15 november 2008

Minder Europa, méér Atlantisme (Jan School)

Het ziet er naar uit dat het Verdrag van Lissabon hoe dan ook doorgang gaat vinden. In Nederland worden er door de belanghebbende politici allerlei sofismen gebruikt om de vermeende importantie hiervan kracht bij te zetten. Een voorbeeld van deze commedia dell'arte is het tamboeren op het welslagen van de invoering van de Euro en de gezamenlijke aanpak van de kredietcrisis, die thans wordt opgevoerd als een prelude op het gedroomde succes van een Groot-Europa. Intussen is er gestaag gewerkt aan de opbouw van expeditionaire legermachten in de machtigste Europese landen. Frankrijk, Duitsland en het VK hebben, praktisch onttrokken aan het oog van publiek en pers, hun leger omgebouwd van territoriale verdediging naar expeditionair optreden ter verdediging van de Europese belangen in verre oorden. De gebruikelijke salamitactiek, diplomatieke druk en de neiging van Europese Raden en Commissies om het publiek voor voldongen (en vaak kostbare) feiten te stellen zullen de weerstand van nationale parlementen tegen de vorming van een EU-leger en tegen verdere Europese integratie snel doen verdwijnen achter een nieuwe façade van drogredeneringen en omineuze voorafspiegelingen aan de burger.

De geopolitieke ambities van Europa (geleid door de traditionele grootmachten) zijn evident. Europa (Frankrijk fungeert hierbij als haantje-de-voorste) wil een grotere rol spelen in het Midden-Oosten en in Afrika, waarbij het tegelijkertijd onafhankelijk wil opereren van de Verenigde Staten en het aloude Atlantische verbond. Wankele, dubieuze democratieën wordt een EU-lidmaatschap in het vooruitzicht gesteld, ook hierbij gaat men stelselmatig voorbij aan de publieke opinie. De rol van nationale parlementen is marginaal en komt met het Verdrag van Lissabon - dat blijkbaar in een facilitaire behoefte van de Europese Commissie en de Europese Raad voorziet - verder onder druk. Het democratisch deficit en het legitimiteitsgebrek zijn inmiddels formidabel, nochtans volhardt men onverkort in het uitvoeren van voornemens die de toekomst van Europa bepalen.

Zo was er bijvoorbeeld tijdens de Georgië-kwestie helemaal geen brede overeenstemming in Europa. Die eensgezindheid was er alleen op regeringsniveau, en dan ook nog op niet-openbare wijze tot stand gekomen. Er is dus geen sprake van transparantie. De pretentie dat Europa "met één stem gaat spreken" kan nog zuur opbreken nu blijkt dat een land als Rusland - gepokt en gemazeld in het voeren van machiavelliaanse machtspolitiek - in staat moet worden geacht forse gaten in deze gekunstelde unanimiteit te schieten. Het zal Amerikaanse politici en opinieleiders niet zijn ontgaan dat er in de loop van de jaren in veel Europese landen een anti-Amerikaans klimaat is ontstaan, en dat dit - met het oog op de Europese aspiraties - op geen enkele manier werd bestreden door Europese leiders en politici. Amechtig trachtte men immer, geheel in de geest van de Europese traditie, de kool en de geit te sparen. Sloeg echter de vlam in Europa in de pan (Kosovo, voormalig Joegoslavië), dan school men schaamteloos onder de paraplu van VS en NAVO.

Dit opportunisme wordt wederom geïllustreerd nu, uit vrees voor een protectionistische koers van de nieuwe Amerikaanse president, door Europese leiders het belang van Atlantische samenwerking weer wordt benadrukt. Onder invloed van demografische ontwikkelingen verandert bovendien in West-Europese welvaartsstaten de publieke opinie jegens de staat Israël. Ten onrechte, omdat men de protesterende geluiden van Atlantici en libertariërs eenvoudigweg negeert en afdoet als populisme en cynisme.

Het is in dat licht dat ik alle lezers van deze website zou willen uitnodigen deel te nemen aan de debatten die worden gevoerd op het weblog van Nederlands staatssecretaris voor Europese zaken Timmermans. Er zijn wel Eurocritici op deze site actief, maar dat zijn niet allen Atlantici. Wij zijn met te weinig om op te kunnen tegen de politieke claqueurs die doorgaans deze overheidssites bevolken, maar laat dat ons zeker niet afschrikken. Tevens zou ik met jullie via de reactiethread graag eens van gedachten wisselen over hoe wij de Atlantische gedachte kunnen verdedigen in Europa, dat in ijltempo zijn democratische grondslagen verkwanselt en schimmen najaagt in de vorm van een kunstmatige Europese Identiteit.


Deze tekst werd mij via e-mail bezorgd door ene Jan School, een Nederlands Euroscepticus én pro-Amerikaan, met de vraag om hem te verspreiden. Ik onderschrijf zijn oproep volledig en zeg hem hierbij dan ook alle steun toe. Ik plaatste deze tekst ook elders op het web.

Meer Eurosceptische teksten op www.hetvrijevolk.com.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.


25 Comments:

At 15/11/08 12:16, Anonymous Anoniem said...

"Wankele, dubieuze democratieën wordt een EU-lidmaatschap in het vooruitzicht gesteld, ook hierbij gaat men stelselmatig voorbij aan de publieke opinie."

En wie zit daar achter? De Amerikanen tiens.

De afhankelijkheid en halfslachtigheid van de Europeses landen wordt terecht aangeklaagd overigens. De conclusie is niet méér Atlantisme (en dus afhankelijkheid), maar precies minder. Europa aan de Europeanen, om Wilson te parafraseren.

 
At 15/11/08 19:19, Anonymous Anoniem said...

@ Tom v.

