26 mei 2009

Meer dan 1/3 van de PS-kandidaten is moslim...

Een trouwe lezeres van mijn weblog zond mij zonet een overzicht door van alle (ogenschijnlijke) moslimkandidaten op de Brusselse PS-lijst voor de regionale verkiezingen van juni met de vraag om deze informatie te verspreiden. Na verificatie van haar lijst via de officiële campagnewebsite van de Brusselse PS blijkt inderdaad dat de Brusselse PS overduidelijk inzet op de moslimstemmen in Brussel. Ook in het verleden was dat het geval. Ik hekelde de toenemende verweving van socialisme en islam/islamisme in Brussel al eerder op mijn blog. Maar vandaag kunnen we daar niet langer om heen. En of dit een goede dan wel een slechte zaak is, weet ik niet (ik ken bijna niemand van deze moslims persoonlijk en ook hun standpunten zijn mij onbekend) maar we mogen hier toch zeker wel vraagtekens bij beginnen plaatsen. Het zijn en blijven nu eenmaal de socialisten...

Maar liefst 26 van de 72 effectieve PS-kandidaten voor de Brusselse regionale verkiezingen van juni zijn (aan hun naam te zien) moslims.
n° 3 : Emir Kir
n° 7 Fadila Laanan
n° 8 Mohammed Daïf
n° 10 Sfia Bouarfa
n° 13 Rachid Madrane
n° 19 Jamal Ikazban
n° 20 Fatiha Saïdi
n° 22 Nadia El Yousfi
n° 25 Mohammed Azzouzi
n° 27 Ahmed El Ktibi
n° 28 Souad Razzouk
n° 29 Emin Ozkara
n° 35 Abdallah Boustani
n° 42 Yasmina Nekhoul
n° 43 Mohamed Errazi
n° 45 Mohamed Lahlali
n° 47 Mounir Laarissi
n° 51 Ahmed Laaouej
n° 54 Myriem Amrani
n° 55 Ibrahim Dönmez
n° 57 Ahmed Ouartassi
n° 59 Ahmet Gjanaj
n° 61 Hava Ardiclik
n° 63 Abobakre Bouhjar
n° 67 Talbia Belhouari
Bij de opvolgers is het al iets minder opvallend: drie van de zestien.
n° 4 Mahammadi Chahid
n° 7 Karim Chetoui
n° 11 Sevket Temiz
Zelf ben ik niet zozeer met godsdienst of afkomst bezig. Ik ken persoonlijk immers te veel mensen die standvastig vrijheidslievend zijn ongeacht (of misschien zelfs ondanks...) hun religie of etniciteit, ook al maken zij doorgaans wel de absolute minderheid uit binnen hun gemeenschap. Maar het blijft wel typerend voor de verloedering van Brussel en de teloorgang van onze waarden. Brussel is altijd al een smeltkroes van culturen geweest en daaruit heeft zij doorheen de jaren zeker haar rijkdom en levendigheid geput, maar de recente tsunami-influx van (welvaarts)immigranten en de overlast die daarmee gepaard gaat, dient stilaan kordaat het hoofd geboden te worden. Ik pleit al jaren voor vrije immigratie, maar dan wel samen met het drastisch afbouwen van de sociale zekerheid en met het nauw betrekken van de autochtone bevolking in dat proces. En dit laatste zonder rekening te houden met politieke correctheid maar louter met hun grieven en angsten. Misschien was het zelfs nog de Britse libertariër Sean Gabb die dit in 2004 het best verwoordde:
I do not necessarily object if people want to come to this country to look for a new life. I do object if they want this at my expense - at my expense as a tax payer, and at the expense of the constitutional rights which are my birthright.

9 Comments:

At 26/5/09 19:51, Blogger Unknown said...

Lijkt me een vrij normale evolutie. Het 33 procent cijfer is vermoed ik nog lager dan het procentueel aandeel van de Brusselse bevolking. In Rotterdam heeft men al een moslim burgemeester en men verwacht dat rond 2011 - ja over 2 jaar - meer dan de helft van de bevolking allochtoon (al dan niet moslim zal zijn). Ik vermoed dat Brussel één van de volgende steden zal zijn. Ik meen mij te herinneren dat Brussel ook al een allochtone burgemeester gehad heeft, zij het een tijdelijke.

Dit mailtje circuleert trouwens reeds een tijdje op internet en ik heb het ook al een paar keer in mijn box gehad. Het feit dat dit choqueert bewijst dat mensen zich totaal niet bewust zijn van hetgeen hen te wachten staat.

Demography is destiny.

 
At 26/5/09 20:15, Blogger Duplo Duplex said...

@ Dhr. De Roeck

Denk er op 7 juni maar eens over na als u, tegen beter weten in, dan toch voor de Open VLD gaat stemmen.

Dat u pleit voor vrije immigratie, gekoppeld aan een drastische afbouw van de SZ, is pure oikofobie. De Westerse, in het bijzonder "onze", verworvenheden afbouwen ten behoeve van immigranten. Hoe laag kan een donkerblauwe egoïst vallen?

Bij deze volgt u duidelijk de lijn van de socialistische VLD, om de groenen en roden niet te noemen.


