21 januari 2009

"Een zwarte dag voor de vrije meningsuiting"

Vandaag maakt ook Nederland definitief komaf met haar aureool van 'volwassen democratie'. In tegenstelling tot bij ons mochten politici in Nederland wel nog vrij zeggen wat ze wilden en wel nog vrij de ideeën verkondigen waarvoor zij stonden. Daar is vandaag echter bruusk een einde aan gekomen. Het Nederlandse gerecht heeft het Openbaar Ministerie gedwongen om Geert Wilders te vervolgen wegens het aanzetten tot haat en discriminatie. Volgens de betrokken rechters zet Geert Wilders de verschillende gemeenschappen in Nederland tegen mekaar op en moet hij dus strafrechtelijk vervolgd worden.

Het Openbaar Ministerie kreeg tal van klachten binnen tegen de PVV-voorzitter maar besliste om deze niet te vervolgen. De klagers trokken nadien met hun grieven naar de rechtbank die hen vandaag dus in het gelijk stelde en het Openbaar Ministerie verplicht om Wilders wél te vervolgen. De maximumstraf voor de aangevoerde beschuldigingen bedraagt 1 jaar effectief. En ook al mag Wilders als Tweede Kamerlid niet vervolgd worden voor de uitspraken die hij in het parlement gedaan heeft, toch zijn er volgens het hof voldoende aanwijzingen en uitspraken van Wilders voor handen om hem te straffen. Of onze Filip Dewinter zijn plannen om 'politiek asiel' aan te vragen in Nederland nu toch ook maar definitief zal opbergen, is op het moment van schrijven nog onzeker...

En mag ik er hier nog even op wijzen dat Nederland het land is waar de staatstelevisie in een nog niet zo ver verleden rustig de draak kon steken met de moslims of waar zelfs geïntegreerde moslims als een Ahmed Aboutaleb of een Afshin Ellian het ver kunnen schoppen in de samenleving. En ironisch genoeg zijn het vaak deze geïntegreerde moslims geweest die de socio-politieke islamisering van Nederland mee bestreden hebben. En hoe wraakroepend is het wel niet vandaag te moeten vaststellen dat haatprekende imams in Nederland braaf hun ding mogen blijven doen, maar dat men andere 'haatzaaiers' wel gaat berechten. Als dat politieke correctheid is, awel bedankt dan.

Ik wil hier geen discussie beginnen over de grenzen van het toelaatbare. Daar voelen andere personen zich misschien beter voor geplaatst. Wel staat vast dat Wilders voor de betrokken rechters deze grenzen overschreden heeft. "De vrijheid van meningsuiting is niet absoluut," klinkt het dan bij die fascistenkliek. Sounds familiar? Terwijl net daarin het grootste gevaar van onze tijd schuilt.

Een mening zou immers altijd vrij moeten zijn. Racisme is ook gewoon maar een mening, moreel verwerpelijk of niet. Het oproepen tot discriminatie is ook gewoon maar een recht en of we dat recht uitoefenen of niet is louter een kwestie van ons eigen geweten en ons eigen oordeelkundig vermogen. Zelfs het oproepen tot haat of geweld blijft in mijn ogen in de eerste plaats een mening die vrij en ongedwongen geuit moet kunnen worden. Fatwa's, haatpreken en doodsbedreigingen vind ik natuurlijk onaanvaardbaar, maar desondanks vallen ook zij in mijn ogen nog steeds onder die vrijheid van meningsuiting. En pas wanneer er aan deze uitspraken een gevolg gegeven wordt, pas dan is er eigenlijk sprake van een misdaad. En dan enkel maar in hoofde van de daders én niet van de oproepers.

En natuurlijk kent iedereen wel gevallen of excessen die mits enige emotionele argumentatie een andere aanpak zouden kunnen rechtvaardigen, maar die uitzonderingen tot norm gaan verheffen, is en blijft totaal verkeerd. Het recht op een eigen afwijkende mening is immers net datgene wat totalitaire staten van open samenlevingen onderscheidt, en vrije burgers van verknechte onderdanen.


"Wenen is gevallen, Berlijn is herrezen. En God zij geprezen...
Het monsterverbond van etatisten, linksmensen en islamofascisten wil Geert Wilders via de politiek gekleurde rechtbanken lynchen!"


23 Comments:

At 21/1/09 18:24, Anonymous Anoniem said...

