8 februari 2009

De Joodse lobby steekt een tandje bij

Johan Sanctorum

Bedierven de schotelantennes de Israëlische communicatiestrategie?

Nu de Israëli’s zich teruggetrokken hebben uit Gaza, blijkt pas hoe grondig ze hun werk hebben gedaan. Het menselijk leed en de materiële schade is niet te overzien.
Gedurende heel de periode van de inval was Gaza verboden gebied voor de pers. Dat kaderde in een communicatiestrategie die de these van de “wettige zelfverdediging” wereldwijd moest propageren, met zo min mogelijk beelden van collateral damage,- dode kinderen en wenende moeders. Hoe functioneert die strategie eigenlijk?

Het gaat om een mondiale drukkingsgroep, gekend als “de joodse lobby”, waarvan het zenuwcentrum zich niet in Israël maar in de VS bevindt. Ze past geavanceerde technieken van netwerking en beïnvloeding toe, maar verschilt van alle andere lobby’s en belangengroepen door het steeds weer inroepen van een verpletterend historisch argument, nl. de nazi-genocide op zes miljoen joden in de 2de wereldoorlog (een feit dat geen zinnig mens overigens betwist, noch de morele implicaties ervan). Het discours dat hieruit ontstond is hoogst hybride. De propaganda van de staat Israël, het historisch zionisme, het religieus Judaisme, én de holocaust-thematiek, met de daaraan verbonden klaagcultuur, draaien op zo’n manier in elkaar, dat ook zoiets aberrants als de recente Gaza-invasie te rechtvaardigen valt. De jodenvervolging uit het verleden wordt finaal een passe-partout voor alle militaire- en bezettingsacties van de staat Israël. Het begint me eerlijk gezegd serieus op de zenuwen te werken, ik heb nog nooit een discussie meegemaakt met leden van de Joodse gemeenschap over een actueel probleem, zonder dat de holocaust ter sprake kwam. Historici als Alain Finkielkraut en Guy Vandenberghe hebben heel die perverse logica diepgaand geanalyseerd, tal van (ook Joodse) kunstenaars als Daniel Barenboim hebben er zich nadrukkelijk van gedistantieerd. Maar elk kritisch geluid wordt verbanvloekt als een uiting van antisemitisme, waardoor men terugvalt in het scenario van het uitverkoren/vervolgde volk, en het liedje van vooraf aan begint.

De manipulatorische ingesteldheid –ik aarzel niet het zo te noemen- van het zionistisch propagandacircuit, dat helemaal complementair is aan het ondergrondse Jihad-terrorisme, werkt van bovenuit, via de politiek-maatschappelijke kaders, de culturele en academische elites, en uiteraard de media. Het is semantisch subtiel en werkt vooral met retoriek, ensceneringen, perceptiesturing, maar ook soms met regelrecht intellectueel bedrog, hetgeen net de vooroordelen en clichés bevestigt. Er was onlangs het “plagiaatincident” rond de petitietekst van Michael Freilich in de Standaard; er was ook de montage, vanwege “Joods Actueel”, van een nazi-cartoon vóór een VRT-filmpje uit Man-bij-hond, alsof die cartoon erbij hoorde. Dat zijn frauduleuze praktijken die ook bij brave mensen zoals TV-maker Stijn Meuris kwaad bloed verwekken.

De pendel keert altijd terug
Heel de ondertussen lange lijst klachten vanwege de Joodse gemeenschap tegen de sowieso al van “racisme” verdachte Vlamingen (De Hitler-forel van Plat Préféré, de nazi-chippendale van Tomas De Soete, de gasgrap van komiek Philippe Geubels-geen-familie-van,…) lijkt vooral gericht op het bestendigen van een slachtofferimago, waarbij elke vorm van relativering of satire als obsceen wordt geduid. Deze on-Europese vorm van censuur (die we ook gecontesteerd hebben in de zaak van de Mohammed-cartoons) gaat zelfs de politiek-correcte VRT niet goed af, en maakt TV-creatieven ronduit balorig.

De druk op politiek en media zal, vrees ik, de zurigheid nog doen toenemen en de satiremakers nog meer inspireren,- dit is een zelfrollende sneeuwbal. En jawel, het feit dat Bert Anciaux het aandierf om het “drama van Dendermonde” te associëren met de slachting in Gaza, bezorgde hem zelfs steun van oude vijanden en linkse rakkers.
Overigens was het politiek terugfluiten van Anciaux absoluut “disproportioneel”, en ik zeg dat als zijn eigen lastigste criticus. Er zijn al wel meer staatshoofden en hun onderdanen in straffe clichétaal beledigd door onze politici (we denken bv. aan Karel De Gucht die premier Balkenende “een stijfburgerlijke Harry Potter-figuur” noemde, hierin geïmiteerd door toenmalig vice-premier Freya Van den Bossche), zonder dat daar iemand van wakker lag, de geviseerde nog het minst van al.
Het verbaal kapittelen van Bert Anciaux, vooral vanuit de CD&V- en VLD-regionen, doet inderdaad vermoeden dat de pro-Israël-lobby stevig verankerd is in de Belgische politiek. We herinneren ons ook een merkwaardig TV-beeld van vorig jaar, waarin Yves Leterme, net voor zijn ontslag als premier, nog de tijd vond om een groepje Israëlische kinderen toe te spreken die op vacantie waren om “het oorlogsgeweld te ontvluchten”. De joodse lobby-organisatie Chabad leurt met dit theater al een poos heel de wereld rond. Het is een tamelijk wansmakelijk kindermisbruik, dat waarschijnlijk toen al kaderde in een soort persstrategische aanloop naar de Gaza-inval van december 2008. De VRT- en VTM-camera’s waren in elk geval keurig op post. Op het teken van de begeleidende rabbijn hieven die nette jongens en meisjes uit het Beloofde Land zowaar een “vredeslied” aan, onze ogen schoten vol.

Zolang dat soort lobby-charades bestaat, zal ook de pendel terugslingeren in de andere richting. Dat is een normale correctie, Michel Freilich en companen zullen zich daarbij moeten neerleggen. Zolang ook moeten wij ons oor te luisteren leggen bij andere bronnen, die misschien ook niet objectief zijn, maar die alleszins de vervorming compenseren. Vanaf midden januari stelde Al Jazeera, bij ons vlot te ontvangen met een schotelantenne, zijn beeldmateriaal over de Gaza-inval vrij ter beschikking van alle professionele- en burgerjournalisten, terwijl Rudi Vranckx maar bleef doorlullen in de door Israël opgelegde perszone achter het front. Het zijn beelden die via internet de wereld rondgingen en de woede hebben opgewekt bij de moslimpopulatie in Antwerpen en Brussel. Maar het zijn ook die beelden die onze intelligentsia, en uiteindelijk een groot deel van de publieke opinie, ertoe hebben gebracht om de Joods-zionistische rechtvaardigingsretoriek in vraag te stellen.

