26 oktober 2008

Problematische procreatie (vpmc)

.
Het bedrijven der liefde, hier verderop meer bepaald met als oogmerk het verwekken van nakomelingschap, is een onderwerp dat op deze plek geloof ik niet eerder aan de orde was.
Men kan dit betreuren, en zeker vanuit propagandistisch standpunt bezien gaat het om een nalatigheid –het thema bezit ontegenzeggelijk een wervende kracht, zelfs met veronachtzaming van het beoogde doel– maar hoe verheven het onderwerp van de vereniging der lichamen ook is, op deze plek komt nu eenmaal sneller de splitsing der lichamen ter sprake, wezen het kiesarrondissementen, gerechtelijke arrondissementen, of zelfs landen.
En weliswaar vormen in logische zin de begrippen splitsing en vereniging een paar, maar voor de doorsnee amateur of dilettant blijven alleszins de genoemde onderwerpen tot onderscheiden registers behoren. Mijzelf bijvoorbeeld valt het niet licht om in dezen het Grote Denkraam te ontdekken, en die zaken naturel en ongedwongen met elkaar in verband te brengen.
Voor professionele verbandenleggers ligt dat anders, en inderdaad zien wij in de Libre Belgique dat hun columnist, prof. dr. Armand Lequeux van de UCL, er geen moeite mee heeft.
De man is verloskundige en in zijn praktijk krijgt hij vaak koppels die te lang zijn blijven treuzelen tijdens hun vruchtbare periode. Hij vraagt zich af wat hen daarbij heeft bewogen. De adolescentie is langer geworden, dat is één reden, en de professor spreekt hier van "adulescence". Maar er zijn er ook andere:
Ensuite parce qu’une grande insécurité habite les couples contemporains en âge de procréer. Ils ne sont pas insensibles aux dangers venus de l’extérieur (le chômage, la crise financière, les modifications climatiques, l’avenir incertain de l’arrondissement de BHV, etc.), mais c’est au creux même de leur relation qu’ils perçoivent une vraie menace. […]

Brussel-Halle-Vilvoorde is voor prof. Lequeux dus zeker niet de hoofdoorzaak, maar welke politicus kan na zijn analyse nog zeggen dat de mensen daar niet wakker van liggen?
Zelfs de bijslaap laten zij.

________________

Verder omdat er bij koppels in de vruchtbare leeftijd vandaag een grote onzekerheid heerst. Zij zijn niet ongevoelig voor de gevaren van buitenaf (de werkloosheid, de financiële crisis, de klimaatveranderingen, de onzekere toekomst van het arrondissement BHV, enz.), maar het is binnen hun relatie zelf dat zij een reële bedreiging gewaarworden. [...]
.


Labels: , ,

2 Comments:

At 27/10/08 16:31, Anonymous Anoniem said...

@ Marc Vanfraechem

De prof. is veel slimmer dan je zelfs voor mogelijk houdt. Hij denkt veel verder met zijn patiënten mee: als BHV mislukt en de Vlamingen maken zich kwaad, wie betaalt dan het kraambed, de kinderbijslag en mijn honoraria? Helemaal niet gek van de prof.
Franstalige conclusie: stop met vruchtbaarheidspogingen tot BHV is opgelost.

 
At 27/10/08 22:54, Blogger Marc Vanfraechem said...

Hij moet inderdaad bijzonder slim zijn, traveller, want om vandaag al in te zien dat de financiële crisis ook op de nataliteit inwerkt ...dat is voorwaar niet iedereen gegeven.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>