12 november 2008

Grondwet dan toch geen vodje papier? (Hoegin)

Karel de Gucht en Mireille SchreursDe Belgische Grondwet blijkt dan toch geen vodje papier te zijn: het onderzoek naar de handel in Fortis-aandelen door Mireille Schreurs, de vrouw van minister Karel de Gucht, wordt door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) stilgelegd. Het onderzoek bleek immers strijdig te zijn met artikel 103 van de Belgische Grondwet.

Het lijkt wel alsof het erom gedaan werd: het onderzoek naar de mogelijke handel met voorkennis in Fortis-aandelen kwam er pas na een klacht van Vlaams Belang-voorzitter Bruno Valkeniers, en verhuist nu dus naar het Hof van Beroep zoals ook duidelijk aangegeven staat in de Grondwet. Tegelijkertijd hangt de onschendbaarheid van voormalig Vlaams Belang-voorzitter Frank Vanhecke aan een zijden draadje, niettegenstaande artikel 25 van diezelfde Belgische Grondwet duidelijk aangeeft dat hij als verantwoordelijke uitgever niet vervolgd kan worden voor een artikel waarvan de auteur zich bekend gemaakt heeft.

Laat één ding duidelijk zijn: dat de CBFA in deze zaak de Grondwet correct toepast is niet meer dan normaal. Of zou toch niet meer dan normaal mogen zijn. Dat een ander artikel van de Grondwet echter in de zaak tegen Frank Vanhecke zo ostentatief genegeerd werd, roept echter vraagtekens op. En dat alleen niet, want wat ook vraagtekens oproept, is dat de media er blijkbaar wel in slagen om dat beruchte artikel 103 van de Belgische Grondwet in de loop van een paar uren op te snorren en te citeren, terwijl de tekst van artikel 25 voor zover ik weet in nog geen enkel medium vermeld werd, laat staan geciteerd…

Labels: , , , ,

3 Comments:

At 13/11/08 13:21, Blogger Marc Vanfraechem said...

Interessant is hier ook de reactie van Guy Tegenbos op mijn blogartikel "Nomen est omen".

 
At 13/11/08 17:41, Anonymous Anoniem said...

@ Marc Vanfraechem

1) Allereerst proficiat voor een zeer gepast antwoord aan Tegenbos. Het werd niet alleen mooi verwoord, maar ook goed beredeneerd. En de verwijzing naar de "plaatswisseling" van Vandermeersch met zijn co-conspirators in de rest van de naief-linkse regimepers, daar heb ik echt van genoten.

2) Op een klein detail heeft Tegenbos 'gelijk', en dat is de kwestie van uw mislukt 'grapje' over de voornaam Tommy. Maar, dat schreef ik al eerder op IFF. Voor de rest heeft Tegenbos niets te zeggen in zijn posting. En ik vind het gewoonweg schandalig dat een "politiek redacteur" van een vermeende kwaliteitskrant durft afkomen met IRRELEVANTIES - zoals zijn verwijzing naar een (echte of valse) "voorgeschiedenis" van Van Hecke - in de context van een manifest 'politiek (verpolitiseerd?) proces' dat bedoeld is om de politieke vrijemeningsuiting van Belgische burgers selectief/arbitrair te beknotten. Met "politieke redacteurs" van dit soort kaliber in de grote media, kan Belgie geen echte "rechtsstaat" blijven.

Enfin, U vecht op een cruciaal terrein aan de 'goede' kant. In vergelijking daarmee zijn uw aangekweekte BDS (Bush Derangement Syndrome) en clowneske obsessie (Bernard-Henri Levy) relatiefonbelangrijke 'afwijkingen'.

 
At 14/11/08 20:12, Blogger Marc Vanfraechem said...

pepperjack had goede bedenkingen, zowel gericht aan Tegenbos als aan victacausa
________________

Laat ik jullie even wat beschoonmoederen:

Ik sta achter het standpunt van Victa causa dat ook scherpe (maar nog altijd brave, want o zo absurde) grapjes mogen, en ik vind de reactie van Tegenbos op dat punt dan ook overroepen. De reactie impliceert minachting mbt het vermogen kunnen begrijpend lezen van de blogbzoekers. Maar daarenboven wekt zijn reactie de schijn dat dhr. Thijs al een hele dag ergens in een hoekje van de redactie zit te snikken, en dat grote broer eens komt ingrijpen, wat eigenlijk het beeld oproept dat Thijs zelf het niet kan.
Ik veronderstel dat dit niet zo bedoeld was, en dat het een eerder een stijlargument was van dhr. Tegenbos :-)

Wat ik verder hekel, en eigenlijk echt triest vindt, is dat dhr. Tegenbos suggereert dat het jong en al dan niet (on)ervaren zijn van een professioneel, als excuus mag dienen voor de beoordeling van zijn werk. Ik vind dit een zeer onheuse en weinig professionele attitude, en hoop dit dat geen DeStandaard-standaard is.

