11 juni 2009

Kladschrift: "Pure waanzin lijkt het economische debat te domineren!" (Vincent De Roeck)

Het was de liberale Frans-Duitse econoom Jörg Guido Hüllsmann die nog niet zolang geleden het volgende liet optekenen. “France is the only country where economists are more to the left than ordinary Frenchmen, thus making it the only country where economists know less of economics than the average citizen.” Vandaag de dag lijkt die opmerking echter niet langer steek te houden. Ook in tal van andere landen hebben de Keynesianen en etatisten het economisch debat naar zich toe weten trekken, en zelfs de degelijke vrijemarkteconomen van weleer, zoals een Paul De Grauwe of een Ivan Van de Cloot, hebben hun wapen van schouder veranderd en marcheren vandaag blindelings mee met de lokroep naar nog meer controle, nog meer regels en - terug van nooit echt weggeweest - nog meer Staat. In Nederland wil Wouter Bos zelfs een examen voor bankiers gaan invoeren. In de VS worden stimulusplannen van een biljoen ('trillion') dollars zonder veel debat goedgekeurd, en ook Europa is in hetzelfde bedje ziek. Zelfs China trekt haar kapitalistische hervormingen opnieuw in twijfel. Geert Noels is misschien de uitzondering op de regel. Hij blijft als enige mainstream-econoom de Keynesiaanse recepten als 'surrealistisch' en 'onbegrijpelijk' afdoen. En ook al heeft hij gelijk, zijn visie wordt niet gehoord, laat staan overgenomen.

Er is immers op zich helemaal niets aan de hand met de vrije markt. Friedrich von Hayek was al decennia geleden van oordeel dat een occasionele recessie noodzakelijk was voor een markteconomie om bepaalde niet langer competitieve bedrijven of sectoren te kunnen liquideren. Ook de misallocaties in de markt kunnen zo teruggedraaid worden. Overregulering en goedbedoeld - maar toch o-zo-nefast - overheidsbeleid heeft de wereldeconomie op haar grondvesten doen daveren. Niet enkel was er het faliekante monetaire beleid van Alan Greenspan, maar ook stupide linkse wetten zoals de "Community Reinvestment Act" die mee aan de basis lag van de "housing bubble". De bail-outs maken de situatie alleen nog maar erger, zoals we hadden moeten leren uit het "redden" van de Britse autoindustrie in het verleden. Net als in de Grote Depressie steken ook de spoken van vaste prijszettingen en nationalistisch protectionisme weer de kop op, en lijkt het Westen andermaal af te stevenen op hyperinflatie.

De "Financial Times" mocht dan al wel een special wijden aan de toekomst van het kapitalisme, de impact daarvan was nihil. Niet allerminst omdat ook de FT enkel het ware kapitalisme predikt als het haar uitkomt in haar constante lofredes aan het adres van de EU, de WTO of de VN. Idem trouwens voor een medium zoals "Forbes Magazine" dat het kapitalisme ook enkel lipdiensten bewijst als het haar (rijke) lezers past, zoals recentelijk in hun special 'It is still good to be rich in America'. Het zou zulke vrijemarktgerichte media sieren moesten zij ook eens iets fundamenteels publiceren over deze crisis en haar oorzaken. Bedrijven zouden immers nooit "too big to fail" mogen zijn, ongereguleerde derivaten hebben de crisis helemaal niet veroorzaakt, regels mogen de concurrentie (de verschillen in bedrijfsmodel) niet nog moeilijker maken en de centrale banken zouden beter afgeschaft en hun assets geprivatiseerd worden, want die laatste hebben in de eerste plaats de crisis veroorzaakt.