In Nederland was de leuze "eigen volk eerst" alsook het boek "Mein Kampf" reeds verboten. Zooo vrij was dat land dus ook weer niet. En hebben ze wetgeving omtrent negationisme van holocaust?

Zonder over de filosofische opportuniteit te spreken, en zonder op het chilling-effect in te gaan, kan m.i. een rechterlijke toetsing kan geen kwaad voor Wilders. 't Is zelfs een win-win, ofwel wordt hij vrijgesproken, ofwel is de vrijheid van meningsuiting beperkt, maar dan is het een kwestie van tijd eer de linkse kerk, en vooral eer de moslims het zelf vlaggen hebben. Tenzij men officieel dubbele standaarden invoert, of course.

Wat ik wel bijzonder raar vind is dat de Hoge Raad duidelijk al inhoudelijk een veroordeling uitspreekt (afgaande op hun eigen perstekst, en hoewel ze zwart op wit betwisten dat dit een 'inhoudelijke' beoordeling is als was het een rechtszaak), terwijl dit eigenlijk een voor-gerechtelijke fase betreft. Dàt is een groot probleem in mijn ogen.

 
At 21/1/09 18:43, Anonymous Anoniem said...

Inderdaad, Pepperjack. De rechtbank zou enkel moeten beslissen of de klachten voldoende stof geven voor een OM-onderzoek of niet. In plaats daarvan zeggen ze al zelf dat de uitspraken van Wilders voldoende zwaar zijn om hem te veroordelen... Nu zal de justitie in Nederland niet beter zijn dan die in België, waar het onderscheid tussen vooronderzoek en inquisitiehof ook zéér flou is.

 
At 21/1/09 18:59, Blogger Luc Van Braekel said...

Wat betreft de link "de draak kon steken met de moslims":

Dat VARA-videoclipje met het lied "we worden bedreigd door de moslims" was wel bedoeld om de draak te steken met de islamofoben. Humor in de tweede graad, heet dat. Dàn mag het uiteraard wel...

 
At 21/1/09 19:14, Anonymous Anoniem said...

"Zooo vrij was dat land dus ook weer niet."

Vergeet ook niet de veroordeling van de Pakistaan Zoka van A. (alias Mohamed Rasoel) voor zijn boek De Ondergang van Nederland, naar aanleiding van een klacht door de Anne Frank Stichting.

 
At 21/1/09 19:20, Blogger Marc Vanfraechem said...

Deze ontwikkeling in Nederland is inderdaad zeer verontrustend.
Dat het Vlaams Blok (na enkele mislukte pogingen toch) kon veroordeeld worden met de hulp afhankelijke en gewillige rechters-knechten, met een motivatie die eerder een rommelig knipselboek geleek, was nog normaal te noemen, in die zin dat werkelijk niémand van een Belgische rechtbank onafhankelijkheid veronderstelt van zodra het Belgisch Belang in het spel is, en heel zeker niet als de wensen van de Uitvoerende Macht haar voldoende duidelijk zijn gemaakt.
Het ziet er naar uit dat ook Nederland de beginselen van de Rechtsstaat wenst te verlaten, in de vage hoop dat de vrede tussen de eigen bevolking en de islamitische inwijkelingen nog enige tijd kan worden bewaard. Misschien denken zij dat tijd wel raad brengt?

 
At 21/1/09 20:05, Blogger Filip van Laenen said...

Marc, ik snap niet goed wat je bedoelt. Iedereen weet toch dat Yves Leterme de eerste is geweest in de Belgische geschiedenis die ooit het principe van de scheiding der machten geschonden heeft?

 
At 21/1/09 23:41, Blogger Marc Vanfraechem said...

Leterme was de eerste slokdarmpatiënt die dat deed, dat is juist Filip, maar vergeet je niet een paar hartpatiënten?

 
At 22/1/09 09:50, Anonymous Anoniem said...

Eén geldige conclusie:
Na de fratsen door belgische "justitie", europees "parlement" en nu nederlandse "justitie", Vlaanderen onafhankelijk en UIT Europa, onmiddellijk.
Er is geen rechtszekerheid meer op geen enkel niveau.
Het wordt tijd dat we onze pennen dagelijks scherpen en dit speciaal onderwerp steeds blijven herhalen.

 
At 22/1/09 10:41, Blogger Gilbert De Bruycker said...

