24 maart 2009

Louis Michel houdt 2,3 miljoen euro over aan zijn zitje in de Europese Commissie (Vincent De Roeck)

Deze week publiceerde de onafhankelijke denktank Open Europe een onderzoek naar de feitelijke verloning van de leden van de EU-Commissie. Naast hun basisloon van 230,000 EUR trekken Europese Commissarissen immers ook nog onkostenvergoedingen. Zelfs een uitgavenpost als “entertainment” mogen zij inbrengen bij de EU-Commissie. Tenslotte geniet elk lid van de EU-Commissie ook nog van een weergaloos pensioenplan, en dat allemaal op de kap van de belastingbetaler. Deze zelfverrijkende praktijk is onaanvaardbaar. Zeker in een tijd van crisis waarbij hardwerkende Europeanen hun spaarcenten en pensioenen in rook zien opgaan.

Opvallende cijfers in het Open Europe-onderzoek omvatten 7,000 EUR voor “entertainment” per Eurocommissaris en 17,000 EUR voor Commissievoorzitter José Manuel Barroso, en de post huisvesting die goed is voor tussen 35,000 EUR en 43,000 EUR. Verder vinden wij het bevreemdend te moeten vaststellen dat het salaris van José Manuel Barroso, de niet-verkozen Voorzitter van de Europese Commissie, ten belopen van 293,000 EUR nagenoeg identiek is aan dat van Barack Obama, de democratisch verkozen President van de Verenigde Staten.

Maar pas wanneer we kijken naar de pensioenregeling van de leden van de Europese Commissie wordt de situatie echt hemeltergend. Elke Eurocommissaris krijgt immers een relocatiepremie van 19,000 EUR en een “overgangspremie” gedurende drie jaar. Die laatste premie bedraagt 286,000 EUR voor de meest recent benoemde Eurocommissaris, barones Caroline Ashton, en loopt bij de andere Commissieleden nog verder op. José Manuel Barroso kan zelfs aanspraak maken op een premie van 439,000 EUR. Volgens Open Europe bedragen alle pensioenplannen voor de uittredende leden van de Europese Commissie in totaal samen bijna 23 miljoen EUR.

Belgisch Europees Commissaris Louis Michel houdt aan zijn vijfjarig verblijf in de Europese Commissie dan ook de niet onaardige som van 2,3 miljoen EUR over, waarvan meer dan 1,4 miljoen EUR aan lonen en vergoedingen, en bijna 900,000 EUR aan pensioenplannen.

Deze cijfers tonen opnieuw aan dat de Europese Commissie geen voeling meer heeft met de burgers. Het is wraakroepend dat zuurverdiende centen van de Europese belastingbetalers in deze zware economische tijden afgeroomd worden om een niet-verkozen wereldvreemde ivorentoren-elite in weelde te laten baden. Terwijl gewone mensen de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen en hun spaarcenten en pensioenen verliezen, worden zij verplicht om extravagante bonuspakketten te financieren voor de Eurocraten.

Libertas wil het budget van de Europese Unie met 10 miljard EUR verminderen door de administraties te hervormen, verspillingen van belastinggeld tegen te gaan en een efficiënter besluitsysteem ingang te doen vinden. De EU moet terug ten dienste van haar burgers staan.


Noot voor redacteurs: Libertas is een pan- én pro-Europese beweging die meer democratie, aansprakelijkheid en transparantie nastreeft binnen de instellingen van de Europese Unie. In juni 2009 zal Libertas in alle 27 EU-lidstaten kandidaten naar voren schuiven voor de Europese verkiezingen. Libertas is op zoek naar een mandaat van de kiezers om de EU grondig te hervormen. Dit is de allereerste maal dat een heuse pan-Europese partij aan EU-verkiezingen zal deelnemen.

(Een persbericht van Vincent De Roeck voor Libertas)

10 Comments:

At 24/3/09 23:39, Blogger Luc Van Braekel said...

Ik zou een boek vol kunnen schrijven met kritiek op Louis Michel, maar dit persbericht van Libertas vind ik van een bedroevend populistisch niveau. Kritiek moet zich mijns inziens richten op structurele wantoestanden of op beleidsdaden van politici. Kritiek op hoeveel politici verdienen of opstrijken lijkt me een goedkoop bespelen van afgunstgevoelens, zelfs van gelijkheidsdrang. En elke aanwakkering van afgunst speelt links (lees: collectivisme) in de kaart.

De oproep "sign up to be a candidate" op http://www.libertas.eu/en/candidatesprak mij wel aan, maar met partijen die het op dàt niveau spelen ("Louis Michel verdient zoveel") heb ik toch liever niets te maken, sorry.

 
At 25/3/09 00:00, Blogger Marc Vanfraechem said...

Blijft toch Luc, dat een figuurtje als die Michel, met zijn toch bescheiden verstand, en zijn nog bescheidener moreel besef, gewoon aan de graaipotten zit, en dat er verder geen énkele gedachte in zijn schedel hoeft op te duiken.
Ik geef Vincent hier gelijk...

 
At 25/3/09 01:07, Anonymous Anoniem said...

Groot gelijk Luc, ik meen me te herinneren dat Vincent De Roeck hier nog zwaar uitgehaald heeft naar wie kritiek had op de bonussen van bankmanagers.

Publiek-privaat is dan wel niet te vergelijken, maar het niveau van de argumentatie en de erin doorklinkende afgunst is identiek.

