5 november 2008

Wordt Obama een Clinton of een Carter? (LVB.net)

Let the issues be the issue, campagne van New Yorks PR-bureau Grey.
De verkiezingscampagne in de VS is voorbij, en toch heeft ondergetekende, ooit door Het Laatste Nieuws een "notoire VS-liefhebber" genoemd, zijn mening nog niet gegeven over de kandidaten, laat staan een voorkeur uitgesproken. Hoog tijd dus om dat te doen. In de commentaren op mijn weblog dook de naam van Barack Obama als mogelijke presidentskandidaat voor het eerst op in februari 2006. Dries, een jonge Vlaming uit Texas, drukte zijn hoop uit dat Obama de volgende president zou worden. En zijn wens is uitgekomen: Barack Obama wordt vanaf 20 januari 2009 de volgende president van de Verenigde Staten. Zelf zou ik voor John McCain gestemd hebben, hoewel niet van harte. Ik zou wel van harte een stem hebben uitgebracht voor ondernemers als Mitt Romney (die een tijdlang in de running was bij de primaries) of Michael Bloomberg (die geen kandidaat was). Politici die hun hele leven in staatsdienst hebben gewerkt, zoals McCain, of als advocaat, zoals Obama, kunnen niet echt mijn enthousiasme opwekken.

Mijn persoonlijke voorkeur voor de kandidaten laat ik van een aantal factoren afhangen. Op sociaal-economisch vlak steun ik geen kandidaten die het typisch West-Europese model van verplichte sociale zekerheid en ver doorgedreven, gedwongen herverdeling in de VS willen invoeren. Zoiets zou alleen maar de VS als rolmodel en lichtend baken van vrije markt, vrijheid en verantwoordelijkheid onderuit halen.

Op de blog van Frank Goossens vond ik deze cartoon die de draak steekt met al wie Obama "socialisme" verwijt:


Merkwaardig genoeg legt de titel van het boek in de cartoon, "sharing is fun!", de vinger op de wonde. "Sharing" is inderdaad "fun" als het op vrijwillige basis kan gebeuren. Zodra het via staatsdwang wordt opgelegd, straft het de productieven en beloont het de onproductieven, wordt het een plicht in plaats van een deugd of een verantwoordelijkheid, en is het niet langer "fun".

Op het vlak van buitenlandse politiek opteer ik voor een kandidaat die de leidende internationale rol van de VS wil behouden. Ik ben geen voorstander van een multipolaire wereld, noch van een wereldregering waarin democratieën en dictaturen, verlichten en obscurantisten, vrijheidslievenden en collectivisten, samen een soort grootste gemene deler van consensusregels aan alle landen en burgers van de wereld willen opdringen. Een wereldregering op basis van het principe "één aardbewoner, één stem", zou anno 2008 leiden tot het terugschroeven van onze vrijheden. Als er dan toch een dominante factor in de wereld moet zijn, dan liever een voorvechter van vrijhandel, democratie en individuele vrijheid als de VS. Het blijft afwachten hoe Obama zijn buitenlandse politiek zal aanpakken, maar met adviseurs als Zbigniew Brzezinski, Anthony Lake, Richard Danzig en Susan Rice maak ik me niet al te veel zorgen. Ik ben wel benieuwd hoe de linkerzijde in Europa zal reageren als Obama straks aan de Europese regeringsleiders zal komen zeggen dat ze hun defensie-uitgaven moeten verhogen om meer NAVO-taken zelf op te kunnen nemen in plaats van altijd op de VS te rekenen. Benieuwd ook hoe de linkerzijde in Europa zal reageren als Obama troepen tuurt naar de North West Frontier Provincie in Pakistan, of kruisraketten afvuurt op Soedan, om maar enkele hypotheses op te noemen. Ik hoop alleen dat het Obama-presidentschap op het vlak van buitenlandse politiek meer lijkt op dat van Clinton dat op het rampzalige presidentschap van die andere Democraat, Jimmy Carter.

En ten derde hou ik ook rekening met de persoonlijkheid van de kandidaat: zijn karakter, zijn voorgeschiedenis, zijn profiel, zijn affiniteiten. Zoals eerder geschetst had ik dus liever gehad dat minstens één kandidaat een verleden had als ondernemer.