Ondertussen lijken academici en mensen uit de onderwijssector nog steeds onder sterke druk te staan. De lobby zet zelfs een tandje bij. Filosoof-docent Lieven De Cauter liet zich onlangs ontvallen dat voor hem alle Amerikaanse universiteiten potdicht blijven, omwille van zijn Israël-kritiek. Publicist Lucas Catherine, die het regelmatig voor de Palestijnen opneemt, mocht het cordon eveneens aan den lijve ondervinden. De Standaard weert hem al sinds 2004 uit de kolommen: volgens inside-informatie zou o.m. de rechts-conservatieve barones Mia Doornaert, notoir lid van de pro-Israël-lobby en DS-columniste, die excommunicatie hebben bewerkstelligd. Een Phara-interview met L. Catherine, ten tijde van de Gaza-inval, werd door de Canvas-redactie op het laatste moment afgezegd, omdat… Mia Doornaert haar veto had gesteld.
Het wordt dus weer nauwkeurig afwegen, heel kritisch lezen, kijken en luisteren, en een gezonde skepsis aan de dag leggen. De ultieme bewaker van de pers is de mediaconsument zelf. Dat wordt vooral in deze tijden duidelijk.

Johan Sanctorum

41 Comments:

At 8/2/09 12:53, Blogger David Vandenberghe said...

De vijand voorkomen dat hij diezelfde internationale media misbruikt voor propaganda doeleindes. Waarom ze nog extra mogelijkheden geven terwijl ze via moderne communicatie nu al voldoende propaganda kunnen verspreiden.

Zoals het verhaal over de VN-school die door de IDF zou zijn geraakt. Blijkt nu niet te kloppen. Veel tralala van de internationale media.

Trouwens, waar is onze Gazaanse reporter van de VRT die ineens spoorloos verdween?

 
At 8/2/09 14:10, Anonymous Anoniem said...

tja berichten over de gruwel van Hamas in Gaza vandaag staat niet op de (on)bewuste politieke agenda van de pers zeker...blijkbaar is de lobby niet bij machte om dit in de kranten te krijgen hoe zou dit komen?

 
At 8/2/09 15:20, Blogger Unknown said...

Maar goed dat de Duitsers in 1944-45 geen schotelantennes hadden, of er zou toen ook een koor van vredesactivisten geweest zijn die vond dat bombardementen door Amerikanen en Britten disproportioneel waren en teveel vrouwen en kinderen doodden.

 
At 8/2/09 17:24, Anonymous Anoniem said...

Sanctorum loopt al veel achter. Lucas Catherine is al 2 jaar geleden volledig ontmaskerd: http://lezersbrieven.wordpress.com/savasorda/
Bijdrage 22 februari 2007 : Lucas Catherine ontmaskerd? en na zijn mislukte klacht tegen Mia Doornaert mag hij zelfs als antisemiet beschouwd worden.

En nu dat bekend wordt dat Hamas de hospitalen misbruikt, de VN goederen steelt en dat de VN toegegeven heeft dat Israël die school NIET beschoten heeft werd het zeer stil van uit de VRT hoek en "Vranckx maar niet vrij".

Sanctorum schrijft over een vermeend plagiaat, alhoewel hij PERTINENT weet dat er geen plagiaat gepleegd werd. Dat maakt deel uit van zijn strategie van verdachtmakingen van alles wat met de Joodse gemeenschap te maken heeft.

Ook weet hij dat hij liegt in verband met de foute "Hitler forel" want het waren vooral de oudstrijders en niet Joden die er tegen opkwamen, maar ja, met Sanctorum als die begonnen is tegen de Joden te bashen dan is het met hem als bij de VRT en kent hij van geen ophouden.

Wat Sanctorum dus het liefst wil is de Joden monddood maken, ze geen recht van wederwoord geven. Ze moeten zwijgen. Ze zijn maar dhimmies voor de Ubermensch Sannctorum. Misschien zou hij verkiezen dat ze de VRT en Brussel in de fik steken?

 
At 8/2/09 18:24, Anonymous Anoniem said...

Sanctorum ziet spoken:
"De Joodse lobby... het steeds weer inroepen van een verpletterend historisch argument, nl. de nazi-genocide op zes miljoen joden in de 2de wereldoorlog"

Klopt dit beeld wel?

Ik heb net het digitaal bestand van Joods Actueel doorgenomen, in hun hele dossier over de oorlog in Gaza, tot pagina 23 komt het woordje 'Holocaust' slechts 1 keer voor in de tekst van Benno Barnard. (en dan nog, niet in de zin van een argument of goedpraten van de situatie)

Het woord Tweede Wereldoorlog komt er 1 keer in terug in de zin 'een verouderd geweer uit de eerste of tweede Wereldoorlog'.

Dus neen, de joodse lobby in ons land gebruikt nooit de holocaust als het debat gaat over Israël.

En als het gaat om een cartoon van de VRT met de Soete afgebeeld als Hitler, dan kan het ook niet anders maar dan komt dat a) niet van de Joodse gemeenschap zelf en b) heeft dit debat niets te maken met Israël.

 
At 8/2/09 18:55, Anonymous Anoniem said...

Israël heeft die school NIET beschoten. De 43 doden vielen dus NIET in de school maar daarbuiten. En daarmee is de kous af.

 
At 8/2/09 19:16, Blogger Vincent De Roeck said...

@ Johan Sanctorum

Uw mening over Israël en de Palestijnse gebieden is gekend. Ik betreur die, maar laat u in uw vrijheid daaraan vasthouden. Met het Liberaal Vlaams Studentenverbond organiseren we op dinsdagavong 24 februari 2009 trouwens een lezing in Leuven van Norman Finkelstein, gevierd joods anti-Zionist en auteur van o.a. "The Holocaust Industry". U bent van harte welkom, net zoals alle andere lezers van deze blog, om deze lezing bij te wonen. Alle details vindt u via deze link. Ik ben het persoonlijk niet eens met de visie van Finkelstein maar kijk toch uit naar zijn komst, net zoals ik hier blijf uitkijken naar de nieuwe anti-Israëlische teksten van Sanctorum.

 
At 8/2/09 21:03, Blogger Unknown said...

@ Vincent,

dit is een volwassen reactie. Ik ben het ook helemaal oneens met Sanctorum over Israel (wel eens over veel andere zaken), maar het zou jammer zijn als deze site verwordt zoals de MSM : met enkel 1 enkele politiek correcte mening.

 
At 8/2/09 21:55, Anonymous Anoniem said...

1) Tja, het beeld van een Sanctorum die met "een gezonde scepsis" naar Al-Jazeera zit te kijken, dat is heel moeilijk om zich te kunnen inbeelden. Iemand die publiekelijk kan schrijven dat Hollywood "oerconservatief" zou zijn, of dat Bush veel mediasteun kreeg in zijn tijd, die moet gelijk een klontje klei (putty)zijn in de handen van de zelf-kritische 'democraten' van Al-Jazeera. Kortom, mensen die empirie verbannen en die ideologisch-gevangen zijn, die kunnen geen gezonde skepsis opbrengen maar enkel conspiracies parroteren.