Inderdaad, Europa is van de Europeanen. En als het verantwoordelijke Europeanen zouden zijn, dan zouden ze ook verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen daden. Dus, wanneer de EU leiders EU-lidmaatschappen aanbieden aan...eender wie, dan zijn het EU politieke leiders die daar verantwoordelijk voor zijn, en niet....het geliefkoosde zwarte schaap ("de Amerikanen, tiens"). Voor uw informatie, "de" doorsnee Amerikaan heeft er geen benul van aan wie de EU lidmaatschappen zou aanbieden en trekt zich daar ook niets van aan.

Voortdurend anderen blameren voor eigen gedrag is.... typisch voor infantielen of hypocrieten. Die Jan School heeft dat goed gezien: Europese leiders trachtten al geruime tijd steeds van "de kool en de geit te sparen", en vonden het dus politiek voordelig van een klimaat van anti-Amerikanisme te laten ontstaan. In dat opzicht verschillen ze geen haar van de doorsnee Arabische dictator. En op korte termijn is dat altijd voordelig voor de 'leiders', maar op lange termijn gaat dat zware kosten brengen voor....de kinderen en kleinkinderen.

 
At 15/11/08 21:43, Anonymous Anoniem said...

precies. Zelfredzaamheid. Het is finaal onze eigen schuld natuurlijk dat Europese landen tot tweede- en derderangslanden geëvolueerd zijn op wereldniveau. Het is finaal ook de eigen schuld van de Indianen dat ze in reservaten leven. Mocht ik Indiaan zijn, ik zou dat niet prettig vinden. Aangezien ik Europeaan ben, vind ik die Amerikaanse bemoeienissen mbt de uitbreiding van de EU (gans Oost-Europa tot Georgië, Israël en Turkije toe!)niet bepaald interessant, of beter, in mijn belang.

Dus, wat stelt u voor? De afhankelijkheid van Europa versterken tegen ons eigenbelang in via het versterken van transatlantische banden of stappen ondernemen om op eigen benen te kunnen staan?

 
At 16/11/08 01:14, Anonymous Anoniem said...

@ Tom v.

1) U denkt dat Europa in een "reservaat" leeft? Voor zover ik weet houdt de betrokken afdeling van 'The Department of the Interior' in Washington DC zich niet bezig met Europese reservaten. En in de VS zelf woont de overgrote meerderheid van 'Indianen' niet in reservaten. Degenen die daar wel in wonen, die wonen daar vrijwillig uit eigen keuze, en die genieten dan nog wel van een aantal speciale VOORrechten die andere VS burgers niet hebben. Sommige mensen verkiezen nu eenmaal van te leven op de kosten van anderen, ook in Belgie. En wat hebben die 'Indianen' nu te maken met het onderwerp hier? Men zou al evenzeer kunnen beginnen over 'Ghoten', Hugenoten, overlevende joden, Menapiers, enz... De overgrote meerderheid van 'Indianen' in de VS zijn 'gemengde' blanken. En als u het verschil tussen een (Amero)Indianen maatschappij en een moderne maatschappij wil zien, dan moet u Bolivia vergelijken met (bijvoorbeeld) South Dakota of met Arizona vandaag. Kortom, men heeft gratuite anti-Amerkaanse gevoelens bij u aangekweekt. Het is in uw eigen belang van uzelf af te vragen waarom men dat doet.

2) Wat bedoelt u met "Amerikaanse bemoeienissen mbt de uitbreiding van de EU"? Wat betekent dat concreet? Mag de VS regering niet haar officiele opinies geven? Alle andere regeringen in de wereld doen dat toch ook. Neem nu Turkije: het officiele standpunt van de VS regering is dat het de toetreding van Turkije tot de EU steunt. Maar, dat is ook het officiele standpunt van China, Argentinia, enz... Die nemen allemaal datzelfde standpunt in, omdat ze allemaal goede relaties met Turkije willen behouden. Ik ben ook tegen Turkse toetreding, maar waarom selecteert u de Amerikanen uit dat rijtje van 'diplomatische' landen? En dan zou men nog terecht kunnen zeggen dat de Amerikanen misschien meer moreel recht van spreken zouden kunnen hebben. Waarom? Omdat ze het nazisme hebben vernietigd en de legers van Stalin buiten gehouden, hetgeen de Europese eenwording (in relatieve vrijheid en vrede) heeft mogelijk gemaakt tijdens mijn leven. Maar ja, dat is natuurlijk niet de correcte historische versie die u in het naief-linkse Vlaams onderwijs heeft geleerd.

3) Wat ik voorstel? Wel, dat is waarschijnlijk hetzelfde als wat die Jan School ook wel zal willen. En dat is (a) op eigen benen willen staan (en daarvoor de nodige offers willen brengen, ondermeer in 'defensie' uitgaven) en (b) het versterken van de transatlantische banden, om de totalitaire gevaren in de wereld te kunnen bezweren. Maar, ik zie echt niet goed in hoe dat op termijn gaat mogelijk zijn, wanneer men in de Europese media en onderwijs goedkoop anti-Amerikanisme blijft aankweken. En, maak uzelf niets wijs. Obama-mania gaat een heel tijdelijk fenomeen blijken te zijn.

 
At 16/11/08 12:34, Anonymous Anoniem said...

Ik geef gerieflijk toe dat er op de webstekken van politici vooral gereageerd wordt door overheidsknuffelaars, en dan zelfs vaak nog door personen die van de politicus in kwestie of de overheid in het algemeen afhankelijk zijn. Steuntrekkers, kabinetsmedewerkers, militanten, ambtenaren e.a. Het verbaast me dan ook niet dat de blogs van die politici vol staan met verheerlijkingen van de staat en de EUSSR. Wat ik echter niet begrijp is de schijnbare ergernis van Jan School en Vincent Deroeck hier over deze gang van zaken. Daar enkel de incrowd van het establishment reageert, betekent ook dat enkel de incrowd die websites leest. Wat is dan het nu om onze energie te steken in massa-spamming van die websites?

 
At 16/11/08 12:34, Anonymous Anoniem said...

