22 januari 2009

Van "Bushism" tot "Obamania" (Johan Sanctorum)

"Achter het Nieuws", 21/1/09

Hoe zou rebel Michael Moore zich deze dagen voelen?

Het kroningsspektakel zit erop, de eedaflegging van Barack Obama kwam onder een nooit geziene belangstelling in kleuren en geuren op het TV-scherm. De grote TV-zenders en dagbladen verdrongen zich om dit gebeuren in de verf te zetten en er wat extra kijkcijfers of oplages mee te genereren. Want de crisis doet zich gevoelen in de sector, en alle beetjes helpen.
Het “historische feest van de hoop en de democratie” dus. Afgezien van het feit dat ik nooit begrepen heb hoe de Amerikanen iemand als Bush hebben kunnen verkiezen (al kon de eerste editie nog als een accident beschouwd worden), en nog minder hoe ze hem ook nog eens konden hérkiezen, wijst de hype rond Obama, de zgn. Obamania, niet echt op een gezonde democratie. Wat we vandaag meemaken is uiteraard de terugslag van een pendule die veel te lang naar één richting is uitgeweken, en nu met een enorme kracht terugzwaait.

Amerika lijkt, eens het feest afgelopen, toch wel toe aan een introspectie, een gewetensonderzoek. Dit vraagt om een proces. Geen juridisch proces, geen tribunaal. Maar een moreel-historisch. De cruciale vraag die zich opdringt, is: als iedereen vandaag zo gelukkig is, wie of wat heeft de publieke opinie in de V.S. dan haast acht jaar bevroren? Waarom viel Bush niet eerder van zijn voetstuk? Het antwoord is eigenlijk analoog aan de verklaring waarom moderne dictaturen en schijndemocratieën overleven: door nieuwsmanipulatie, indoctrinatie, professionele spinning,- en vooral door een media-industrie die in heel deze maalstroom meegaat en essentieel medeplichtig is aan desinformatie.
CNN gewaagt in een recente peiling haast euforisch van een historisch record: 84% van de Amerikanen staat momenteel achter Obama. Impliciet is deze deelname aan de ambiance echter een schaamlap: CNN heeft in het verleden altijd de Bush-kaart getrokken en blonk uit door zijn gekleurde, eenzijdig-optimistische verslaggeving van de Irak-oorlog. Ik spreek dan nog niet over de hardnekkige geruchten als zou de zender in 2004 met de exit-polls geknoeid hebben in het voordeel van G. Bush.
De echte republikeinse propagandazender was overigens Fox News Channel (vooral bekend van de stunt in 2000 om Bush tot winnaar uit te roepen nog voor de uitslag bekend was), die Obama in reportages “per ongeluk” herhaaldelijk als Osama betitelde. Maar ook Fox keerde net op tijd zijn kar en begon, toen het duidelijk werd dat Obama het ging halen, zelfs aan een gênant charme-offensief bij monde van topman Rupert Murdoch.
Het desinformerend en indoctrinerend karakter van de Amerikaanse massamedia, die nu massaal bakzeil hebben gehaald en de Obamania zelf aanzwengelen om zich uit de wind te zetten, mag o.m. blijken uit de speciale behandeling die Bush-critici van het eerste uur zoals Michael Moore (1954) te beurt viel. Hij ging, al in 2000, resoluut in de aanval tegen het Bush-regime, maar ook tegen de verziekte mediacultuur, wat hem o.m. de uitroep tegen CNN ontlokte: ‘For once, CNN, can you tell the truth about Iraq, about healthcare, about…?’
Ha, die Moore. Men kan niet zeggen dat de maker van politieke documentaires zoals Fahrenheit 9/11 (waarin de relatie tussen de familie Bush en het koningshuis van Saoedi-Arabië aan de gebeurtenissen van 11 september 2001 wordt gelinkt), Bowling for Columbine (tegen de Amerikaanse wapen- en geweldcultuur), en Sicko (tegen de falende gezondheidszorg in de VS) in het begin veel publieke bijval genoten. Zeker niet in het bij het conservatief establishment aanleunende Hollywood, waarmee Bush-adviseur Karl Rove zoete broodjes bakte. Toen Moore de onvergetelijke quote ‘Shame on you, mister Bush’ de zaal inslingerde, n.a.v. een oscar die hij in 2002 kreeg, werd hij uitgejouwd, op een paar dapperen na. Zowel in de reguliere pers als in de blogosfeer werd Moore deskundig gemarginaliseerd en gestigmatiseerd tot een socialistische (een zwaar scheldwoord in de VS) flapdrol, een publiciteit zoekende onbenul, een paranoïde sociopaat, artistiek een klungelaar en ideologisch achterlijk. In mei 2004 nog verbood het Amerikaanse amusementsconcern Walt Disney, via distributeur Miramax, om Fahrenheit 9/11 uit te brengen, vanwege het “staatsvijandig” karakter. Amerika, het paradijs van de vrijheid? Nu ja….