2) En zouden al die absurde stromannen van Sanctorum allemaal achter mekaar moeten afgeschoten worden? Dan zijn we morgen nog bezig, zeker.

- Inderdaad, "dode kinderen en wenende moeders", dat zal wel de "communicatiestrategie" zijn van de "joodse lobby". Ze hebben daar zeker lange neuzen en gierige handen. En dat zien die zeker graag, "wenende moeders en dode kinderen"! Daarvoor doen ze het.

- Ja, en een redelijke observateur van het wereldgebeuren die kan er toch niet naast dat de jongste schermutselingen in Gaza niets te maken hadden met raketten vanuit Gaza, maar alles met de "holocaust...Finkielkraut...Balkenende en Harry Potter" en nog andere woordkramerij. Het zal dus toch wel waar zijn, de Israelis die hebben een paar jaren geleden Gaza ontruimd, zodat ze het vandaag terug voor hun plezier kunnen "invallen". Of was het opdat Sanctorum en andere 'radical chic'** papegaaien van het internationaal socialisme dit soort van nonsens zouden kunnen schrijven?

3) Kijk, infantielen en onnozelaars die kunnen in een 'strond' gaan roeren. Maar, om te kunnen begrijpen waarom die strond daar komt te liggen, daarvoor moet men zijn verstand WILLEN gebruiken. Daar, en daar alleen, ligt het probleem hier.

** Ter attentie van Vanfraechem. Ik geloof dat die term "radical chic" terug gaat naar een essay (rond 1970?) van de Amerikaanse satirist en sociale kritikaster Tom Wolfe, die bijtende commentaar gaf over een stel van gekende 'naief-linkse' joden (waaronder Leonard Bernstein) die een 'fundraiser' hielden (in hun sjieke Park Avenue duplex) voor de Black Panthers (nog zo een fameuse groep van 'vredelievende democraten' gelijk Hamas). Maar, ik denk dat de termen "salongeneraal" en "limousine-socialist" even gepast zijn. Waar het eigenlijk op neer komt is INCOHERENTE politieke stellingen en absurde waardensystemen. En van waar die incoherentie zou komen, daar ga ik maar best niet over beginnen......

 
At 8/2/09 22:58, Blogger Marc Vanfraechem said...

@Marc Huybrechts: ik heb in deze discussie mijn radicaal-sjieke bek nog niet opengetrokken, maar word toch ter sprake gebracht.
Opletten dat je niet te sterk in patronen gaat denken Marc Huybrechts, een soort systeemdenken, een nogal machinaal denken. Bijvoorbeeld zomaar namen noemen die ergens in jouw neuronenkringen zijn blijven rondcirkelen komt niet te pas.
Maar als je dan toch wilt weten wat ik van "Israël-Gaza" denk, de laatste episode welteverstaan: een beperkte en gerechtvaardigde uitval van Israël. Schril in contrast bijvoorbeeld met de ongelimiteerde uitval die Bush-Bliar deden in Irak.
Niet dat ik dat zó in mijn dagelijkse portie kranten gelezen heb, en televisie kijk ik niet ;-)

 
At 9/2/09 00:11, Anonymous Anoniem said...

@ Marc Vanfraechem

1) En ik dacht van u van dienst te kunnen zijn met die term "radical chic" een beetje verder te verduidelijken, omdat u een tijd geleden daarover enkele (misschien louter retorische) vragen over had gesteld.

2) Ik ben ook blij dat u duidelijk meer nagedacht heeft over de Gaza problematiek dan Sanctorum. Het is een observatie die mij ertoe zou moeten aanzetten van mijn 'radical chic' oordeel te herzien omtrent u.

3) Anderzijds is het (in de huidige staat van media- en academische verdwazing) blijkbaar voor u nog niet mogelijk van 'een beetje dieper na te denken' over het onderwerp van Irak. Redelijke mensen kunnen daar zeker over van mening verschillen (althans over bepaalde aspecten ervan). Maar, dat Bush-Blair een "ONgelimiteerde uitval" zouden ondernomen hebben, dat is geen serieuse opinie waar u daar nu plots mee afkomt. In feite, het is juist omgekeerd. Die "uitval" was veel te gelimiteerd! Het feit dat de initiele bezettingsmacht veel te klein was (en dus de deur opende voor radikale jihadis en voor de verklaarbare interne Iraki moordende haat tussen shia en sunni) was juist een van de zwaarste en meest redelijke anti-Bush kritieken. De latere 'surge'-strategie van Petraeus en Gates heeft dat enigzins kunnen herstellen, maar spijtig genoeg veel te laat. En ja, het zal ook nog wel minstens een dekade of zo duren voor het sukses of falen van de Irak-operatie duidelijker zal kunnen worden. Vorige week hadden ze daar provinciale verkiezingen, en die zijn goed verlopen. Irak is (met Lebanon tot op zekere hoogte) vandaag de enige 'democratie' in de Arabische wereld. Het is wel een democratie-met-haar-op, en ik ben er niet gerust in dat ze het zullen kunnen behouden (dat geldt trouwens ook voor de Belgen en voor de Amerikanen in de age-of-Obama&Pelosi), maar de potentaten in de moslemwereld zijn er NOG MINDER gerust in dat die jonge Iraakse democratie misschien zou kunnen stand houden. Want, tenzij er een echte Arabische democratische dynamiek op gang komt, zal een 'oplossing' voor het Arabisch-Israeli conflict een volkomen utopie blijven.

 
At 9/2/09 09:21, Blogger Marc Vanfraechem said...

@Marc Huybrechts: OK wat die uitleg betrof over radical chic. Maar, Bush-Bliar zijn in Irak op grond van manifeste leugens inderdaad een ongelimiteerde oorlog begonnen (de geschiedenis zal anders denken dan u over hun bombardementen en over de tienduizenden doden). Dat ze daarna constateerden dat hun technische superioriteit niet bijster veel voorstelde, en dat ze hun kazernes niet buitenkonden, en dus méér en meer soldaten nodig hadden (die ook in hun kazernes het grootste deel van hun tijd doorbrengen en zich niet op straat kunnen wagen zonder zware pantsering), doet daar niets aan af.
Dat die leugens manifest waren is geen overdrijving: toen ik Colin Powell zijn verachtelijke en beschamende uitleg zag geven, met zijn prentjes waarop verplaatsbare chemische platforms te zien waren, wist in ieder geval ik dat die man lóóg, weliswaar op bevel loog, wat hem in moreel opzicht niet helpt nochtans. Zelfs zijn body-language was die van een leugenaar.
Goed, u misschien niet, en het Amerikaanse publiek misschien niet, maar Bush-Biar wisten dat wél en met hen zagen vélen dat.
De droeve waarheid is dat de Amerikanen (met hun Engelse en andere schoothondjes) op grond van manifeste leugens twéé oorlogen zijn begonnen in Irak: ook de couveuse-oorlog van papa Bush was gebaseerd op pure leugenpropaganda die het Amerikaanse volk moest bedriegen.
Avec de si on met Paris en bouteille zegt de Fransman, maar ja, wàs Bush jr inderdaad maar alcoholist gebleven, de wereld zou er beter aan toe zijn geweest.