Verloren moeite al die fora. Ik ben overtuigd dat libertarisme de enige waarheid vertaalt. Anderen zijn overtuigd dat hun visie primeert. Als iedereen nu eens gewoon zijn eigen ding zou doen, zijn eigen blog zou schrijven, en verder de rest met rust laten. Dat zou pas een stap vooruit zijn!

 
At 16/11/08 12:35, Anonymous Anoniem said...

Jawel, maar het forum in kwestie is juist door de Nederlandse overheid in het leven geroepen om te discussiëren over Europa. Indien langzamerhand enkel nog rechtstreeks belanghebbenden - als hierboven door R. Beer beschreven - reageren, dan kan dit door diezelfde overheid worden aangegrepen om te trachten de vermeende legitimiteit en het draagvlak van het Verdrag van Lissabon en verregaande Europese integratie aan te tonen. Veel gerespecteerde eurocritici en eurosceptici hebben inmiddels afgehaakt, murw door de repeterende bewierokingsdreun der eurofielen. Ik vermoed dat dit eigenlijk ook de bedoeling is van laatstgenoemden. Thans is de uitgelezen tijd om de strijd niet op te geven en te proberen controversiële Europese thema's te politiseren en bloggende politici te dwingen de de discussie aan te gaan.

 
At 16/11/08 12:35, Anonymous Anoniem said...

Ik heb met veel plezier deze tekst gelezen en deel uw bezorgdheid volledig. Als ik de tijd vind, zal ik het forum van uw EU-minister mee te helpen spammen met Eurosceptische reacties. In ieder geval wens ik jullie allemaal nog veel succes toe met je verdere wandel en hoop ik oprecht dat je in België en Nederland een verschil kan maken. Beide horen inderdaad bij Europa, maar dan louter economisch, zeker niet politiek.

 
At 16/11/08 15:49, Anonymous Anoniem said...

Marc H,de reactie van Tom ivm de VS en het toetreden tot de unie, is deels terecht. De VS wil - in de eerste plaats uit eigenbelang - Turkije te vriend houden, en Turkije gebruikt dat als breekijzer om in de EU te raken via druk door de VS op de EU, wat daarom niet in EU-belang is. Je hebt natuurlijk volkomen gelijk dat dit niet 'in den duik' gebeurt, maar open en bloot, en dat nieumand dus moet zagen.

Tom vergist zich echter ten gronde. De G-Britten staan uit eigen motivatie ook volledig achter de Turkentoedreding. Op de Duitsers kan ik geen peil trekken, en de Fransen willen heel de Méditerranée erbij, ook dat is niet echt een geheim.

Dus Tom, de Amerikanen als excuus gebruiken is in deze praat voor de vaak.

 
At 16/11/08 16:23, Anonymous Anoniem said...

Persoonlijk zie ik voornamelijk voordelen aan een politiek en economisch verenigd Europa. Van mijn identiteit als Belg, doe ik graag afstand voor een Europese identiteit. Trouwens men kan de eigen landelijke wetgeving blijven hanteren, en alleen wanneer deze in gebreke blijft de Europese gebruiken, zoals men dat lange tijd deed met het Romeinse recht, dat alleen speelde als de locale, landelijke wetgeving geen uitkomst bood. Ik voel mij op bepaalde gebieden meer verwant met Frankrijk, op andere meer met Duitsland of met Engeland. Belangrijk blijft voor mij de gemeenschappelijke culturele achtergrond: Grieks-Romeins, Christelijk en Humanistisch ( ideeëngoed van de verlichting).
Daarom is Turkije voor mij letterlijk en figuurlijk een grensgeval; andere religie, andere taalgroep, niet echt democratisch...Daar valt over te disputeren...en ook over de als paddestoelen oprijzende nieuwe democratieën van het Oost-blok....trouw moet blijken, zegt men, maar ook democratie moet zich bewijzen...afwachten maar.

 
At 16/11/08 16:26, Anonymous Anoniem said...

Ik vergat te signeren

Frans V.

 
At 16/11/08 16:59, Anonymous Anoniem said...

Frans V,

Als u toch zo graag geregeerd zou worden door Duitsland, Frankrijk en de Latijns-Europese regimes, waarom verhuist u dan niet gewoon naar ginder? Want dat is net wat een politieke EU mogelijk zal maken: dat wij hier in West-Europa geregeerd gaan worden door die primitief-socialistische landen. En daar pas ik voor.

 
At 16/11/08 17:07, Anonymous Anoniem said...

@anoniem

Ik dacht dat ik ook Engeland vermeld had, en ik bedoelde dat België mee kan regeren.
Daarom verhuis ik niet.

Frans V.

 
At 16/11/08 22:56, Anonymous Anoniem said...

@ Pepperjack

Ik denk NIET dat Tom "deels" gelijk had. Hij schreef dat "de Amerikanen" verantwoordelijk zouden zijn voor het aanbieden van EU lidmaatschappen aan "dubieuse" landen. Hij gebruikte niet letterlijk het woord "verantwoordelijk", maar zei wel dat het de VS zou zijn die er "achter" zouden zitten.

Ik vertrek van de grondstelling dat het in het belang is van alle grote landen in de wereld dat de EU geen sterke politieke eenheid vormt. Dat is zeker in het belang van Rusland, China, Japan, de VS, Egypte, Iran, enz...Het is dus niet verwonderlijk dat praktisch alle landen in de wereld het EU-lidmaatschap van Turkije steunen (en niet enkel omdat ze Turkije te vriend zouden willen houden).

Mijn tweede grondsteling is dat alleen de EU-leden enige directe verantwoordelijkheid kunnen hebben voor het aanbieden of afwijzen van EU lidmaatschap. Zij zijn er verantwoordelijk voor, en moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Het is absurd van andere landen te verwijten dat ze hun eigen belang zouden volgen, en het is nog dommer van selectief onder alle landen de VS te keizen om dat verwijt te maken. Waarom? Omdat de VS de enige echte niet-Europese democratische grootmacht is in de wereld, en het in het 'Europese belang is van echte democratie en vrije marktwerking op wereldniveau te helpen versterken.