Van paranoia tot pensée unique
Amerika creëerde zijn eigen nachtmerrie en ontwaakt nu vrolijk. Wat moet men met deze paradox. Wat de “paranoïde” dissident Moore al acht jaar eenzaam staat te orakelen, staan nu breed in alle kranten, als een pensée unique: Bush deugde niet. Alles, zijn War on terror, de Irak-oorlog, Guantanamo, het torpederen van Kyoto, Katrina, heel de verwevenheid van zijn administratie met de olie- en wapenbusiness, het stonk allemaal. Van CNN tot Luc van der Kelen,- ze maken nu allemaal om ter luidst het proces van “de slechtste president ooit”.
De enige verklaring is, dat de oppermachtige media-industrie vertragingseffecten genereert in het collectief bewustzijn. De allesverzengende hypecultuur, in combinatie met agressieve politieke spinning waar geen immuniteit tegen wordt gekweekt, zorgen ervoor dat de publieke opinie jaren lang in een “luchtbel” kan leven, afgezonderd van de realiteit. De Irak-soap van CNN is slechts het meest frappante voorbeeld van die virtualisering, daar waar media en macht in elkaar grijpen, en journalistiek “embedded” geraakt in het systeem.
Moore had dus gelijk, maar kreeg het nooit. Wat altijd opnieuw als ziekelijk complotdenken wordt afgedaan blijkt in zijn geval scherpzinnigheid en helderziendheid. Achteraf, wel te verstaan.
De conclusie is, dat systeemkritiek nog altijd een zaak van heldere, hardnekkige individuen is, die ergens een gat geboord hebben in de “luchtbel”. We hebben meer dan ooit mensen nodig die tegen de mediatieke stroom ingaan. Het zijn grotendeels éénmansprojecten van publicisten, bloggers, excentrieke filmmakers. Existentieel is hun toestand hachelijk; Moore had uiteindelijk nog een “markt” voor zijn producties, de meesten hebben helemaal niks en worden weggedrukt door het mediageweld.
De Obama-hysterie is verontrustend. Niet omwille van de figuur van Obama op zich, maar vooral omdat de zogenaamde “vierde macht”, pers en media, een sleutelrol blijkt te spelen in processen van maatschappelijke bewustzijnsvernauwing. Terwijl haar primaire missie het omgekeerde pretendeert. We worden dus belazerd, simpelweg. Ik zie in onze eigen Vlaamse “kwaliteitspers” dezelfde vernauwingseffecten: de manier bv. hoe paars gedurende heel het Verhofstadt-regime werd opgehemeld, en hoe kritische geluiden door De Morgen én door de Standaard werden gemarginaliseerd en geridiculiseerd (denk bv. aan wat D.J. Eppinck overkwam), heeft uiteindelijk geleid tot de 800.000 anti-stemmen van Leterme, de hype, én nadien de kater. Zoiets is slecht voor de democratie.
Hoe zou de activist, onderzoeksjournalist en kunstenaar Michael Moore zich overigens deze dagen voelen? In feeststemming? Ik betwijfel het. Het moet hem enorm steken dat zijn protest uiteindelijk allemaal niks uithaalde; dat Bush weliswaar werd uitgewuifd als “de slechtste president aller tijden”, maar meer ook niet. De media buigen mee als riet met de wind. Tegen de wind inroepen is nutteloos. Gisteren was het “the war on terror”, vandaag is het “change”. Ik zou willen dat iemand als Obama dit soort luchtspiegelingen overstijgt, zijn magistrale redevoeringen hebben ook mij begeesterd.

Maar slechte karakters als Michael Moore zijn overal nodig, altijd. Vooral als iedereen juicht.


Johan Sanctorum

http://www.visionair-belgie.be/

13 Comments:

At 23/1/09 00:28, Anonymous Anoniem said...

