27 mei 2009

Climate change is godsdienst, geen wetenschap (Vincent De Roeck)

Vorige week publiceerde de Britse conservatieve denktank "The Bruges Group" de paper "Cool Thinking On Climate Change". In een zestigtal pagina's tracht de auteur, het Britse Europarlementslid Roger Helmer, de lezers ervan te overtuigen dat het huidige alarmisme rond de klimaatsverandering op leugens en bedrog gestoeld is en dat de voorgestelde - vooral Europese - maatregelen gevaarlijk en contraproductief zijn. Roger Helmer mag dan al wel een politicus en geen wetenschapper zijn, hij geeft dat ook gerieflijk toe, toch zijn zijn bevindingen en analyses zéér waardevol. Helmer brengt geen nieuwe argumenten aan maar bundelt de belangrijkste klimaatsceptische argumenten en theorieën in een vlot leesbare paper. Ik ben het niet altijd eens met zijn ideeën, zoals de idee dat enkel goederen met een intrinsieke waarde verhandeld zouden mogen worden (vanuit de Oostenrijkse School weten wij dat intrinsieke waarde niet bestaat en altijd afhangt van vraag en aanbod, ook als de verhandelde waar pure lucht is), maar grof op de korrel genomen is deze paper zeker een verademing in het sterk gepolariseerde debat.

Ook het sterk aanwezige anti-overheidsdiscours van Roger Helmer sluit nauw aan bij andere libertarische of conservatieve critici. Denken we maar aan het opiniestuk "The Climate Debate: When Science Serves The State" van professor Joseph Potts voor het "Ludwig von Mises Institute" in Alabama of aan het essay "Global Warming Revisited" van professor Michael Heberling voor het "Mackinac Center for Public Policy Research" in Michigan. Ook deze auteurs wijzen er terecht op, in tegenstelling tot dwalende neo-Keynesianen zoals een Joseph Stiglitz bijvoorbeeld, dat de overheid net zomin als private actoren over "perfecte informatie" beschikt en dat enkel de markt met inherent imperfecte informatie kan omgaan. Iets wat zeker ook toepasbaar is op de monsterrol van de overheid vandaag inzake de aanpak van de vermeende anthropogene klimaatsverandering.

De libertarische conservatief Roger Helmer put in zijn paper ook uit zijn lange carrière en staat van dienst binnen de klimaatsceptische beweging en beschrijft in geuren en kleuren een fraai aantal interessante anekdotes uit zijn leven. Zo vertegenwoordigde hij in december nog de klimaatsceptische beweging als waarnemer op de VN-klimaatconferentie in Poznan en was hij in maart nog gastspreker op de grote klimaatsconferentie van het Amerikaanse "Heartland Institute" in New York. Verder maakt hij brandhout van het IPCC en schuift hij de alternatieve theorieën van het NIPCC van professor Fred Singer (waarbij de 'N' staat voor 'Non-Governmental'...) naar voren. De film "An Inconvenient Truth" van Al Gore moet er in deze paper natuurlijk ook aan geloven, terwijl alle kritiek op de film "The Great Global Warming Swindle" op meesterlijke wijze gepareerd wordt.

Roger Helmer en diens ideeën kregen de laatste weken tevens de steun van kwaliteitskranten zoals de "The Daily Telegraph" en de "Wall Street Journal". In de eerste noemde Christopher Booker de idee van "global warming" en smeltende ijskappen "de grootste leugen ooit". In de tweede mocht Björn Lomborg ongestoord zijn theorie van het klimaat-industriële complex en de vervlechting van "big business" en "big government", los van wetenschappelijke waarheden, komen ventileren. En libertariërs als mezelf houden ons hart vast met de huidige uitgavendrift van de overheid in "groene" technologieën, want waarschijnlijk heeft de Amerikaanse investeringsgoeroe Eric Janszen overschot van gelijk toen die vorige zomer in "Harper's Magazine" al voorspelde dat de "groene" sector de volgende bubbel zou worden.

19 Comments:

At 27/5/09 15:26, Anonymous Thomas said...

Ik maak mij bij de ganse discussie soms de opmerking of het toch niet beter is het zekere voor het onzekere te nemen en ons toch wat meer te bekommeren over de toekomst van de planeet. Tegen dat de discussie beslecht is is het misschien al te laat.

 
At 27/5/09 20:10, Anonymous Pistol Pete said...

Vincent, waarom moet je in elk artikel Daniel Hannan of Roger Helmer verwerken? Niet dat het niet mag hoor, maar beide politici zijn nu toch ook niet meteen de meest bekende of meest in het oog springende van de bende hé...