Nu heeft de Amerikaanse politiek ook zijn irrationele, obscurantistiche dada's. De invloed van fundamentalistische christenen, bijvoorbeeld. Dat het creationisme in de VS serieus genomen wordt en er in sommige staten op gelijke voet met de evolutieleer wordt onderwezen, valt voor Europeanen moeilijk te begrijpen. Zo ben ik dan ook tegenstander van het beleid van Bush inzake stamcelonderzoek. Maar de Europese politiek lijdt evenzeer onder taboes die niet rationeel te verantwoorden vallen: de weerstand tegen genetisch gemanipuleerde gewassen en voedingsmiddelen, het totale verbod op hormonen (zelfs natuurlijke) in de veeteelt, de belasting op plastic wegwerpzakken (zelf als ze bio-afbreekbaar of recycleerbaar zijn), het zijn beleidslijnen die in Europa niet louter door feiten en wetenschappelijk onderzoek worden bepaald, maar mee worden ingegeven door irrationele angst, ongefundeerde emoties, vooroordelen, en het aanbidden van Moeder Natuur bij wijze van ersatz-religie. Het religieuze element laat ik dus als agnost niet meespelen in mijn keuze. Maar vergis je niet: ook Obama zal zijn televisietoespraken beëindigen met "God bless the United States of America".

En nu heb ik het nog niet over Sarah Palin gehad. Wel, ik vind het bijvoorbeeld prima dat Sarah Palin in Alaska af en toe een wolf neerschiet vanuit een helicopter. De mens heeft zich duizenden jaren lang immense inspanningen getroost om de wolf uit zijn leefwereld te bannen. Onze voorouders hebben dat niet gedaan opdat wijzelf nu in Alaska, Montana of de Pyreneeën lijdzaam zouden moeten toezien hoe wolven onze koeien, schapen en honden doden zonder dat wij op die wolven mogen schieten, omdat ze een beschermde diersoort zouden zijn. Nee meneer, de mens is niet de slaaf noch de dienaar van de natuur, en bovendien moet je alles in proportie bekijken: in Alaska zijn er wolven en beren in overvloed. Als ik in Alaska zou wonen zou ik er ook met volle overtuiging op schieten, maar als ik in New York City zou wonen zou ik mayor Bloomberg steunen die een schoner milieu wil.

Verder is er nog de factor huidskleur. Sommige mensen stemmen voor Obama met als belangrijkste argument dat hij zwart is, bruin, of niet-blank. In een post-raciale maatschappij zou huidskleur nochtans geen rol mogen spelen. In een post-raciale wereld zou het even racistisch moeten zijn om te zeggen dat je voor een kandidaat stemt omdat hij zwart is, als te zeggen dat je voor een kandidaat stemt omdat hij blank is. Als iedereen zich op dezelfde rechten en vrijheden kan beroepen en gelijk behandeld wordt door de overheid, speelt het geen rol of hij/zij blank of zwart is. Zelfs als die gelijke behandeling niet leidt tot gelijkheid, met andere woorden tot gelijke resultaten. Wie minutieus de positie van allerlei groepen op basis van etniciteit op een apothekersweegschaaltje afweegt en via die weg naar mogelijke 'achterstelling' of 'discriminatie' speurt, moet zich de vraag stellen of hij het ras- en groepsdenken daarmee uitbant, of juist bestendigt. Natuurlijk is het eerste zwarte VS-presidentschap een historische gebeurtenis, maar dat betekent nog niet dat huidskleur een goede reden is om voor of tegen iemand te stemmen.

Tot slot vermeld ik nog één opvallend element in deze verkiezingscampagne: het losgeslagen, onwaardige, partijdige gedrag van het gros van de Vlaamse nieuwsmedia. De kleinste onnozelheid die nadelig was voor McCain of Palin werd tot belachelijke proporties opgeblazen, terwijl relevant negatief nieuws over Obama of Biden vaak niet eens terug te vinden was in de berichtgeving. En bij sommige correspondenten zoals Evita Neefs de was grens tussen berichtgeving en opiniëring totaal zoek. Met zulke media is het niet verwonderlijk dat 90% of meer van de Belgen voor Obama zou stemmen.

22 Comments:

At 5/11/08 08:14, Blogger Vincent De Roeck said...

http://www.obamaimpeachment.org/

Nu het onwenselijke waarheid geworden is, tijd voor de volgende stap. Impeachen die handel!