De argumenten die mijn eerste grondstelling steunen zijn verscheiden, en verschillen van geval tot geval (China, Rusland, Japan, VS, enz...). Ik zal me enkel beperken tot de VS optiek. Na WO2 was het in het VS belang om een 'sterk' (economisch en politiek) Europa te bevorderen, en het was dan ook voor verschillende dekaden lang een belangrijke doelstelling van de VS diplomatie om de Europese eenwording te bevorderen en effectief te steunen. Dat moet vooral gezien worden in het kader van de Koude Oorlog met de Soviet Unie, en de VS behoefte aan een sterke Europese partner om de expansiedrang van het internationale communisme te helpen bezweren.

Echter, na de ineenstorting van de Soviet Unie lag dat allemaal anders. Het gevaar van het internationale communisme was bezworen (waarschijnlijk slechts tijdelijk), vele West Europese landen evolueerden cultureel in toenemende 'linkse' en (dus ook) anti-Amerikaanse richting, en de opvolger van de EEG, de EU, ageerde meer en meer als een obstakel in plaats van een vriend op geopolitiek vlak. Het moet dus voor de hand liggen dat het VS belang er in ligt van enkele Europese vrienden te kunnen behouden in plaats van een vijandig en eendrachtig blok te moeten confronteren. De politieke soevereiniteit van individuele Europese staten is dus vandaag een VS belang, maar evenzeer een Russisch belang, of een Chinees belang, of een Braziliaans belang, enz...

 
At 17/11/08 10:02, Anonymous Anoniem said...

ach kom. WO II heeft de soevereine Europese grootmachten de das omgedaan. Waar staan de overwinnende Britten en Fransen nu, om over de gecastreerde Duitsers nog maar te zwijgen.

Precies omdat de Europese staten afzonderlijk hun belangen niet afdoend kunnen behartigen is Europese integratie in zijn meest diverse vormen aangewezen. Alleen, de wijze waarop dit gebeurt zit totaal fout. Regionaal sterker geïntegreerde entiteiten, dat is waar we naartoe moeten teneinde onze soevereiniteit, zelfredzaamheid en onze positie in de wereld te herstellen.

Sommigen kruipen liever onder de vleugels van de USA, van Rusland, of van weet ik veel wie. Een ander moet het maar oplossen voor hen zogenaamd. Of men gaat vrijwillig aan de voeten liggen van anderen. Socialistengedrag, beste Marc Huybrechts, niets anders dan parasitair socialistengedrag.µ

Overigens, het multicultureel maatschappijmodel van de USA kan mij gestolen worden. Het is voor andere facetten in de Angelsaksische wereld dat ik appreciatie kan opbrengen.

 
At 17/11/08 17:07, Anonymous Anoniem said...

@ Tom v.

1) Inderdaad, WO2 heeft de Europese grootmachten (VK, Fr, D) de das omgedaan. WO2 werd 'gewonnen' door de Soviet Unie en de USA, en zeker niet door "overwinnende Britten en Fransen". In feite, de Britten waren in 1945 economisch en financieel 'uitgeput' en verloren hun (wereldwijd) 'empire', terwijl de Fransen fysiek moesten bevrijd worden door Amerikaanse soldaten. En over de mentale en fysieke conditie van de Duitsers na het fascisme van de nationaal-socialisten (en na de soviet bezetting en afpakking van 'oostelijke' delen van hun grondgebied) ga ik zelfs niet beginnen. Wat heeft dat nu allemaal in godsnaam te maken met het onderwerp onder discussie? En dat onderwerp was uw absurde klacht of verwijt dat "de Amerikanen" zouden zitten "achter" beslissingen van de EU (omtrent EU lidmaatschappen). En het heeft ook niets te maken met de kern van het artikel van de heer School dat ging over de noodzaak van meer 'Atlantisme'.

2) Inderdaad, betere vormen van "Europese integratie" zijn aangewezen. En het is belangrijk dat die 'integratie' individuele vrijheid en "zelfredzaamheid" helpt bevorderen en democratische rechtszekerheid helpt verzekeren, in plaats van socialistische 'egalisering' en onverantwoordelijkheid. Maar, het zou ook duidelijk moeten zijn dat dergelijke 'lofty goals' niet worden bevorderd door uw aangekweekt anti-Amerikanisme. En het is nog minder duidelijk wat u bedoelt met "onze positie in de wereld te herstellen". U denkt dat er een soort rechtmatige positie zou zijn die moet "hersteld" worden? In vrije maatschappijen - en zo zijn er niet veel - krijgen mensen doorgaans wat ze 'verdienen', op basis van hun inspanningen en offerbereidheid.

3) Inderdaad, "onder de vleugels kruipen" of "aan de voeten liggen van anderen" zijn geen verstandige gedragingen. Maar, de hand bijten van de weinige andere 'democraten' in de wereld, zogezegd om een mythische "positie te herstellen", is evenmin verstandig. Het komt er dus op aan van eens goed na te denken over wat onze echte belangen wel zijn (of eerder de belangen van kinderen en kleinkinderen), en zich niet op sleeptouw te laten nemen door kleinzielige en kortzichtige ideologen.

4) Man toch, u leeft op een fantasieplaneet. 'Europa' is bij definitie een "multicultureel maatschappijmodel". Er bestaan daar vele culturen die moeten samenleven, en die wel grote verschillen kennen. In de USA bestaat er 1 cultureel en constitutioneel maatschappijmodel, maar dat staat onder zware druk tegenwoordig van een groot deel van politiek-naief-links (en ook van libertarisch rechts), die het willen vernietigen en vervangen door een "multicultureel model". Wat er in feite op zou neerkomen van tweetaligheid (Engels en Spaans) en minder 'christendom' te bekomen. Ik vermoed dat u met "multicultureel" bedoelde van te zeggen "multiraciaal". En dat is iets totaal anders. Maar, ik vrees dat u teveel door aangekweekte anti-gevoelens moeite heeft om de realiteit nog te kunnen zien zoals ze is.

