22 september 2008

Liberale jongeren roepen Open Vld op om uit de regering Leterme te stappen (Jules Van Rie)

De liberale jongeren zijn het immobilisme en de politieke chantage in dit land kotsbeu. Voorzitter Philippe De Backer stelde zaterdag het volgende: “De tijd is gekomen om knopen door te hakken. Als jonge liberalen hebben we genoeg van deze politieke spelletjes. De politieke geloofwaardigheid van de Open Vld staat op het spel.” Premier Leterme slaagt er niet in om de communautaire problemen aan te pakken. CD&V en haar kartelpartner doen geen moeite om tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing te komen en N-VA blijft zich onverantwoordelijk opstellen en elk voorstel tot dialoog weigeren. Minister-president Peeters vindt het blijkbaar belangrijker zich te profileren als goede Vlaming, door elke dialoog te weigeren, dan aan echte oplossingen waar de mensen nood aan hebben te werken. Bovendien is de nota van de drie bemiddelaars niets meer dan bladvulling. Hiermee bewijst deze hele politieke generatie, aan beide kanten van de taalgrens, haar complete onkunde.

De liberale jongeren roepen de liberale ministers in de Vlaamse Regering op het chantagespel van de N-VA niet mee te spelen. De Vlaamse Regering moet meestappen in een constructieve dialoog. Blijkbaar is dit onmogelijk door de starre houding van Minister-president Peeters en het Vlaams kartel. Op het federale niveau heeft de schertsvertoning lang genoeg geduurd. Geen enkele vooruitgang, noch in de staatshervorming, noch in de sociaal-economische dossiers, blijkt mogelijk. Het immobilisme regeert. Deze regering heeft dan ook geen enkele bestaansreden meer. De jonge liberalen roepen de Open Vld op haar verantwoordelijkheid te nemen en een eind te maken aan de regering Leterme I. Het achternalopen van het Vlaams kartel heeft lang genoeg geduurd. Het wordt tijd dat er echte maatregelen genomen worden voor de urgente sociaal-economische problemen. Voor nationalisten mogen dat dan al geen belangrijke issues zijn, liberalen hechten hier des te meer belang aan. De conclusie van de liberale jongeren is dan ook duidelijk: Het is tijd dat Open Vld uit de regering Leterme stapt.


(Dit persbericht werd eergisteren op het congres van Jong VLD in Aalst opgesteld en unaniem door de aanwezigen aanvaard. Ook uw dienaar was daarop aanwezig. Een uitgebreid verslag van de andere gestemde resoluties mag u hier eerstdaags verwachten.)

5 Comments:

At 22/9/08 13:03, Anonymous Anoniem said...

De Jong VLD staat tenminste nog voor een ideologie. Dat is iets wat ze bij moederpartij OPEN VLD al sinds 1999 niet meer kunnen zeggen. Hopen dus maar dat de jongeren van vandaag de consistentere liberale beleidsmakers van morgen worden! Alleen vrees ik voor mensen als De Roeck dat ze zich niet kunnen meten aan stamboomliberalen als Degucht of Declercq. Misschien toch beter bij LDD proberen, Vincent?

 
At 22/9/08 15:46, Blogger Karel Jansens said...

Ik moet het met vorige poster eens zijn: Een leuke kreet van de "joengskes", maar uw aanvoerder, Somers, heeft gisteren nog tjeviger-dan-tjevenpraat eruitgeslagen.

Ga allemaal naar de LDD en wip opportunist/leugenaar/wannabe-baron Zeammarie eruit.

 
At 22/9/08 16:44, Anonymous Anoniem said...

Zonder JMDD verdwijnt LDD onmiddellijk. Hij is die partij.

 
At 22/9/08 17:40, Blogger Karel Jansens said...

Als dat werkelijk waar is, dan zou het een goede zaak zijn.

 
At 22/9/08 23:42, Anonymous Anoniem said...

Ik sluit me aan bij Karel den "jazz".

Ik vrees dat bij vele 'liberalen' (zeker bij de ouderen maar ook bij de jongeren) de prioriteiten verkeerd liggen. Institutionele hervormingen (in de zin van echt 'zelfbestuur') zijn een voorwaarde (prerequisite) om tot "echte maatregelen...voor de urgente sociaal-economische problemen" te kunnen geraken. Een gezond nationalisme/patriotisme moet voorafgaan op de sociaal-economische ideologie. Men kan 'individuele vrijheid' enkel realiseren en garanderen binnen een eigen natie.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>