Trouwens, Tegenbos, u springt in de vuurlinie met de vraag om aub op u te schieten ter sparing uwer discipel, maar bent *wel degelijk* en *hard* gespijkerd door Victa causa in diens stukje. Dit even tussendoor

In het voordeel van DS pleit dan weer dat zij van alle Vlaamse kranten nog altijd, en manifest, de betere, zoniet 'de beste' zijn. Net dàt doet ons naar die krant grijpen, en net dàt geeft haar meer blootstelling op blogs waar wel eens harde commentaren gegeven worden. Dus wel wat overexposure in de blofsfeer, maar DS zou dit als een dankbare kans moeten zien.

Eveneens in het voordeel van DS, was dat het stukje blijkbaar verscheen in 'kreten en ...'. Net zoals ik vind dat Tegenbos mag veronderstellen dat lezers hier de grapjes van Victa kunnen contextualiseren, moet Victa ook wel toegeven dat iedere lezer van DS weet dat 'kreten...' een zeer light rubriekje is. DS betitelt dit als 'roddel', waar pakweg DM dezelfde info in haar artikels zou doorweven, zo is mijn ervaring. Anderzijds vind ik het niet slim dat Tegenbos de korte tijdsspanne als excuus gebruikt; hij had gewoon voor het klassement 'lightbehandeling' moeten gaan, ongeacht de beschikbare tijd.

Over het meest heikele punt en de rode draad in de ergernis, met name de discussie over wat de rol van een journalist is, zullen we nog ellenlange discussies voeren.

Al wat ik vaststel, hierboven bevestigd door Tegenbos, is dat het verwachtingspatroon van lezer en dat van een journalist toch wel ver uiteen ligt, waarbij ik weinig begrip heb voor een redactie die meent in verborgen vorm politiek te moeten duiden, en die claimt dat er geen 'inwisselbaarheid' - versta inzake: 'bevooroordeeld strategisch berichten' - is.

De marketing is levensnoodzakelijk voor een krant, maar deze afhankelijkheid is tegelijk de grootste vijand van haar inhoud en faam, net zaken die DS hoog wil houden.

LVB.net heeft ooit eens een (voor mij: schokkend) kaartje gepubliceerd over de economische samenhang tussen al onze MSM journalistieke kanalen. De onderlinge afhnakelijkheid die daar uit bleek, vond ik zeer onderbouwend en zwaarwichtig als argument mbt de 'inwisselbaarheid'.

En victa, Vermeersch over zijn inwisselbaarheid, was dat niet in het dubbelinterview met Desmet in Humo? Ik vond dat een prachtig interview, één lange verfijnde vernedering voor Desmet, en mocht het in die context gezegd zijn dat Vdm in Smets' plaats zou kunnen treden, dan beschouw ik dat als de ultieme slag, en vind ik het veroorloofbaar dit dichterlijk op te vatten.

vrijdag, november 14, 2008 12:43:00 PM
____________

Blogger Marc Vanfraechem zei...

@ pepperjack: bedankt voor deze werkelijk prachtig onderbouwde reactie.
Dat faute de mieux DS ook voor mij de beste krant is, schreef ik trouwens in een mailtje aan Guy Tegenbos, voorafgaand aan zijn reactie. En het is inderdaad waar: DS mag blij zijn met kritiek.
Echter uw opmerking: "Net zoals ik vind dat Tegenbos mag veronderstellen dat lezers hier de grapjes van Victa kunnen contextualiseren, moet Victa ook wel toegeven dat iedere lezer van DS weet dat 'kreten...' een zeer light rubriekje is", vind ik onterecht. Op de dag van dat rubriekje in Kreten&Gefluister, was dat de énige plek in de krant waar het bericht te vinden was. Dat is ongepast en zoals ik zei offhand, laatdunkend.
Pas de maandag daarop kwam een ernstiger artikel, waarin overigens evenmin de grondwettelijke bespotteljkheid van de klacht deugdelijk belicht werd.
Wat nu de inwisselbaarheid betreft: die bekentenis deed Vandermeersch geloof ik inderdaad in het HUMO-dubbelinterview. Ik geef toe dat zoiets pijnlijker moet zijn voor Desmet, maar het is een blaam die tenslotte hen beiden treft, en die de irrelevantie van het intellectuele discours in onze kranten pijnlijk duidelijk maakt.
Desmet-Vandermeersch-VanderKelen kunnen wel poseren met een paar kleine onderlinge dispuutjes, ze doen daar soms hun best voor, maar als het er echt op aankomt, bv. ivm. de Belgische Staat, het Belang, de Coburgs, BHV, of ook met de multicul, dan kunnen zij nauwelijks verbergen dat ze maar één boodschap hebben.
Wij hebben dus een éénheidpers.

vrijdag, november 14, 2008 1:28:00 PM

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>