 
At 27/5/09 21:00, Anonymous Daniel said...

Thomas, prima. Maar stel dat Co2 niet verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde?

Wat dan?

Dan zouden we dus miljarden euro's en talloze mensuren aan onderzoek besteden om een gas aan te pakken wat totaal onschadelijk is.

Kan me niet voorstellen dat onze planeet daar beter van wordt.

 
At 27/5/09 21:23, Anonymous Anoniem said...

Aardig om te weten is dat het ijs in Oost Antartica aangroeit.

Revealed: Antarctic ice growing, not shrinking.

http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,25349683-11949,00.html


En ook:

Little Ice Age Instead of Global Warming?
http://bourabai.narod.ru/landscheidt/new-e.htm

 
At 27/5/09 22:54, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ 'Pete'

Uw eigenaardige vraag is een slecht teken. De regimepers en de schandaalmedia staan al vol over "de meest bekende of de meest in het oog springende" politici. Dat noemt men de 'celebrity' cultuur, die is overal rondom ons aanwezig, en die begeestert de oppervlakkige massa.

Voor nadenkende mensen kan het toch niet interessant zijn van steeds dezelfde mantras te moeten aanhoren, of van zich met dezelfde soort van bagatellen (vermeende of echte schandaaltjes) bezig te houden. Het is dus goed dat Vincent de aandacht richt op individuen die van originaliteit en van onafhankelijk denken getuigen.

P.S. Misschien zit u wel op het verkeerde forum? Er is nog veel plaats op die van de 'grote' media (De Standaard, Knack, enz...)

 
At 28/5/09 22:01, Blogger Vincent De Roeck said...

In het juni-nummer van "The Freeman" recenseerde Roy Cordato het boek "Climate Confusion: How Global Warming Hysteria Leads To Bad Science" van Roy Spencer. Een echte aanrader!

 
At 31/5/09 13:59, Anonymous Tomas (op Libertarian.be) said...

het werkje van Helmer is een aaneenschakeling van halve waarheden en foute interpretaties.

Als je toch over het onderwerp wil berichten kan je misschien beter beginnen bij de wetenschap, en niet bij een werkje dat LETTERLIJK waardeloos is.

Fred Singer van het IPCC rapport is één van de gekendste lobbyisten ter wereld. Na een carrière als tabakslobbyist is hij ergens in de jaren tachtig geswitcht naar klimaat (en een paar andere onderwerpen).

Niet direct een man om veel vertrouwen in te hebben. Zijn NIPPC rapport is in ieder geval, net zoals Helmer's stuk, een aaneenschakeling van halve waarheden en foutieve interpretaties

(het is niet echt verwonderlijk dat er dezelfde soort fouten gemaakt worden, want Helmer heeft netjes overgepend wat de Exxon-lobby heeft gefabriceerd).


Ik stel keer op keer vast dat wij onszelf bijzonder kwetsbaar maken voor kritiek van de linkerzijde door kant noch wal rakende pogingen om de wetenschap te verwerpen te omarmen.

een voorbeeld van dergelijke kritiek dat ik eerder deze week tegen kwam was deze quote van Quiggin :
There are, I guess, a handful of extreme libertarians whose ideological position depends on the non-existence of global public goods requiring global policy solutions. To this group, I can only say that if your political views are inconsistent with the existence of the atmosphere, perhaps you should revise those views rather than trying to adjust reality to fit them.ik vrees dat hij gelijk heeft.

Het is nuttiger om een degelijk antwoord te formuleren vertrekkende vanuit de Oostenrijkse school, dan te trachten de wetenschap af te wijzen met rapportjes vol baarlijke nonsens .

Een verwerping die m.i. niet, zoals Quiggin beweert, ontstaat omdat het onderwerp 'klimaat' een falsifierende waarde zou hebben tov de Oostenrijkse school. Maar eerder lijkt het me een navolgen te zijn van een gevoel van antipathie tov de 'groene' strekking en zijn achterliggende ideologie.
Dat de groene ideologie fout zit, betekent echter nog niet dat de klimaatwetenschap fout zit.
Beter dan zoals creationisten de realiteit te verwerpen, denk ik dat we eens grondig na moeten denken op een gepast antwoord op het voorliggend klimaatprobleem, ipv van het uit gemakzucht te verwerpen om die oefening niet te moeten maken.

 
At 31/5/09 14:00, Blogger Vincent De Roeck said...

De fundamentele libertarische visie zou gewoon het volgende moet zijn: laat de markt het oplossen!

Hoe je het ook draait of keert, voor staatsinterventie is er hier zeker nooit plaats, tenzij je inconsequent het libertarisme predikt en liever wat cherry-pick't...

