zijn, want er zijn ook altijd negatieve bijwerkingen.” Plots schiet hij in een luide lach, en de mensen lachen met hem mee. Een toehoorster, die zojuist nog applaudisseerde voor het basisinkomen, slaakt een kort gilletje van vervoering bij deze heilige eerlijkheid. Zij perst haar handpalmen op elkaar, ten teken van boeddhistische zegening.

Overal in en rond het stadion ruikt het naar wierookstokjes, al is er nergens een te zien. Nadat in het eerste podiumgesprek de ontbossing, de interest en de overmatige vleesproductie gehekeld waren, werden er in de persruimte gehaktballetjes aangeboden op wegwerpbordjes, en cola in kartonnen bekertjes, waarbij te hopen valt dat de drie inrichtende boeddhistische verenigingen zich niet op de kapitaalmarkt in de schulden hebben gewerkt: zaterdag nog was de 1,6 miljoen euro kostende organisatie deficitair. Het hoge bezoek is nu eenmaal geen commerciële aangelegenheid en ook geen wereldjongerendag. De gemiddelde leeftijd ligt wellicht tien jaar onder die van een katholieke Zondagsmis. De deelnemers doen denken aan andere hoogmissen van de menselijkheid, zoals biologische kankercongressen of antroposofenbijeenkomsten, waar onzekere mensen naar voorbeelden op zoek gaan, die hen kunnen sterken in hun vermoeden dat er een spirituele werkelijkheid moet bestaan naast de materiële.

Elke morgen weer houdt de Dalai Lama een begroetingsrede. Zaterdag wil een presentator daarop nog de bezoekers welkom heten, maar als hij het leidmotto wil noemen overvalt hem een blackout. Hij kijkt op zijn spiekbriefje: “Ach ja: één wereld, één idee, één hart.” Kort daarop vergeet ook de Dalai Lama het thema, en laat hij zich door een monnik die schuin achter hem zit dit in het oor fluisteren. “One world? Yes. One heart, one mind - hm, I don't know.” Hij lacht om zijn eigen bescheidenheid: “Er zijn er die mij God-koning noemen, anderen noemen mij een demon. Maar ik ben tenslotte ook gewoon een mens.” Zijn stem schiet piepend de hoogte in en galmt lang na in de Arena. De toehoorders applaudisseren.

De Dalai Lama zegt dat het “fundamentele niveau” van de mens, voor hem dat van de menselijkheid is, en van de naastenliefde; dat niveau was het belangrijkste, belangrijker dan secundaire, of nog verdere niveaus waar bijvoorbeeld de religie haar plaats had. Op dit fundamentele niveau heerst er in de Arena de grootste harmonie, en de gnuivende Heilige is een prima projectiescherm voor humanisten, socialisten, sympathisanten van onderdrukte volkeren en christenen voor wie de Paus te intolerant en te veeleisend is. Over het secundaire niveau wordt niet gediscussieerd. Wellicht is dat allemaal één groot misverstand.

“Ik wil eindelijk daden zien”, roept de klimaatvorser – applaus. Zijne Heiligheid zegt over de klimaatpolitiek: “Misschien sterft straks de wereld, misschien brandt de zon binnenkort niet meer, en dan is dat gewoon de realiteit. Maar tot zolang moeten wij zo gelukkig zijn als mogelijk.” Applaus. De Lama wuift de menigte toe, wat de harmonie hernieuwd de hoogte injaagt. Hij zegt: “Geestelijk welzijn zal nooit met een machine geproduceerd kunnen worden.”

Aan het eind van de discussie legt de Dalai Lama de professoren witte sjaals om de hals, een paar honderd bezoekers lopen voor het podium en maken foto’s, een vrouw in een geel T-shirt prevelt: “Dit is de beste mens van heel de wereld.” De Dalai Lama neemt zich (op het fundamentele niveau) niet zo ernstig, neemt de politiek en de intellectuelen niet ernstig, hij lacht en predikt menselijkheid en weet de harten te raken.
De professoren kletsen, in hun midden geeuwt de lachende infantiele Godmens. Ja, God is misschien wel een clown?
.
F.A.Z., 03.08.2009, Nr. 177 / Seite 27

Labels: , ,

31 Comments:

At 3/8/09 22:47, Anonymous pierre plum said...

