21 september 2008

Houten Klaas komt met een vlot artikel ! (vpmc)

Marketeer Vandermeersch beschouwt De Standaard blijkbaar als zijn privéspeeltuintje.
Vrijdag nog liet hij de hofnar Fabre een karikatuur maken van wat een krant moet zijn, en zaterdag liet Peter ons een bladzijde uit zijn eigen stamboek zien.

In zijn familie viel er iets te vieren. Goede gelegenheid om zijn beste pen boven te halen, en de lezer op een stukje Flandre profonde te vergasten. De familie Vandermeersch zette zich aan de dis in de salons De Vrede in Ichtegem. Ik vermeld dat, lezer, voor het geval u daar eens langs mocht komen.
Het werd een schitterend maal, ook al was niet alles perfect in De Vrede. Bij het betreden van de salons, was Peter zijn oog al direct op een storende taalfout gevallen.
De salons gaan er prat op dat 'alles kan aangepast worden naar (sic) de wens van de klant'.
Wat er mis is met die “naar” moet hij mij eens uitleggen. Markthandelaar als de besten, maar Nederlands? …zelfs zijn West-Vlaams is niet vlekkeloos vrees ik, want hij laat één van zijn neven, een supporter van Dedecker, zeggen:
' [...] En diene Leterme kan met heel zijn boeltje terug naar Ieper. Schrief dat moa ne ké up in uw gazetje.'
Als Gentse buitenstaander moet ik hier vanzelfsprekend het oordeel van deskundigen afwachten, maar toch vraag ik mij af, of die neef niet eerder “joen gazetje” zal gezegd hebben. Mijn vermoeden is, dat de auteur hier een kleine onnauwkeurigheid heeft toegelaten, ietwat ten detrimente van de kleurenpracht die zijn tafereeltje verder uitstraalt.

Opvallend is ook dat al zijn familieleden hem zo nauwkeurig voorzeggen, wat Peter zelf denkt dat zij moéten zeggen, waardoor alles tegelijk mooi aansluit bij die laatste enquête in zijn gazetje.
Antipolitiek, Leterme knoeier, Verhofstadt moet terugkomen, BHV flauwekul, Dedecker: de proef op de som klopt voor mij té goed.

Vandermeersch vertelt ons niet of er ook doperwtjes op het menu stonden in Ichtegem, maar toch doet hij mij denken aan die oude Augustijnermonnik Gregor Mendel, de geneticus die weliswaar een juiste theorie had over erwten, maar die met statistische gegevens kwam aanzetten die zo perfect klopten, dat ze later als onwaarschijnlijk werden beschouwd. Mendel had zijn resultaten enigszins selectief meegedeeld.
En hoe vergeeflijk ook, dat geeft aan een verslag altijd iets geforceerds, en dan heb ik het niet over stijl.

Maar laten wij Vandermeersch zelf nog eens aan het woord. Aan zijn tafel zit een mooie Russische, en Peter wil laten zien dat hij ook van internationale politiek het zijne afweet. Houten Klaas doet dat zo:
Ik probeerde het debat op gang te trekken over Russen en Georgiërs. Maar de mooie Russische wilde vooral weten waarom wij er in dit kleine België maar niet in slagen om overeen te komen.
Even de handen gaan wassen. Ik sta letterlijk te plassen als naast mij een aangetrouwde neef van wal steekt. “Ik ben dat spuugzat. […]”
Nu vraag ik mij af hoe Vandermeersch het klaarspeelt om soms ook niet letterlijk te plassen.
.

Labels: , ,

13 Comments:

At 21/9/08 18:46, Blogger David Vandenberghe said...

Misschien was ie lettertjes aan't zeiken. Ik vermoed dat hij dat vaker doet.

 
At 21/9/08 18:49, Blogger Marc Vanfraechem said...

Zou hij dan zo symbolisch kunnen denken? Het is mij een raadsel dat de redacteurs van De Standaard die kerel nog boven hen willen. Daar moet toch (statistisch) hier en daar een verstandige kerel tussen zitten?

 
At 21/9/08 18:54, Blogger Luc Van Braekel said...

Het correcte West-Vlaams is volgens mij: "skrieft da moa ne kièr up in joen gazetje."

En die Mendel, kwam die met statische gegevens of met statistische gegevens? ;-)

 
At 21/9/08 18:58, Blogger Marc Vanfraechem said...

oh, die "statische" verbeter ik direct!
Merci voor de deskundige uitleg, Luc ;-)

 
At 22/9/08 10:17, Blogger Marc Vanfraechem said...

@ luc van braekel: deze twee reacties komen van victacausa:

Leo Norekens zei...

