19 november 2008

Patrick Dewael verdedigt Orwelliaanse toestanden (Matthias Adriaenssens)

Persbericht van het Liberaal Vlaams Studentenverbond Nationaal

Dat de regering Leterme-I weinig tot niets geeft om de inwoners van dit land, is reeds geruime tijd duidelijk. Het Orwelliaanse voorstel van een “super” alles-integrerende databank waar het kernkabinet zich onlangs over gebogen heeft, tart evenwel de stoutste dromen van elke dictator. Het centraliseren van lidmaatschappen, van consumptiegedrag, van fysieke en mentale gezondheid, vermoedens (!) van strafbare feiten, ronduit van alle gegevens omtrent het privéleven en –gedrag van de burgers van dit land, zullen allemaal samengevoegd worden. De deur staat wagenwijd open voor de eerste de beste overheidsfunctionaris om op aldus samengebrachte “vermoedens” preventief mensen op te pakken.

De presumptie van onschuld, toch wel een der basispijlers van de democratie en de rechtsstaat, wordt hierdoor verkracht ten voordele van een wispelturige politieke daadkracht. Vijf minuten politieke moed zullen in de toekomst volstaan om de gehele bevolking te screenen, en eventueel op te pakken, wanneer het maar de desbetreffende politieke klasse en idee schikt.

Men zou zich afvragen wat het recht op het privéleven dan nog wel inhoudt, of dat de Heren Ministers dit overbodig achten voor de gewone mens? Zo'n perfide erosie van burgerrechten is ongehoord. Zelfs in naam van het flou dreigbeeld van “wereldwijd terrorisme” zijn deze dictatoriale maatregelen vele bruggen te ver. Een evenwicht vinden tussen informatievergaring en burgerrechten is een moeilijke en delicate oefening. Maar een grote geïntegreerde databank past zeker niet binnen dit evenwicht.

LVSV-voorzitter Werner Vandenbruwaene: “Deze evolutie naar een totalitaire Big Brother Staat is onduldbaar in het licht van democratische en rechtsstatelijke beginselen. Dat een Liberale Partij in deze coalitie zich hiertoe leent is wraakroepend. Wij eisen dan ook de directe uitstap uit de regering van de Open Vld.”

Dat de Minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael, een liberaal nota bene, zich leent tot zulke praktijken, wekt des te meer verbazing. De Open Vld houdt blijkbaar zelfs niet meer voor de schijn het masker van verdedigers van de rechtsstaat op.


Noot aan redacteurs: Het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) is met zijn vijf lokale afdelingen en zijn 1,000 leden met voorsprong de grootste politieke studentenvereniging van het land.

8 Comments:

At 19/11/08 11:18, Anonymous Anoniem said...

Mochten wij belgen weten in hoeveel databasen we wel niet staan, en hoeveel gegevens er niet worden bijgehouden... Ik denk dat ze meer weten over een persoon, dan de persoon zelf. Nu in verschillende databases, in de toekomst in één enkele database. Het wordt dan wel verschrikkelijk eenvoudig om iemand zijn verleden na te trekken... Het gaat wel over criminele databanken maar wie zit daar niet allemaal in? Een keer in iemand zijn poep rijden met de auto kan al genoeg zijn om al je privé voor een hele hoop mensen ter beschikking te stellen. Ik ben toch een beetje bang voor deze megadatabank eigenlijk.

 
At 19/11/08 11:18, Anonymous Anoniem said...

Ik ben het wel eens met de noodzaak om terrorisme aan te pakken en ben bereid om daarvoor een beetje water in de wijn te doen als het op privacyrechten aankomt, maar alles centraliseren in één enkele databank is ook voor mij net die ene brug te ver. Het lijkt me immers veel gevaarlijker om al deze informatie op één enkele plaats te hebben dan op verschillende databases. Voor de politie en de overheid is dit natuurlijk sneller en eenvoudiger, maar voor mogelijke aanvallers is er voortaan natuurlijk ook maar één enkele place-to-be.

Op zich is er verder ook geen controle over wat er opstaat en wie het kan zien... Die verschillende niveaus zullen er dan wel zijn, mag ik als burger van een Westerse rechtsstaat verwachten, maar als een laag niveau al veel te veel over u te zien krijgt, helpt het ook niets. Ik deelde Vincents eerdere mening op deze weblog dat "de strijd tegen terreur ons enkel maar belastinggeld en burgerrechten kost" niet, maar met deze gematigdere perstekst van zijn LVSV-adepten kan ik het wel eens zijn. Deze megadatabank is té intrusief en biedt té weinig garanties. Afvoeren die handel dus!

 
At 19/11/08 12:10, Anonymous Anoniem said...

even corrigeren: het Gentse LVSV weigert géén overheids- of andere subsidie van de UGent. ;)

 
At 19/11/08 12:54, Blogger Vincent De Roeck said...

Daar heb je een punt, Tom. Ik heb de laatste zin uit de redacteursnoot dan ook verwijderd. Het nationale niveau, en de Leuvense én Antwerpse afdelingen werken zeker zonder subsidies, Gent niet, en van Brussel weet ik het eigenlijk niet zo goed...

 
At 19/11/08 13:57, Anonymous Anoniem said...

Nu niet dat het mijn zaken zijn, maar ik dacht dat LVSV-Gent tevens een lokaal en infrastructuur ter beschikking kreeg van de VLD in het Gentse partijhoofdkwartier, niet?

Persoonlijk vind ik het jammer dat studenten zich zo gemakkelijk in partijkaders laten inkapselen via impliciete en expliciete ondersteuning. Evenwel, het is misschien ook de normaalste zaak van de wereld gezien de de positie van partijen in onze democratie annex particratie.

Afijn.

 
At 19/11/08 15:48, Anonymous Anoniem said...

Inderdaad, in de Notarisstraat. Tot ze dat gebouw eindelijk gaan afbreken natuurlijk. In Antwerpen en Leuven is men veel consequenter. Daar is het LVSV echt partijonafhankelijk, in gedachten én in andere zaken. Die gebruiken de zalen van private etablissementen en werken met private donaties.

 
At 20/11/08 10:38, Anonymous Anoniem said...

Als iemand die Big Brother als effectief slachtoffer verschillende keren aan de lijve heeft ondervonden, in samenwerking met buitenlandse en binnenlandse "authoriteiten" die in de duisternis bleven, en wiens dossiers internationaal werden overgemaakt, terug in de duisternis, kan ik alleen maar beamen dat het systeem zelfbeschermend werkt en zo idioot is als de meest idiote menselijke schakel in het systeem. Dat laatste punt zijn ze namelijk vergeten in te calculeren.
Men moet verdomd sterk in zijn schoenen staan om tegen het systeem in te gaan, maar van tijd tot tijd is er een meevaller, een natuurwet, die de opkuis versneld, zoals nu Fortis dat heel wat gevolgen zal hebben.
Ik moet mensen als Vincent hier dan ook proficiat wensen voor hun werk.

 
At 21/11/08 01:30, Anonymous Anoniem said...

Het is waar dat het LVSV Gent lange tijd in het gebouw van de Open VLD heeft gezeten en subsidies heeft gekregen van de UGent. Dit viel echter op geen enkele manier te merken in hun opvattingen over de rol van de overheid en onderwijs. Waarvoor hulde. Subsidies corrumperen - maar LVSV Gent is er tegen bestand.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>