@Marc

Je kan de leegheid van zijne schijnheiligheid de Dalai Lama niet beter samenvatten, dan je hier hebt gedaan.
Proficiat Marc!

grt
pierre

 
At 3/8/09 23:06, Blogger Marc Vanfraechem said...

Het is natuurlijk de verdienste van de journalist van de Frankfurter Allgemeine!

 
At 3/8/09 23:52, Anonymous Marc Huybrechts said...

Tja, oosterse wijsheid en westerse wijsheid, het zijn alletwee zware onderwerpen. Als men daar niet heel voorzichtig mee omspringt, in termen van opinies, dan kan men heel gemakkelijk in cultuurarrogantie vervallen.

Laat ons enkele observaties maken, en tegelijkertijd opinies verkondigen over die observaties.

1) Eerste observatie+opinie eromtrent. Zijne Heiligheid is duidelijk geen dommerik. In antwoord op een typische naieve (want naief-linkse) Westerse strikvraag omtrent "een ONVOORWAARDELIJK basisinkomen" (dus iets voor niets, of rechten zonder plichten) antwoordt hij met "er zijn ook altijd negatieve bijwerkingen". Er zijn veel Westerse intellectuelen die dat niet meer beseffen. Verdorie, het doet aan de bijbelse (dus 'Westerse') wijsheid denken van "geef aan Caesar...en aan God...".

2) Tweede observatie in de vorm van een vraag. Wie zat er in dat voetbalstadium om naar dit spektakel te komen kijken? Waren het duizenden Tibetanen? Of waren het Westerse jongeren die duidelijk geen voeling meer hebben met de eigen 'Westerse spiritualiteit'. Men kan materieel rijk zijn, maar spiritueel leeg. (Euro 49 X 4), dus bijna 200 euro om zich wat spiritueel te kunnen voelen. Mon Dieu! Ik dacht vroeger, lang geleden, dat er niets zotter was dan jongeren uit het Californiaanse onderwijs die zichzelf moesten gaan 'vinden' en dus eerst een tijdje boedhist wilden worden. Blijkbaar zijn er vandaag zo ook vele Duitsers.

3) Dus, de Dalai Lama was omringd door drie "kletsende" Westerse professoren. En het was een Westerse grapjas die de absurde rethorische vraag stelde of God wel "een clown" zou kunnen zijn? Nou, dat is zeker geen indicatie van "Westerse wijsheid", maar wel van Westers nihilisme of van Westerse arrogantie.

 
At 4/8/09 21:30, Blogger Marc Vanfraechem said...

U geheel volgend, beste Marc Huybrechts, zou ik zelfs voorstellen dat wij in het vervolg ook opmerkingen in de trant van "het kan vriezen, en het kan dooien", als discursieve scherpzinnigheden aanvaarden.

 
At 4/8/09 22:15, Anonymous pierre plum said...

@Marc

Wat vindt Zijne Heiligheid ervan om Tibet culturele autonomie te geven?
"Ik weet het niet, ik ben nu meer in de war dan daarnet.niets in het leven kan enkel positief zijn, want er zijn altijd negatieve bijwerkingen"
Ik hoor het hem al zeggen.

grt
pierre

 
At 4/8/09 22:29, Blogger Marc Vanfraechem said...

Ik vrees Pierre, dat Zijne Heilige Incarnatie zich daar geen bal van aantrekt, en liever hier en daar een handje drukt, bv van Hussein Obama, van Angela Merkel, van de aartsbisschop van Canterbury, van Mandela, van Karol Woytila destijds ...en intussen enkele stuivers vergaart?

 
At 4/8/09 23:08, Anonymous pierre plum said...

@Marc

't Is in elk geval een betreurenswaardig fenomeen, iets als een Bokrijk voor would-be intellectuelen.
Hier moet ik alweer het woord van de Farizeeër over de tollenaar uitspreken:
"dank u, Heer, dat ik niet ben zoals die tollenaar daar."
Ja, in tegenstelling tot Zijne Heiligheid konden die Farizeeërs bijzonder scherp zijn.Je kwam er niet met 'elk nadeel hep zijn voordeel' en ''t kan vriezen en 't kan dooien'.

grt
pierre

 
At 4/8/09 23:55, Anonymous pierre plum said...