De Amerikaanse president Obama kiest in deze crisistijden voor een gematigde retoriek maar de waarheid achter zijn mooie worden is helemaal anders. Barack Obama wil van de Verenigde Staten een socialistische welvaartsstaat maken naar Europees model en zijn idee van een "watchful eye" ter controle van de financiële markten, zoals geventileerd in zijn inauguratierede, is gewoon de volgende stap in dat proces. Nu is het nog wachten op zijn universele gezondheidszorg en we kunnen de Verenigde Staten voorgoed opgeven als vrij land.
Nor is the question before us whether the market is a force for good or ill. Its power to generate wealth and expand freedom is unmatched, but this crisis has reminded us that without a watchful eye, the market can spin out of control.
Nochtans zijn er binnen de libertarische intellectuele traditie voldoende fundamentele inzichten voor handen om deze moeilijke tijden het hoofd te bieden. De markt zal zich uiteindelijk herstellen, daar twijfelt niemand aan, maar de mate waarin de overheid daartoe kan bijdragen, varieert sterk. De overheid kan de recessie enkel maar in tijd verlengen door de socialistische kaart te trekken. Ludwig von Mises hekelde lange tijd geleden immers al de beknotting van het privé-initiatief door regelneverij: "Progress is precisely that which the rules and regulations did not foresee." En ook iemand als een Art Carden waarschuwde ons voor valse profeten ("Economists who do not believe in the free market economy are in fact not economists") en een Jeb Hensarling besprak reeds de noodzaak van het behoud van de 'trial and error'-mechanismen in de economie ("Once you lose your freedom to fail, you also lose your freedom to try or to succeed - and once you lose that freedom, you cease to be a free society").

En voor Austrians als mezelf wordt het alleen nog maar erger wanneer ik in de pers moet lezen dat "econoom" Geert Vancronenburg blind blijft geloven in de classicistische drogreden alsof deflatie slecht zou zijn voor de economie omdat consumenten hun aankopen zouden gaan uitstellen. Kennelijk heeft deze "econoom" nog nooit van "time preferences" gehoord of nog nooit zijn hoofd uit zijn klassieke modelboeken gehaald en eens gewoon naar de realiteit gekeken... Of wanneer ik op de voorpagina van het "business"-katern moet ontdekken dat Neelie Kroes lustig verder boetes uitdeelt aan bedrijven (Intel was ditmaal kop van jut) wegens de vermeende inbreuken op de monopoliewetgeving. Monopolies bestaan niet in een vrije markt tenzij het aangeboden product of dienst zo superieur is en blijft aan dat van de concurrentie, maar wat kan je verwachten van een Europese Commissie die tegelijkertijd aanklager, rechter en begunstigde (de geïnde boetegelden gaan integraal naar de kas van de Europese Commissie...) is? Helemaal onbegrijpelijk zijn dan ook de acties om Kroes' aspiraties voor een tweede termijn te steunen. De "liberale" initiatiefnemers zouden zich moeten schamen!