 
At 9/2/09 13:00, Anonymous Anoniem said...

@j.s.
Héél kritisch alles lezen, daar volg ik u in. Als ik dat doe met Lucas Catherine, dan ontdek ik helaas te veel ongerijmds. Helaas, want u schuift hem naar voren als 'intellectueel' die monddood wordt gemaakt door harpij Doornaert, die dan weer (en steeds) een vuiltje in het oog heeft als het over joden gaat.
Het is lood om oud ijzer.
Laten we bij het argumenteren die stoorzender met gekoesterde en gewraakte autoriteiten achterwege laten.

 
At 9/2/09 13:41, Anonymous Anoniem said...

Hoe zit het met de joodse betrokkenheid bij het communisme?
--
Er is nooit een russische revolutie geweest, die is later door de joodse cineast Eisenstein in scene gezet met die verzonnen bestorming van het winterpaleis. Het was een joodse staatsgreep. Ze vermoordden de complete Tsarenfamilie en bezetten de eerste Sovjetraden, ideologisch gedreven door de boeken van de joodse gelijkheidsprofeet Marx. Het was onder de leiding van de joodse massamoordenaar Trotzky dat het rode leger de zege binnenhaalde. De complete bovenlaag van de russische maatschappij werd door hen uitgemoord. Van begin af aan was het doel een wereldrevolutie en de conservatieven in de rest van Europa waren als de dood hiervoor. Ook Churchill had in een artikel in de "Sunday Herald" begin jaren twintig de joden aangewezen als de voornaamste kracht achter de staatgreep. Ook in Duitsland waren er communistische opstanden en in Beieren was het zelfs tijdelijk gelukt om de macht over te nemen onder leiding van de jood Eisner. In Hongarije was het de jood Bela Kuhn die de macht greep. Het joodse communisme is de grootste ramp die ooit de wereld is overkomen. De duitsers hadden er niet zo’n trek in om hetzelfde lot te ondergaan. Het duitse nationaal-socialisme is een reaktie op en verdediging tegen het joodse communisme en het hele boek van Hitler is daar getuigenis van en niet van een of ander plan tot wereldverovering. Het ging in eerste instantie om het verslaan van het wereldcommunisme.
--
WOI was het gevolg van een fataal systeem van bondgenootschappen en de moord op de oostenrijkse troonopvolger. Toen volgde een kettingreaktie van mobilisaties en oorlogsverklaringen als gevolg van die bondgenootschappen. In 1916/1917 was de situatie zo dat Duitsland in een gewonnen positie stond. Op dat moment stelde Duitsland voor om de oorlog te beëindigen. Toen kwamen de joden. Nergens hadden de joden zoveel vrijheden als in Duitsland en overal namen ze topposities in! Wat deden ze als dank: ze gingen naar de engelse regering en zeiden: als jullie ons Palestina geven uit jullie koloniale rijk dan zullen wij onze connecties in Amerika gebruiken om hun aan jullie kant in de oorlog te betrekken (Balfour Declaratie). Zo gezegd zo gedaan. De rest is bekend. Duitsland verloor daardoor en kreeg de catastrofale ‘vrede’ van Versailles opgedrongen, waarvan vrijwel alle hedendaagse historici toegeven dat die in hoge mate onrechtvaardig was en dat die regelrecht het optreden van Hitler heeft uitgelokt.

 
At 9/2/09 15:58, Anonymous Anoniem said...

@ anoniem,

geen woord over Hannah Arendt en Roza Luxemburg ?? Of over Fred Erdman die nog altijd vol vuur - vuisten in de lucht - de internationale (was Pierre De Geyter geen halve jood?) meebrult ???

U ontgoochelt me!!

 
At 9/2/09 17:42, Anonymous Anoniem said...

@ Vanfraechem

Als ik uw parrotage van het media-kabaal lees, dan wordt ik er nog meer van overtuigd dat er nog minstens een dekade gaat nodig zijn vooraleer u ook maar een kans zou kunnen hebben om de realiteit (niet de fantasierijke voorstelling van Amerika-hatend internationaal-links) omtrent Irak te kunnen zien. U kent die realiteit gewoonweg niet. Maar ik ga die hier niet verder bediscussieren, want u zijt gewoonweg mentaal gesloten daaromtrent (hopelijk tijdelijk).

De 'comble' in uw emotioneel en aangekweekt haat-ontlastend betoog vond ik de verwijzing naar de "couveuse oorlog van papa Bush" (de woordkeuze zelf spreekt boekdelen over uw bevoooroordeeldheid). Want dat is nog maar 18 jaren geleden, en een eerlijke/correcte (evenals proportionele en contextuele) kennis van de 'big picture' van de recente geshiedenis zou in principe gemakkelijker moeten toegankelijk zijn dan die van het verdere verleden. Daarom zijn uw onwetendheid en misconcepties eigenlijk nog veel 'erger' dan die van de anonieme hierboven omtrent het nazisme en joden in de 1930's.

Het is dus helemaal niet verbazend voor mij dat zovele Europeanen gisteren (en vandaag ook) absoluut-monsterlijke regimes als die van Hitler en van Saddam kunnen 'justifieren'. Die IMpliciete (maar niettemin reele) justificaties berusten op aangekweekte haat en niets anders, en ook op absurd en verderfelijk moreel-relativisme.

 
At 9/2/09 18:49, Blogger Unknown said...

@ Marc Vanfraechem :
Marc,
U schrijft "ook de couveuse-oorlog van papa Bush was gebaseerd op pure leugenpropaganda die het Amerikaanse volk moest bedriegen.". Was het dan een manifeste leugen dat Saddam Koeweit was binnen gevallen ? Of vindt u dat de Amerikanen dat zomaar moesten laten gebeuren want dat het hun zaak niet was ? Zoja, gelukkig dat ze in 1945 ook hun neus hebben gestoken in zaken die ook hun zaak niet waren of we waren allemaal Duitser of Rus geworden.
Ik denk dat Marc Huybrechts gelijk heeft : er is een goede kans dat in 20 jaar de doden van de 2de Irak oorlog zijn vergeten en dat die als een groot succes wordt beschouwd.

 
At 9/2/09 19:01, Anonymous Anoniem said...

@Phil

Vroeger deed men beroep op God, nu op de toekomst.
"Binnen twintig jaren zal men de doden van de tweede Irak oorlog vergeten zijn, en die oorlog als een succes beschouwen."
Het zijn uw slachtoffers niet Phil, uw familieleden niet, dus waarom zou het pijn doen?
En binnen twintig jaar zullen ze Amerika misschien als een achterlijk land beschouwen, zonder veel betekenis....wie weet Phil?
We vullen maar in zoals het ons best uitkomt..
Als je al in naam van de toekomst begint te spreken...waarom niet in de naam van God, Phil ?