 
At 31/5/09 19:18, Anonymous Tomas (op Libertarian.be) said...

Met een dergelijk antwoord speel je de linkse critici zoals een Naomi Oreskes in de hand die stellen dat libertarisme synoniem is voor een religie, waarbij God vervangen is door "de vrije markt"

Dat is net wat jij hier doet : vertrekken vanuit een dogmatische visie ùet voorop opgelegde conclusie dat de Godgedachte niet aangevallen mag worden is (in casu : de vrije markt zonder enige interventie) en van daaruit zoek je naar een manier om dat dogma overeind te houden.

Net zoals een creationist zijn geloofsprincipe overeind houdt door die vervelende wetenschap en dat lachwekkende gedoe van een evolutieleer overboord te kieperen, bezondig jij je aan een analoog dogmatisch geïnspireerd verwerpen van de wetenschap omdat de beginpremisse onaantastbaar moet blijven.

Een leuk gedachtenexperiment in deze is : stel dat IPCC gelijk heeft en je die conclusie node aanvaardt, hoe zou je dan reageren.

Het is een moeilijke oefening (véél moeilijker dan de conclusies maar rap onder de mat te schuiven en te doen alsof ze er niet zijn), maar veel nuttiger en leerrijker.

Ik moet bekennen dat ik het libertarische antwoord op voorliggend klimaatprobleem nog niet gevonden heb.

In die mate, ik ga er niet flauw over doen, dat ik momenteel op het punt zit dat ik niet anders kan dan concluderen dat de vrije markt er inderdaad geen antwoord op heeft.

Wat m.i. het in brede libertarische kring fanatieke afwijzen van IPCC's conclusies verklaart : het is bedreigend (en daarom net zo boeiend) voor de fundamenten van de Oostenrijkse school.

 
At 31/5/09 19:21, Blogger Vincent De Roeck said...

Hier nog een interessant clipje over de climate change-leugens. Professor Bob Carter maakt met wetenschappelijke argumenten komaf met bepaalde illusies en valse waarheden rond de vermeende anthropogenische klimaatsverandering. Een aanrader!

 
At 31/5/09 19:31, Blogger Vincent De Roeck said...

Tomas, ik snap niet goed waar je heen wilt en al helemaal niet in welk opzicht de IPCC-bevindingen de 'fundamenten van de Oostenrijkse School' zouden bedreigen. Tenzij dan als het IPCC juist zou zijn en dus niet per definitie alle overheidsprojecten gedoemd zijn om te mislukken ;-)

Het geloof in de vrije markt is helemaal geen religie omdat er ook voldoende utilitaire argumenten voor handen zijn om het eerste te verdedigen. Religies zijn gebaseerd op drogredenen en (bij)geloof. De vrije markt is geen drogreden maar een op feiten gestoelde theorie: planprojecten zijn per definitie minder efficiënt dan vrijemarktwerking.

Maar goed, stel dat het IPCC gelijk zou hebben, dan nog komt de Oostenrijkse School en haar basisidee van 'niets heeft waarde tenzij mensen daar waarde aan toedichten' niet in het gedrang, misschien zelfs net integendeel. Stel dat het klimaat verandert door het gedrag van de mensen, dan zijn er twee mogelijkheden: ofwel verminderen we onze voetafdruk ofwel doen we dat niet. En om onze voetafdruk te verminderen, zijn er ook twee opties: ofwel laten we de overheid dat planmatig regelen, ofwel laten we de vrije markt (het spel tussen consumenten en producenten) haar ding doen.

Binnen de vrije markt kan jij de mensen trachten te overtuigen dat ze moeten ingrijpen en dan zullen de mensen beslissen hoe ze het beste met de klimaatsverandering kunnen omgaan. Als jij voldoende mensen kan overtuigen om hun gedrag aan te passen, dan zal je de klimaatsverandering kunnen tegenhouden. Kan je dat niet, jammer dan, maar dan is het tegenhouden gewoon niet wenselijk voor de mensen. Uiteindelijk blijven het de mensen die de keuze zullen moeten maken en zeker niet de overheid! Daarbij zou je je eigen argument ondergraven moest je zeggen dat de overheid beter weet wat er moet gebeuren dan de individuele burgers, want dan verdien je de naam 'libertariër' gewoon niet...

 
At 1/6/09 02:05, Anonymous Tomas (op Libertarian.be) said...

Carter vertelt wat van alle context ontdane halve waarheden.
Ik ben geen klimaatwetenschapper (handelsingenieur met een béétje wetenschappelijke achtergond), maar zelfs ik zie dat Carter misleidend bezig is, gewild of ongewild. En dat zelfs ik dat zie, vind ik verontrustend, want ik heb niet meer achtergondkennis dan diegene vergaard in één vulgariserend boekje.

mag ik je vragen op welke grond jij, als leek, durft te spreken over ene leugen ?