 
At 5/11/08 11:54, Anonymous Anoniem said...

Of een Kennedy? En hopelijk wacht hij ook niet te lang om Dallas te bezoeken dan.

 
At 5/11/08 12:09, Anonymous Anoniem said...

Gelukkig zijn de Amerikanen solidair met de keuze van de meerderheid...en verzoent ook de verliezende partij zich al op dezelfde dag met de tegenpartij.
McCain klonk in zijn afscheidsspe
ech van de kiezer vriendelijk en coöperatief, geen spoor van haat of bitterheid.
Jammer dat ik dat niet van deze blog kan zeggen....

Frans V.

 
At 5/11/08 15:34, Blogger David Vandenberghe said...

Waaruit is die bitterheid af te leiden voor heel de blog?

 
At 5/11/08 16:01, Anonymous Anoniem said...

@brigant

Op geen enkel ogenbik wordt in bovenstaand artikel verwezen naar het feit dat ongeveer alle Europese staatshoofden de verkiezing van Obama tot president als een verademing beschouwen tav het aflopende Bush-regime. Dat velen de hoop hebben dat er met Obama ook verandering ten goede komt: een VS dat meer rekening houdt met wat er in de wereld leeft, en niet altijd zijn visie opdringt, of ervan uitgaat dat iedereen zich naar zijn wet moet plooien. Kortom dat men in Obama een gesprekspartner kan vinden, en niet alleen iemand die dicteert.
Nergens wordt vermeld dat men met Obama ook een breeddenkender figuur krijgt, zeker dan Bush, maar ook dan McCain. Dit bleek al toen hij gisterennacht onmiddellijk de gay-community mede-aansprak. Ook op vlak van abortus en euthanasie is er van hem veel meer vrijheid te verwachten dan van bovengenoemden, dat zou een libertariër toch moeten aanspreken.
Ook en dit is wel gezegd is hij het levende symbool geworden van een Amerika beyond racism...en bestaat de kans dat hij met zijn huidskleur, veel aandacht zal besteden aan Afrika, het inderdaad vergeten continent.

Frans V.

 
At 5/11/08 18:01, Blogger Luc Van Braekel said...

@Frans V.: Wie op de avond van de verkiezingen zijn voorbehoud uitspreekt over de verkozene, en wie het niet eens is met uw superlatieven inzake "breeddenkendheid", is dus volgens u "verbitterd" en "haatdragend".

Maar wie acht jaar lang haat spuit tegen Bush en de Republikeinen, die is ongetwijfeld tolerant, breeddenkend en "solidair".

Zo kennen we de progressieven wel: wie er een andere mening op nahoudt, dat is niet louter een andersdenkende, dat is iemand die slecht is, "haat" koestert, "verbitterd" is. Good versus evil, het is geen uitvinding van Bush, maar van de intolerante progressievelingen, zoals uit uw reactie blijkt.

 
At 5/11/08 18:03, Blogger Luc Van Braekel said...

@Brigant: ja, er zijn nu eenmaal veel mensen die het verschil niet kennen tussen "blog" en "blogpost".

 
At 5/11/08 18:13, Blogger David Vandenberghe said...

@Frans V.: Valt te zien waar men de prioriteiten legt. Tav/d VS ligt mijn prioriteiten bij de oorlogen en internationale veiligheid, niet zozeer economie noch ethische kwesties.

Stel nu dat Obama niet bijzonder meer aandacht besteed aan Afrika?

Eén blogpost maakt de hele blog niet. Mij kan het feitelijk geen reet schelen wie POTUS is. Ik had liever McCain (met Giuliani als Running mate ipv Palin, mah bon) gezien maar het is Obama geworden, so be it.

 
At 5/11/08 18:30, Anonymous Anoniem said...

@luc van braeckel

Laat ik het even anders schrijven. Ik begrijp dat je sympathie voor Obama minimaal is. Mij daarentegen komt hij over als intelligent, welbespraakt, veerkrachtig en bekommerd om sociale zaken ( laagste inkomens, marginalen, gediscrimineerden). Ook lijkt hij mij iets meer tot luisteren bereid dan Bush. De omgang met zijn vrouw Michele, vind ik verkwikkend, niet sentimenteel, maar als twee die elkaar naar waarde kunnen schatten, op een huppelpasje.
Het zijn die dingen, die ik mis in bovenstaande post, maar hierin ben ik subjectief, net als de meeste Europese kranten, die ook hun voorkeur voor Obama niet onder stoelen of banken staken. Moet kunnen toch....Het uwe kan ook hoor!