Nof FF Zijne Heiligheid

Ik lees op zijn site dat hij zichzelf: 'a Marxist monk' noemt
'because more ethical than capitalism'.
Het Engels van die man is debiliterend net als zijn glimlach.
Met de jaren wordt het alleen erger, en toch moet ik toegeven dat het fenomeen ook fascinerend is. Hier heb je dus het voorbeeld van een totale underachiever, die wereldberoemd wordt, zelfs een Nobelprijs voor de vrede krijgt, eigenlijk niets kan, maar wel permanent wijsheden debiteert, en die in het Westen door sommigen op de handen gedragen wordt.
Zijn boeken, worden in geen enkel serieuse krant besproken, maar vaak als verjaardags- of kerstgeschenk aan neefjes en nichtjes aangeboden, onder het mom:'t kan misschien geen goed maar 't kan ook geen kwaad(zoals de zegen van de valse bisschoppen).
Hij is eigenlijk een soort voorbeeld van hoe de middelmaat toch met glans kan slagen.
De kleren van de Keizer ook.
Zijn debiliterende glimlach is ook besmettelijk, als je teveel naar Huy gaat alwaar zijn Boeddhistisch centrum ingeplant is, loop je voor je het weet ook met zo'n glimlach op je snuit, tot ergernis van vriend en kennis.
Shit,how i love to hate that man!

pierre plum

 
At 5/8/09 16:47, Anonymous Marc Huybrechts said...

Ik denk, beste Marc Vanfraechem, dat er een groot verschil is tussen concrete/fysieke fenomenen en abstracte constructies. Het eerste kunnen zelfs kleuters leren herkennen, terwijl het tweede een doolhof voorstelt waarin intellectuelen regelmatig verloren lopen.

Nogmaals, vele intellectuelen (zeg maar journalisten en professoren) hebben geen benul van de negatieve bijwerkingen van een "onvoorwaardelijk basisinkomen". En dat is omdat zij, in tegenstelling met 'gewone mensen', zich dikwijls meer laten leiden door ideologische dogmas dan door empirische observaties.

Maar, het zou inderdaad (nog) beter geweest zijn als Zijne Heiligheid het woordje "zal" (in plaats van "kan") had gebruikt. Zijn 'hedging' was dus een vorm van 'voorzichtigheid', die eigenlijk mooi overkomt in vergelijking met het (impliciete) dogmatisme van zijn 'ondervragers' en van andere Westerse grapjassen.

Het zou natuurlijk beter zijn als u, in de toekomst, uw scherpe sarcastiche pen meer zou proberen te richten op ideeen, stellingen, of acties van personen, in plaats van op het louter afbreken van die personen zelf. Franse 'filosofen' (e.g. Bernard H-L), Amerikaanse ex-politiekers (e.g. GWB, noteer vooral die EX), Belgische politiekers (vul zelf maar in), enz...zouden het zeker apprecieren, en het zou u ook helpen hoeden tegen vervallen in excessief sentimentalisme gelijk dat van PP. Het is een 'raad' die ikzelf soms ook over het hoofd zie. Maar, ik geef toe dat personen 'afbreken' door velen als meer "amusant" wordt gezien. Die les kan men beginnen te leren vanaf het schoolplein...

 
At 5/8/09 18:27, Anonymous pierre plum said...

@Marc Huybrechts

Ik denk dat je niet door hebt dat wat Zijne Heiligheid de Dalai Lama over het basisinkomen zegt, eigenlijk een sjabloon is. Ik volg Zijne Heiligheid nu al meer dan twintig jaar, en hij beantwoordt elke vraag met dezelfde geijkte formule. Dat heeft uiteraard veel te maken met zijn religieuse overtuiging, die elk werelds gebeuren als relatief ziet, derhalve ook de beslissing om een basisinkomen in te voeren. Daar zijn voor- en nadelen aan, maar hij zou net hetzelfde antwoorden indien je hem vroeg of democratie nu goed was, of gelijkheid van de sexen. De man vertrouwt gewoon op een aantal automatismen, die zijn fans nu juist bijzonder vinden.
Indien jij dezelfde stompzinnige praat zou uitslaan, dan was je de risée van de site, maar omdat Zijne Heiligheid het zegt is het interessant en merkwaardig.
Ik hou niet van mensen die voortdurend dezelfde eeuwige waarheden debiteren, en nooit aan 'denken' toekomen.
Zegt dat woord je nog iets marc huybrechts, 'denken'? ik mag het hopen.

grt pierre plum

 
At 5/8/09 21:10, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ Pierre Plum

1) Het woord "sjabloon" ken ik niet. Is dat een recent Vlaams/Nederlands woord?