Zeg, is dat ook die nieuwszender Fox die in 2008 voor de officiële resultaten en voor alle nieuwszenders Barack Obama als gewonnen verklaarde?

 
At 23/1/09 13:02, Anonymous Anoniem said...

In alle ernst, tegendraadse opinies zijn meer dan nodig in een democratie, maar Moore is niet anders dan een "socialistische flapdrol"!

Zeggen dat de media Bush goed gezind waren, en dat het hollywood wereldje zoete broodjes bakte met Karl Rove is volkomen uit de lucht gegrepen. Op Fox na, zijn ook in de V.S.A. de media, en de 'kunst'-wereld links geörienteerd. Bewijs hiervoor is dat er zowel in 2000 als in 2004 nauwelijks media kanalen waren die een 'stemadvies' gaven voor Bush.

Beweren dar Moore gedurende de 8 Bush jaren geen forum zou gekregen hebben voor het verspreiden van zijn complotfantasieën, is een grove miskenning van de werkelijkheid!

De blogger hoorde een klok slaan, maar weet de klepel denkelijk niet goed hangen.

 
At 23/1/09 14:45, Anonymous Anoniem said...

Friends,

This happy, happy day!

We have made it through the Dark Ages and here we are, in one of the most redemptive moments history has ever witnessed. Barack Obama is our best hope to get it right, to heal our national soul, to reach out to the rest of the world with an olive branch instead of shocking brutality.

http://www.michaelmoore.com/

 
At 23/1/09 17:47, Anonymous Anoniem said...

1) "Arm Vlaanderen" dacht ik eergisteren toen ik het relaas van de hoofdredacteur van Knack las over de Obama-inauguratie. Toch een zogezegd gematigd-centrum publicatie, zou men zeggen, maar het artikel stond vol met halve waarheden en halve onwaarheden. En de aap kwam uit de mouw op het einde toen Van Cauwelaert verwees naar de "gerenommeerde Amerikaanse journalist Bill Moyers". Moyers is geen "journalist", maar een radikaal-linkse ideoloog die al een generatie lang dezelfde nonsens verkoopt op gesubisideerde linkse 'publiek-gefinancierde' media. Dus, de Vlaamse media elite gaat haar mosterd (en informatie!) halen bij Moyers, en natuurlijk ook bij de 'traditionele' linkse VS media (gelijk de New York Times, CNN, NBC etc...), die nu snel aan het achteruitboeren is. Arm Vlaanderen, indeed.

2) Maar, het kan blijkbaar nog veel erger. Terwijl Moyers nog een verstandige (maar ideologisch-vastgeroeste) man is die waarschijnlijk door goede bedoelingen wordt geleid, en die ook redelijke en complexe standpunten kan ontwikkelen (ook al berusten ze dikwijls op 'onwereldse' of naieve voorveronderstellingen), hier komt Sanctorum af met een lofrede op.....op wie?....op een verderfelijke Hollywood-creatuur als Michael Moore! Waarover verder meer op het einde. Arm Vlaanderen, indeed, een volk dat opgescheept zit met dergelijke media-voorlichters, opinionmakers, en 'intellectuelen' als de hoofdredacteur van Knack en Sanctorum.

3) De anonieme heeft hierboven al op beknopte wijze gesteld dat Sanctorum op een fantasieplaneet vertoeft. Dat is natuurlijk geen echt nieuws voor verstandige mensen die wisten dat hij vroeger op straat ging betogen om de doelstellingen van de nihilistische Nomenclatura in het Kremlin vooruit te helpen, en dat hij vandaag de "nuttige idioot" (dixit Stalin) kan spelen voor Hamas en andere islamo-fascisten. Maar, ik wil toch enkele voorbeelden geven uit zijn 'lofrede', om zijn infantiel (on)begrip van 'Amerika' bloot te leggen.

-- Sanctorum vraagt retorisch: "Waarom viel Bush niet eerder van zijn voetstuk"?, of "Wat heeft de publieke opinie in de VS dan acht jaren bevroren?". De eerste vraag is een indicatie dat hij niets begrijpt van Amerikaanse democratie, met echte scheiding van de 3 machten, met machtsversnippering, met echt 'federalisme' tussen 50 staten, enz... De tweede vraag bewijst dat hij wel heel slecht geinformeerd is, en van iemand die Hollywood films van Michael Moore serieus kan nemen, is dat natuurlijk niet verwonderlijk. Sanctorum is waarschijnlijk al even 'onbevoegd' om over de VS commentaar te leveren, als over Mongolia of Birma/Myanmar.