 
At 17/11/08 19:32, Anonymous Anoniem said...

men kan pas de uitbreiding van de NAVO en EU begrijpen als men de geschiedenis van de laatste 100 jaar kent. Anders komt men niet tot dieper begrip. Vandaar dus.

De Angelsaksische landen kennen een andere traditie. Dat uit zich op institutioneel, moreel en ander vlak. In continentaal Europa is democratie gevormd binnen volksgemeenschappen, etnisch-cultureel homogene gemeenschappen om specifieker te zijn. De Angelsaksische traditie, met de USA op kop, plaatst democratie los van volksgemeenschap. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat de USA het einde van deze eeuw niet halen, precies vanwege dat multiculturele model, maar dit even terzijde.

Overigens ben ik helemaal geen anti-Amerikanist, ik zou niet weten waarom. De these dat democratie moet verspreid worden om andere democratieën in stand te houden is overigens zo vals als het maar kan zijn. Tenzij men dit natuurlijk in de wereldsysteemtheorie plaatst, dan maakt het wel zin, maar ik geloof daar eenvoudigweg niet in omdat democratie zoals wij deze kennen in duizenden jaren evolutie tot stand gekomen is en niet zomaar te verplaatsen valt naar andere gebieden met een volstrekt andere traditie.

Afijn, een sterk pleidooi voor een zelfredzaam en zelfbewust Europa is nodig teneinde, inderdaad, onze toekomst veilig te stellen. Wie dit niet doet, die verdwijnt. Dat is de wet van de natuur. Wie denkt dat anderen dit in zijn plaats zullen doen, die wordt niets anders dan een slaaf. En wordt precies aangezet dingen te doen die zijn eigen voortbestaan in gevaar brengen, zoals bv. de toetreding van Turkije, Israël, Georgië, etc. tot de EU waar ik natuurlijk een vurig tegenstander van ben.

 
At 18/11/08 00:07, Anonymous Anoniem said...

@ Tom v.

1) Inderdaad, men zou goed de geschiedenis van de laatste honderd jaar moeten kennen. Maar dat is duidelijk niet het geval bij u. Hoe anders kunt u met absurditeiten afkomen als (a) de USA zouden EU lidmaatschappen bepalen ("achter zitten"), en (b) de USA zouden het einde van deze eeuw niet halen. U parroteert media-nonsens. Ik hoop alleszins dat 'Europa' het einde van deze eeuw wel zal halen, maar ben daar niet zo zeker van. Niet op basis van 'anti-gevoelens' (zoals bij u duidelijk wel het geval is m.b.t. de VS), maar precies op basis van de geschiedenis van de laatste 100 jaar. Het is Europa dat in de voorbije eeuw twee keer bijna zelfmoord heeft gepleegd, en door de VS moest gered worden. U denkt naievelijk - tegen de historische observatie in - dat de nieuwe generaties 'beter' zouden zijn dan de oude? Het is in Europa dat er wetten worden gestemd die het vrijemeningsuitingsrecht (de essentie van 'democratie') verkrachten, i.e. die meningen selectief criminaliseren. Het is in Europa dat men in toenemende mate terug 'dubbele' rechtspraak kan vinden (via introductie van 'sharia law' in sommige landen op bepaalde domeinen), enz...en waar dus niet iedereen gelijk meer is voor de wet. En het is in Europa waar dogmatisch 'pacifisme' een groot deel van de bevolking met de kop in de grond doet zitten (dit laatste geldt natuurlijk niet voor Brigant op IFF).

2) U denkt dat de democratie die "wij" zouden kennen in duizenden jaren is tot stand gekomen. Ah ja, en waarom zitten ze dan in Frankrijk al aan de 5de Republiek, terwijl de VS hun 'democratische' Constitutie al meer dan 200 jaar hebben kunnen behouden (op imperfecte wijze natuurlijk). Nog in mijn leven werden miljoenen mensen vergast in het hart van Europa. Blijkbaar waren die "duizenden jaren van weinig tel wanneer het 'moeilijk' werd. Een beetje meer humiliteit zou voor u goed kunnen zijn, denk ik.

3) Echt waar, democratie heeft geen schijn van kans om te kunnen overleven op deze aardbol, tenzij sommigen zich daar soms willen voor inzetten, i.e. er effectief voor willen vechten in plaats van louter goedkope mooie woorden te verkondigen. Dat betekent zeker NIET dat men dat altijd en overal zou moeten doen - dat gaat afhangen van vele omstandigheden - maar dat betekent zeker WEL dat men zich niet gelijk onverantwoordelijke teenagers zou mogen gedragen. Dat betekent ondermeer dat men echte democraten in de wereld helpt in plaats van ze te contreren en afgunstig te haten.

4) Een "zelfredzaam en zelfbewust Europa", ik ben er ook voor. Maar het moet dan wel echt 'democratisch zijn', en niet louter pretenderen van het te zijn. Dus, zaken gelijk het geval van Van Hecke en het Europees parlement die wijzen er natuurlijk op dat de geesten daar nog helemaal niet rijp voor blijken te zijn (ondanks uw naief geloof in "duizenden jaren van groei in volksgemeenschappen"). Tenslotte, wat u schreef over de "angelsaksische traditie" is pure nonsens, en ik ben er nu nog meer van overtuigd van dat u met "multicultureel" bedoelt te zeggen "multiraciaal". Dat is nog een verdere indicatie dat de nieuwe generaties in Europa niet veel 'beter' zouden zijn dan de vorige generaties. Trouwens de INcapaciteit om direct te kunnen zeggen wat men niet hardop durft zeggen, is ook een slecht teken voor een maatschappij die de volgende eeuw zou willen halen.