2) Wat de Dalai Lama zelf betreft, of eerder zijn "geijkte formules": I defer to your greater knowledge of his peculiarities, but - unlike you - I do NOT "love to hate that man". How can you "hate" a man, who preaches (and, as far a I know, also practices) 'peace', and who is on the run from a totalitarian regime? De Dalai Lama kan men best niet beoordelen als iemand die in Gent geboren en getogen is, maar wel als iemand die in een totaal andere historische kontekst geboren werd. In plaats van te verwachten dat die man gelijk een gediplomeerde van de Univs van Gent of Leuven zou spreken, komt het er dan op aan van redelijke oordelen te vormen over 'de pijlen die hij heeft gemaakt met het hout dat hem door de (vreselijke) geschiedenis werd gegeven'. Dat is een taak die MEER denken vereist en MINDER schimpen.

3) Ja, het woord "denken" zegt me nog iets. Precies daarom richtte ik mijn commentaar NIet op de eigenaardigheden van de Dalai Lama - wie zonder zonden is moge de eerste steen werpen - maar WEL op (a) het afbraak-beleid van MvF ten aanzien van (ruwweg) 'redelijke' personen, i.p.v. opinies en daden, en (b) de aanwezigheid en het gedrag van al die westerlingen in dat voetbalstadium in Frankfort.

 
At 5/8/09 22:22, Anonymous pierre plum said...

@Marc Huybrechts

Ik deel de zgn pacifistische overtuiging van Zijne Heiligheid niet, en jij overigens ook niet.
Het is wel duidelijk dat oorlog en geweld soms de enige oplossing zijn uit een aanslepend conflict.
Ik ben de VS en Engeland, en uiteindelijk ook de Soviets dankbaar dat ze België van Hitlers juk bevrijd hebben. Waren ze allemaal zo vreedzaam geweest als Zijne Heiligheid, dan zouden wij nu geen relatieve vrijheid genieten.
Vrijheid moet je verdienen, en desnoods bevechten, anders ben je een slaaf.Zie Hegel Phenomenologie des Geistes, over meester-slaaf.
ik wil wel rekening houden met het feit dat Zijne Heiligheid uit zijn land gevlucht is omdat hij bang was voor Mao en zijn politiek.
Ik verwijt hem ook geenszins dat hij steun is gaan zoeken bij het Westen en meer bepaald de VS.
Ik verwijt hem ook niet dat hij iedereen wil betrekken in zijn strijd voor een cultureel autonoom Tibet.
Wat ik hem wel verwijt is zijn spirituele pretentie, zijn compassionate glimlachje, zijn vaak onnozele uitspraken over politiek en filosofie. Ik vergeet hierbij niet dat Zijne Heiligheid van de positie van absoluut heerser, zowel wereldlijk als spiritueel, in één klap in de moderne wereld is gekatapulteerd.
Maar dat hij als een sluwe vos in zijn rol van wijsheidsmarketeer, met zijn vage uitspraken, een soort superagent voor het Boeddhisme is geworden, betreur ik.
Het Boeddhisme is meer waard dan wat Zijne Heiligheid met zijn Disney uitstraling ervan heeft gemaakt.Hij heeft uiteindelijk de Oosterse filosofie een zeer slechte dienst bewezen. Het is tot een banaal Tibetaans product geworden.

sjabloon = uitgeknipt patroon, iets wat eindeloos herhaalbaar is.

grt pierre plum

 
At 5/8/09 22:32, Blogger Marc Vanfraechem said...

Kijk Marc Huybrechts, schimpen deed ik nergens, en ook draaide ik geen gebedsmolen af, want zulke dingen kan ik met een gerust gemoed aan u overlaten.
Ik vertaalde enkel, en wel uit een blad dat enig intellectueel aanzien bezit.
Maar, while we're here, wens ik wel de stupiditeit van die theocraat (helemaal geen democraat) hier speciaal voor u te bevestigen en in het belachelijke te trekken.
Natuurlijk, dat zie ik ook wel, is die man lang niet zo dom als zijn volgelingen, die hem immers nog eens rijkelijk betalen in ruil voor zijn hebefrene lach en zijn platitudes, of in het beste geval voor een wit sjaaltje.
PS: "sjabloon" is in het Engels zoiets als templet, stencil, template, cliché, stereotype, platitude, commonplace.