Frans V.

 
At 5/11/08 18:34, Anonymous Anoniem said...

Nog nergens heb ik betere commentaar kunnen lezen over de federale VS verkiezingen van 2008. Ik gebruik "betere" in de zin van: genuanceerd, duidelijk of overzichtelijk, en ook evenwichtig en op de 'big picture' gericht. Dus, geen demonisering van de enen noch ogensluiting voor de anderen, en ook geen stompzinnige detailfixatie maar wel het essentiele waar politiek/macht om gaat.

 
At 5/11/08 19:10, Blogger Luc Van Braekel said...

@Frans V: Ik heb er geen enkel probleem mee dat u het niet met mij eens bent of dat u bepaalde elementen in mijn blogpost "mist". Ik reageerde dus enkel op het gebruik van emotionele termen als "haat" en "verbittering", terwijl ik in mijn artikel juist dergelijke emotionele termen heb proberen te vermijden, omdat discussies over de VS of over presidentskandidaten vaak verzanden in emotioneel gedram in plaats van op basis van argumenten of feiten te verlopen.

Dus, als u nu verduidelijkt dat het u niet om mijn vermeende "haat" of "verbittering" te doen was, maar dat u gewoon elementen mist die in uw eigen appreciatie van Obama wel aanwezig zijn, dan heb ik daar geen enkel probleem mee. Ik heb er wel een probleem mee als u stelt dat mijn visie op haat en verbittering drijft terwijl de uwe blijkbaar op zaken als "ruimdenkendheid", "breeddenkendheid" of andere vage appreciaties zou drijven.

 
At 5/11/08 19:18, Anonymous Anoniem said...

@luc van braekel

Ik trek dat bij deze dan ook terug, beste Luc. Ik ben voortvarend geweest, misschien nog in de roes van die slapeloze Obama-nacht.

Frans V.

 
At 5/11/08 19:40, Anonymous Anoniem said...

@ Frans V

Tja, zoals ik reeds eerder intimeerde, ik vrees dat u een welbespraakte 'parroteerder' zijt van uw cultureel milieu, niet onafhankelijk genoeg denkt, en zeker te veel naar de sentimentele TV kijkt (een "huppelende" Michele obama die een manifest-racistische academische 'thesis' schreef?). Man toch, u zijt wat men in Hollywood noemt: een 'zekere klant'.

Wat zou een verstandige en verantwoordelijke Amerikaan moeten denken van buitenlandse bloggers (zoals u) die:

(1) - denken dat 'huidskleur' een factor zou moeten spelen in de presidentskeuze;

(2) - menen dat een VS president "een verademing" zou moeten zijn voor "Europese leiders";

(3) - verkeerdelijk denken dat het hier ging om een keuze tussen de "breeddenkende Obama" en "de Bushadministratie".

Wel een dergelijke verstandige en verantwoordelijke Amerikaan zou natuurlijk dergelijke misconcepties kunnen zien voor wat ze zijn. Het eerste gaat recht in tegen de geest van het VS constitutioneel bestel. Het tweede reflecteert de oppervlakkigheid van vele buitenlanders (alsof het karakter en kortzichtige beleid van vele van die Europese leiders van geen tel zou moeten zijn voor de VS president!). En het derde illlustreert dat men in Europa veel meer in ideologische 'vakjes' marcheert dan in de VS (per slot van rekening, er waren vele Republikeinse 'groten' die publiekelijk voor de persoon Obama kozen, en ook wel enkele Democraatse 'gekenden' die voor McCain kozen.