-- En dan misinformatie parroteren van CNN. 84% van de Amerikanen zou "achter Obama staan", beweert hij. Tja, Amerikanen zijn nog patriotischer of loyaler dan blazee-belgen, het is dus niet verbazend dat die in grote meerderheid "achter" hun President staan bij zijn ambtsaanvang. (Het is alleen het nutty radikaal-links kabaal dat geen duidelijk onderscheid kan maken tussen landsbelang en partij-belang). Maar, enkel 53 % hebben voor Obama gestemd, en dan nog grotendeels omdat het voorbije jaar een (vrij normaal) economisch recessie-jaar was, en vooral omdat er een financiele crisis losbrak tegen het einde van de verkiezingscampagne.

-- CNN zou "in het verleden altijds de Bush-kaart getrokken hebben" schrijft Sanctorum. Dat heeft ongeveer hetzelfde waarheidsgehalte als beweren dat La Libre Belgique altijd een Vlaamsgezinde krant zou geweest zijn...

-- Sanctorum (gelijk Moore) heeft ook geen scrupules om soms aan directe geschiedenisvervalsing te doen, zeg maar van ronduid te liegen. In 2000 zou Fox News Bush hebben uitgeroepen tot winnaar nog voor de resultaten bekend waren, beweert hij. Voorwaar, het linkse wereldje waarin Sanctorum vertoeft, is een soort alternatief zelfgesloten universum dat geen daglicht kan dulden. Dit doet echt denken aan de directe leugens van de propaganda machines van Hitler, Stalin en hun contemporele volgelingen. De enige grote media "stunt" van die aard in 2000 gebeurde op het linkse 'TV kanaal' van NBC dat Gore voortijdig tot winnaar verklaarde. Geen enkel ander groot medium in de VS was toen zo manifest bevooroordeeld, ook niet Fox. Vandaag ligt dat wel anders, vandaag zijn ze bijna allemaal al geruime tijd in de 'tank' voor Obama (uitgezonderd Fox). Maar ja, ik kan me nog herinneren dat Sanctorum hier een half jaar geleden Obama naievelijk omschreef als een "outsider", terwijl hij in feite de 'establishment' van media, academie, en zelfs van business, grotendeels deelde met Hillary Clinton.

-- Enfin, de onnozeliteiten in het betoog van Sanctorum blijven zich maar opstapelen. Het absolute hoogtepunt (eerder dieptepunt) voor mij is zijn beschrijving van Hollwood als "bij het oerconservatief-establishment aanleunende Hollywood". Dat is de echte 'comble'. Dat is zo van hetzelfde genre als beweren dat de PS "aanleunend" zou zijn bij het Vatikaan of bij de Vlaamse Volksbeweging. Een onbekommerde zou er allemaal eens goed mee kunnen lachen over zoveel verdwaasdheid bij een Vlaamse 'intellectueel' (laat staan Jan-met-de-pet die dit soort van nonsens in zijn kranten leest of op de VRT hoort).

4) Kijk, over 1 ding is het gemakkelijk om met Sanctorum akkoord te gaan en dat is dat "de Obama manie is verontrustend". Maar, Amerika-beter-kennende-dan Sanctorum vermoed ik wel dat die manie niet lang gaat duren (zij doet ook aan de Kennedy manie denken). Want de slechterikken rond de wereld gaan niet op hun achterste blijven zitten en, in tegenstelling met de Benelux, in de VS heerst er echte vrije meningsguiting in de VS. Alternatieve media, gelijk Fox, wordt in de Benelux in de kiem gesmoord, juist gelijk echt-alternatieve politieke krachten.