Deze uitspraak van het Amsterdams gerechtshof verwondert mij niet. Ze ligt in het verlengde van de steeds verder gaande islamisering van het Westen. De moslimlanden kennen geen effectieve democratie en in de landen waar de islam voet aan grond krijgt, brokkelt de democratie en vrije meningsuiting gestadig af en dreigt de sharia beetje bij beetje te worden ingevoerd.

Om het niet zo ver te laten komen is het de hoogste tijd dat de moslims naar hun land van herkomst terugkeren. En dat men mij niet om de oren slaat met het argument dat zij hier geboren zijn: als de Joden naar Palestina terugwilden omdat ze daar 2000 jaar geleden een tijdje verbleven hebben, waarom zou hun terugkeer ongerijmd zijn?

Trouwens, het gros van Turken en Marokkanen gaat wel terug naar het land van herkomst om er een bruid te halen. Dat ze daar dan ook meteen blijven. Probleem opgelost.

 
At 22/1/09 15:35, Anonymous Anoniem said...

1) De essentie van democratie is dat het volk de overheid 'controleert' en niet omgekeerd. Een basisvoorwaarde daarvoor is dat er politieke vrijemeningsuiting heerst, want allleen dat maakt 'vrije' verkiezingen mogelijk en de vorming van alternatieve politieke krachten. Het feit dat Pepperjack en Danish Dynamite de idee zelf van een "rechterlijke toetsing" van louter 'speech' of meningsuiting (en dus geen concrete verboden daden) "geen kwaad" vinden, illustreert hoe erg het gesteld is met de contemporele Vlaamse cultuur zelf. Wie overheidsbeperkingen op de INHOUD (niet noodzakelijk de plaats en omstandigheden) van MENINGEN accepteert moet zich geen enkele illusie maken omtrent "dubbele standaarden". Deze laaste zullen dan onvermijdelijk bestaan , of ze nu "officieel" zouden zijn of niet.

2) Wie echt bekommert zou zijn om het behoud van echte 'democratie' doet er ook best aan van deze fundamentele kwestie van vrijemeningsguitingsrecht niet te verwarren met andere problematieken van immigratie, religies, enz... Het manifeste antisemitisme en mogelijk 'racisme' van Gilbert De Bruycker, bijvoorbeeld, levert geen dienst aan de 'democratische' zaak. Integendeel! Dat zijn 'diversions' die de aandacht afleiden van de grondzaak hier.

3) Het is fundamenteel oneerlijk voor De Bruycker van hier af te komen met een vermeend 'argument' voor "terugkeer van moslems" op basis van zijn bewering dat "joden" zouden willen terugkeren naar 'Palestina', terwijl hij elders die joodse terugkeer constant zwaar bekritiseerd. Het gaat hier niet om kwesties van immigratiebeleid, joden, moslems en wat meer..... Het gaat hier over het feit dat men tegenwoordig in West Europa niet vrijelijk meer zijn mening kan zeggen, en dat men volkomen ARBITRAIR op basis van meningen kan gerechterlijk vervolgd worden. En zowel de politieke 'klasse' als de gerechtelijke klasse die dit allemaal mogelijk maakt, bestaat niet uit joden of moslems of weet ik wat, maar bestaat wel grotendeels uit 'autochtone' naief-linkse intolerante nondemocraten.

 
At 22/1/09 17:52, Blogger Gilbert De Bruycker said...

"[Dat] men tegenwoordig in West Europa niet vrijelijk meer zijn mening kan zeggen" heeft te maken met het feit, waar Jefferson ook had voor gewaarschuwd, dat "the newcomers would import with them the ideas and principles of absolute government under which they and their ancestors had lived for so many centuries."

Daaraan ligt het - i.t.t. wat Huybrechts verkeerdelijk denkt - dat "zowel de politieke 'klasse' als de gerechtelijke klasse ... dit allemaal mogelijk maakt."

 
At 22/1/09 19:45, Anonymous Anoniem said...

Inderdaad, men moet steeds zijn gezond verstand gebruiken bij het bepalen of uitstippelen van immigratiebeleid en wetgeving. Jefferson had veel gezond verstand, en ik ben zeker geen voorstander van massale moslemimmigratie of van eender welke immigratie.

Dat neemt niets weg van het feit dat de huidige politieke en rechterlijke klasse in den Benelux niet bestaat uit 'newcomers'. Verre van. Het zijn bijna allemaal blanke ex-katholieken met dezelfde gemengde soort van voorouders als De Bruycker en ikzelf.