 
At 9/2/09 20:26, Blogger Unknown said...

@ Frans
Het lijkt me rationeel gedrag om handelingen vandaag in functie van de toekomstverwachtingen in te stellen (in plaats van niet over de toekomst te denken). Doet u dat niet ? Wat heeft dat met God te maken ? Helemaal niets

 
At 9/2/09 20:45, Anonymous Anoniem said...

@Phil

De toekomst naar je eigen verwachtingen en wensen invullen heeft niks met rationaliteit te maken....wel met eigen verlangens...
Het lijkt mij rationeler om in eigen naam te spreken, en te gewoon te zeggen dat je de politiek van Bush senior en junior apprecieert, los van wat de toekomst daarover zal vertellen.
Hic et nunc.
De toekomst is open, en niemand kan die naar believen invullen.
Als iemand beweert dat de toekomst hem zal gelijk geven, lijkt mij dat een retorische truc. Evengoed kan iemand beweren dat God hem gelijk geeft. Durf gewoon voor je opinie uit te komen los van hoe een fictieve toekomst daarover zal denken.

 
At 9/2/09 21:23, Blogger Unknown said...

@ Frans,
ik kan de politiek van iemand, of het nu Obama is of Bush, enkel apprecieren in functie van wat ik denk wat hun impact is in de toekomst. Dat heeft niets met wishful thinking te maken. Ik kan heus wel mijn brein laten werken voor zoiets en ik ken het Midden Oosten goed genoeg om mijn eigen inschattingen te maken, los van wat journalisten die er nooit geweest zijn me komen vertellen.
Natuurlijk heb ik geen glazen bol, zodat ik probeer me goed te informeren om zo goed mogelijk de toekomst in te schatten. Ik denk dat er zeer goede argumenten zijn om aan te nemen dat de 2 Irak oorlogen in 20 jaar veel positiever zullen gezien worden dan nu (en nu is het verdict al veel positiever dan 1 jaar geleden. Getuige de moordende stilte op de vrt over Irak : geen slecht nieuws is geen nieuws).
Indien men in 1942 in Amerika had gewoon geweigerd ("want dat heeft niets met rationaliteit te maken") om een afweging te maken van de pros en de contras om tussen te komen in Europa, dan waren de gevolgen catastrofaal geweest. Niemand kon toen met zekerheid voorspellen wat de pros en contras waren, maar het zou immoreel geweest zijn om het niet te proberen.

 
At 9/2/09 21:29, Blogger Marc Vanfraechem said...

@ Phil: op uw citaat "ook de couveuse-oorlog van papa Bush was gebaseerd op pure leugenpropaganda die het Amerikaanse volk moest bedriegen." laat u een implicatie volgen die er geen is: Was het dan een manifeste leugen dat Saddam Koeweit was binnen gevallen ?
Dat Saddam de omheinde olieput Koeweit was binnengevallen lijkt mij onbetwistbaar, en ik zeg ook nergens dat hij dat niet deed.
Wat ik wel beweerde is dat de Amerikaanse bevolking, om oorlog te gaan voeren, tweemaal over de streep werd getrokken met een aantal propagandatrucs en leugens, zoals we die van democratische regimes niet gewend wensen te worden.
@Marc Huybrechts: sorry, maar uw gebedsmolen over parroteren, moreel relativisme, en Amerika-hatend internationaal-links lijkt mij ietwat beperkt van melodie, en volkomen verstoken van harmonie.
Bent u een aanhanger van minimal music? Die kan haar charmes hebben, maar je kunt er niet éindeloos naar luisteren.

 
At 9/2/09 21:48, Anonymous Anoniem said...

@Phil

U schijnt te vergeten dat Hitler aan de Verenigde Staten de oorlog heeft verklaard, en niet de Verenigde Staten aan Duitsland.
Om nu te beweren dat de Verenigde Staten om humanitaire redenen in de tweede oorlog zijn gestapt, is op zijn minst gezegd tendentieus.
Er waren ook economische en politieke belangen in het spel.
Dat doet niks af van het het feit dat ik de USA altijd als de bevrijder van Europa heb beschouwd, samen met Engeland uiteraard.
Maar dat betekent niet dat ik nu alles wat de USA doet zonder meer goed keur.De laatste Bush beschouw ik als een ramp, en met mij vele Amerikanen.Maar ik weet niet wat men daar binnen twintig jaar zal over denken.
Ik denk niet dat Bush junior dat heeft ingeschat, hijzelf beweert niet goed geïnformeerd te zijn door zijn raadgevers, en zegt dat indien hij geweten had dat Irak niet over massavernietigingswapens beschikte, hij misschien niet in die oorlog was gestapt. Toch een bewijs van luciditeit van de man.
Het is idd waar dat men soms om foute of ficieve redenen toch goede zaken kan doen.
Laat ons hopen.

 
At 9/2/09 22:58, Blogger Unknown said...

@ Frans,
ik weet niet waar u gelezen hebt dat ik zeg dat de VS om “humanitaire” redenen in WW2 is gestapt. Ik heb gewoon gezegd dat men in de VS naar best vermogen de toekomstige pros en contras had afgewogen op rationele manier vooraleer zo te doen. Dat heeft niets met God te maken. Uw conclusie dat ik zou beweerd hebben dat de VS om humanitaire edenen was tussengekomen is, eum, "wishful thinking" over mijn redenering.

U springt werkelijk van de hak op de tak : Vanfraechem - wiens bijdragen ik meestal graag lees (tenzij als hij met Huybrechts in de clich gaat) - verklaarde (ik vat zelf samen) dat de Irak oorlog(en) een grote vergissing waren. Ik riposteerde dat men daar wellicht in 20 jaar anders zou over denken. En u stelde toen dat ik me liet leiden door wishful thinking (alsof ik niet in staat zou zijn om me te realiseren dat wishful thinking tot slechte beslissingen leidt).

In feite stelde u dat het niet waard is om te pogen de toekomst te voorspellen want dat men zich sowieso door wishful thinking zou laten leiden. Dan mogen we eigenlijk alle wetenschap afschaffen, want overal spelen waardeoordelen wel een rol, onbewust of niet. Maar zelfs als wishful thinking een gedeeltelijke impact heeft, is een poging to rationele voorspelling toch beter dan gewoon zijn kop in het zand steken en jammeren dat er niets te voorspellen valt.

En tenslotte, mijn voorspellingen zijn niet wishful thinking : de meesten zijn pessimistisch : Irak is een uitzondering. Ik heb genoeg argumenten om te menen dat het beter wordt in Irak zonder gevoelens of God daarvoor nodig te hebben.

PS Ik weet heus wel dat Hitler de symbolische eerste stap heeft genomen om de oorlog aan de VS te verklaren. Het is niet omdat Hitler de oorlog aan de VS hadden verklaard (omdat hij dat an Japan had beloofd) dat zij daarom verplicht waren om een invasie in Normandie op te zetten. Dacht u nu echt dat Duitse stuka's gingen New York bombarderen ?