 
At 5/8/09 23:14, Anonymous traveller said...

Mama mia,

Die vent is er in geslaagd op zijn eentje de chinezen in een slecht daglicht te plaatsen, zonder leger, geld of gelijk welk wapen.
De Indiërs hebben hem practisch opgesloten in een Himalaya bergdorp in Noord Indië waar ze hem wilden laten rustig sterven.
Ondertussen is hij uitgegroeid tot de kampioen van de "vrede" en de verpersoonlijking van de weerstand tegen het chinese communisme. Hij is verdorie verder gekomen dan de amerikanen in Vietnam.

Wat hebben jullie feitelijk nodig om iemands kwaliteiten te erkennen, hij bespeelt de internationale media als een volwaardig artiest en hij heeft een geldkoffer gecreeerd om U tegen te zeggen, waar al zijn volgelingen in dat indisch dorp van leven, plus stuurt hij nog geld naar de bergstammen in Tibet, waar ernstig gevochten wordt.

Het feit dat hij een kleine godsdienstige groep vertegenwoordigt en een kleine bevolking spreekt meer voor zijn persoonlijkheid dan tegen hem.

 
At 5/8/09 23:21, Anonymous pierre plum said...

@traveller

Niet iedereen houdt van hypocrieten die de vrede prediken, maar geld verzamelen voor wapens.
Het is een kwestie van smaak, traveller.

grt pierre plum

 
At 6/8/09 00:59, Anonymous Marc Huybrechts said...

Mama mia! Wat een serie van ongejustifieerde 'zekerheden' en vooroordelen. Om van de 'stromannen' dan nog maar te zwijgen.

@ Mvf

Heeft er iemand beweerd dat u een "gebedsmolen" zou afdraaien? Ik geloof - nee, ik weet - van niet. Een opvallend personen-afbraak-patroon ontwaren is iets anders dan een "gebedsmolen" (of dezelfde woorden repeteren). Maar, zoals ik u reeds eerder vertelde, het is een veel-gebruikte techniek die uit de 'Marxistische academie' komt, en die (spijtig genoeg) vandaag zelfs direct gebruikt wordt door de executieve overheid van de grootste Westerse democratie.

Over het sofistische/contrived onderscheid tussen "schimpen" en ridiculiseren of "in het belachelijke trekken" ga ik het echt niet hebben. U zijt het die opgescheept zit met het postmodernistische 'nonserieux', niet ik.

En op welke basis plakt u het etiket "theocraat" op de Dalai Lama? Oefent die man een politieke functie uit vandaag, over een bestaand politiek bestel, en op een 'theocratisch-absolutistische' wijze? Zou hij op de een of andere manier een dergelijk politiek bestel bepleiten? Is hij al niet sinds zijn jeugd een vluchteling van een bestaand totalitair bestel. En zou het niet waar zijn dat hij ijvert voor een beperkte graad van tolerantie voor 'verscheidenheid' binnen dat bestel (wat getuigt van zijn realiteitszin). Maar, ik vermoed dat u geen serieuse basis behoeft voor uw beschuldigingen, want anders zou u minder vertalen uit vermeende kranten met "intellectueel aanzien" (maar ook met verderfelijke ideologische agendas).


@ Pierre Plum

1) Inderdaad, ik deel de pacifistische overtuiging van Zijne Heiligheid niet. Maar, integendeel met u, besef ik beter dat dat veel gemakkelijker is voor mij (en voor u ook) dan voor de Dalai Lama. Per slot van rekening is onze bekommernis voor het lot van Tibet wat....0,000? En wij hebben voorlopig nog steeds de US army tussen ons en het Chinese 'volksleger' van het Politbureau.

2) Het is ook goed dat u beweert van "dankbaar" te zijn voor onze bevrijding van "Hitler's juk". Niettemin kan ik me echt niet ontdoen van de indruk dat u onder de eersten zou staan om de VS te blameren als ze iets gelijkaardigs zouden doen voor de povere Tibetanen? (Maak u geen zorgen, de idee zelf al zou bij Obama-maniacs niet kunnen opkomen in dit late stadium van de Westerse vrijheids-periode).

