5 februari 2009

Harmoniseren voor de sport (Vincent De Roeck)

Het Europees Parlement wil 11 juli uitroepen tot herdenkingsdag voor de slachtoffers van de genocide in de enclave Srebrenica. Dit voorstel van GroenLinks en de PVDA werd vorige week goedgekeurd. Het enthousiast onthaal van dit wetsvoorstel werd wel enigszins getemperd. Het gaat immers nog maar om een gewoon wetsvoorstel en de commissies moeten de details van de uiteindelijke parlementaire beslissing nog neerschrijven, en feestdagen behoren daarenboven (nog) niet tot de Europese bevoegdheden, maar de toon is alweer gezet en de richting van het denken is andermaal naar de oppervlakte gekomen. Op 11 juli 1995 werden in Srebrenica voor de ogen van Nederlandse blauwhelmen meer dan 8,000 moslims afgeslacht. Het brein achter de massamoord, Ratko Mladic, wordt door de VN al jaren gezocht voor oorlogsmisdaden maar loopt vandaag nog steeds vrij rond. De gruwel van wat er zich op die bewuste dag in Srebrenica afgespeeld heeft, staat buiten kijf, daar niet van, maar de relevantie ervan is mij in deze discussie totaal onbekend.

Joegoslavië behoorde toen niet tot de Europese Unie, net zomin als vandaag. De slachting was het gevolg van een burgeroorlog en niet van enige vorm van internationaal conflict. De EU als instelling had ook niets te maken met de VN-missies van de jaren 1990 in de Balkan. Toen benadrukte de genocide in de EU-achtertuin net de inertie van de eigen instellingen en de afhankelijkheid van Amerika’s “hard power”. En op welke grond is een pan-Europese herdenkingsdag voor deze slachting eigenlijk gestoeld? Als de Nederlanders zich schuldig voelen voor het falende ingrijpen daar, is dat hun volste recht (en misschien maar goed ook!) maar wat hebben andere Europese lidstaten daar in godsnaam mee te maken? Ik vrees dat dit soort voorstellen de weg zullen plaveien voor de ergste harmonisering van allemaal, die van de geschiedenis. Als we deze lijn doortrekken is het einde immers helemaal zoek. Niet enkel België maar alle EU-landen zullen plots Kongo geterroriseerd hebben, de Indianen in Noord-Amerika uitgemoord hebben, de islamieten de Straat van Gibraltar ingedreven, enz. De honderdjarige oorlog wordt dan plots een burgeroorlog, en de Holocaust zal plots door alle Europese landen samen uitgevoerd zijn... Ben ik de enige die daarvoor liever past?


Deze week werd tevens bekend gemaakt dat de Europese Unie zich mateloos stoort aan de bankgeheimen van enkele lidstaten waaronder België en Luxemburg. De Europese Commissie heeft nu een initiatief genomen om dit bankgeheim verder af te bouwen. Of hoe fiscale harmonisatie plots terug is van nooit echt weggeweest. Enkele maanden geleden zei de directeur-generaal van het bevoegde Europees Commissariaat nog dat fiscale harmonisatie niet in de verdragen staat en de EC daarvoor dus niet bevoegd is. Maar ook toen toonde hij zich van zijn meest heimelijke kant, want fiscale harmonisatie mocht dan al wel niet in de verdragen staan, via “een welbepaalde interpretatie” van de Gemeenschappelijke Marktverdragen kon de EC toch al ongestoord in de richting van (verdere) fiscale harmonisatie werken. Zo ook in deze zaak dus. Het bankgeheim zou in strijd zijn met de beginselen van de ééngemaakte markt en daarom moet dat overal in de EU verdwijnen. Aan overal terug invoeren wordt natuurlijk niet gedacht… Ook de voorzitter van het Zwitserse “Liberales Institut”, Pierre Bessard, drukte recent trouwens zijn angst uit voor wat er in de EU op fiscaal vlak komen gaat. En met dit in het achterhoofd, kan iemand het de Ieren eigenlijk kwalijk nemen dat zij tegen deze EU in juni neen zeiden?


Meer over de slachting van Srebrenica op www.nrc.nl.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.


5 Comments:

At 5/2/09 16:46, Anonymous Anoniem said...

Ik ben ook niet zo voor harmonisatie. Het interessante is net dat bij een veelheid aan mogelijkheden mensen steeds nieuwe dingen bedenken. Daar zit groei en vernieuwing in. Natuurlijk moet je misschien een wel gemene basis hebben, maar liefst één die spontaan groeit en zonder dit soort regeltjes en bureaucratie... Als ik eerlijk ben weet ik ook niet of ik überhaupt wel voor een verenigd Europa ben want dan wordt harmonisatie automatisch de regel. Ik ben meer aanhanger van een ander Utopisch wereldbeeld met andere waarden dan het huidige corporatistische uitgangspunt.

 
At 6/2/09 10:49, Anonymous Anoniem said...

Welke waarden zijn dat dan?

 
At 6/2/09 12:56, Anonymous Anoniem said...

Volgens mij bedoelt MCC hetzelfde dan Vincent of andere libertairen. Europese samenwerking moet bilateraal gebeuren, democratisch getoetst worden, ten alle tijde herroepbaar zijn, en weinig geld kosten. Handel met iedereen, maar zonder bureaucratische ketens. Volgens mij een uitermate eerbare opstelling trouwens.

 
At 7/2/09 09:49, Anonymous Anoniem said...

