6 november 2008

Een overwinning voor pro-Amerikanen (cleppe.be)

Op het moment dat de economische fundamentals van de VS onder druk staan en anti-Amerikanisme aan opmars bezig was, bevestigt de verkiezing van Obama de culturele hegemonie van Amerika.

Vanuit het niets veroverde Obama in de afgelopen maanden de Democratische nominatie. Ik moet dus toegeven dat mijn voorspelling van de volgende Amerikaanse president fout was. Ik herinner me de woorden van de vorige Belgische premier, die mij zei dat "niemand een volgende Amerikaanse president kan voorspellen".

Guy Verhofstadt had het zeer juist. In Amerika is de sky nog altijd de limit. Het partij-establishment bij zowel Democraten als Republikeinen moest de duimen leggen. De effectieve verkiezing van Obama is belangrijk om redenen die niets maar dan ook niets te maken met wat hij beloofd heeft of wat hij zal doen. De verkiezing is belangrijk omdat ze aantoont dat de Amerikaanse cultuur een voorbeeld voor de wereld blijft en dat de Amerikaanse droom springlevend is. In de Amerikaanse samenleving kan de underdog het maken en staat het menselijk individu boven de zaken der natuur, zoals ras. Dit is een grote overwinning voor pro-Amerikanen.

Het is waar dat Obama een resem anti-liberale voorstellen heeft gedaan, maar zo erg was dat nu ook niet in vergelijking met andere Amerikaanse politici, integendeel. Eerder is het vrij onduidelijk wat zijn programma is. Hopelijk geeft Obama niet toe aan de lokroep van het protectionnisme, trekt hij de troepen op verstandige wijze terug uit het Iraakse moeras en bouwt hij de militair-securitaire monsterstaat en het overheidstekort af, zonder ervoor een log en ondernemingsdodend hangmatsysteem naar West-Europees model in plaats voor te stellen. Om ervoor te zorgen dat Obama dit allemaal doet, is het nu de taak van eenieder om die ideëen te propageren, want elke politicus zal uiteindelijk moeten doen wat de mainstream hem of haar opdraagt te doen.

Labels: ,

7 Comments:

At 6/11/08 21:53, Anonymous Anoniem said...

@ PC

Natuurlijk is er "culturele hegemonie" van de USA. Precies daarom is er zoveel anti-Amerikanisme in de wereld en irrationele praat over "hegemonie" en hyperpuissance. Dit berust allemaal op afgunst en gebrek aan zelfkritiek.

Maar, voor de rest zijn uw wensen illusoir. Obama zit nu al volledig in de greep van de Democratische 'barronnen' (Committee Chairmen) van het Congress, met al hun speciale belangen groepen in touw. Het "hangmatsysteem" is al volop in uitbreiding en de monsterstaat gaat (tijdelijk) zeer snel groeien. Tenslotte, in Irak, waar er nu kalmte heerst en relatieve politieke vrijheid, gaat hij precies hetzelfde doen als wat Bush zou gedaan hebben onder een imaginaire 3de ambtstermijn: een akkoord met de Iraakse federale/centrale overheid bereiken dat het merendeel van de troepen zal laten vertrekken mits 'garanties' voor de sunni-geallieerden en voor Koerdistan. Veel zal afhangen van de acties van Khamenei in Iran, vermits die een 'vertrek' wil zonder bevrijdende autonomie voor andersdenkenden in de buurt.

 
At 7/11/08 13:20, Anonymous Anoniem said...

Akkoord met dit artikel.
Ik vind trouwens dat met Obama er meer speelruimte komt voor wat ik het ethisch libertarisme wil noemen. Abortus, euthanasie, druggebruik enz. zijn punten die onder zijn leiding veel ruimer aan bod kunnen komen, dan onder McCain, en zeker dan het onder Bush het geval was. Obama heeft veel minder last van een fundamenteel-christelijke achterban, die er met argus-ogen op waakt dat hun normen ( lees door God gegeven wetten eerbiedigd worden). Gezien Obama meer aansluiting vindt bij de jeugd en bij mensen die hogere onderwijs hebben genoten, zie ik op ethisch gebied meer tolerantie ontstaan.


Frans V.

 
At 10/11/08 00:52, Anonymous Anoniem said...

@ Frans V

U heeft een zeer eigenaardige visie over "tolerantie". Blijkbaar betekent dat voor u "my way, or the highway". Dat is natuurlijk het tegenovergestelde van democratische tolerantie.

In een echte democratie behoren de wettelijke aspecten van ethische (en alle andere) kwesties beslecht te worden door het parlement. In de VS context behoort dat dan ook beslecht te worden in de parlementen van elke van de individuele VS staten. Tenzij de VS Grondwet, en dus interpretatie van de Grondwet door de Supreme Court, het in het federale domein zou plaatsen, en dan zou het behoren tot de bevoegdheid van Congress. Wetten moeten gemaakt worden door parlementen, die verantwoordelijk kunnen gehouden worden door kiezers, en niet door onverkozen rechters.

Obama is een jurist en weet dit allemaal. Maar, hij is ook een ideoloog, en zijn verleden bewijst dat hij gelooft in 'judicial activism'. Dat betekent dat hij er geen graten in ziet wanneer links-ideologische rechters hun boekje te buiten gaan en de rol van 'accountable' parlementairen usurperen. Wanneer Obama-type van ideologen niet kunnen krijgen van de kiezers wat ze willen, dan zijn ze al te gemakkelijk bereid van de geeest van de Grondwet te schenden. Met andere woorden, Obama is een gevaarlijk man in de zin dat hij de scheiding van de 3 Machten bedreigt. Het is goed mogelijk dat de "fundamenteel-christelijke achterban" evenzeer op dit fundament tekort schiet, maar dat moet dan eerst bewezen worden, want die zijn niet voor 'judicial activism' en zijn wel openlijk voor referenda en voor parlementaire beslechting van wettelijke aspecten van 'kwesties'.