Nu wil ik niet vervelend doen maar in het zuidoosten van West-Vlaanderen, zo vanaf Tielt ongeveer, wordt wel degelijk "uw gazetje" gezegd. Al spreken ze het daar wel uit als "euj ghazetje". (Mogelijk woont Peters denkbeeldige neef in die buurt?)
Voor het overige ben ik het helemaal eens met de fonetische weergave die Luc Van Braekel voorstelt.

Marc Vanfraechem zei...

@ Leo Norekens : er stond mij zoiets voor, dat er streekgebonden ook een soort "uw" werd gebruikt. Het is tussen die West-Vlamingen ook niet altijd koek en ei, dat weet ik nog van in de tijd bij het Seniorenconvent! Misschien moeten wij Vandermeersch juist nageven dat hij met grote accuratesse deze regionale verschillen en subtiliteiten in de verf heeft weten te zetten?
Nog een geluk dat ik een slag om de arm hield, en de hulp van experten inriep.
Waarvoor dank Leo!

 
At 22/9/08 10:50, Blogger Luc Van Braekel said...

Volledig akkoord Leo, en dat wist ik ook aangezien ze hier in Waregem "ui" zeggen en niet "joen". Tielts en Waregems zijn dan ook mengvormen van Oost- en West-Vlaams.

Maar Vandermeersch had het over Ichtegem. Het zou natuurlijk kunnen dat hij in Ichtegem door een Tielts familielid werd aangesproken.

 
At 22/9/08 11:55, Anonymous Anoniem said...

Op die manier krijgt Peter Vandermeersch wel bijzonder veel aandacht. Het lijkt bijna op bijbelexegese...elk woord wordt op een schaaltje gelegd, en men zoekt zelfs uit zoals in het nieuw testament in welk dialect de oorspronkelijke woorden werden uitgesproken. Eigenlijk beschouw ik dit als een sluikreclame voor De Standaard....;)

Frans V.

 
At 22/9/08 11:59, Anonymous Anoniem said...

Misschien heeft Peter VDM zich laten inspireren door dat bericht in eigen huis (Stad geeft inwijkelingen cursus 'plat Brugs', DS 10 sept.).
Laten we ons, na de vaststellingen omtrent een hopeloze politieke verdeelheid, als de wiedeweerga toeleggen op waar we altijd goed in waren: particularisme (eigen streek eerst).

 
At 22/9/08 12:19, Blogger Marc Vanfraechem said...

@ Frans V.: het is voor de lol ook, toch?
Maar dat het artikel van Vandermeersch een beetje rook naar fabricage, nogal fel op maat gesneden leek, was mijn echte boodschap; dat zal jou niet ontgaan zijn.

 
At 22/9/08 12:30, Anonymous Anoniem said...

@marc vanfraechem

Neen, het is mij niet ontgaan. Ik had overigens hetzelfde gevoel bij bepaalde fragmenten uit het nieuwe testament...ook een beetje teveel op maat gesneden. Daarom is de queeste naar wat jezus werkelijk heeft gezegd zo moeizaam en tegelijk boeiend. Vandaar het belang van de oerbron-Q. Bij Peter Vandermeersch moet men ook onderzoeken wat werkelijk is gezegd in dit avondmaal, en in welke taal ( een soort verbasterd West-Vlaams? een uitvinding van de auteur zelf ?). En ook dat letterlijke plassen moet allicht in een symbolisch licht worden bekeken...wij tasten wat dat betreft nog volkomen in het duister. Maar ik weiger te geloven dat er geen verhevener betekenis aan deze triviale daad moet worden gegeven...iets Koninklijks, een soort doopvont waarboven het bedreigde rijk moet worden gehouden...zoiets.

met eerbiedige groeten;)
Frans V.

 
At 22/9/08 12:55, Anonymous Anoniem said...

@Frans V.:

Exegese kan ook leiden naar Pieter Bruegel de Oude's Boerenbruiloft. Overal op het doek koude pap. En niemand die lacht.

 
At 25/9/08 09:52, Anonymous Anoniem said...

Frans V.: Inderdaad: teveel verwijzingen naar water en lichaamsvocht om nog van toeval te kunnen spreken. In de laatste 2 regels gaat Peter zijn "handen wassen", staat hij "letterlijk te plassen", en steekt een neef "van wal" dat hij het "spuugzat" is.
Ook de volgorde van deze verwijzingen intrigeert mij een beetje. Vooral dan in het licht van Peters hygiëne.

 
At 26/9/08 01:36, Blogger Marc Vanfraechem said...

@leo norekens: ik ben in het algemeen niet gek op psychoanalytische uitleggingen (les enfantillages de la psychanalyse, naar het woord van Jean Bottéro) maar ik moet toegeven dat Vandermeersch hier erg ver is gegaan om Freud alsnog in het gelijk te stellen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>