Het probleem met de verkrachtingen van het vrijemeningsuitingsrecht in de Benelux is PRIMAIR een probleem van 'autochtone' cultuurverloedering in de vorm van naief-verlinksing van de maatschappij. En het heeft absoluut niets DIRECT te maken met het absurde verbinden van joodse terugkeer met moslem terugkeer. Trouwens, wie over een beetje verstand bezit die moet beseffen dat vrijemeningsuiting een minumum preconditie is om ooit een gezond verstand immigratiebeleid, of eender welk beleid, te kunnen bekomen en/of behouden in een democratie.

 
At 23/1/09 12:58, Anonymous Anoniem said...

te kort wellicht, maar ik schreef nochtants dat ik me niet over de opportuniteit uitsprak MH. Ik ben tegen het opinie-delict en tegen het bestraffen van "haat zaaien", en kan enkel leven met de klassieke verboden op de meningsuiting, ttz deze die een bedreiging of belediging vormen voor een concreet persoon. Racisme, in de klassieke betekenis, afkeer en uiting daarvan op basis van huidskleur, kan ik ook niet af.

Ik ben echter niet tegen de toetsingsmogelijkheid voor de rechtbank. Vandaar dat ik niet a priori tegen het feit ben dat Wilders voor de rechter komt. Integendeel, ik hekel veel meer een systeem - zoals in Nederland - waarbij het OM beslist of er een rechtszaak komt of niet. Ik vind dat Wilders al door de klagers vrij en rechtstreeks voor de rechtbank gedaagd had moeten kunnen zijn (los van eventuele onschendbaarheid als verkozene). Alles wat op pré-jusititie lijkt en dat in kleine kamertjes blijft hangen, vind ik nefast als dat de ENIGE weg is naar een proces.

En Wilders een beetje volgend in de MSM, vind ik oprecht dat die niet alleen vrijgesproken moet worden, maar dat de vervolgers voor tergende en roekeloze gedingvoering een pandoering moeten krijgen. Al kunnen zij zich natuurlijk op absurde wetten beroepen. Welaan, de vervolgers zouden voor "haat zaaien" dan maar vervoordeeld moeten worden. ;-)

 
At 23/1/09 13:26, Blogger Luc Van Braekel said...

@pepperjack: "Ik ben echter niet tegen de toetsingsmogelijkheid voor de rechtbank"

In de praktijk is de loutere mogelijkheid tot "toetsing door een rechtbank" al een middel om vrijsprekers het leven onmogelijk te maken. Drukkingsgroepen met "deep pockets" kunnen rechtszaken opstarten, zelfs als ze zeker weten dat ze ongelijk zullen halen. Het loutere feit dat er een rechtszaak is, dat de beschuldigde tijd, geld en mentale energie moet spenderen aan zijn verdediging, heeft op zich al een afschrikeffect op duizenden andere potentiële vrijsprekers.

Het effect van dit ene arrestje van de Amsterdamse rechtbank strekt zich veel verder uit dan louter het geval-Wilders. Dit is een signaal naar iedereen die de islam wil bekritiseren. Zélfs al wordt Wilders vrijgesproken, zolang de wetgeving niet gewijzigd wordt die deze rechtszaak mogelijk maakte, blijft het klimaat vergiftigd en is de vrijheid van meningsuiting ernstig in gevaar.

 
At 23/1/09 19:02, Anonymous Anoniem said...

Mijn excuses maar als fan van Mia Doornaert post ik toch nog even haar artikel vandaag verschenen in de standaard als ook de link voor de vrije meningsuiting en tegen de islamisering van Europa:

Het gerechtshof van Amsterdam heeft een opiniedelict ingevoerd. Men mag de islam niet aanvallen. Tweede Kamerlid Geert Wilders moet worden vervolgd wegens zijn uithalen tegen de islam, met name in zijn filmpje 'Fitna'.


Het procédé dat Wilders in dat filmpje toepaste, is dat waarvoor de Amerikaanse cineast Michael Moore toegejuicht wordt. Je stapelt alle negatieve kenmerken op van je doelwit en kiest alleen uitspraken en feiten die in je kraam passen - waarbij gezegd moet worden dat er in 'Fitna' minder klinkklare leugens voorkwamen dan in Moores film 'Sicko' die aan de propaganda van Fidel Castro ontsproten leek.