 
At 25/3/09 14:13, Anonymous Anoniem said...

Ik denk niet dat de afgunst speelt; afgunst gaat immers over de hoogte van het bedrag.
De zelfbediening van en met publiek geld, die niet marginaal maar KENNELIJK onredelijk is, dat is wat blijft steken. En aangeklaagd wordt.

Tenzij je het zuinigheidsbeginsel niet erkent als beginsel van behoorlijk bestuur.
Alsook het feit dat diegene die aan andermans kassa zit niet zelf zijn loon bepaalt uit die kassa.

wie het onderscheid tussen publiek en privé geld niet ziet, raad ik een betere introspectie aan.

 
At 25/3/09 17:15, Anonymous Anoniem said...

Als kritiek op de verloning van Eurocraten al niet meer mag van Eurofederalisten als LVB, van oogkleppen gesproken dan...

 
At 26/3/09 12:02, Anonymous Anoniem said...

Waarom zouden alle uitgerangeerde nationale 'top'-politici anders zo happig zijn om naar de EU te kunnen doorschuiven?? Hemelsbreed verschil met het Verenigd Koninkrijk waar een zitje in het EP een opstapje is naar een zitje in het Lagerhuis, of een mandaat in de EU-Commissie een voorsmaakje voor een ministerpost in Westminster.

 
At 26/3/09 12:26, Anonymous Anoniem said...

Waarop is dat gestoeld, Joris? Toch alle landen sturen hun zwaargewichten naar Brussel? Was Dehaene op retour toen die naar het Europarlement trok, of Verhofstadt nu? Of Bolkestein in Nederland? Of Karel Van Miert? Ik denk dat Joris Verdonk hier gewoon een beetje aan het zeveren is. Dit soort opmerkingen moeten in mijn ogen gestaafd worden met feiten alvorens ik mij daardoor laat doen.

 
At 26/3/09 17:42, Blogger Vincent De Roeck said...

Persbericht van Vincent De Roeck voor Libertas-België: "Eurocommissaris erkent superbonus van 2,3 miljoen euro maar vindt dat géén 'gouden' parachute!"

Libertas nam vandaag via de website van De Standaard kennis van de reactie van Belgisch Eurocommissaris Louis Michel (Ontwikkelingssamenwerking) op het eerder persbericht waarin hij ervan beticht werd 2,3 miljoen euro verdiend te hebben in de Europese Commissie.

Deze week pakte de onafhankelijke Britse denktank Open Europe immers uit met een rapport waaruit bleek dat Louis Michel aan zijn vijfjarig mandaat in de Europese Commissie maar liefst 2,3 miljoen euro over zou houden. Libertas haalde dit rapport aan om de zelfverrijking van niet-verkozen Eurocraten in Brussel aan te klagen, zeker in een tijd van zware economische crisis waarbij gewone mensen moeten zwoegen om de eindjes aan elkaar te knopen.

Eurocommissaris Michel deed de bevindingen van Open Europe eerst af als nonsens, alvorens enkele uren later "na consultatie van een medewerker" te verklaren dat de cijfers bij benadering wel degelijk accuraat waren. Maar in plaats van zich voor deze buitenproportionele bonussen op de kap van de belastingbetalers te verontschuldigen of hiervan publiekelijk afstand te doen, stelde Michel doodleuk dat hij deze vergoedingen best wel waard was. "We worden goed betaald, dat wel. Maar elke ochtend om vijf uur uit bed, talloze reizen, zware dossiers... Deze ontslagvergoeding is een parachute, maar zeker geen gouden," aldus een van weinig zin voor realiteit getuigende Michel.

Libertas vindt de houding van Louis Michel verwerpelijk. Overbelaste burgers zien hun eigen spaargeld en pensioenfondsen in rook opgaan door de bankcrisis, maar tegelijkertijd vindt de wereldvreemde ivorentoren-elite van Brussel het kennelijk normaal dat zij zichzelf verwennen met allerlei extraatjes. Libertas roept de betrokken Eurocommissaris, die klaarblijkelijk elke voeling met de maatschappij verloren heeft, dan ook op om afstand te doen van zijn buitenproportionele vergoedingen.

Libertas is van oordeel dat dit soort praktijken onder Eurocraten eerder regel dan uitzondering zijn, en dat de burgers niet enkel het recht horen te hebben om exact te weten hoeveel geld er in Brussel jaarlijks versmost wordt, maar ook op welke manier dit besteed wordt. Libertas wil de democratie herstellen, transparantie nastreven en aansprakelijkheid afdwingen binnen de instellingen van de Europese Unie en het EU-budget met 10 miljard euro verminderen. Burgers moeten terug de vruchten van hun eigen arbeid kunnen plukken, en niet langer de niet-verkozen apparatsjiks van de EU-instellingen.

 
At 26/3/09 17:50, Blogger Vincent De Roeck said...

Chris Heaton-Harris en Teresa Villiers ruilden beide hun EP-zetel in voor een zitje in het House of Commons, en Peter Mandelson verliet de EU-Commissie voor de regering van Gordon Brown. Voldoende 'bewijzen' voor u, Werner?

 
At 26/3/09 17:50, Anonymous Anoniem said...

@Luc: ik zie echt niet in waarom men geen kritiek zou mogen geven op overbetaalde politici? Daarbij mag het natuurlijk ook niet blijven, dat spreekt.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>