Ik vind dat een harde uitspraak voor iemand die niet de training heeft om dat te kunnen beoordelen ?

De potentieel falsifiërende waarde van het klimaatdebat zit er net in dat ik er niet van overtuigd ben dat de vrije markt er op gepaste wijze op kan antwoorden.

je schrijft :
Daarbij zou je je eigen argument ondergraven moest je zeggen dat de overheid beter weet wat er moet gebeuren dan de individuele burgers, want dan verdien je de naam 'libertariër' gewoon niet...ik denk dat "specialisten" het beter weten dan de man in de straat. Als ik ziek ben stap ik niet de slagerij binnen maar een dokterskabinet.

dat gezegd zijnde, ik ben er niet van overtuigd dat je vertrekkend vanuit louter individuele burgers ooit tot een (gesteld dat het nodig is) passend klimaatbeleid kan komen.

De huidige situatie toont dat aan : de wetenschap is het er dan wel over eens dat de mens de aarde doet warmen, de individuele burgers doen momenteel in wezen helemaal niets omdat het een "ver van mijn bed show" is.

Die discrepantie doet het libertarisme op zijn grondvesten daveren.

 
At 1/6/09 02:12, Blogger Vincent De Roeck said...

"mag ik je vragen op welke grond jij, als leek, durft te spreken over ene leugen ? Ik vind dat een harde uitspraak voor iemand die niet de training heeft om dat te kunnen beoordelen ?"

Dit is nu net het soort van autoriteitsdrogredenen die totaal irrelevant zijn. In het IPCC zaten ook massa's niet-wetenschappers of niet-klimaatspecialisten. Zelfs met dat soort argumenten, kan je nog je punt niet maken, want ook de climate change fanatici zijn 'leken'...

"ik denk dat "specialisten" het beter weten dan de man in de straat. Als ik ziek ben stap ik niet de slagerij binnen maar een dokterskabinet."

Denk dat maar gerust en trek de lijn dan maar ineens door. Waarom moeten 'niet-gespecialiseerde' burgers stemrecht hebben? Waarom mogen 'niet-gespecialiseerde' burgers nog eigen bedrijven oprichten, of erger nog, een eigen mening hebben? Een 'technocratie' is nog gevaarlijker dan welke andere vorm van bestuur ook omdat men elke vorm van kritiek automatisch al kan afweren door naar zijn eigen 'specialisatie' te verwijzen...

"De huidige situatie toont dat aan : de wetenschap is het er dan wel over eens dat de mens de aarde doet warmen, de individuele burgers doen momenteel in wezen helemaal niets omdat het een "ver van mijn bed show" is."

Net zo ver van hun bed als het conflict in Korea of de armoede in Afrika... Waarom roep je dan ook niet ineens om massataxatie om ook die problemen aan te pakken? Het is eieren of jong, Tomas, ofwel ga je ervan uit dat de burgers zelf mogen beslissen wat ze belangrijk vinden en hun geld aan uitgeven, ofwel niet. Maar als jij in naam van de gemeenschap op andermans kosten keuzes gaat maken, dan zijn we terug naar af, en is de mens niet vrijer dan enkele eeuwen geleden.

 
At 1/6/09 12:47, Anonymous pierre plum said...

@Vincent De Rouck

Hoe verklaar je dat het politiek ideëengoed zoals je het hier regelmatig formuleert, zo weinig vorm krijgt in Europa.
Gezien je ervan uitgaat dat de burger wel zelf kan oordelen over wat voor hem het beste is, moet je dan toch een verklaring hebben voor het feit dat een politieke partij die uw programma zou incarneren, hoogst waarschijnlijk de kiesdrempel niet haalt.
Als het allemaal 'bewezen' is, en empirisch vaststaat dat een algeheel vrije markt economie het beste model is om alle problemen op te lossen, dan zou de burger dat toch ook makkelijk moeten inzien, en niet langer voor een door de overheid gecorrigeerd model stemmen.
Of twijfel je aan het gezond verstand van de burger? Dat zou dan weer in contradictie zijn met je geloof in verantwoordelijkheid en redelijkheid van diezelfde burger.
Met Tomas (supra) geloof ik dat de gehele milieuproblematiek een falsifiërende factor is betreffende de vrije markt economie.
Ik zie niet in hoe men zonder overheidsinterventies vlug de nodige maatregelen zou kunnen nemen, om een milieuramp te weren.
Overigens lijkt het mij ook zonder de hypothese van een door de mens veranderd klimaat, wenselijk om het volume van bvb schadelijke uitlaatgassen te reguleren.
Voor mij is het voldoende bewezen dat vele ademhalingsstoornissen daaraan gerelateerd zijn.
Ik vrees dat indien de overheid alles op zijn beloop zou laten, het veel langer zou duren, voor er een bevredigende oplossing uit de bus zou komen.
Ik ben dus wel bereid om een stuk van mijn keuzevrijheid in te boeten, ten gunste van een leefbaarder milieu.