Wordt Amerika gedemoniseerd, dan klappen verlichte Europeanen enthousiast in de handen. Dat dit verschrikkelijke Amerika een verkozen zwarte president heeft, terwijl op het linkse bedevaartsoord Cuba een blanke potentaat van goede familie al vijftig jaar de plak zwaait, doet niets terzake.

Maar pas het Moore-procédé toe op de islam en je wordt verketterd. Wilders selecteerde die passages uit de koran die aansporen tot haat of geweld tegen joden, christenen en ongelovigen, en tot onderdrukking van de vrouwen. Hij gaf geen evenwichtig beeld van de koran, neen, maar hij verzon die passages niet. Hij heeft ook altijd gezegd dat hij wel een afkeer heeft van de islam, maar geenszins op discriminatie uit is van de mensen die dat geloof belijden. En als je in de dagelijkse nieuwsstroom ziet dat in naam van de islam de Taliban de oren afsnijden van ouders die hun dochtertjes naar school durven te sturen, of de grootmoefti van Saudi-Arabië zegt dat meisjes van tien uitgehuwelijkt mogen worden, dan is de realiteit vaak erger dan Wilders' filmpje.

Uiteindelijk paste Wilders het procédé toe van de vele antiklerikalen die de katholieke kerk ook alleen maar gelijkstellen met bloedige inquisitie, onderdrukking en obscurantisme. Als de Amsterdamse rechter nu vindt dat 'eenzijdige, sterk generaliserende formuleringen met een radicale strekking' neerkomen op 'haat zaaien', dan zet hij de deur beangstigend wijd open. Want dan kunnen er veel vervolgingen geopend worden wegens het zaaien van haat tegen groepen met een andere religie of levensbeschouwing.

De rechter maakt het nog erger door te zeggen dat Wilders 'de moslimgemeenschap zelf heeft beledigd', 'door 'de symbolen van het moslimgeloof aan te tasten'. Je durft er niet aan te denken hoeveel makers of producers van films, toneelstukken, opera's, kunstwerken allerhande zouden moeten worden vervolgd omdat 'symbolen van het christelijk geloof' op de meest blasfemische manier worden onteerd. Maar als christenen protesteren, dan zijn ze kleinzerig. Als moslims de straat op gaan, dan wordt maar al te vaak het kunstwerk teruggetrokken of de opvoering afgezegd. De uitspraak in Nederland dreigt de enorme zelfcensuur die nu al over de islam bezig is, nog aan te zwengelen.

Ze lijkt akelig op een knieval voor een religie die niet aarzelt geweld te gebruiken. Christenen of joden belachelijk maken is het veiligste wat er is. Men riskeert ten hoogste een protestbrief of -mail. Maar heel de wereld heeft kunnen zien tot welke hysterische betogingen en tot welk geweld de publicatie van enkele Mohammed-cartoons in een Deense krant in heel het Midden-Oosten heeft geleid. En hoeveel Europeanen moeten niet ondergedoken leven wegens oneerbiedigheid jegens de islam, van een Zweedse cartoonist tot een Franse professor filosofie?

Als het over moslims gaat, vindt echter een goed deel van onze chattering classes dat niet zozeer de geweldplegers schuldig zijn, als wel degenen die het 'geweld gezocht hebben' door hun recht op vrije meningsuiting te beoefenen. Er bestaat een naam voor toegeven aan bullebakken: appeasement.

Overigens dreigt de Nederlandse rechter ook onbegrip bij moslims te vinden. Hij verwijt Wilders dat hij de koran met Mein Kampf heeft vergeleken. Maar Hitler is een held en Mein Kampf een bestseller in een groot deel van de moslimwereld die erin slaagt de shoah te ontkennen en Hitler te prijzen omdat hij zoveel joden vermoordde.

Media in de moslimwereld zenden ook een stroom van antisemitisme uit die zo uit Mein Kampf kan komen, en die via satelliet ook in onze landen verspreid wordt. Nooit hebben we een secretaris-generaal van de Verenigde Naties daartegen horen protesteren. Maar de heer Ban Ki-moon vond het wel nodig het filmpje van Wilders te veroordelen. Die verklaring was verontrustend maar ergens begrijpelijk want hij is uit op herverkiezing, en wie het wil maken in de VN moet de gunst genieten van het blok moslimlanden. Dat een rechter in Nederland meedoet aan de knieval voor intolerantie is alarmerend, ook voor de rest van Europa.