3) Dank u voor de uitleg van "sjabloon". In ruil, zal ik u een ongewenste 'raad' geven. Wat een bepaalde mens echt denkt en 'voelt' kan doorgaans moeilijk geweten worden. Een goede leidraad om mensen te beoordelen (vanop afstand) is van te kijken naar degenen die zijzelf als hun vrienden en hun vijanden beschouwen. Vermoedelijk, wanneer u van uzelf zegt dat "I love to hate" de Dalai Lama, onder al de vreselijke creaturen die op het geopolitieke toneel rondwaren, dan is dat veelzeggend....

 
At 6/8/09 19:08, Anonymous traveller said...

@ pierre plum

Dus de Tibetanen hebben het recxht niet zich te verzetten tegen de Chinese invasie, volkeren- en cultuurmoord?
Waarom? Zijn ze minderwaardig omdat ze een religieuze maatschappij vorm hebben?

 
At 6/8/09 19:43, Anonymous Anoniem said...

@traveller

De Tibetanen hebben alleszins dat recht, maar ik dacht dat Zijne Heiligheid nu juist beweerde dat de Tibetanen op een vreedzame manier dienen verzet te plegen.
Ik heb niet gezegd of geschreven dat de Tibetanen minderwaardig zouden zijn omdat ze een religieuse maatschappijvorm hadden, ik heb wel gezegd dat ik van Zijne Heiligheid nog nooit een interessante gedachte heb kunnen noteren.Hij blaast koud en warm, zoals we dat van zoethoudertjes gewoon zijn.In mijn visie is de man een spiritule clown, zoals trouwens aangegeven in het artikel van de FAZ.En daarmee houdt het voor mij op.

grt pierre plum

 
At 6/8/09 19:53, Anonymous traveller said...

@ pierre plum

Ik heb een zeer persoonlijke mening over wat mensen "zeggen".
Een Pakistaanse vriend vroeg me eens of gesproken woorden voor mij onbelangrijk waren en of bedreigingen voor mij geen betekenis hadden? Dit was na een zeer heetgebakerd dispuut met een Afghaanse gangster/mujahedeen.
Mijn antwoord was: woorden zijn trillende warme lucht, ben je ooit bang geweest van trillende warme lucht?
Ik antwoord met betrekking op de Dalai Lama op de zelfde manier: wat hij vertelt past in het kader van wat de media willen horen zonder iemand voor het hoofd te stoten, wat hij doet is totaal anders, kijk naar zijn daden en hoe hij de hoop in Tibet levendig houdt en hoe hij Tibet blijft in de belangstelling houden.

 
At 6/8/09 20:07, Anonymous pierre plum said...

@Marc Huybrechts

Met alle respect dat ik voor de VS heb, zou ik het toch niet kunnen appreciëren indien zij om Tibets wil, de oorlog zouden verklaren aan China.
Al meer dan eens heb ik mijn bewondering geuit voor het pragmatisme van de VS, en ik vind de Amerikaanse filosofie met Dewey, Thoreau en Emerson op kop, van hoog niveau.Ik ga ook graag eens naar New York, en voel mij daar goed thuis, hoewel meer bij de democraten dan bij de republikeinen.Ik heb ook al een paar keer geschreven dat ik het vrijheidsideaal van de VS hoog inschat, maar dat dat ideaal niet mag ten koste gaan van sociale gelijkheid. Daarom blijf ik Europa verkiezen boven de States, en zou ik het appreciëren indien de Europese unie hechter werd, en niet eenzijdig militair van de States afhankelijk.
Ik heb van u dan weer sterk de indruk dat de VS maar goed zijn in de mate dat ze Republikeins zijn.
Derhalve vertegenwoordig je eigenlijk maar de helft van de VS.
Je denkt bijzonder zwart-wit.Altijd de good boys en de bad boys, en ik kan mij daar moeilijk in vinden.Misschien komt dat dan weer door mijn opvoeding bij de jezuïten, die gekend zijn voor hun nuanceringsvermogen, op gevaar af van laxisme.
Het klopt inderdaad dat ik G.W.Bush als een dieptepunt zie in de recente Amerikaanse geschiedenis, maar hierin ben ik alles behalve origineel, ongeveer 80% van de Europeanen vindt dit.
Dat komt volgens u door indoctrinatie van de linkse pers.
Ik dacht het niet.Europa is nu eenmaal geen Amerika, en over het nut en de zin van bepaalde militaire interventies wordt er hier anders gedacht.
Maar daarom beschouw ik je niet als een bad guy.Ik denk dus niet dat je door de rechtse pers geïndoctrineerd bent om de mamon van de olie en het geld te dienen, neen ik denk dat jij denkt dat de wereld gewoon beter af is met mensen al G.W.Bush dan met Obama.
Het moet mogelijk zijn om verschillend te denken zonder te demoniseren toch?
Wat betreft Zijne Heiligheid ben ik uitgepraat.Ik vind hem een zeer middelmatig man, die voor vele Westerlingen als een soort spirituele leider geldt. Ik herhaal van hem moet ik het eerste verstandig woord nog horen.