 
At 18/11/08 10:16, Anonymous Anoniem said...

primo, het is niet in continentaal Europa, dan wel in Angelsaksisch Europa (het V.K. meerbepaald) dat de door u aangehaalde introductie van de Sharia plaatsvindt. En wel omdat men daar een ander rechtssysteem als het onze heeft waarbij gewoonterecht een belangrijke rol inneemt. Om uzelf te citeren "u parroteert media-nonsens".

secundo, hetgeen ik bijzonder bewonder aan de Angelsaksische traditie is precies het absolute van vrije meningsuiting. Dit komt (supra) door hun traditie waarbij rechten in abstracto bestaan, los van contexten en dus van volksgemeenschappen.

tertio, democratie bestaat niet. Het soort democratie waar wij nu in verzeild geraakt zijn, benoemen we als de liberaal-democratie. Dat heeft evenzeer zijn fouten. Zonder historisch materialistische denkbeelden te gebruiken kunnen we gerust stellen dat elke ervaring en zienswijze uit het verleden bijgedragen heeft tot de ontwikkeling van dit model.

quarto, ons huidie model van democratie wordt zeer eenvoudig nergens toegepast buiten in onze eigen contreien. En zelfs daarbinnen zijn er enorme verschillen. We doen zaakjes met èlk land ter wereld. Ook China, ook Saoudï-Arabië, ook Laos, etc. NERGENS in deze landen bestaat ons democratisch model. En breek nou mijn klomp, die landen staan niet op het punt ons aan te vallen. De these dat liberaal-democratie verspreid moet worden om liberaal-democratie in stand te houden is zo vals als ze maar kan zijn! Democratie is EEN verinstitutionaliseerde vorm van maatschappijordening. Het is volstrekt ridicuul te stellen dat dit niet op zichzelf kan staan zonder gans de wereld daar -manu militari- van te overtuigen.

tenslotte, multiculturaliteit bestaat evidenterwijs niet zonder multi-etniciteit. Cultuur is niets anders dan interactie tussen menselijke factoren en omgevingsfactoren. In algemene termen zijn volksgemeenschappen geen afgesloten entiteiten, maar altijd onderwerp van natuurlijke migratie. Deze is kwalitatief hoog en kwantitatief (meestal) beperkt, wat voor absorbtie (lees: assimilatie) zorgt. Wat we sinds de jaren '60 meemaken in Europa en Noord-Amerika zijn immigratiestromen van kwantitatief hoog en kwalitatief laag (c.q. ver van ons af staand), wat natuurlijk betekent dat er geen assimilatie mogelijk is, maar gemeenschappen-in-de-gemeenschappen worden gevormd. Zo ontstaat een [i]Kulturkampf[/i]. En deze kan enkel maar zijn besluit vinden in zeer grote conflicten. Het multiculturele model werkt zeer eenvoudigweg niet. De USA is zeer doelbewust een multiculturele staat, vooral sinds Lyndon B. Johnson de immigratiewetgeving veranderde. Zeker gezien de immigratie van Hispanics en de regionale concentratie daarvan, èn de historiek meen ik dat de VSA zullen imploderen ofwel een groter geheel vormen met landen uit Latijns-Amerika. Hoedanook is het voor de Europeanen daar gedaan op termijn, net zoals dat in Suid-Afrika het geval was door massamigratie.

 
At 18/11/08 17:24, Anonymous Anoniem said...

1) Het is niet enkel in het VK dat er voorstellen komen voor separate rechtssystemen. Dat ziet men ook in talrijke andere Europese landen. En men moet niet verder kijken dan Belgie om te beseffen dat niet iedereen gelijk is 'voor de wet' in de wetgeving zelf.

2) Wat een nonsens die u vertelt! Rechten "bestaan", of ze bestaan niet. Rechten kunnen NIET bestaan "in abstracto" los van een concrete context of 'volksgemeenschap'. Ofwel wordt een bepaald recht gerespecteerd, of het wordt het niet. Als het niet wordt gerespecteerd dan bestaat het niet (tenzij enkel in iemand's abstracte verbeelding, of enkel op papier). U gebruikt het woord "bestaan" in een zinlose betekenis.

3) Uw derde punt noemt men in het Amerikaans "gobbledygook". Maar, het is wel typerend voor de geestesverwarring van het postmodernistische deconstructionisme. Precies daarom kunt u nonsens uit de media parroteren zoals, bijvoorbeeld, de Amerikanen zouden "achter EU lidmaatschapsaanbiedingen" zitten, en niet de EU zelf (die er direct voor verantwoordelijk is).

4) De gobbledygook wordt nog fantastischer in uw 4de punt. Inderdaad, in China en Saudi Arabia bestaat niet "ons democratisch model". Denkt u dat daar een ander 'democratisch model' zou bestaan, of gewoon een ander model? Heeft het woord "democratie" nog wel enige inhoud voor u, na minstens 12 jaren naief-links 'modern' Vlaams onderwijs? En, inderdaad, die landen staan niet op "het punt van ons aan te vallen". Denkt u dat we zouden moeten wachten tot "dat punt" komt (zoals onze grootouders deden) om er ons te moeten om bekommeren. Denk nu niet dat ik hier zou argumenteren om democratie te gaan brengen naar China en Saudi Arabia, noch dat ik zou denken dat zoiets zelfs zou mogelijk zijn in de huidige staat van die culturen. Dat is het duidelijk niet. Men mag zich gerust mogen afvragen of men het wel naar Belgie zou kunnen terug brengen, vermits er daar ook geen echte politieke vrijmeningsuiting meer bestaat.