 
At 9/2/09 23:25, Blogger Unknown said...

@ Marc V
"tweemaal over de streep werd getrokken met een aantal propagandatrucs en leugens"

Ik weet echt niet over welke leugens u het heeft i.v.m. de eerste Irak oorlog.

Wat de tweede Irak oorlog betreft, natuurlijk zijn propagandatrucs gebruikt : het zou wel getuigen van amateurisme voor een regering om ook niet PR te gebruiken om har doelstellingen te bereiken. Doen andere regeringen dat ook niet ? Het is aan ons om daar door te kijken.

Wat leugens betreft, laat ons eens nuchter zijn en noteren dat zelfs Saddam's eigen generaals dachten dat hij WMDs had en dat zelfs Dr Kelly - de vermaarde Britse chemische wapenspecialist die net voor de invasie in eigenaardige omstandigheden zelfmoord pleegde - die zelf tegen een invasie was maar toegaf (in een interview dat de BBC natuurlijk nooit heeft uitgezonden destijds : http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/panorama/3411073.stm) dat hij "on the balance of probabilities" dacht dat Saddam een WMD programma had en er uiteindelijke geen alternatief zou overblijven voor een invasie. Als zo'n mensen overtuigd waren dat Saddam WMDs had, wie van ons is zo slim om te beweren dat hij/zij destijds beter wist ?
Ik niet.

 
At 9/2/09 23:29, Anonymous Anoniem said...

@Phil

'rationeel de toekomst voorspellen', dat zou natuurlijk mooi zijn...maar het spijt mij, ik geloof daar niet in.
Wie heeft rationeel kunnen voorspellen dat de Berlijnse muur zou vallen? Ik in elk geval niet.
De toekomst is niet te voorspellen, dat bewijst de economie, die altijd weer met achteraf-verklaringen komt, maar eigenlijk nooit concreet iets kan voorspellen.Idem voor de psychologie en sociologie....het blijven interpretatieve disciplines,die ons wel begrippen leveren om een beetje orde in de chaos te scheppen, maar toch achter de feiten aan blijven hinken.
Door het woord 'rationeel' te koppelen aan voorspellen op lange termijn- twintig jaar- gebruik je een retorische truc.
Iemand anders kan evengoed beweren dat Bush junior binnen twintig voor de grootste klungel van de geschiedenis zal doorgaan.
Daarvoor kan hij veel argumenten leveren...maar ik begrijp dat je die liever niet hoort.
Het woord 'rationeel' is nogal rekbaar, en altijd aanpasbaar voor wat men wil bewijzen. Aan mij is het niet besteed....maar misschien spring ik nu van de hak op de tak.
Ik vind bvb Marc van Fraechem vergeleken met Marc Huybrechts een bijzonder rationeel mens...iemand die niet voortdurend etiketten plakt, de moed heeft om zich een eigen oordeel te vormen, zonder in hokjes te denken...
de gustibus dus...

 
At 10/2/09 00:11, Blogger Unknown said...

@ Frans,
u citeert selectief : als u goed kunt lezen zult u zien dat ik niet heb gezegd "rationeel de toekomst voorspellen" maar "rationeel POGEN de toekomst te voorspellen". Dat is wel iets anders : het betekent dat men goed weet dat het resultaat verre van perfect zal zijn, maar nog steeds beter dan niets.

Als u liever niet POOGT te voorspellen en liever gewoon blind afwacht wat er gebeurt : good luck with you.
Over and out

 
At 10/2/09 00:20, Blogger Marc Vanfraechem said...

Un grand merci Frans V.,
maar verontschuldigt u mij nu, dat ik me even apart met Phil onderhoud.
Hoezo Phil, kent u die couveuse-frats niet, die toen nochtans op een beslissend moment op alle Amerikaanse zenders te zien was?
Nog afgezien daarvan: vindt u dat een democratische regering haar eigen burgers carrément mag voorliegen? Burgers die dan zelf maar moeten uitmaken wat hun regering eigenlijk vertelt?
Voorwaar, uw realiteitszin zal de mijne overtreffen, maar wat kan een mens dan nog inbrengen tegen vriend Goebbels?

 
At 10/2/09 00:23, Anonymous Anoniem said...

@Phil

Het is waar dat ik niet POOG rationeel te voorspellen hoe men binnen twintig jaar over Bush junior zal denken.
Ik vind dit eigenlijk niet direct een interessante topic....maar dat ligt ongetwijfeld aan mij.
Mischien dat de meningen verdeeld zullen zijn, zoals nu over Nixon....maar neen het is niet direct mijn lievelingsbezigheid om daarover te peinzen.
Elk zijn hobby toch?

Over en Lol

 
At 10/2/09 00:40, Anonymous Anoniem said...

Volgens Frans V ben ik iemand die voortdurend "etiketten" plakt en, bij implicatie, Vanfraechem zou dat niet doen. Wat zegt dat over zijn observatievermogen?

Nog erger, hij denkt dat MvF een "bijzonder rationeel mens" zou zijn. MvF is iemand die zeer grappige pareltjes kan schrijven, maar redeneren is echt niet zijn 'forte' (dat vereist een zekere koelbloedigheid en 'serieux' die hem ontbreekt). Los van de hak op de tak springen, evenals taalkundige virtuositeit, dat is wat hem kenmerkt, en zeker niet redeneervermogen. En wanneer het over Bush of de VS gaat dan wordt hij 'downright' blind en haterig. Herlees nu toch eens de wijze waarop hij hier totaal naast-de-kwestie het onderwerp van Irak 'introduceerde', en hoe is het dan in godsnaam mogelijk van te beweren dat Vanfraechem "bijzonder rationeel" zou zijn?

Nogmaals, ik ga hier geen serieuse discussie over het zeer complexe probleem van 'Irak' herbeginnen. Daar heb ik in het verleden al verschillende lange REDENERINGEN over uiteen gezet. Maar, het is werkelijk ontstellend voor mij te moeten constateren hoe bevooroordeeld en onwetend sommigen hier zijn over contemporele geopolitieke problemen. Om over de culturele arrogantie en kopindegronderij maar te zwijgen....

 
At 10/2/09 08:24, Blogger Unknown said...

@ Marc V
Marc, ik vrees dat je 2 zaken door elkaar haalt : ik heb hierboven duidelijk een onderscheid gemaakt tussen enerzijds "PR" (of “propaganda”), m.a.w. proberen zijn zaak zo aantrekkelijk mogelijk voor te stellen zonder te liegen, en anderszijds "liegen", m.a.w. bewust onwaarheden vertellen. Er is weliswaar een grijze zone tussen beiden, maar er is nog veel meer wit en zwart.
Ik denk dat het niet realistisch zou zijn te verwachten van enig mens om niet te proberen zijn "case" zo goed mogelijk voor te stellen – dat is human nature -. En politici zijn al sowieso geen moeder Theresa’s, dus doen zij dat a fortiori aan PR. Het is aan de vrije pers en de oppositie in elke democratie om weerwerk te bieden. (en om deze reden gaat de vergelijking met Goebbels niet op).
Liegen is een andere zaak en is volledig uit den boze.
Dus uw vraag of ik meen dat “een democratische regering haar eigen burgers carrément mag voorliegen” impliceert iets wat ik niet heb gezegd.

