21 mei 2009

Zeven cartoons en acht weetjes over de EUSSR

Wist je dat de Europese Unie ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van de val van het communisme een videoclip de wereld ingestuurd heeft? En dat ze daarbij "vergeten" is te vermelden dat de Polen met hun vakbond "Solidarnosc" als eerste de val van het communisme inleidde. Ken uw communistische geschiedenis, Europa, want Vladimir Bukovsky heeft gelijk, het is onze toekomst...


Wist je dat er bij de EU-Commissie zoveel fans van het communisme werken dat het nauwelijks meer een rel is wanneer Duitse senatoren begroet worden met de DDR-vlag? Wir haben est nicht gewusst...


Wist je dat de Europese Unie lak heeft aan democratie, laat staan dat ze de ongewenste uitkomst van al even ongewenste referenda zou respecteren? Zonder de ratificatie in Duitsland (Hooggerechtshof), Tsjechië en Polen (President), en Ierland (Referendum) is er van een "Verdrag van Lissabon" eigenlijk nog helemaal geen sprake. Maar desalniettemin traint de Europese Commissie al enige tijd een leger eigen diplomaten, ook al vindt zo'n "External Action Service" enkel maar zijn grondslag in dat niet-geratificeerde verdrag...


Wist je dat de Europese Unie in haar verwoede pogingen om de moslims niet voor het hoofd te stoten een verstrenging van de godsdienstneutraliteit voorstaat? De nieuwe regulering laat de aanbieders van publieke diensten, inclusief de private aanbieders daarvan, niet langer toe om religieuze symbolen in hun gebouwen aan te brengen. De Europese Unie, je weet wel die fameuze "gemeenschap van waarden" waarover iedereen in Brussel vol lof over spreekt, wordt zo nog meer de doodgraver van onze eigen identiteit.


Wist je dat de Europese Unie de gelijkheid van man en vrouw tot nieuw dogma verheven heeft? Een intern document geeft aan dat de diensten van de EU voortaan de aanspreektitels "Mijnheer" en "Mevrouw" moeten mijden in het kader van de seksegelijkheid. En ook al konden enkele EP-leden het document laten herroepen ("Political correctness gone mad" aldus Roger Helmer) toch blijven de ideeën zelf als een zwaard van Damocles boven onze hoofden hangen.


Wist je dat de meest naïeve en incompetente Eurocraten van allemaal bij OLAF, het fraudebestrijdingsorgaan van de EU, tewerkgesteld zijn? Want hoe kan je het anders verklaren dat zij zich in Sofia op een fraudebestrijdingsbezoek door een taxichauffeur laten oplichten? En dit soort berichten zijn trouwens schering en inslag. Waarom? Omdat bureaucraten nooit in de echte realiteit geleefd hebben en dus vogels voor de kat zijn in de buitenwereld... Ik ben de afgelopen maanden voor Libertas vier maal naar Sofia geweest en heb mij daar nooit in de luren laten leggen. Toeval of niet? Ik denk het laatste.


Wist je dat de budgetten van de Europese Unie één grote vetpot zijn om de bureaucraten zelf een meer dan mooi luilekkerleven te kunnen geven en om vrienden te kunnen bevoordelen? Meer nog, de budgetten van de EU zijn zo lek als een zeef, en controles die naam waardig bestaan gewoon niet. Een Italiaanse tandarts kon zo bijvoorbeeld honderdduizenden euro's claimen voor de promotie van zonnepanelen en het bedrag achteraf probleemloos in de aankoop van een Ferrari steken. Voor de echte fans bestaat er trouwens ook een bloemlezing van 100 typerende fraudegevallen van "Open Europe".


En last but not least nog even een open deur intrappen. Wist je dat een recente studie van de "Assembly of European Regions" wetenschappelijk aangetoond heeft dat sterk gedecentraliseerde staten (vooral dan inzake fiscaliteit en bestuurszaken) economisch merkelijk beter presteren dan unitaire en gecentraliseerde staten? Redenen te over dus om de EUSSR en haar harmoniseringdrang met hand en tand te blijven bestrijden! Voor het te laat is...


(Deze zeven cartoons werden met toestemming van hun makers in de laatste edities van het LVSV-magazine Blauwdruk gepubliceerd.)

2 Comments:

At 21/5/09 09:59, Anonymous Anoniem said...

In zijn boek 'EVOLUTION AND ETHICS'(G.P. Putnam's Sons, 1947, p. 235) nam Sir Arthur Keith het op voor "small nations", want, zo stelde hij, "they come nearest to what I think an evolutionary unit should be in an ideal world. Economists have stigmatized small nations as out of date, as anachronisms, and as anomalies. In very truth, it is not small nations, but the great ones, which are anomalous; they have been created in the fierce struggle for power and ever more power. Small nations have succeeded in maintaining their independence, their sovereignty, not because of their power, but because of the strength and resolution of their national spirit."

In zijn artikel "The Vital Importance of Separation" (verschenen in "Rothbard-Rockwell Report" van april 1994), waarschuwde Rothbard dat "Beyond a small quantity, national heterogeneity simply does not work; the nation disintegrates into more than one nation, and the need for separation becomes acute."

In diezelfde geest had hij een jaar voordien in een ander artikel aanbevolen "[to] proceed with the decomposition and decentralization of the modern centralizing and coercive nation-state, deconstructing that state into constituent nationalities and neighborhoods", met als gevolg dat "we shall at one and the same time reduce the scope of government power, the scope and importance of voting and the extent of social conflict." Murray N. Rothbard, NATIONS BY CONSENT:DECOMPOSING THE NATION-STATE -www.panarchy.org/rothbard/nation.html

 
At 21/5/09 10:52, Anonymous Lucas said...

De cartoons zijn echt wel zalig!

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>