20 oktober 2008

Over anti-Amerikanisme en cowboykapitalisme (Vincent De Roeck)

Eerlijk gezegd: ik weet niet wat het meest schandalig is. De voortdurende beledigingen naar het adres van het Ierse volk of de beschuldigingen dat het Pentagon, de CIA en neo-conservatieve Amerikaanse denktanks achter het Ierse “neen” tegen het Verdrag van Lissabon zouden zitten? Een mening die vorige week ook plots door Hubert Van Humbeeck in “Knack” geventileerd werd in zijn opinie “De NAVO aan de grens”. Wat personen als Van Humbeeck in deze zaak iets te gemakkelijk vergeten, is dat tal van pro-Europese denktanks en satellietinstellingen van de Eurocratie zelf, in tegenstelling tot hun Amerikaanse tegenhangers integraal betaald met belastinggeld, ook kosten nog moeite gespaard hebben om het “ja”-kamp in Ierland te ondersteunen.

En ook de CIA en het Pentagon hebben echt wel iets beter te doen in deze tijden dan het beïnvloeden van dit soort referenda in bevriende landen. Tenslotte is het toch ook wel iets te vreemd dat een land als de VS dat al meer dan vijftig jaar onvoorwaardelijk de kaart van verdere Europese integratie getrokken heeft, plots van idee zou veranderen. Wanneer gaan personen als Hubert Van Humbeeck nu eens begrijpen dat de Ieren oprecht hun tegenkanting geuit hebben, dat de VS helemaal niet de satan is en er helemaal geen Amerikaanse complotten of neo-conservatieve samenzweringen aan de gang zijn in Europa? Anders natuurlijk dan de geheime agenda van de Eurocraten zelf om het Verdrag van Lissabon tegen het Ierse oordeel in gewoon stap per stap door te voeren.

***

Vorige week publiceerde “Knack” een essay van Francis Fukuyama waarin hij het einde van het cowboykapitalisme voorspelde. Gelukkig hebben we uit zijn eerste voorspelling, de val van het communisme zou immers het einde van de geschiedenis inluiden, al geleerd dat Fukuyama’s kijk eigenlijk even irrelevant is en manifest onjuist dan die van elke andere zelfverklaarde analist. Fukuyama maakt in dat essay komaf met het kapitalistische vrijemarktmodel van Ronald Reagan en Margaret Thatcher. En ook de Laffercurve moet er zomaar aan geloven. Vele liberalen en vermeende “freemarketeers” zullen hun ogen niet hebben kunnen geloven bij het lezen van zulke vermaledijde leugens en verdraaiingen van de werkelijkheid, maar ikzelf eigenlijk niet. Fukuyama maakte wel degelijk een min of meer juiste analyse door het “supply-side economics” beleid van Ronald Reagan aan te vallen, maar ging totaal de mist in met zijn conclusie.

Het cowboykapitalisme van Reagan en Thatcher was immers helemaal géén kapitalisme, maar een even duidelijke vorm van “mixed economy” als elders in het Westen. Rechtgeaard kapitalisme vergt immers niet enkel een totale afwezigheid van regels maar ook van stimuli, inclusief fiscale, en bovenal een “sound money system” rond ofwel de vrije concurrentie tussen munten ofwel rond de herinvoering van een goudstandaard. Reagan en Thatcher deden hun duit in het zakje in de strijd om de ideeën, daar niet van, maar met monetarisme en productiebevorderende maatregelen komt men er gewoon niet. Hopelijk betekent deze bankcrisis dan ook niet zozeer de heropstanding van het voorbijgestreefde Keynesiaanse interventionisme dan wel de definitieve doorbraak van de Oostenrijkse School in het beleid.


Beide reacties werden als lezersbrieven bij "Knack" ingestuurd.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>