 
At 10/2/09 11:12, Anonymous Anoniem said...

"U schijnt te vergeten dat Hitler aan de Verenigde Staten de oorlog heeft verklaard"

De "Lend-Lease Act" van 11 maart 1941 was een Amerikaanse wet op grond waarvan de VS in het begin van de Tweede Wereldoorlog voor circa 1 miljard dollar (!) militaire hulp aan het Verenigd Koninkrijk kon verlenen. De Duitse U-boten konden de Amerikaanse schepen met dat militair materiaal niet aanvallen zolang de VS zogezegd 'neutraal' bleef.
Vandaar de onvermijdelijke Duitse oorlogsverklaring aan de VS op 11 december 1941, die dus in feite uitgelokt is door de VS.

 
At 10/2/09 12:02, Blogger Marc Vanfraechem said...

@Phil: ik haal geloof ik niets door elkaar, beste. Ik sprak wel degelijk over twee platte leugens van de Amerikaanse regering: de couveuse-kwestie en de WMD's. Dat soort van leugens verwacht je in dictaturen, maar een democratie zijn ze onwaardig.

 
At 10/2/09 12:39, Blogger Unknown said...

Deze reactie is verwijderd door de auteur.

 
At 10/2/09 14:06, Blogger Unknown said...

@ Marc

ik geef het op want u leest zelfs niet wat ik schrijf: Een leugen is een bewering die met opzet in strijd is met de waarheid. Als zelfs Saddam's generaals en een wereldvermaarde specialist als Kelly overtuigd waren dat hij WMDs had, hoe kunnen Bush en Blair dan gelogen hebben ? Het feit dat achteraf is gebleken dat ze fout zaten en dat ze misschien (alhoewel ik dat betwist) beter hadden gewicht op sterkere bewijzen betekent niet dat ze een leugen hebben verteld. Elk rationeel mens dacht destijds dat Saddam WMDs had, zelfs Chirac bestreed dat niet, enkel de aanpak. Denkt u nu echt dat Busch en Blair zouden hun reputaties te grabbel gegooid hebben door bewust te beweren dat Saddam WMDs had of aan het ontwikkelen was terwijl zij wisten dat dit niet waar was ?

Any way : over and out : Huybrechts heeft gelijk : het regent buiten en dat, zoals alles wat verkeerd gaat op deze planeet, is natuurlijk ook de fout van Amerika. Ik versta niet meer waarom wij ook de VS niet veroordelen om destijds Nazi Duitsland aan te vallen op basis van incorrecte vermoedens dat Duitsland atoomwapens aan het ontwikelen was.

 
At 10/2/09 15:11, Anonymous Anoniem said...

Ik vind het vreemd dat bepaalde mensen hier de VS verwarren met Bush.Persoonlijk hou ik van de VS, maar heb niks op met de politiek van Bush, en in geen geval waar het Irak betreft.
Vergeten wordt dat ruim 70% van de Amerikanen Bush als president een mislukking vinden. Afkeer van Bush heeft dus niks met anti-amerikaanse gevoelens te maken.
Ik vraag mij af in wiens naam Marc Huybrechts spreekt als hij voor de zoveelste keer de verdediging van Bush op zich neemt.
In naam van welke minderheid Amerikanen?
Sinds Obama is er al veel veranderd:stamcellenonderzoek is weer toegelaten, de geldkraan naar abortuscentra is weer opengedraaid,kinderen worden in de ziekteverzekering opgenomen, guantanamo wordt afgebouwd....dat alles juich ik toe, en het is Amerika....dus niks anti-amerikaanse gevoelens wel anti-Bush.
Vroeger hadden we een radioprogramma van Jan-Albert Goris,de stem uit Amerika geheten.
J.A. Goris alias Marnix Gijsen wist vaak op pittige manier het verschil tussen de toenmalige Amerikaanse samenleving en mentaliteit te beschrijven.Hier heben we Marc Huybrechts als de steml uit Amerika, maar zijn verhaal komt meestal hierop neer dat wij Europeanen naïf links zijn, bedrogen door onze massamedia,van struisvogelpolitiek houden (kopindegronderij), radical chic en cultureel arrogant zijn.
Ik heb redelijk wat Amerikanen in mijn vriendenkring die gelukkig ietwat genuanceerder over Europoa denken....maar ik geef toe dat dit dan ook meestal democraten zijn, en schakers. En zoals algemeen geweten kunnen schakers niet denken, en al helemaal niet als ze democraat zijn.

 
At 10/2/09 15:34, Blogger Marc Vanfraechem said...

@Phil: het komt hier op neer, dat u niet gelooft dat zij gelogen hebben en ik pertinent wél. Ivm met de couveuses van papa Bush is de leugen algemeen erkend.
Dubya zélf heeft misschien niet bewust gelogen (ik schat zijn beoordelingsvermogen niet te hoog in) maar zijn omgeving was normaal begaafd, en wist zéker dat de rapporten (bv uraniumlevering) vals of minstens onbetrouwbaar waren. Dat wisten ook Bliar ...en Kelly... en natuurlijk ook Blix, de enige die met een opgeheven hoofd nog voor het wereldpubliek kan verschijnen.

 
At 10/2/09 17:56, Anonymous Anoniem said...

@ Frans V

Ik spreek alleen in de eigen naam, en dus in niemand anders's naam. Als u wil verder blijven aantonen dat u al evenmin als Vanfraechem kunt redeneren, doe dan zo maar voort.

Waar is de evidentie dat ik "de verdediging van Bush opneem"? U weet niets van mijn antipathie voor Bush. Vanfraechem introduceerde 'Irak' en dat valt helemaal niet samen met 'Bush'. Aleen in de geesten van extreme en 'onredelijke' simplisten vallen die twee onderwerpen samen. Maar het is zeker niet omdat ik erop wijs dat Vanfreachem onredelijk is over Irak en absurd-hatelijk tegenover een echte democraat gelijk Bush, dat ik een fan van het Bush-beleid zou zijn. Kunt u nu echt niet 'onafhankelijk' denken, en alleen maar meelopen met het mediakabaal!?

Nogmaals, het Irak-VS conflict begon formeel in 1991, en dat kan hier niet terug in al zijn complexiteit in enkele paragrafen uiteen gezet worden. U, als simplist (en absoluut-zekere, dus fundamentalist) denkt blijkbaar dat dat wel zou kunnen. De 'regime-change' resolutie van het VS Congress dateert van 1998 en kwam tot stand onder de Clinton administratie. De 2de Irak-oorlog werd begonnen in maart 2003, na de ervaring met 9/11 en na een nieuwe Congress resolutie, en met 85% approval rating in de polls. Dat zijn drie/vier feiten, en dat laat verder veel ruimte voor talloze opinieverschillen over van alles en nog wat. Maar, het is geen redelijke interpretatie van de laatste 2 dekaden van 'Irak' te reduceren tot 'Bush'. Het ging om een botsing tussen het VS politieke bestel en Saddam (of het Baath regime van Irak, Baath in Irak en Syria was het Arabische historische kind of volgeling van het vroegere Europese nazisme).
Wat gaan parroterende mensen als u binnenkort doen, nu er geen Bush-als-haatobject meer is?

