20 oktober 2008

Wij willen géén nieuwe regels voor de banksector! (Jens Moens en Nick Roskams)

De laatste weken laait het maatschappelijk debat op rond de huidige bankcrisis. Als politieke studentenvereniging juicht het Leuvense Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) toe dat hierover een open discussie ontstaat. Maar toch vinden de liberale studenten dat er dringend een aantal misverstanden opgehelderd moeten worden. Wij willen erop wijzen dat de zogenaamde vrije markt niet aan de basis ligt van deze crisis, dat de overheid medeverantwoordelijk is en dat nieuwe reddingsplannen en regulering totaal contraproductief zijn.

Bij het begin van de crisis werd al duidelijk dat het een rondje “vrije markt-bashen” ging worden. Alle politici en media berichten van het falen van de ongebreidelde vrije markt en zelfs van het failliet van het liberalisme. Deze beweringen zijn intellectueel oneerlijk en volkomen onjuist. De financiële sector is immers al decennialang de meest gereglementeerde sector van de economie. De bank- en verzekeringssector is vandaag het voorwerp van ontelbare wetten, besluiten en commissies die moeten zorgen voor een “stabiele” financiële situatie. Zowel het Europese als het nationale niveau zijn kampioenen in het uitvaardigen van deze regulering die heel vaak de werking van de vrije markt uitsluit. Voorbeelden zijn de plafonnering van aangeboden interesten, beperkingen op de vrije toetreding tot de bankwereld, beperkingen op overnames die het redden van banken in moeilijkheden kunnen redden, enz.

In het huidige debat schildert men het vermelde overheidsfalen dikwijls af als marktfalen. Het weze duidelijk dat de crisis veroorzaakt werd door goedbedoeld maar contraproductief overheidsingrijpen. Zo werden de rommelhypotheken in de VS aangemoedigd (zeg maar met een lichte dwang) door de overheid vanuit de idee om meer leningen te verstrekken aan achtergestelde groepen. Fannie Mae was een onderneming die gesponsord werd door de overheid en garanties had dat de staat haar verliezen zou op zich nemen. Dit is niet echt een incentive om de onderneming goed te beheren. Bovendien ligt het expansieve monetaire beleid aan de basis van de reeks slechte investeringen van de laatste jaren. De recente “housing bubble” en “ICT-bubble” zijn daar perfecte voorbeelden van.

Ondanks dit alles heeft de politiek vandaag nog steeds een blind vertrouwen in de overheid om de crisis te bedwingen. Vandaag is er een luide oproep voor weeral een nieuwe reeks regulering. Men moet goed beseffen dat het slechts een reactie is op de voorbije crisis maar dat er geen rekening wordt gehouden met de toekomst. Op de koop toe erkent niemand dat fout overheidsbeleid mee aan de basis ligt van de dreigende recessie. Regels uit het verleden hebben al te vaak bestaande crisissen verergerd. Meer terughoudendheid ten opzichte van deze reguleringen is geen overbodige luxe.

Het reddingsplan van de regering stuurt in dit geval totaal verkeerde signalen naar de bankwereld. In feite zegt men tegen de bankiers: “Doe maar jongens, als het slecht gaat zullen we jullie wel te hulpen komen.” Met andere woorden: winsten worden geprivatiseerd, verliezen gesocialiseerd (lees: winsten voor de bank, verliezen voor de belastingbetaler). Als men u het casino zou insturen met de garantie dat u al uw winst mag houden en dat de verliezen zullen gecompenseerd worden door de staat, zou u dan kunnen instaan voor uw gedrag?

Het Leuvense Liberaal Vlaams Studentenverbond besluit met te zeggen dat de meest schrikwekkende woorden in het Nederlands zijn: “Er heerst een economische crisis en de overheid zal ze oplossen”.


Deze tekst werd als persbericht van het LVSV Leuven verspreid.

1 Comments:

At 21/10/08 13:01, Anonymous Anoniem said...

Akkoord met de basis gedachte van het artikel maar...
wie Azegt moet B zeggen en in dit geval komt de verantwoordelijkheid van de banken ter sprake, banken die een "vertrouwens"functie in onze maatschappij hebben, anders is het niet mogelijk. En als iemand het vertrouwen van anderen misbruikt moet hij er voor boeten.
Dat is het belangrijkste besluit dat ik persoonlijk formuleer in die ganse geschiedenis: laat de banken vrij maar straf het misbruik van vertrouwen en het misbruik van functie.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>