Adam Smith waarschuwde ons al lang geleden voor de gevolgen van een verstrengeling van private en publieke belangen, of voor het toekennen van publieke volmachten aan private spelers.
People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise prices. It is impossible indeed to prevent such meetings, by any law which either could be executed, or would be consistent with liberty and justice. But though the law cannot hinder people of the same trade from sometimes assembling together, it ought to do nothing to facilitate such assemblies; much less to render them necessary.
En misschien is het nog wel SUNY-professor Sanford Ikeda die de situatie het beste samenvatte in het juni-nummer van "The Freeman.
We face a serious economic crisis, one that has determined the 2008 presidential election in the United States and strengthened one-party government in Washington. As such, it looks to be a turning point in the interventionist process. Unfortunately, it appears that for the time being the direction of politico-economic change, supported by popular sentiment, is toward more government and more inflation. But this is no time to give up hope. The past 30 years demonstrate that, as FEE’s founder Leonard Reed taught us, ideas do matter. It is in times like these that our own commitment to learn and spread economic literacy is more important than ever.
Wraakroepend is het dan ook om in deze tijden van crisis een politieke opbodcultuur tussen partijen te moeten aanhoren zonder dat deze ook maar enigszins rekening houden met economische feiten of met de kostprijs van hun sinterklaaspolitiek. Maar misschien zijn wij daarvoor de schuldigen. Misschien verkiezen wij gewoon graag onze Führers en denken wij niet graag na over de Waarheid. Misschien verdienen wij wel de keizers-kosters die we hebben, met alle gevolgen van dien. Hans-Hermann Hoppe verwerpt democratie omwille van het inherente kortetermijndenken van politici. Hij heeft zeker een punt, en vandaag nog meer dan ooit tevoren. Jos Verhulst gooit het over een andere boord. Die pleit voor het benoemen van onze parlementsleden via een lotingsysteem. Een idee dat in mijn ogen minstens even leuk als verfrissend is... Invoeren die handel!
"Kladschrift" is een vaste column van Vincent De Roeck op In Flanders Fields waarin regelmatig korte commentaren op de actualiteit, verslagen van politiek relevante activiteiten en koppelingen naar interessante artikelen gepost zullen worden. Alle Kladschrift-columns kan u via dit online-archief ook nog eens inkijken en herlezen.
Labels:

7 Comments:

At 3/6/09 14:06, Anonymous traveller said...

@ Vincent

Telkens ik een artikel over economie lees verbaast het me dat zo weinig mensen reageren.
Als eerste opmerking, ik ben volledig akkoord met jouw basispunten.
Als tweede opmerking, mensen zoals De Grauwe zijn het niet waard economist genoemd te worden, ze zijn bang van hun eigen schaduw en jagen het eeuwige postje na.
Ik kan me niet voorstellen te leven in een gepolitiseerde omgeving en de leugens te debiteren die daar aan vast hangen. Iemand die dat wel accepteert is nog steeds mens maar moet zijn mond houden tov derden en geen professorale betogen geven.
Dat politiekers, die vandaag 95% links zijn zonder het altijd te beseffen, geen kaas hebben gegeten van economie is normaal als hun raadgevers "professoren" er ook niets van af weten en als de Nobelprijs economie aan "socialisten" wordt uitgedeeld.
De huidige crisis, die in de verste verte nog niet gedaan is, maar die een reusachtige hyperinflatie gaat te weeg brengen wordt de basis van een enorme "change of course" in het denken van de moderne mens. Ik verwacht zeer ernstige sociale onlusten en ik hoop dat dit weer geen start van een socialistische maatschappij wordt met als einddoel een volgende periode van het "proletariaat" onder leiding van "groenen" en "Obama's". Het zou ons weer honderd jaar terug werpen.
Het "rechtse" alternatief zou ook weer verkapt en verdoken links aan de macht kunnen brengen.
Het libertaire standpunt zal zeker niet gevolgd worden, de enorme reactie van "onze" bankiers en financiële "leiders" omcontrole te behouden zal elk vrijheidslievend initiatief in de kiem smoren.
De enige oplossing is dus de fraudeurs van de financiële wereld voor het gerecht brengen en hen publiek aan de kaak stellen samen met hun politieke vrienden.
Om dat te bereiken moet men burgerinitiatieven beginnen die alleen kunnen gebeuren in een echt vrij democratisch Vlaanderen.
Een paar dagen terug sprak ik met een vriend over de toekomst van Vlaanderen waar ik het met hem over de dorpsmentaliteit van Vlaanderen had waar zo zeer mee gelachen wordt. Ik verdedigde de stelling dat het Vlaamse dorp deel uitmaakte van de ideale decentralisatie sinds honderden jaren en dat het juist het dorp was dat het centraal gezag kon kortwieken. Ik denk dat hij gedeeltelijk akkoord was.
Dus leve onafhankelijk Vlaanderen en de heilige decentralisatie.

 
At 3/6/09 16:22, Anonymous Vincent De Roeck said...