Ben nog altijd benieuwd naar uw mening omtrent de socialistische visie van Verhofstadt - smijten met geld - m.b.t. zijn visie over de oplossing om de crisis te bestrijden in Europa.

Misschien dat Libertas een uitweg biedt voor donkerblauwe liberalen als u maar kom me niet vertellen dat u, buiten het Vlaams Belang, op 7 juni een partij in bilziek kan vinden waar u zich "thuis" voelt.

Tenzij u even hard kan liegen als Verhofstadt.

 
At 26/5/09 22:50, Blogger Nicolas Raemdonck said...

Er is een verschil tussen Aboutaleb die volledig geïntegreerd (maar niet geassimileerd) is en aan de andere kant Moureaux en zijn extremistische moslims.

 
At 26/5/09 23:18, Blogger Unknown said...

Fijn dat u zo uit de mouw het verschil kent tussen een geintegreerde-maar-niet-geassimileerde moslim en een "extremistische moslim van Moureaux". Ga maar eens snuisteren op de site van de PS van Bruxelles : het zijn allen mensen die keurig Frans spreken, een diplomaatje hebben, weten hoe ze een das moeten knopen en met mes en vork eten. Mohammed Atta wist dat ook allemaal trouwens. En zelfs al zouden het allemaal gematigde moslims zijn, wat maakt het uit, vindt u dan echt niet dat er iets gebroken is?

 
At 26/5/09 23:32, Blogger Nicolas Raemdonck said...

U wart u zelf in een kluwen van onduidelijkheid, Steven. Wat wenst u nu te stellen: dat iemand die er keurig bijloopt in een maatpak toch een extremistische moslim is? Dat de PS-moslims dat zijn? Ik ga niet antwoorden op uw vragen omdat u blijkbaar zelf meer inhoud geeft aan mijn zin, dan ik bedoeld heb.

 
At 27/5/09 01:09, Anonymous Anoniem said...

Alleen VB stemmen kan in Brussel het tij nog keren. De andere partijen zijn te laf en te politiek correct om nog op te komen voor de eigen mensen. Kijk maar naar de BNP in het Verenigd Koninkrijk, of zelfs nog maar gewoon naar de Conservatives, die staan tenminste nog in de bres voor hun identiteit. Onze politiekers kan het al lang niet meer schelen.

 
At 27/5/09 15:44, Anonymous Anoniem said...

Vrije immigratie?

Om te weten of men zich al dan niet over een eventuele immigratie moet verheugen, dient te worden nagegaan hoeveel de voortbrenging toeneemt door de vermeerdering van werkkrachten. Voorts moet worden onderzocht hoeveel verbruikt wordt aan materiaal en levensbenodigheden tijdens de bouw der huizen waarin de immigranten zullen wonen, van de werkplaatsen waarin ze zullen arbeiden, van de extra benodigde magazijnen, van nieuwe scholen, door de aanwas van bevolking vereist; ook om nieuwe wegen en eventueel nieuwe kanalen aan te leggen, de transportmiddelen te vervaardigen, de gronden te ontginnen, die nodig worden door de uitbreiding van het terrein van de arbeid. Deze en dergelijke gegevens met elkander vergelijkende, zal men tot klaarheid komen over de vraag de immigratie gewenst is. We dienen goed te beseffen dat de bevolking door haar grotere dichtheid kostbaarder publieke inrichtingen nodig heeft en de aanwas van bevolking groter kans heeft om het welvaartspeil te doen dalen dan om het doen rijzen. Alles wat op het economisch grensgebied der voortbrenging het totaal der inkomsten verhoogt - voorzover het geen wijziging brengt in de betrekkelijke vraag naar kapitaal en arbeid, is nuttig voor beiden. In geen geval zal men de immigratie per se als oorzaak van meerdere rijkdom beschouwen.

Omdat libertariërs voorstanders zijn van vrij verkeer van goederen (vrije handel), wil dit niet zeggen dat ze voorstander dienen te zijn van vrij verkeer van mensen (vrije immigratie). In geval van vrije handel worden goederen van de ene plaats naar de andere gezonden omdat er een vragende partij is die de aangeboden goederen wil ontvangen.

Met vrije immigratie is dit niet het geval. In tegenstelling tot goederen kunnen mensen zichzelf verplaatsen naar een locatie, ook als er niemand naar vraagt. Iemand zou alleen dan een ander land binnen mogen als er in het betreffende land iemand bereid is om hem een verblijfplaats aan te bieden (eventueel uit eigen zak te betalen).

 
At 27/5/09 16:17, Anonymous Anoniem said...

Let the defenders of free immigration welcome the immigrants into their own schools, streets and homes, paying personally for their food, housing, translators, social workers and lawyers. Let them put their own monies where their large mouths are.- Derek Turner http://www.right-now.org/

 
At 27/5/09 16:22, Anonymous Thomas said...

Volledig eens met de twee anoniemelingen. Alleen moet je dan wel consequent zijn en diezelfde personen die je nu dwingt alleen bij te dragen voor de migranten ook het recht geven om niet langer bij te dragen voor de staatsuitgaven die zij niet wensen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>