Dus, u denkt dat democratie (als "verinstitutionaliseerde vorm van maatschappijordening") op zichzelf zou kunnen bestaan. Waar precies? In Belgie? Toen ik geboren werd, toen bestond er een nazi-tirannie in Belgie, en die werd "manu militari" verwijderd door 'buitenstaanders'. U denkt dat democratie er 'vanzelf' zou gekomen zijn? En, ok, de Amerikanen hebben democratie naar Belgie gebracht (mannenstemrecht na wo1 en vrouwenstemrecht na wo2, enz...), maar hebben de Belgen die 'democratie' kunnen behouden? Nee, dat hebben zij niet, en het geval Van Hecke (en nog meer de wetgeving die dat mogelijk maakt) is er een duidelijke indicatie van, onder talrijke anderen. Met uw "verinstitutionaliseerde vorm" zegt u eigenlijk niets. Uiteindelijk berust democratie op het kunnen behouden van bepaalde morele waarden in de geesten van voldoende burgers, en het voorkomen van bepaalde 'negatieve' externe condities. Maar dat is waarschijnlijk allemaal aan u verloren, en ik heb hier geen tijd om een boek te schrijven. Ik wil u wel de raad geven van u meer door empirische observaties (in het verleden en rond de wereld) te laten leiden en minder door abstract dogmatisch getheoretiseer.

5) We zijn akkoord dat het "multiculturele model" niet werkt. Maar het zijn vooral naief-linkse Europese politiekers (en sommige Amerikaanse ook) die dat model aanprijzen. De USA is zeker niet "doelbewust een multiculturele staat". Wat een nonsens! Wie een VS immigratieceremonie bijwoont kan onmiddelijk constateren dat de VS een gemeenschappelijke 'civic culture' beogen, gebaseerd op de waarden die vervat zitten in de VS Constitutie (ja, nog steeds dezelfde van over 200 jaar geleden), maar zij zien dat los van ethnische diversiteit of rssendiversiteit. Amerikanen beseffen doorgaans dat cultuur niet hetzelfde is als ras, noch als ethnie. 'Snelbelgwetten' is typisch Belgisch, niet Amerikaans. Europeanen zijn veel minder 'racistisch' dan Amerikanen in het algemeen, maar in de meeste media pretendeert men dat het andersom zou zijn. Het is natuurlijk wel zo dat de idee en waarde van een gemeenschappelijke 'civic culture' zowel in Europa als in Amerika wordt bedreigd door dezelfde linkse (zelfs Marxistische) ideologie. En in Europa zijn die al een paar dekaden ONONDERBROKEN aan de macht (politiek, cultureel, academisch...), terwijl die in de VS pas heel recent terug aan de macht zijn geraakt. Echter, in de VS komen er regelmatig echte machtswisselingen. Dus de geschiedenis van de laatste halve eeuw suggereert dat de huidige linkse 'emprise' in de VS weer tijdelijk zal zijn. In Europa lijkt die 'emprise' nu volledig. Kortom, u vergist zich van vijand, en wie zijn vrienden en vijanden niet goed kan onderscheiden, tja die zijn overlevingskansen zijn wel zeer beperkt...

 
At 18/11/08 18:00, Anonymous Anoniem said...

Correctie

Ik bedoelde natuurlijk van te zeggen dat Europeanen MEER racistisch zijn dan contemporele Amerikanen, in het algemeen. Dus niet "minder", maar "meer". Die stelling berust op concrete empirische observaties, en niet op enige 'ideologie'. En dergelijke veralgemeningen zijn natuurlijk altijd gevaarlijk, en mogen nooit gebruikt worden om eender welk individu 'op voorhand' te beoordelen.

Het feit dat de heer Vandendriessche hier het woord "multicultureel" steevast blijft gebruiken als een soort synoniem voor "multiraciaal" is een verdere indicatie die mijn stelling steunt. En dat hij expliciet schrijft dat "assimilatie" niet mogelijk zou zijn, is er ook een verdere indicatie van. Bijna alles is 'mogelijk' natuurlijk. Het hangt er allemaal van af hoe men de dingen aanpakt. En ja, de naief-linkse 'multi-culturele' manier is de verkeerde manier van aanpakken.

Neem nu het voorbeeld van de mensen in New Mexico en Arizona. Al die grote families daar, met namen als Gonzalez, Sandoval, Bernalillos, enz...die daar in de 19de eeuw werden geincorporeerd in de VS maatschappij, dat zijn echte 'Amerikanen' geworden, en die hun kinderen en kleinkinderen kan men overal tegenkomen in alle geledingen van de VS maatschappij. Echter, een eeuw later, na de opkomst van de naief-linkse ideologie in de 1960's, zijn er allerlei obstakels gekomen die het veel moeilijker maken voor illegalen en zelfs legale latino immigranten van zich te "assimileren".

Evenzeer kan men stellen dat Vlamingen nooit veel moeite haden om zich in Wallonie te 'assimileren'. Anderzijds is het omgekeerde natuurlijk niet zo voordehandliggend. Het heeft dus te maken met culturele "aanpak", en heeft niets te maken met fysieke verschillen tussen mensen.

 
At 18/11/08 18:18, Anonymous Anoniem said...

@marc huybrechts

als ik het goed begrijp zijn de VS in alles beter. Hoe noemden de oude Grieken dat ook weer, dat gevoel in alles beter te zijn....hubris geloof ik, tja dat loopt gewoonlijk niet goed af, al gauw is er een afgrond die zich ineens voor je opent, je vleugels schieten in brand, of je wordt in een onooglijk plantje veranderd: een bonzai-cactus laat ons zeggen...
Gelukkig zijn er veel Amerikanen, die enigszins genuanceerder denken...je weet wel die naïef-linksen die in de New York review of Books schrijven, en in de vele literaire en wetensschappelijke tijdschriften van de grote universiteiten. Mon Dieu, gelukkig dat er nog een ander Amerika is!

Frans V.

 
At 19/11/08 04:41, Anonymous Anoniem said...

@ Frans V.

Integendeel, er zijn vele zaken waarin de VS NIET beter zijn dan sommige anderen. Hangt er van af waarover het gaat, en met wie men vergelijkt.

Ik kan enkel constateren dat u absoluuut niets te zeggen heeft over de verschillende punten die de heer Vandendriessche naar voor heeft gebracht, en ook niets over mijn reacties daarop. De vraag blijft dus waarom u de behoefte heeft van hier een nietszeggende posting te plaatsen. Zou het kunnen dat u geen argumenten heeft, maar wel een ganse boel van aangekweekte 'zekerheden'? Ik denk van wel.