Het probleem met Vlaanderen en de afwezigheid van een sterk liberaal zelfvertrouwen, ook al was dat in het verleden wel aanwezig in de Vlaamse stadsstaten, is volgens mij te wijten aan de vervlechting van overheid en samenleving, van private en publieke belangen. Arbeiders hebben hun vakbonden, ondernemers hebben hun UNIZO of hun VBO. Allemaal hangen ze ergens af van beslissingen van de staat. KMO's die inzetten op subsidies in plaats van op spontane innovatie zijn daar in mijn ogen het beste voorbeeld van. Het corporatisme is opnieuw aan een opmars bezig in Vlaanderen en zo'n systeem is nog moeilijker te hervormen dan een openlijk socialisme-communisme. De mensen denken dat de trendy bedrijven (bvb. alternatieve energie) vooruitgang genereren en welvaart garanderen voor de toekomst, maar zij dwalen. Denk de overheidsprogramma's, premies en subsidies (zowel aan de kant van de consumenten als aan die van de producenten) weg en je hebt een lege huls. Dit is geen vooruitgang, het is een farce.

Ook het intellectuele debat lijdt aan dezelfde kwaal. Wil men een impact hebben op de samenleving moet men in mainstream-programma's een forum krijgen. En om dat te krijgen, moet je het regime krediet geven en onderdeel zijn van de 'ruling class'. In deze klasse zijn bepaalde bevolkingsgroepen (linkse filosofen, holebi's, artiesten, journalisten, carrièrepolitici, ...) oververtegenwoordigd met alle gevolgen van dien. Daar komt dan nog eens bij dat de overbelasting van burgers en de massasubsidiëring van regimevriendelijke organisaties ook het eventuele alternatieve privé-initiatief (bvb. denktanks) kortwiekt.

Verder moet ik zeggen dat ik het eens ben met uw twee ideeën: 1) economische artikels krijgen nauwelijks aandacht/reacties, en 2) Vlaanderen zou beter af zijn als een sterk gedecentraliseerd netwerk van autonome gemeenten. Ik denk dat het tweede voortvloeit uit de rijke Vlaamse stedengeschiedenis en sterk aanleunt bij het karakter van de ersatz-Vlaming (dus voor hij gecorrumpeerd werd door de almachtige Staat en haar geneugden). Ik vrees alleen dat een Vlaamse onafhankelijkheid daar niet per definitie toe zou bijdragen. De bekrompenheid en geslotenheid van 'la Flandre profonde' zou zich weleens via de overheid kunnen uitbreiden naar het ganse Vlaamse land. Daarbij weet ik niet of ik een Vlaams rechts-collectivisme zou verkiezen boven een Belgisch links-collectivisme... Anderzijds moet het natuurlijk gezegd worden dat België al 175 jaar de kans gekregen heeft om vrijheid te bewerkstelligen en er bitter weinig van gebakken heeft. Misschien verdient Vlaanderen inderdaad ook een kans.

 
At 3/6/09 16:41, Anonymous traveller said...

@ Vincent

Hartelijk dank voor je antwoord.
Dat corporatisme dat je terecht de schuld geeft is een uitwas van het belgisch systeem van salons en machtscentrums.
De vakbonden zijn Belgisch met een waalse rugge(n)graat. De historisch individualistische Vlaming is van nature een zelfstandige denker, arbeider, patroon. Het historisch individualisme is verdronken in het Belgisch/waals corporatisme. Daar ben ik heilig van overtuigd, gesterkt door ervaring.
Daarom wil ik de Vlaamse onafhankelijkheid. De test zal vlug geleverd zijn.

 
At 3/6/09 19:14, Anonymous Johan B said...

Ik ben een voorstander van Vlaamse onafhankelijkheid, maar deel met Vincent de vrees voor het Vlaamse collectivisme. Dat dit per definitie rechts collectivisme zal zijn betwijfel ik.