5) Misinformatie bij Neefs, Van Cauwelaert, zelfs bij een Derk Jan Eppink, laat staan een Paul Goossens, enz....men zou er kunnen mee leven. Maar, een lofrede op een moreel-verderfelijke creatuur gelijk Michael Moore.....hoe is zoiets mogelijk bij een vermeend-verstandige en gesofistikeerde persoon? Het is gewoonweg verbijsterend. Men kan gewoonweg naar de louter fysieke verschijning van Moore kijken, en er niet rondomheen geraken dat we hier niet met een verstandige vent, noch met een emotioneel-volwassen persoon te maken hebben. Maar wie hem 10 minuten hoort praten die moet toch beseffen met wat soort van 'varken' men te doen heeft. Blijkbaar niet, de linkse collectieve verdwazing is tegnwoordig nog erger dan de Obama manie. Het aantal gevallen van manifest-bewezen misrepresentaties, zelfs directe leugens, van Moore is zich al geruime tijd aan het opstapelen. Gelukkig, gaat hij zich binnenkort eindelijk voor een rechtbank bevinden voor het stelen van andermans fotos en ze dan direct te gebruiken om het tegenovergestelde te beweren dat die feitelijke fotos aantoonden. Tja, de Arabische media heeft altijd vol gezeten met absurde conspiracy theorieen, met directe leugens, met misrepresentaties allerhande, 'gedokterde' fotos of videos en dergelijke meer. En sommige immorelen in zowel naief-links als absurd radikaal-links Hollywood zijn daar ook niet vies van tegenwoordig.

Een gezonde 'polity' heeft nood aan eerlijke mensen, evenwichtige beoordelers, en moedige burgers. Immorele directe leugenaars, perverse zelfhaters, ideologische anrchisten, en een cultuurbarbaar gelijk Michael Moore, die kan zulk een 'polity' missen gelijk de pest.

 
At 23/1/09 20:29, Blogger Luc Van Braekel said...

Men kan zich inderdaad afvragen hoe het mogelijk is dat een Vlaamse publicist beweert dat CNN in het verleden "altijd de Bush-kaart trok" of dat Hollywood "aanleunt bij het oerconservatief establishment", terwijl elke politieke observator of mediawatcher in de VS precies het tegendeel zal schrijven. Het lijkt onbegrijpelijk, omdat zowel CNN als Hollywood altijd bij de Democraten aanleunen en kritisch staan tegenover de Republikeinen.

Men moet zich dus proberen in te leven in het standpunt van de auteur en proberen na te gaan hoe hij zoiets kan schrijven. Als de auteur een rabiate tegenstander is van de oorlog in Irak die door Bush werd gestart, en als de auteur vaststelt dat CNN verslag uitbrengt van die oorlog zonder daarbij systematisch kritiek uit te brengen tegen die oorlog, op een manier zoals de VRT dat bijvoorbeeld wél doet, dan kan die auteur besluiten "CNN bekritiseert de oorlog in Irak niet, dus trekt CNN de Bush-kaart".

Wellicht kan men een gelijkaardige redenering maken over Hollywood. Ook al krioelen Hollywoodfilms van casual sex, corrupte zakenlui, machtsgeile politici en geflipte dominees en sluiten ze dus aan bij progressieve seculiere waarden, toch zal een linkse Europeaan misschien vinden dat Hollywood de arbeidersklasse te weinig verheerlijkt, de actiemogelijkheden van het individu tegen de collectiviteit te veel verheerlijkt en overschat, het militair-industrieel complex niet kritisch genoeg aanpakt of op zichzelf al een instrument is van de culturele globalisering.

Ik ben het dus (zoals vaak) eens met Marc Huybrechts, maar omdat ik regelmatig extreem-linkse en antiglobalistische publicaties lees, al was het maar om kennis te nemen van hun gedachtenwereld, verwonderen die statements van Sanctorum mij niet. Het is allemaal "in the eye of the beholder". Voor antiglobalisten en tegenstanders van het neoliberalisme zijn CNN, Hollywood, McDonalds, de NATO enz. allemaal één pot nat en zijn ze een onderdeel van de globaliseringspletwals. In die hoek maakt men ook geen of weinig onderscheid tussen termen als "oerconservatief", "rechts", "neoliberaal", "neoconservatief" enz.

 
At 24/1/09 13:49, Anonymous Anoniem said...

@ Huybrechts
Wat is 'polity'?
En probeer ook eens hetzelfde te zeggen met 10% van de tekst die je nu produceert, dan zou het interessant kunnen worden (vergeet niet de spellingcorrector in te schakelen).
@ Flanders' Fields
Gewoon een maximum aantal woorden policy invoeren, zoals ieder magazine, zowel voor bijdragen als voor reacties. Het zou dit forum plotseling leefbaar maken. Een Sanctorum zou bijvoorbeeld geen kans meer krijgen zijn ego zo op te blazen als hij nu doet.