Nog twee verdere punten:

- Ik kan begrijpen dat ideologisch-gevangen (naief-linkse) Europeanen zoals u totaal ignorant zijn omtrent de 'record' van Bush t.a.v. Afrika. Niettemin is dat nu precies het continent waar Bush disproportioneel aandacht en geld heeft besteed (veel meer dan al zijn voorgangers, inclusief Clinton). Vooral dan in de context van AIDS-bestrijding, en van het concreet helpen van een aantal Afrikaanse landen in hun strijd tegen islamo-fascisme/terrorisme. Zelfs Obama zal dat kunnen erkennen, maar niet Europeanen die misgeinformeerd worden door Evita Neefs' en bevooroordeelde consoorten. En ja, Bush is altijd naief geweest van te denken dat hij met 'compassionate conservatism' (in plaats van prinicipieel conservatism) veel sympathie zou kunnen halen bij eigen linksen en bij hypocriete VS-haters in het buitenland.

- U denkt dat McCain (of zelfs Bush) niet zou geinteresseerd zijn in "laagste inkomens en marginalen", en u denkt dat die daar ook niets effectiefs voor deden? Wel u zijt slecht geinformeerd. En wat die "gediscrimineerden" betreft, wel Obama is de 'king van discriminatie'. Zijn 'record' in het verleden is er een van de wet te gebruiken (misbruiken) om speciale discriminaties te scheppen. U mag discrimineren in uw voorkeuren, goestingen, en moet zeker discrimineren in uw moreel oordelen, maar niemand zou in principe wetgeving mogen misbruiken om te discrimineren tussen burgers, i.e. in het scheppen van speciale voordelen/voorrechten voor sommigen en dus 'ongelijke' behandeling voor de rest. Iedereen gelijk voor de wet, dat is een oud 'Europees' principe dat u al lang zijt vergeten.

Alleen de Supreme Court kan ons nu (enkel tijdelijk) beschermen tegen de verdere ondermijning van de democratie door radikaal-links (Obama+Pelosi+Reid) en er voor zorgen dat echte vrijemeningsuiting gevrijwaard blijft (en niet verloederd tot 'Europese' toestanden)... tot de kiezers een nieuwe kans krijgen om de rakkers te bestraffen. In het geval van Carter hebben ze hun les ook geleerd en waren 4 jaren voldoende daartoe. In het VS politiek bestel van verdeelde macht en van 'federalisme' zullen ze zelfs binnen 2 jaren al terug de kans krijgen om noodzakelijke correcties te maken in het Congress en in de meeste afzonderlijke staten.

 
At 6/11/08 13:23, Anonymous Anoniem said...

@marc huybrechts

Blijft natuurlijk een feit dat 75% van de Amerikanen, van Bush niets meer willen weten. Dan moet er toch wat schorten met die man zijn communicatie als ik u mag geloven.
Je doet niets anders dan uitleggen hoe goed zijn beleid wel was, en kijk zijn eigen volk vindt het maar niks....kan u daar begrip voor opbrengen, of komt dat allemaal door Hollywood en de naïf-linkse Amerikaanse media: NYT, Washington Post, CNN enz ?

Frans V.

 
At 6/11/08 19:13, Anonymous Anoniem said...

Frans V

Nu dacht ik echt dat bourgeois-geworden ex-communisten toch beter konden lezen. Weer een illusie minder.

Ik zou "niet anders" doen dan uitleggen hoe "goed" Bush's beleid zou geweest zijn?? Waarop is dat oordeel gebaseerd van u? Zeker niet op feitelijke observaties van wat ik schreef. In bovenstaande bijdrage heb ik Bush ENKEL vermeld in de context van zijn Afrika-beleid. En in die context heb ik hem "naief" genoemd. Dat beleid past volkomen in uw naief-links wereldbeeld, maar u kunt dat beleid niet apprecieren omdat u het niet kent. En u kent het niet omdat u de feiten eromtrent niet weet, en dat is omdat u gevangen zit in bevooroordeelde Bush-hatende media. Bij contrast, ik houd NIET van het Bush Afrika-beleid, niet omdat de linkse media het doodzwijgen en ik er onwetend over zou zijn (dat is uw lamentabel predicament), maar wel omdat het naar mijn mening 'naief' is en niet direct Amerikaanse belangen dient.