En als er mensen zouden zijn die naievelijk denken van "in alles beter te zijn" dan zijn dat ongetwijfeld degenen die een gebrek aan eigenkritiek vertonen. En daarvan zijn u en Tom v mooie exemplaren.

-- Tom had het over nieuwe en prospectieve EU lidmaatschappen, en vooral over Turkije. Alleen de EU kan beslissen over wie het lidmaatschap krijgt, en de EU is dus zelfverantwoordelijk over wat zij daaromtrent beslist. En ik heb uitgelegd waarom bijna alle grote en serieuse landen in de wereld het lidmaatschap van Turkije (ten minste) verbaal steunen. Ik steun dat zeker niet. Maar, nu vraag ik u, waarom kan Tom de EU niet beschouwen als een zelfverantwoordelijke organisatie, en waarom richt hij specifiek zijn kritiek alleen op de VS (uit alle andere landen die precies hetzelfde doen m.b.t Turks lidmaatschap) om aan zijn afkeergevoelens voor Turken te kunnen voldoen? Moet ik het expliciet nog eens herhalen, waarom gaat hij zo selectief te werk?

-- En u zijt een van de weinigen (misschien zelfs de enige!) die hier REGELMATIG letterlijk schrijft hoeveel het "toch beter" - en vooral 'socialer' - zou zijn in den Belgique. Ik heb nog nooit letterlijk geschreven dat het in de VS zoveel beter zou zijn. Dat zou nu eens echt "ongenuanceerd" zijn, en dat laat ik aan u over om over den Belgique te zeggen.

Van "hubris" gesproken! Ik denk dat u een 'meeloper' zijt met stromingen - een "liedjesnazinger" in de terminologie van Vanfraechem, of een gevangene van de heersende culturele orthodoxie (in den Belgique) in mijn terminologie. En, zoals de geschiedenis aantoont, dat is doorgaans het lot van de meeste mensen. Ook 'onze geschiedenis' zit vol met voorbeelden van trendy meelopers.

 
At 19/11/08 09:33, Anonymous Anoniem said...

De invloed van de VSA mbt de uitbreiding van de EU plaats ik op veel grotere hoogte dan de invloed van Zuid-Samoa, Argentinië of China. Om er willekeurig drie te noemen.

Daar zijn ook goede redenen voor. Moet ik nu werkelijk gaan bewijzen waarom de invloed van de VSA in Europa groter is dan die van China als het gaat over uitbreiding van de EU naar zowat gans Oost-Europa, nu ook Georgië, Israël en Turkije? Als ik u dat werkelijk moet gaan bewijzen, beste Marc, raad ik u eerst wat lectuur van belangrijke historische standaardwerken aan.

Even opmerken dat ik absoluut geen afkeer heb tegenover Turken of Turkije, maar ze horen natuurlijk wel niet in de EU omdat het geen Europees land is, noch cultureel, noch etnisch, noch religieus. Men hoeft ook niet in de EU te zitten om met Europa op goede voet te staan (EER bv.), maar dat is iets anders. Dit is echter opnieuw een zeer goede illustratie van uw ridicule simplismen: wie niet voor de toetreding van Turkije is, moet wel een anti-Turk zijn. Wie niet voor versterking van transatlantische banden is (en zo voor de ONzelfstandigheid van de Europese staten) die is zogezegd een anti-Amerikaan.


Waar u wel gelijk in heeft, is mijn 18-jarige opleiding in ons onderwijs mij bijzonder veel van linkse denkbeelden heeft doen leren. Zeker mijn academische opleiding heeft dieper inzicht verschaft in werkelijk èlke mogelijke vorm links denken. Ik kan het nu namelijk goed herkennen. Een eerste stap om het te bestrijden.

 
At 19/11/08 17:01, Anonymous Anoniem said...

@ Beste Tom

1) Wanneer men naar de Belgische media kijkt, of naar Belgische politiekers luistert, dan zou men oppervlakkig kunnen denken dat die "invloed" van de VS NEGATIEF is. Dus, zeker mnder dan die van Argentina of China. Over "Zuid-Samoa" spreek ik me niet uit, want dat land bestaat niet. Er bestaan enkel twee Samoas: Western Samoa en American Samoa. Ik heb lang geleden nog twee jaren geleefd (aan 'ontwikkelingshulp' gedaan in plaats van Belgische legerdienst) in buurland Fi(d)ji, en zou over de genuanceerde verschillen tussen Western Samoa en American Samoa kunnen uitweiden...Maar, Frans V en uzelf denken dat ik ongenuanceerd en simplistisch zou zijn. Gelukkig heeft u maar 3 landen vernoemd, want anders had dit weer een boek moeten worden.

2) Nee, die "invloed" van de VS moet u niet bewijzen. Niettemin zijn het de Europese 'grootmachten' die beslissingen maken over EU lidmaatschappen, en NIEMAND anders. Het zijn de Europeanen die er "achter" zitten of (voorlopig) bepalen wie mee mag doen in hun club, en wie niet. Ik raad u aan van de ene bijdrage van Applejack te herlezen. En het is nu wel genoeg geweest. U gaat nooit een door-u-gemaakte 'fout' kunnen erkennen, niet ondanks maar precies omwille van "18-jarige opleiding" in het naief-links onderwijs van Frans V en consoorten.

3) Zowel u als ik zijn tegen het Turkse lidmaatschap in de EU. In die specifieke zin zijn we beide "anti-Turk". Ik had het woord "afkeer" niet mogen gebruiken. Dat was een overhaastige 'fout' van mij. Er zijn wel ondersteunende aanwijzingen (bijvoorbeeld uw steevast gebruik van "multi-cultureel" voor multi-raciaal/ethnish"), maar het blijft enkel een 'onzeker' vermoeden.

4) Uw laatste paragraaf getuigt dat er veel 'hoop' is voor u in de toekomst, en dat u onafhankelijker zult kunnen blijven denken van enige culturele orthodoxie dan de heer Frans V.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>