Het is allemaal een beetje vergelijkbaar met de absurditeiten in Belgie. Daar zijn het ook grotendeels de zogenaamde (misgenaamde) 'democraten' en 'anti-fascisten' die fascistische wetten hebben gestemd die manifest de Grondwet overtreden en het vrijemeningsuitingsrecht arbitrair en selectief verkrachten.

Let the people speak. And beware of 'messiahs' and other populists.

 
At 10/11/08 15:26, Anonymous Anoniem said...

@marc huybrechts

Wanneer de overheid mensen de mogelijkheid ontzegt tot abortus of euthanasie, dan beperkt ze toch aanzienlijk de vrijheid van haar burgers. Als iemand deze praktijken(abortus en euthanasie) afkeurt om religieuze redenen, moet iemand anders daar toch geen slachtoffer van worden? Ik denk dat België in deze tav van de VS een voorbeeldfunctie heeft, of vergis ik mij? En ik denk dat met Obama en de democratische meerderheid de mogelijkheid bestaat dat de VS dit voorbeeld volgt.

Frans V.

 
At 10/11/08 21:39, Anonymous Anoniem said...

@ Frans V

Inderdaad, u vergist zich.

1) Gelieve het onderscheid te maken tussen democratie (met kleine d) en de zogenaamde Democratische Partij (met hoofdletter D). Dat is een minimum vereiste om begrijpbaar te kunnen zijn in de context van discussies over VS politiek.

2) De 'Democratische meerderheid' is geen democratische meerderheid m.b.t. euthanasie en abortie. Dat wordt regelmatig bewezen door referenda in verschillende Amerikaanse staten over die onderwerpen. Het VS publiek in het algemeen houdt niet van extremen (in beide richtingen) op die twee punten.

3) Het is zeker waar dat Obama de 'gevangene' is van de abortie-lobby. Het is al minder zeker of hij veel concreet zal doen om de agenda van die lobby vooruit te helpen (want dat is politiek riskant). En het is hoogst onwaarschijnlijk dat het Congress abortie verder zou liberaliseren of 'betoneren' (in de zin van enige restricties proberen te voorkomen), want de 'culturele trend' loopt in de andere richting, i.e. naar een meer evenwichtige wetgeving (met gezond-verstand restricties) te scheppen, omdat de bestaande Roe-versus-Wade situatie extreem-liberal is.

4) Een "voorbeeldfunctie" kan heel gemakkelijk samenvallen met 'slecht voorbeeld'. En hoe zou Belgie een voorbeeldfunctie kunnen hebben omtrent abortie, vermits abortie wettelijk is in de USA?

5) U heeft een zeer oppervlakkige visie omtrent het begrip "vrijheid". Vrijheid is niet hetzelfde als altijd zijn eigen goesting kunnen doen. Vrijheid zonder plichtsbesef is de 'jungle'. Om een lange moraalfilosofische uitleg te vermijden, laat me voorop stellen dat ik meen dat zowel abortie als euthanasie moet mogelijk zijn, maar mits strikte regulering of 'condities'. In een echte democratie moet die regulering (bedoeld om echte 'zwakken' te beschermen tegen anderen en soms ook tegen zichzelf in sommige tijdelijke omstandigheden) door het parlement wettelijk worden vastgelegd. Dit is in tegenstelling met impositie door autoritaire overheden, ongeacht of die nu religieus of seculier (bijvoorbeeld 'unaccountable' rechters) van aard zouden zijn. Het is merkwaardig hoe postmoderne 'socialisten' en andere naief-linksen direct klaar staan om zich met detailbetutteling bezig te houden, maar geen interesse kunnen opbrengen voor serieuse (beschermende regulering van) echt belangrijke kwesties. Of, om een concreet voorbeeld te gebruiken. U zult u wel verzetten tegen de doodstraf voor manifeste (bewezen) criminele monsters gelijk Dutroux of Saddam, maar u ziet er geen graten in dat men de hersenen uitzuigt van babies in 'partial-birth' aborties (in het geboortekanaal). Mij lijkt dat de wereld op zijn kop gezet of, zo u wel, gedegenereerde (verkeerde) waarden (om niet te zeggen 'onmenselijke' waarden). En veronderstel dat Obama probeert van de publieke financiering van abortie verder uit te breiden. Dan vraag ik me af waarom ik als belastingbetaler zou moeten betalen voor (a) het onverantwoordelijk gedrag van anderen of (b) voor de 'keuzes' van anderen? En u denkt van voor "de vrijheid" van burgers te staan? Mon Dieu.

 
At 10/11/08 22:11, Blogger Luc Van Braekel said...

@Marc Huybrechts: In België is abortus legaal in de eerste 12 weken van de zwangerschap. Als ik het goed begrepen heb is abortus in de VS toegelaten zolang de vrucht niet zelfstandig kan overleven, dit zou rond de 24 à 28 weken liggen. Kunt u dit bevestigen? Als dat klopt, dan is de wetgeving in de VS betreffende abortus inderdaad veel liberaler dan in België.

 
At 10/11/08 23:09, Anonymous Anoniem said...

gewoon in Wikipedia: " abortion USA", en men krijgt een goed overzicht van de problematiek. Elk kan er voor de rest het zijne mee doen. Maar ik verkies de Belgische situatie: voldoende abortus-centra, de vrouw beslist zelf, de ingreep is bijna gratis....

Frans V.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>