grt pierre plum

 
At 6/8/09 21:36, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ PP

We zijn zeker akkoord dat het moet mogelijk zijn van verschillend te denken zonder te demoniseren. Prceies daarom is er hier nu een discussie geweest, in plaats van uw 'oorspronkelijk' oneliner klouderschopje. Ik hoop dat u beseft dat 'ridikulisering' (ook van de Dalai Lama) dikwijls een subtiele vorm van demonisering is, en soms een niet-zo-subtiele.

Het onderwerp hier was de Dalai Lama, en daarover zijn we duidelijk uitgepraat. Het onderwerp was niet de VS, noch Europa, noch Obama, noch mijn politieke voorkeuren. Twee correcties:

- De sociale gelijkheid - in de betekenis van sociale mobiliteit - is veel groter in de VS dan in het gros van Europa.

- In de VS zijn er wel een aantal Democratische politiekers die ik verkies boven vele Republikeinse politiekers. Als ik bijvoorbeeld voor een keuze zou staan tussen, enerzijds de Democratische senatoren Nelson (Nebraska) of Bayh (Indiana) of Lieberman (Connecticut) en, anderzijds de Republikeinen governor GWBush (Texas) of ex-senatoren gelijk Thurmond (S Carolina) of Lott (Misissipi), dan zou ik zo voor de die bepaalde Democraten kiezen. Maar ik zou inderdaad meer Republikeinen kunnen aanhalen die ik boven veel Democraten zou verkiezen. In tegenstelling met u, mijn oordeel berust niet op hokjes-denken en kudde-denken (80 procent zei u van Europeanen...) noch op media darlings, maar op redelijke (langdurig) volgen/kennis van die persoonlijkheden.

P.S. In New York City voel ik me helemaal NIET "goed thuis".

 
At 6/8/09 21:46, Anonymous pierre plum said...

@Marc Huybrechts

Dat is misschien het essentiële verschil dat ik mij in New York city zeer goed thuis voel, en jij helemaal niet. Laat ons het daarop houden.

grt pierre plum

 
At 11/8/09 13:54, Anonymous Belgica Dividenda Est said...

@ Pierre Plum

Ik lees deze draad nu pas en vraag me daarbij af op welke bron u zich baseert voor uw stelling dat de Dalai Lama geld zou verzamelen voor wapens.

 
At 11/8/09 14:00, Anonymous Belgica Dividenda Est said...

@ Pierre Plum

PS: Ik ga er daarbij van uit dat de Dalai Lama de hypocriet is waar u naar verwijst. Verbeter mij gerust indien u een andere hypocriet voor ogen had.

Belgica Dividenda Est

 
At 11/8/09 14:17, Anonymous traveller said...

@ BDE

Waarom zou de Dalaï Lama een schijnheiligaard zijn als hij in het geheim een verzetsstrijd financiert?
Moet Tibet zich gewoon laten oplossen zoals oploskoffie? Of moet hij de chinezen verwittigen?

 
At 11/8/09 17:33, Anonymous pierre plum said...

@BDE

Ik antwoordde op traveller, die mij
schreef dat Zijne Heiligheid geld verzamelde en stuurde o.m. naar de tegen de Chinezen vechtende bergstammen.
U moet het traveller vragen, hoe dit precies in elkaar steekt.
In elk geval heb ik nooit enige uitleg gekregen toen ik het in Huy vroeg of het geld, dat ingezameld werd voor Tibet, al dan niet gebruikt werd voor wapens.
Ik werd op de bekende glimlach getrakteerd.

grt pierre plum

 
At 11/8/09 18:30, Anonymous traveller said...