Net als Vincent en Geert hierboven ben ik eveneens een liberaal, maar in tegenstelling tot beide geen libertariër en al helemaal geen Euroseptikus. Ik ben van mening dat men binnen een 'Europese gemeenschap' tal van situaties geheel anders had aan kunnen en moeten pakken. Ik denk maar aan de regelgeving rond de banken, het transport, de verspreiding van kennis tussen de lidstaten, ... Het streven is immers om de verschillen binnen een verenigd Europa kleiner te maken en harmonisatie is terecht het 'gouden woord'. In mijn optiek wordt er nu binnen elk land weer aparte en afwijkende systemen bedacht, die gigantische onnodige inversteringen vragen (die uiteindelijk door de bevolking worden bekostigd) en daarnaast moeten er weer duizenden mensen (burocraten) aangesteld worden om te dienen als verlengstuk van de infrastructuur die dan weer de gehele administratie moeten wegwerken. Geldverslindende burocratische maatregelen, welke ook op andere manieren uitgevoerd hadden kunnen worden. Harmonisering leidt tot minder ambtenaren en een kleinere overheid, en herstelt de internationale orde: we gaan binnen eenzelfde staatsstructuur elkaar toch niet gaan beconcurreren als we zo nog veer terrein verliezen tegenover de Chinezen?

 
At 1/11/09 22:20, Anonymous Anoniem said...

De moslims zouden de Srebrenica over zich zelf hebben afgeroepen, door in strijd met de afspraken gewapende uitvallen te plegen rond Srebrenica .Kijk maar naar wat aan Srebrenica voorafging.
Waar is je morele verontwaardiging over de zeer goed gedocumenteerde bewijzen van ruim 1300 Servische ongewapende burgers afgeslacht met ijzeren staven, bijlen, messen, sledehammers, vlammenwerpers,veel onthoofdingen en van besnijdenis van Serviche inwoners,enz.,…., over een periode van drie jaar in Srebrenica en de omliggende dorpen door Bosnische moslim troepen en jihadstrijders onder bevel van Naser Oric?Actie vraagt om reactie, je oogst wat je zaait.Hier heb ik gewoon geen woorden meer voor, zulke monsters.En ja ik weet niet hoe jij reageert als je tegenover de moordenaars van je broertjes en zusjes en moder staat. Bosnisch-Servische leger vochten tegen moordenaars Naser Oric en jihadstrijders, niet tegen de moslimbevolking.ICTY forensische teams hadden exhumed 2631 instanties in de Srebrenica regio,in een gebied waar de gevechten hadden woedde jarenlang een deel van de lichamen waren zeker van Serviers en moslims. Enkele honderden islamitische strijders, van wie de meesten kwamen uit het buitenland, werden gedood in een gevecht enkele jaren voor de val van Srebrenica.Dit ook blijkt uit de islamitische documenten gevangen genomen door de Bosnisch-Servische leger.Volgens de UNHCR ,ongeveer 5000 moslims soldaten bereiken Zenica,Tuzla(BiH) door de bossen. In Srebrenica Memorial begraven, waar het monument voor de slachtoffers van de vermeende bloedbad is gelegen, zijn namen van meer dan 8.000 moslimmannen[maar,totaal 3.215 organen hebben begraven!?] .Die lijst bevat niet alleen Srebrenica, maar zeven of acht andere gemeenten in de regio!!?? Elke moslim die stierf in Srebrenica gedurende de hele oorlog,maar ook eerder , voor de burgeroorlog in Joegoslavie zelfs begonnen ,werd genoemd als gedood in juli van 1995??!! Moslim commandant en oorlogsmisdadiger Naser Oric compiled de Srebrenica lijst zichzelf? Er is geen manier waarop het Servische leger zou kunnen hebben gevangen zeven of achtduizend islamitische strijders en mannelijke burgers en hen ergens te voeren, mede omdat dat is technisch onmogelijk!!!!??Met 200 soldaten,nam Ratko Mladic in Srebrenica,en er was nooit genoeg Servische soldaten, die zou kunnen uitvoeren van een misdrijf op dergelijke schaal[8000?] Het gebruik van aantallen slachtoffers voor politieke doelen is een praktijk die ook uit voormalig Joegoslavie bekend is.Generaal Philippe Morillon, verklaarde zijn overtuiging dat de aanval op Srebrenica was een directe reactie op de moordpartijen door Nasir Oric en zijn strijdkrachten in 1992 en 1993. Phillip Corwin, voormalig VN-coordinator voor civiele zaken in Bosnië in de jaren 1990, zei: Wat is er gebeurd in Srebrenica was niet een grote slachting van moslims door de Serviers, maar eerder een reeks van zeer bloedige aanvallen en tegenaanvallen over een periode van drie jaar die op een crescendo in juli van 1995. Wat gebeurde er in Srebrenica is eenvoudig: de moslims vielen de Serviers, zodat de Serviers doodgeschoten hen,velen stierven in de strijd en sommige werden geexecuteerd.Het sprookje Srebrenica is nooit door onafhankelijke partijen onderzocht op zijn waarheidsgehalte.Waarom niet???!!Het aantal Serviers in Sarajevo vermoord tijdens de oorlog door moslim leger, politie en criminelen, ten minste in de vele honderden en waarschijnlijk in de lage duizenden.Sarajevo, hoofdstad van Bosnie, vroeger multi-etnisch, vandaag de dag voor meer dan 90 procent bewoond door moslims[150000 Serviers zijn weg!].

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>