Kijk maar naar wat we nu al over ons heen krijgen qua links collectivisme:
- steeds meer sociale woningen
- steeds toenemende huursubsidies
- gratis openbaar vervoer, gratis spaarlampen, gratis boeken, gratis elektriciteit, ...
- linkse staatsomroep met steeds hogere dotaties
- schenkingen van computers, fietsen en lijnbussen aan de Cubaanse communistische dictatuur
- massale overheidssteun aan bedrijven
- de "Denk niet cliché - Stem niet cliché"-campagnes
- positieve discriminatie van vrouwen in het wetenschapsbeleid
- vermindering huurwaarborg
- schoolplicht voor kleuters vanaf 5 jaar (om allochtone kleuters een betere taalbegeleiding te geven)
- aparte busstroken (terwijl de files steeds toenemen)
- drastische toename van het aantal Vlaamse ambtenaren

Denken dat de Vlaamse dorpsmentaliteit ons gaat redden van dit collectivisme is het toppunt van naïviteit.

 
At 3/6/09 19:20, Anonymous Johan B said...

@Vincent: "Geert Noels is misschien de uitzondering op de regel."

Geert Noels is als econoom een absolute nul en dat is de reden waarom hij bij de VRT welkom is.
Hij is een uitslover voor Kyoto en beweert dat de fossiele energievoorraden bijna op zijn. Maar hij kan wel over gelijk welk onderwerp een paar minuten lullen zonder iets wezenlijks te zeggen, en dat is wat de VRT moet hebben.

 
At 3/6/09 21:50, Anonymous Hendrik Vervloet said...

@Johan B
Uw opmerkingen verraden weinig nuance, een zeker extremisme, misschien wel haat of gewoon jalousie.
Geert Noels is geen Roubini of Krugman, maar op Belgisch vlak is hij top.

Maar dat is over de persoon.

Het ging over het onderwerp, en daar zat Noels op de lijn van Vincent : Keynes wordt overroepen, en zal leiden tot een economische en budgettaire catastrofe.

Hendrik

 
At 6/6/09 11:37, Anonymous Anoniem said...

In ons land der blinden waar "topprofessoren" Moesen en De Grauwe van onze “topuniversiteit” Leuven in de “kwaliteitskrant” De Standaard paginabreed kunnen beweren dat we uit maar uit de schuldencrisis kunnen raken door nog méér overheid en door nog méér schulden bij te maken is een Geert Noels natuurlijk koning. (DS 5 Juni) . Noels is zowat de enige die het Keynesiaanse bedrog nog durft aan te kaarten.

Jammer genoeg is Geert Noels ook maar een mens, en maakt dus af en toe een fout.
Zo getuigt zijn geloof in de oplossingen van charlatan JP Van Rossem getuigt niet echt inzicht in het monetair gebeuren. http://www.econoshock.be/2009/het-plan-van-jean-pierre-van-rossem/

Ook zijn geloof in "global warming" getuigt niet echt van veel kritische ingesteldheid tegenover deze hoax.
http://www.geocraft.com/WVFossils/greenhouse_data.html

Maar vooral de waarschuwing voor catastrofale gevolgen van de uitputting van olie moeten we ook met méér dan één korrel zout nemen. Sheik Yamani heeft ooit eens gezegd dat evenmin als het steentijdperk eindigde wegens gebrek aan stenen zal het olietijdperk eindigen bij gebrek aan olie. Gewoon omdat winstbeluste ondernemers al lang alternatieven zullen hebben bedacht zodra zich ook maar een begin van tekort aankondigt. Hun innovaties mogen dan wel niet gehinderd worden door de groene kerk natuurlijk. Wie echt om de natuur geeft en met econogische (en financiële) duurzaamheid begaan is stemt dan ook beter géén groen.

Zie wat Vaclav Claus daarover denkt : http://www.youtube.com/watch?v=Dk0hl4lffDU

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>