12 november 2008

Galadiner ter ere van twintig jaar Bruges Speech (Vincent De Roeck)

Op maandagavond 27 oktober 2008 was ik samen met mede-LVSV'er Jan Hayen in Londen te gast op een galadiner van de Eurosceptische denkgroep “Bruges Group” in aanwezigheid van de gewezen Britse premier Margaret Thatcher. De avond in de majestueuze ballroom van het “Grosvenor House” op Park Lane stond integraal in het teken van de 20ste verjaardag van de befaamde “Bruges Speech” van Thatcher waarin zij de politieke integratie binnen de Europese Unie afzwoer en resoluut pleitte voor méér transatlantisme en méér economische samenwerking. Deze redevoering ter gelegenheid van de opening van het academiejaar 1988-1989 aan het Europacollege in Brugge bracht de interne tegenstellingen binnen haar partij over de Europese Unie naar de oppervlakte en luidde haar vroegtijdig einde als premier in. John Major volgde haar op als Brits premier en regeerde bij gratie van de Eurofielen in Brussel en binnen zijn partij. Het beloofde referendum over het Verdrag van Maastricht kwam er zelfs gewoon niet en het Verenigd Koninkrijk trad braaf toe tot het politieke Unieproject, ongeacht de magische woorden van Thatcher vier jaar daarvoor in Brugge. Dit “verraad van Maastricht” gaf rechtstreeks aanleiding tot de oprichting van de UKIP en blijft tot op vandaag binnen de Britse conservatieve beweging een splijtzwam.Margaret Thatcher wordt met applaus ontvangen in de foyer.


De avond werd opgeluisterd met speeches van de Tsjechische president Vaclav Klaus, de voorzitter van de “Bruges Group” Barry Legg en de gewezen voorzitter van de Tories Lord Norman Tebbit of Chingford. Die laatste was in verschillende hoedanigheden minister in de regeringen van Margaret Thacher, maakte furore met zijn aanpak van de vakbonden en ontpopte zich later in het parlement tot dé spreekbuis van de anti-Maastrichtconservatieven. Vaclav Klaus kon omwille van de Tsjechische Nationale Feestdag niet in persoon aanwezig zijn maar sprak het 400-koppige gezelschap wel via een videoboodschap toe. Barry Legg hield een pleidooi voor minder overheidsinterventie in de economie, minder betutteling en sturingsdrang in het leven van elke dag, en minder machtsconcentratie in Brussel. Lord Tebbit pleitte op zijn beurt voor “Thatchermoed” ten overstaande de Europese Unie en herhaalde de belofte van de Tories om niet enkel een referendum te organiseren over het Verdrag van Lissabon maar ook over het EU-lidmaatschap.Barry Legg kondigt Lord Tebbit aan die daarna het woord neemt.


Vaclav Klaus bewees in zijn speech waarom hij met recht en rede het meest vrijheidslievende staatshoofd van Europa is. Hij bejubelde de speech van Thatcher en verklaarde onomwonden dat hij alle ideeën daarin nog steeds kan onderschrijven. “De mars naar de onomkeerbaarheid, naar de immer dichter wordende unie, moet stoppen,” klonk het bij de Tsjechische president. En ook het Verdrag van Lissabon zou door hem niet geratificeerd worden zonder unanimiteit onder alle EU-lidstaten. Klaus omschreef de evolutie van de Europese Unie van de laatste twintig jaar als de transformatie van een vrijblijvend intergouvernementeel orgaan naar een almachtige bureaucratie die de positieve economische maatregelen van weleer vervangen heeft met buitensporige overheidsinterventie, nutteloze standaardisaties en gevaarlijke harmoniseringen.Vaclav Klaus spreekt de zaal toe via een videoboodschap.


Robert Oulds, de directeur van de “Bruges Group”, had het bij het rechte eind toen hij de Bruggespeech van Thatcher als een “wake-up call” voor alle Europeanen omschreef. Het was volgens hem jammer dat er twintig jaar geleden niet meer mensen geluisterd hebben naar Margaret Thatcher want vandaag heeft ze met haar voorspellingen gelijk gekregen. Het EU-project heeft gefaald. De politieke unie bestaat, daar niet van, maar het gebrek aan controle, het democratisch deficit en het economisch protectionisme hebben hun tol geheven. Volgens Oulds is de EU de “antithesis van de Britse geschiedenis” en blijven haar verdere ontwikkelingen “gevaarlijk”. De EU moet volgens hem een vrijwillige coalitie van landen worden waarbij het primaat niet in Brussel mag liggen. Centrale planning zou afgevoerd moeten worden en ondernemersschap aangemoedigd door een kleine overheid en meer individuele vrijheid.


Deze cartoon verscheen in “The Daily Telegraph” na de speech.Links poseer ik met Daniel Hannan. Rechts met Nigel Farage.Jan Hayen en mezelf poseren met Lord Norman Tebbit.


5 Comments:

At 12/11/08 18:41, Blogger Marc Vanfraechem said...

je bedoelt wellicht Vincent: Jan Hayen en IKzelf poseren met Lord Norman Tebbit ;-)

 
At 12/11/08 20:14, Anonymous Anoniem said...

Aan de glazige blik in zijn ogen te zien had "Lord Norman Tebbit" (hoe denken libertairen eigenlijk over erfelijke titulatuur?) niet veel zin in die foto; wat een contrast met de gretigheid van, "Nigel Farage" !

 
At 12/11/08 20:33, Blogger Marc Vanfraechem said...

@ vincent: een andere grammaticaal correcte mogelijkheid was natuurlijk wijzelf, en in dat geval gaat het enkel om een verwaarloosbare tikfout ;-)

 
At 12/11/08 23:29, Anonymous Anoniem said...

@ Vincent

Dank voor het verslag - en de filmpjes.

@ Marc

Vincent staat er inderdaad zichtbaar te glimmen van trots, maar lezen we in uw inhaken niet enige zweem van afgunst?

@ Steven

Mogelijk is Mr. Farage MEP, ook al door het leeftijdsverschil, lichamelijk nog iets energieker dan de bezadigder Lord Tebbit CH, PC - die toch onverkort uitermate spits blijkt.

Bovendien neem ik graag aan dat een fotosessie niet voor alle deelnemers vanzelf zó boeiend is.

 
At 13/11/08 15:12, Blogger Marc Vanfraechem said...

@ bartvs : nee, afgunst is een gevoelen dat ik enkel ken op zeer specifieke gebieden, die ik hier niet zal noemen.
Grammaticale correctheid is echter een onderwerp dat mij na aan het hart ligt, en dat veel verraadt van een mens zijn gedachten. Daarom lees ik bijvoorbeeld altijd de schitterende blog van De Taalprof (al komen elementaire zaken als ik-mij-wij daar begrijpelijkerwijs nauwelijks aan bod).

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>