Ik wil gerust het Bush beleid bespreken en bekritiseren, maar dan in een specifieke concrete context. Niet met infantiele, vage, en simplistische algemeenheden. Het is zeker een observeerbaar feit dat Bush onpopulair is vandaag. Dat is historisch het lot van de meeste VS presidenten geweest tegn het einde van hun termijn, grotendeels omwille van de omstandigheden. Als bijna 90% van de Amerikanen enthoesiast ten oorlog trokken tegen het islamo-fascisme in Afghanistan en tegen de Bath-tirannie van Saddam&Zonen in Irak, en als het dan vlug heel 'moeilijk' wordt en kleinzielige vermeende Europese 'bondgenoten' aan de zijlijnen u staan tegen te werken, dan is het helemaal niet verbazend dat een groot deel van het publiek het gemakkelijker zal vinden van op te geven en achteraf liever Bush wil blameren in plaats van ruggegraat te vertonen. Dat zegt meer over het publiek (in het algemeen) dan over Bush.

Laat me u een beetje vooruithelpen, en mijn eigen vraag (2de zin, 2de paragraaf) zelf beantwoorden. Uw volkomen verkeerd oordeel (omtrent Bush en Afrika) berust op ideologisch-geinspireerde vooroordelen. Niet op feitelijke empirische observaties. Voor dezelfde reden, precies ook, heeft u eerst die lange omweg moeten maken van utopische communist naar bourgeois die vandaag eerste-klas rijdt op de trein. Als u de volgende keer Vanfraechem daar zou tegenkomen, doe hem de groeten.

 
At 6/11/08 21:04, Blogger Marc Vanfraechem said...

@Marc Huybrechts: zeg man,je wil toch mijn dure abonnement niet afpakken, hoop ik!
Als jij mij verplicht om in tweede klasse te rijden, besef dan wel dat ik meestal zó uitgeput zal thuiskomen, dat ik nooit nog de moed vind om op jouw reacties in te gaan.
Geef toe dat je dan ook verliezende partij wordt!

 
At 6/11/08 21:06, Blogger Marc Vanfraechem said...

@Marc Huybrechts: zeg man, jij wil toch mijn dure abonnement niet afpakken, hoop ik!
Als je mij verplicht om voortaan in tweede klasse te rijden, besef dan wel dat ik meestal zó uitgeput zal thuiskomen, dat ik nooit nog de moed vind om op jouw reacties in te gaan.
Geef toe dat je dan ook verliezende partij wordt.

 
At 6/11/08 22:36, Anonymous Anoniem said...

@Marc Huybrechts

doe geen moeite, ik lees de verkeerde kranten,en ik kan bovendien niet lezen, ben naïef-links en bourgeois. Het is gewoon een schande dat ik besta, dat geef ik toe...maar ik ben geprogrammeerd, om met mijn bêtise door te gaan, anders had ik er al lang een einde aan gemaakt, voorstander van euthanasie, die ik ben. U hebt teveel geduld met mij, schrijf gewoon onder mijn tekst: nonsense as usual, en dan weet iedereen het. Dat bespaart u de moeite van een lang antwoord, dat ik hoe dan ook altijd weer zal misverstaan....

met dank uw Frans V.

 
At 6/11/08 22:50, Anonymous Anoniem said...

@Marc Huybrechts


Zal ik doen beste Marc....maar reis jij tweede klas? Ik heb daar eigenlijk nooit bij stil gestaan, maar het idee, of liever het beeld dat jij in tweede klas reist vind ik kosmisch onaanvaardbaar.

Frans V.

 
At 7/11/08 18:06, Anonymous Anoniem said...

@ Marc Vf

Ik geef het toe. Maar, U zou moeten weten dat ik nooit iets van iemand wil "afpakken", ook al ben ik geen volbloed-libertarier gelijk Vincent. "Afpakken" dat is typisch voor Obama-nuts, gelijk Frans V en Evita Neefs, en zovele anderen.

 
At 7/11/08 18:12, Anonymous Anoniem said...

@ Marc Vf

Ik geef het toe. Maar U zou moeten weten dat ik nooit iets van iemand wil "afpakken", ook al ben ik geen volbloed-libertarier gelijk Vincent. "Afpakken" dat is typisch voor Obama-nuts, gelijk Frans V en Evita Neefs.

 
At 9/11/08 23:13, Blogger Marc Vanfraechem said...

@Mark.H & Frans.V
(alhoewel dat niet samen kán, ik doe het toch, om aan te tonen welke grote verzoeningsgedachten soms schuilgaan in mijn binnenste binnenste):
À la bonheure!

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>