En natuurlijk juicht u de mediapresentatie van de "veranderingen" onder Obama-mania toe. Het is echt niet zo simpel als u denkt dat het zou zijn hoor: stamcellenonderzoek, ziekteverzekering, abortiefinanciering, Guantanamo,... enz....Maar men kan niet alles uitdiepen tegelijkertijd. En het probleem is dat u niet geinteresseerd lijkt te zijn in het uitdiepen van eender welk onderwerp. Dus, een typische Obamamaniac! De ontnuchtering zal weer groot zijn, juist gelijk in 1979.

Wanneer ik u lees dan besef ik maar al te goed hoe het mogelijk was dat de Duitsers vroeger massaal achter Hitler konden lopen, dat men in Belgie vandaag opinies openlijk en wettelijk kan criminaliseren, partijen verbieden, enz... De massa, waaronder u, kan men zo met de lepel sprookjes wijs maken door ze te reduceren tot slogans.

Tot slot, twee puntjes:

- Die anonieme hierboven is nog veel erger dan u (niet enkel wat kennis betreft, maar vooral moreel bekeken). Die kwam hier eigenlijk zeggen dat de Duitse oorlogsverklaring door de VS "uitgelokt" was. Dat is zo een beetje gelijk Dutroux die u vermoord, en die dan achteraf in een tribunaal zich verdedigt met de bewering dat het werd "uitgelokt" omdat u een meisje probeerde te helpen of te redden. Tegelijkertijd ben ik niet zo zeker of de anonieme 'erger' zou zijn dan Vanfraechem, want kopindegronderij over het verdere verleden is niet zo erg als kopindegronderij over het heden en het recente verleden (maar dat is dan weer eerder meer een kwestie van 'kunnen'/kennis, en niet van moraliteit).

-- Ik wil het graag geloven dat uw absurdelijke anti-Bush obsessie niet samenvalt met "anti-Amerikaanse gevoelens". Die obsessie lijkt me volkomen aangekweekt te zijn bij u door 'derden' (grotendeels de linkse VS media, waar de Belgsiche media exclusief haar mosterd haalt)). En het verwijt van (naieve) "culturele arrogantie" is enkel gericht aan Vanfraechem, en niet aan u. Die arrogantie is niet aangekweekt en berust op iets veel dieper (dat ik hier niet ga uitspreken, de huidige intolerante Belgische wetgeving kennende...).

En ja, Jan Albert Goris die rapporteerde nog over een Amerikaanse 'mentaliteit' die bereid was van massale offers te brengen voor anderen, en vooral voor Europeanen. Die tijd, geloof ik, is definitief voorbij, want de Obama-manie is een duidelijke indicatie dat de Amerikaanse linkerzijde in grote mate is weggegroeid van het realisme van Harry Truman, Jack Kennedy, Scoop Jackson, en zo vele anderen. Zij is 'verEuropeaniseerd' (kop in de grond). Vandaag gaat het hoofdzakelijk over feelings, niet rationaliteit, en ook over partijdige haat en niet langer over de gemeenschappelijke waarde van patriotisme. You better keep that in mind when the chips will be down again and, if history teaches anything, they will be down again....

 
At 10/2/09 18:11, Anonymous Anoniem said...

@Marc Huybrechts

U hebt al herhaaldelijk geschreven dat ik niet kan redeneren. Ik vraag mij af wat u met het begrip redeneren eigenlijk bedoelt.Ik heb universitaire studies gedaan, ben zelf jarenlang lector geweest aan de universioteit van Gent, en niemand die mij ooit zei: kerel alles goed en wel hoor, maar je kunt niet redeneren.
Heb je daar een test voor? Of voel je dat intuïtief aan of iemand kan redeneren?
Ik begin zo langzaam de indruk te krijgen dat iedereen die niet akkoord gaat met uw politieke stellingen niet kan redeneren...
beetje closed mind, misschien marc huybrechts?

 
At 10/2/09 18:11, Anonymous Anoniem said...

Geachte Heer Huybrechts,

Moreel bekeken is het nog veel erger.

Direct na zijn ambtsaanvaarding in 1933 verklaarde het internationale jodendom Duitsland de oorlog (niet de nazi’s, want de Duitse regering bestond toen nog uit een democratisch gekozen coalitie!) en kondigde een permanente wereldwijde boycot van Duitse producten af. Dat was in 1933, toen Duitsland op het dieptepunt van haar ellende verkeerde, de internationale financiele crisis op het hoogtepunt was en het voor Duitsland exporteren of sterven was. Uitgerekend op dit moment stak het internationale jodendom Duitsland wederom (net zoals in 1916 met de Balfourverklaring) een dolk in de rug.
—-
Long before the Hitler government began restricting the rights of the German Jews, the leaders of the worldwide Jewish community formally declared war on the “New Germany”..”
(…)
To this day, it is generally (although incorrectly) believed that when Adolf Hitler was appointed German chancellor in January of 1933, the German government began policies to suppress the Jews of Germany, including rounding up of Jews and putting them in concentration camps and launching campaigns of terror and violence against the domestic Jewish population.

While there were sporadic eruptions of violence against Jews in Germany after Hitler came to power, this was not officially sanctioned or encouraged. And the truth is that anti-Jewish sentiments in Germany (or elsewhere in Europe) were actually nothing new. As all Jewish historians attest with much fervor, anti-Semitic uprisings of various degrees had been ever-present in European history.

In any case, in early 1933, Hitler was not the undisputed leader of Germany, nor did he have full command of the armed forces. Hitler was a major figure in a coalition government, but he was far from being the government himself. That was the result of a process of consolidation which evolved later.

Even Germany’s Jewish Central Association, known as the Verein, contested the suggestion (made by some Jewish leaders outside Germany) that the new government was deliberately provoking anti-Jewish uprisings.

The Verein issued a statement that “the responsible government authorities [i.e. the Hitler regime] are unaware of the threatening situation,” saying, “we do not believe our German fellow citizens will let themselves be carried away into committing excesses against the Jews.”

Despite this, Jewish leaders in the United States and Britain determined on their own that it was necessary to launch a WAR against the Hitler government. - http://www.wintersonnenwende.com/scriptorium/english/archives/articles/jdecwar.html

 
At 10/2/09 23:26, Blogger Unknown said...

@ Anoniem,
doe me aub een plezier en kies eens een pseudoniem zodat ik u kan herkennen en op mijn lijst kan zetten van bijdrages die ik in de prullenmand gooi zonder te lezen

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>