 
At 24/1/09 20:50, Anonymous Anoniem said...

@ pol

Ik heb Marc Huybrechts hier met plezier gelezen en geen ogenblik aan verveling gedacht, dus dit max. aantal woorden vind ik absoluut niet passend op dit commentaar.

Het woord "polity" bestaat en het betekent niet "policy"

 
At 24/1/09 23:05, Anonymous Anoniem said...

@ Pol

Zoals zo vaak ben ik het eens met Traveller.

Surf eens naar: http://www.askoxford.com/concise_oed/polity?view=uk
En sla de homepage hiervan op in uw favorieten.

Belgica Dividenda Est

 
At 25/1/09 10:58, Anonymous Anoniem said...

@BDE:

Kan je in het vervolg het selectievakje "Naam/URL" aanklikken in daar je naam invullen?
Dan verschijnt die boven je reactie, ipv "Anoniem".

Dank bij voorbaat.

 
At 26/1/09 15:59, Anonymous Anoniem said...

@ pol

1) Zou het kunnen dat voor u een forum "leefbaar" is wanneer het vol staat met tientallen reacties van oneliners en twoliners? Wat kan men in oneliners uiteenzetten: losse scheldwoorden, overbodige vragen, irrelevante opmerkingen, schouderklopjes, haatkreten...? Het internet staat vol met dat soort van leefbare fora. Gaat u daar iets kunnen leren? Wordt dat niet vlug vervelend voor een 'intellect'? De meeste mensen gaan voor kwantiteit, want dan kunnen ze meeroepen of tegenroepen, en zich 'goed voelen' in zelfgenoegzaamheid. Sommigen, echter, zoeken kwaliteit op om de eigen visies getoetst te zien en om iets bij te leren. IFF lijkt te staan voor kwaliteit, niet kwantiteit. Met andere woorden, men kan er redeneringen en/of uiteenzettingen vinden, in plaats van sloganeske affirmaties.

2) Het probleem met Sanctorum is niet zijn "ego". Nee, daar lijkt u uw eigen probleem op hem te projecteren. Het probleem met Sanctorum is dat hij niet buiten zijn ideologische 'box' kan denken, en dat hij zich onvoldoende laat leiden door empirische observaties en te veel door ideologische dogmas. Dat leidt dikwijls op termijn tot rampzaligheid.

P.S. Als dit weer te lang was, of als mijn onbestaande Nederlandse spellingcorrector te veel dt-fouten heeft doorgelaten, dan raad ik u aan van in de toekomst enkel de pareltjes van Vanfraechem hier te lezen. Die zijn doorgaans kort en 'amusant', en soms informatief ook, maar doorgaans niet beredeneerd (wat voor u blijkbaar toch geen belang heeft).

 
At 28/1/09 21:05, Anonymous Anoniem said...

Beste vrienden altegader

U begrijpt dat ik niet in discussie kan gaan met forumleden die, gelet op hun schrijfstijl en taalvermogen, niet eens hun middelbaar onderwijs hebben afgewerkt.
Natuurlijk amuseer ik me kostelijk met de stereotiepe rechts-conservatieve kramp die mijn stukje collectief opwekt, inclusief bij LvB.
Zelfs de bedekte voorstellen om via bijzondere technieken JS het gebruik van dit forum te ontzeggen, of alleszins te beperken,vind ik grappig (bij Knack hebben ze ondertussen ook mijn toegang voor Knack-Open Tribune geblokkeerd, omwille van mijn standpunt rond de Van Hecke/Morel-'journalistiek')
Maar niemand schijnt op de kernvraag van mijn vertoog te willen/kunnen antwoorden: als G. Bush jr. zo'n incompetente kluns was, zoals nu algemeen in de media wordt gesteld, waarom stuurde Amerika hem dan al niet eerder wandelen? En... wat is de rol van diezelfde media eigenlijk in deze ogenschijnlijke paradox?

JS

 
At 31/1/09 01:29, Anonymous Anoniem said...

@ Sanctorum

1) Met iemand die van uw graad van arrogantie getuigt, verwacht ik niet dat een redelijke discussie zou mogelijk zijn. Trouwens, uw ideologische-gevangenheid is zo manifest dat redelijke twijfel gerechtvaardigd is omtrent een tekort aan 'open geest' om een vruchtbare discussie te kunnen hebben.