De gewapende weerstand in Tibet komt bijna integraal van de Khampas. Het is een stam van bergbewoners op wiens grondgebied de chinezen zich niet wagen. Ze vereren de Dalaï Lama als een God en accepteren de aanwezigheid van de chinezen helemaal niet.

 
At 11/8/09 22:54, Anonymous Belgica Dividenda Est said...

@ Pierre Plum
Bedankt

@ Traveller
Bedankt voor de info over de Khampas.

Conclusie: we weten het niet of de Dalai Lama de Khampas of andere rebellerende Tibetanen met wapens ondersteunt, of met geld opdat ze er wapens mee zouden kunnen kopen.

Indien de Dalai Lama dit zou doen, dan is hij inderdaad een schijnheiligaard. Gebeurt wel meer in de politiek, louter om pragmatische redenen.

Zou zoiets echter wel het meest pragmatische zijn dat de Dalai Lama in de gegeven omstandigheden zou kunnen doen?
Wees zeker dat bij de minste aanwijzing van zijn betrokkenheid bij dergelijke activiteiten de Chinezen er als de kippen bij zouden zijn om hem als een ordinaire terrorist af te schilderen.
Daarbij zou dit voor de Chinezen wel eens het gedroomde excuus kunnen vormen om het noordoostelijke deel van de met Indië betwiste grensgebieden nog eens binnen te vallen.
http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/KG10Df01.html
Volgens wat ik op volgende kaarten zie, grenst het gebied van de Khampas aan die betrokken Indische deelstaat:
http://en.wikipedia.org/wiki/Khampa
http://en.wikipedia.org/wiki/Arunachal_Pradesh
Ik geloof niet dat Indië China ooit een dergelijk excuus zal gunnen.
Daarom heb ik zo mijn twijfel dat de Dalai Lama de Tibetanen zou helpen zich te bewapenen.

Wat mij betreft hoort de Dalai Lama in dezelfde categorie thuis als alle gekroonde hoofden en kroonprinsen: mensen naar wiens wijsheid wij zogenaamd zouden moeten luisteren louter en alleen omdat zij daartoe van bij de geboorte voorbestemd werden. Met alle Chinezen, maar niet met den dezen.

Geef mij dan maar een geestelijke leider zoals onze paus (huidige of een van de vorige), die werd tenminste door zijn gelijken verkozen.
Daarenboven vertelt de paus tenminste zinvollere zaken.

 
At 11/8/09 23:14, Blogger Marc Vanfraechem said...

@ omnes: ik moet Belgica Dividenda Est hier bijtreden, grosso modo. Ik weet wel zo goed als niets van dat Indisch-Tibetaans-Chinees geschil af, maar wat ik wel weet is dat die Dalai Lama op mij een onnozele indruk maakt, en filosofisch, westers, discursief mag doorgaan voor een nul in het cijfer zoals de ongelukkige uitdrukking zegt. De (Indische) Nul telt namelijk wel degelijk mee in ons getallenstelsel, maar de mossel noch vis-uitspraken van de glimlachende Geïncarneerde... niet.
De huidige Paus is dan weer wel een ernstig te nemen intellect (tenminste Habermas moet ik daar niet van overtuigen).
En natuurlijk was mijn opzet, bij mijn vertaling (want ik zei niets zélf, al keurde ik het artikel vanzelfsprekend meer dan goed), méér gericht tegen de onnozele Westerse volgelingen, dan tegen de persoon zelve van Zijne Onnozele Geïncarneerdheid!

 
At 11/8/09 23:24, Blogger Marc Vanfraechem said...

@ omnes: "ik zei niets zelf", behalve dan, dat ik aan mijn blogartikel een geheel eigen titel gaf!

 
At 12/8/09 08:36, Anonymous Belgica Dividenda Est said...

@ Marc Vanfraechem

"Wat ik wel weet is dat die Dalai Lama op mij een onnozele indruk maakt, en filosofisch, westers, discursief mag doorgaan voor een nul in het cijfer...
En natuurlijk was mijn opzet... méér gericht tegen de onnozele Westerse volgelingen, dan tegen de persoon zelve van Zijne Onnozele Geïncarneerdheid!"

Inderdaad. Het doet deugd om eens te lezen hoe de F.A.Z. hem en zijn Westerse fanclub in hun blootje zet.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>