grtjes pierre plum

 
At 1/6/09 18:13, Anonymous Tomas (op Libertarian.be) said...

Dit is nu net het soort van autoriteitsdrogredenen die totaal irrelevant zijn. de technical notes van IPCC werden geschreven door wetenschappers, en niet door de lokale slager. En dat is relevant.

In het IPCC zaten ook massa's niet-wetenschappers of niet-klimaatspecialisten. je verwart de wetenschappelijke kant van IPCC met hetgene dat uiteindelijkv ertaald wordt naar het beleid. En waar inderdaad massa's niet-klimaatwetenschappers zich over buigen. En waar links de politiek weet te kapen, door onze eigen stomme fout alles af te wijzen als een leugen.Zelfs met dat soort argumenten, kan je nog je punt niet maken, want ook de climate change fanatici zijn 'leken'...net daarom dat het door specialisten ter zake moet bekeken worden, wetenschappers dus. En de wetenschap laat er geen twijfel over bestaan dat de mens de aarde opwarmt.


De rest van je antwoord cirkelt om red herrings, en toont mijns inziens vooral aan dat jij ook geen antwoord hebt op het probleem.
(nogmaals, stel nu dat het absoluut bewezen is, wat is dan het gepaste libertarische antwoord... ?)

groeten,
Tomas

 
At 3/6/09 09:35, Anonymous Winston said...

Gek, ook hier mis ik weer het sterkste argument tegen de broeikasgekte… Deze nieuwe hype kan in één zin om zeep geholpen worden: het ijs op Mars en het ijs op de manen van Saturnus en Jupiter smelt OOK!!! Dus hou nu op, okay? ALS er al sprake zou zijn van opwarming van de aarde, dan hebben onze menselijke activiteiten daarmee NIETS te maken! Dit “nieuwe” angstbeeld is al in de zestiger jaren van de vorige eeuw bedacht. En wie weet nog dat de grote angst in de zeventiger jaren een nieuwe kleine ijstijd was? Spaar me deze onzin en ga over tot de orde van de dag. Prachtig dat Vrijspreker tegengas geeft!

Maaarrrr… De min-of-meer conclusie aan het einde van het artikel is een foute. We moeten namelijk DESONDANKS doorgaan met het ontwikkelen van manieren om alternatieve energiebronnen te ontginnen. Milieuvervuiling is ook zonder broeikasgekte een probleem, en de olie raakt ooit op.

Ook gek dat u een hele verhandeling houdt over het niet bestaan van intrinsieke waarde (erg discutabele stellingname), en afsluit met de mededeling dat er wel eens een “groene bubble” zou kunnen ontstaan…

 
At 4/6/09 10:38, Anonymous Pieter Cleppe (op Libertarian.be) said...

Is er iemand die weet voor welk aandeel de mens verantwoordelijk is voor CO2 uitstoot, wat blijkbaar de grote boosdoener is en niet mag?

De cijfers die ik laatste hoorde zijn: 0,02 procent.

Als dat waar is, betekent dit dat de mens zo goed als geen vat heeft op het probleem. Dan valt ook het doek ook voor een deel van het probleem, en investeren we beter in eventuele noodzakelijke aanpassingen (verhuizen/dijken/...)

 
At 4/6/09 10:38, Anonymous Pieter Cleppe (op Libertarian.be) said...

Debat hierover: 0.2 of 5% ?

Verstoort de menselijke 5% de "balans"?

http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20070716161154AAOJSrc

http://www.geocraft.com/WVFossils/greenhouse_data.html

 
At 4/6/09 10:38, Anonymous Frank De Greeff (op Libertarian.be) said...

Pieter

de cijfers in je links zijn merkwaardig genoeg incorrect.

De mens heeft het aandeel CO2 met 30% doen toenemen. En wetenschappers houden -dacht ik toch- vaak rekening met scenario's waarin in totaal een verdubbeling aan CO2 zal komen.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Mauna_Loa_Carbon_Dioxide-en.svg/800px-Mauna_Loa_Carbon_Dioxide-en.svg.png

en

http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>