Mia Doornaert is redactrice bij De Standaard.

'Doorgeprikt staat netjes' verschijnt tweewekelijks op vrijdag.


http://www.PetitionOnline.com/wilders/

 
At 23/1/09 19:27, Blogger Marc Vanfraechem said...

@Stand your ground: ik wil niet ontkennen dat de Baronesse soms verstandige dingen zegt (en overigens: die petitie -die zij niet vernoemt geloof ik- die had ik al getekend) maar wat ik van Doornaert verwacht is enige consequentie: kan zij zich niet een Belgisch proces herinneren waar het door haar gewraakte opiniedelict al tot een veroordeling heeft geleid? Wat heeft zij toen geschreven?
Het kan nooit kwaad om eerst de eigen stoep schoon te maken.

 
At 23/1/09 19:47, Anonymous Anoniem said...

@marc Vanfraechem: u heeft inderdaad gelijk met uw opmerking over het vegen van de eigen stoep,
en idd de petitie heb ik toegevoegd, maar onze baronesse is nog een van de weinige echte journalisten die ons land rijk ik.

 
At 23/1/09 20:26, Blogger Luc Van Braekel said...

@stand your ground: Het parroteren van volledige krantenartikels als commentaar op een weblog kan ik niet appreciëren, ook al ben ik het dan toevallig wel eens met die artikels en ook al ben ik dan toevallig oprichter van de Mia Doornaert-fanclub op Facebook.

Zeker wanneer u had kunnen volstaan met een link, die u overigens nalaat te vermelden: http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=II25EE4A

 
At 23/1/09 20:28, Blogger Luc Van Braekel said...

Ik heb die petitie ook getekend, ook al ben ik het totaal oneens met het feit dat de petitie oproept tot het boycotten van alle Nederlandse producten en diensten.

Of hebben jullie de Goudakaas en Koetjesrepen al in de vuilnisbak gekieperd?

 
At 23/1/09 20:42, Blogger matthias e storme said...

Enkele bedenkingen

1. Wat de principes betreft heeft Marc Huybrechts totaal gelijk.

2. De discussie tussen pepperjack en Luc vB gaat over een iets gecompliceerder vraag. Enerzijds vind ik het principieel niet verkeerd wanneer elke burger op eigen kosten (en op risico tot schadevergoeding te worden veroordeeld) een strafzaak kan opstarten. Dat is zo in Engeland sinds mensenheugenis maar de mogelijkheid wordt zelfden gebruikt. In België kan iedereen dat die zich burgerlijke partij stelt, d.w.z. die kan aantonen vermoedelijk schade te hebben geleden door het beweerde misdrijf. Zo is het VlaamsBlok-proces niét door het O.M. opgestart maar door een burgerlijke partij, zij het weliswaar een valse (met overheidsgeld betaalde inquisitie) en een waarvan de kwalificatie burgerlijke partij ook erg betwistbaar is (Liga mensenrechten). In Nederland kan dat niet, maar ter compensatie kan men de weigering van het openbaar ministerie om een proces te starten voor de rechter aanvechten. Dat is een slecht systeem; het gaat om een pre-proces voor een proces. Dan is de filter van onze raadkamer/kamer van inbeschuldigingstelling toch nog iets minder erg, want minder "prejudicieel" (vooroordelend). Maar anders dan Luc denkt, is het Engelse systeem, dat door pepperjack wordt verdedigd, niet per se verkeerd.

3. Artikels overnemen als er een URL is, is inderdaad niet beleefd. Maar de website van de Standaard is wel niet gratis toegankelijk, daarom kan het toch zin hebben.

 
At 23/1/09 20:53, Blogger Luc Van Braekel said...

@matthias: Vooraleer mijn reactie te posten, heb ik nagekeken of het artikel van Mia Doornaert gratis toegankelijk was zonder te moeten inloggen, en dat was wel degelijk het geval.

 
At 23/1/09 21:08, Blogger matthias e storme said...

Dat klopt wellicht Luc (ik kan het niet zien omdat ik automatisch ingelogd ben), maar dat is over enkele dagen wellicht niet meer het geval ;)

 
At 23/1/09 21:19, Anonymous Anoniem said...

@lvb zoals bij de aankondiging van het posten van het artikel mijn excuses; ik zal voortaan trachten een eigen bijdrage te leveren aan het debat, vond het alleen een goed artikel in het kader van de topic.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>