2) Ik kan u zeker bijtreden in uw klacht over censuur in den Belgique en de tolerantie daarvoor in de contemporele 'Vlaamse' cultuur. Dat Bush een "incompetente klus" zou zijn dat is goed mogelijk. Ik zou zelfs zeggen dat er redelijke 'argumenten' voor die stelling te berde kunnen worden gebracht. Maar, tegelijkertijd heeft 'cowboy Bush' nooit enige indicaties gegeven dat hij zijn politieke en ideologische tegenstanders zou willen 'censureren'. Dat kan men van bijna geen enkele Belgische contemporele politicus zeggen. Trouwens, ongeacht wat Bush ook zou hebben willen doen, de Amerikaanse cultuur tolereert (voorlopig nog) geen censuur (dankzij de First Amendment). En, juist gelijk in Europa vandaag, in recente dekaden zijn bijna alle pogingen in de VS in die richting (van censuur) gekomen van de ideologische 'linkerzijde'. En ja, voor mij staat 'Trends' (en bijna alle Belgische media vandaag) geklasseerd onder 'naief-linkse wereldvisie'. Als het u zou kunnen beter doen voelen, mij hebben ze vroeger ook gecensureerd bij De Standaard, en ik wil absoluut niets meer te maken hebben met dat soort van kleinzielige intoleranten.

3) Het is goed dat u nu wil verduidelijken dat "de kernvraag" van uw betoog ging over de incompetentie van Bush. Ik dacht dat het eerder ging over de dekadente Moore, of misschien over de nieuwe messias Obama. Dus, uw kernvraag lag helemaal niet voor de hand voor een gewone lezer, en zeker niet voor mensen die "hun middelbaar onderwijs niet eens hebben afgewerkt". Alsof, er iets erger zou kunnen bestaan dan te zijn ontsnapt aan de indoctrinatie van het naief-links onderwijs van vandaag!! Man toch, uw arrogante fixatie op het eigen wereldje is toch zo doorzichtig...voor iemand die buiten uw culturele naief-linkse orthodoxie leeft.

4) Voor degenen die een antwoord zouden willen op de nu-gepreciseerde 'kernvraag' van Sanctorum, en die nog een 'open geest' hebben, hier volgen enkele elementen voor een antwoord (niet het enig-mogelijke, maar wel een redelijk antwoord).

-- In het VS politieke bestel is er grote machtsversnippering of machtsverdeeldheid, veel meer dan in den Belgique. Bijvoorbeeld, de Uitvoerende macht is er veel onafhankelijker van de Wetgevende Macht, en vice versa. Om te beginnen wordt de President afzonderlijk verkozen, los van het Congress. Dus, vele VS presidenten hebben moeten regeren met een parlement dat door de 'oppositie' werd gedomineerd. Een deel van het parlement volgt ook een andere electorale kalender, zodat de politieke kleur van het parlement kan veranderen in het midden van een Presidentstermijn. 'Amerika' kon dus Bush niet "wandelen sturen" vooraleer zijn ambstermijn op was, maar het kon hem wel 'afstraffen' op vele manieren. En het heeft dat ook gedaan, ondermeer door de politieke kleur van het parlement te veranderen in het midden van zijn 2de ambtstermijn. Amerikaanse politiekers zijn doorgaans ook veel meer onafhankelijk van hun partijen dan in den Belgique, en velen zijn veeleer een 'reflectie' van hun eigen Staat, soms zelfs van hun 'district', dan van hun partij 'directorium'. En gelukkig maar, papegaaien zijn er al genoeg in de wereld, maar moedige en onafhankelijk-denkende (en vooral onafhankelijk-agerende) zijn er niet genoeg.

En dat de naief-linkse media zich niet genoeg onafhankelijk opstelt ten overstaan van de nieuwe messias, dat is inderdaad zo. Bush heeft nooit veel mediasteun genoten, en om begrijpelijke redenen (hij is daarvoor de conservatief, en daarenboven ook een povere publieke 'speaker').

 
At 31/1/09 19:02, Anonymous Anoniem said...

@ hen die het aanbelangt:
- 10% is nog altijd geen one-liner, maar een five-liner. O.k. 10 regels.
- grappig van dat 'ego'. Het ego is namelijk recht evenredig met oppervlakte tekst.
- de anonieme heeft de juiste burgerreflex gehad. Dank voor de verwijzing, ik ben inderdaad wijzer geworden.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>