28 april 2009

Kieskompas toont hoe verweesd conservatieve kiezers blijven

Het kieskompas van Europrofiler, ontworpen door de Europese Universiteit in Firenze (dus zeker geen eurosceptische organisatie) is zeer leerrijk wanneer men de moeite doet om de positionering van de partijen in de verschillende landen te vergelijken, en dus ook de mogelijkheden die de kiezers in die landen hebben. Met name toont het kieskompas die mogelijkheden in 2 dimensies, de sociaaleconomische links-rechts-dimensie en de europese dimensie van totale euro-integratie tot euroscepticisme. Ik heb het kieskompas ingevuld en kom daarmee in de eerste dimensie op een gematigd rechtse dimensie en in de tweede dimensie op een gematigd eurosceptische positie.
Maar heeft iemand met mijn profiel wel een keuze ? Dat verschil heel erg van land tot land. Ik illustreer het voor Vlaanderen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.In Vlaanderen komt geen enkele partij ook maar in die buurt. Zelfs LDD en VB zijn naar internationale normen nog erg eurofiel en niet eurosceptisch. Wie links en eurofiel wil stemmen heeft daarentegen alle keuze. CD&V, VLD, SP, N-VA, Groen en SLP zijn extreem eurofiel ingeschaald. Enkel de LDD geldt als een rechtse partij, VB als centrum-rechts.
In Nederland is de keuze al véél groter en evenwichtiger gespreid: mijn positie bevindt zich in het midden tussen Christen Unie, VVD (liberalen) en PVV (Wilders), en de christendemocraten staan maar net iets verder af. De drie traditionele partijen zijn in Nederland al een heel stuk eurosceptischer dan bij ons (minder is gewoon onmogelijk natuurlijk) en ook op de links-rechts schaal is er meer keuze mogelijk.
Ten derde het Verenigd Koninkrijk. Hier heeft men in de Europa-dimensie echt uiteenlopende keuzemogelijkheden, en op de links-rechts ook min of meer. En wat blijkt ? De conservatieven zijn gematigd in beide dimensies, de partij die van alle partijen uit de 3 landen het dichtst bij mijn profiel staat. Pal in het centrum naar internationale maatstaven. Want volgens de maatstaven van onze partijen staat die natuurlijk al helemaal aan de rand. Zo wordt een perfect gematigde en evenwichtige opinie in Vlaanderen gemarginaliseerd. Dankzij het kieskompas is dit hier aanschouwelijk voorgesteld.

8 Comments:

At 29/4/09 00:40, Anonymous weer vergeten said...

A propos, denkt u dat de Vlaamse/Belgische partijen zo sterk EU-fiel zijn omwille van het economische belang van de positie van Brussel als één van de 2 EU-hoofdsteden? Zou het kunnen zijn dat Brussel, zonder haar EU-functie, ook al de vertegenwoordigingen van international bedrijven zou verliezen?

 
At 29/4/09 07:48, Anonymous Steven Devijver said...

Zeer interessant, bedankt!

Dit toont aan waarom er nooit één europese kieskring zal komen. Mocht die er toch komen zou ik op de piratenpartij van Zweden stemmen.

Steven

 
At 29/4/09 13:45, Blogger Nicolas Raemdonck said...

Als ik het goed voor heb, wordt ook de partij aangeduid waar je het dicht bij staat in Europa (op een andere grafiek met aanduiding van alle landen).

 
At 30/4/09 00:18, Blogger Marc Vanfraechem said...

en onze Waalse vrienden hebben al helemaal geen keuze: al hun partijen zitten in de linkerbovenhoek...

 
At 30/4/09 11:39, Anonymous Romeo said...

CDU en het VB hebben quasi dezelfde footprint op de eindgrafiek. Wordt het niet hooguit tijd dat we een missie met onze beste politiek correcte linkiewinkies naar den Duits sturen om een schutz-kring op te stellen rond 'die Angela un freunden' ? Ander gegeven,... hoe onuitgesproken de standpunten die je inneemt hoe groter je partij.

 
At 25/5/09 22:15, Anonymous Anoniem said...

ik denk dat 'kieskompas toont hoe verweesd eurosceptische kiezers achterblijven' een juistere titel zou zijn.
Sociaal-economisch links noch rechts kan het exclusieve martelaarschap claimen.

 
At 25/5/09 22:35, Blogger Luc Van Braekel said...

Volledig akkoord met Anoniem. Ik had dezelfde bedenking al per email aan de auteur gestuurd.

Ik reageer nu even om duidelijk te maken dat ik niet die "Anoniem" ben van hier vlak boven.

 
At 25/5/09 22:41, Blogger Luc Van Braekel said...

Niet akkoord met Anoniem echter waar hij de term "conservatief" van Storme in verband brengt met "sociaal-economisch rechts".

Conservatief situeert zich in de ethische dimensie, rechts in de sociaal-economische.

http://lvb.net/item/4355

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>