7 september 2008

Een rechtbank die de verkeerde richting insloeg (vpmc)

In Rotterdam heeft een rechtbank geoordeeld dat een mohammedaanse advocaat niet meer hoeft op te staan als de rechters hun intrede doen.
Ik vraag mij af wat die rechtbank tot haar vonnis heeft bewogen, want de advocaat in kwestie, zekere Mohammed Enait, is manifest een leugenachtig sujet dat met drogredenen zijn houding wil uitproberen. Zagen die rechters dat niet?
Voor zijn inciviek gedrag gaf mijnheer Enait als reden op …dat volgens zijn profeet alle mensen gelijk zijn. Je kon bijgevolg van een advocaat niet eisen dat hij zou opstaan voor enkele heren in toga – laat staan dames in toga – die kwamen binnengestapt.

Merkwaardige beweegreden om onbeweeglijk te blijven, want volgens de islamitische leer zijn mensen juist niét aan elkaar gelijk. Bijvoorbeeld vrouwen zijn minderwaardig – voor een islamitische "rechtbank" stelt hun getuigenis niet veel voor – en over niet-islamieten zwijgen we helemaal, want die staan nog een trapje lager.

Deze man moet iets anders gaan doen, en wat mij betreft moet hij het land maar uit, zou ik zeggen, maar misschien wek ik dan de toorn van de zedenbrigade van Jozef De Witte ?
Gelukkig voor mij zeg niet ik dat, maar zijn er ten behoeve van zulke uitspraken Nederlandse politici van respectabele partijen.

Overigens bleek de huichelachtigheid van die Mohammed Enait eerder hier al uit, dat hij vorige maand de eed als advocaat heeft afgelegd: eedaflegging is verboden volgens zijn eigen prachtige geloof, en Enait plaatste zichzelf dus buiten de beste gemeenschap.
Het enige dat hij ter verontschuldiging binnen zijn eigen kring kan aanvoeren is ...dat zijn eed eigenlijk een meineed was (volgens de leer der al-Taqiyya is meineed, en leugen in het algemeen toegestaan in een vijandelijke omgeving, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Rechtsstaat).
Doet hij dat niet, dan riskeert Mohammed dat er in zijn omgeving een jongen opstaat die nog iets strenger in de leer is dan hijzelf, en die korte metten wil maken met deze renegaat.
.

Labels: , ,

11 Comments:

At 7/9/08 23:47, Anonymous Anoniem said...

Marc, wat je hier vertelt is toch echt wel oud nieuws. Dit alles stond al sinds woensdag ofzo op The Brussels Journal en andere blogs. Jij bewijst met je posts het grootste cliché over bloggers: hun impact is gering omdat ze enkel maar echo'en, niets zelf naar voren brengen. Jammer.

 
At 7/9/08 23:49, Anonymous Anoniem said...

Ach ja, en misschien is het echoën of echoen ipv echo'en, maar dat kan mij geen moer schelen.

 
At 7/9/08 23:57, Blogger Marc Vanfraechem said...

Het waren in onze kranten maar héél kleine berichtjes anderzijds, en ik wijs er vooral op dat ook de eed als advocaat ontoelaatbaar is binnen de logica van de islam.
Dat was in mijn bericht essentieel, niet de laatste actie van die advocaat, noch de beslissing van de rechtbank.
Er is een totale breuk tussen de Rechtsstaat zoals wij die kennen en hebben opgebouwd, en de islam.

 
At 8/9/08 00:51, Blogger Marc Vanfraechem said...

Hoe kom je er trouwens bij, beste David, dat ik "nieuws" zou willen brengen? Dat doe ik nooit, ik breng enkel commentaren.
En nu ik het even opzoek: waar in BJ staat dat toenmalige "nieuws" uit Rotterdam? ik vind het niet meteen, al zal dat aan mijn ongeduld liggen.
(ik heb overigens, ter verduidelijking, mijn eigenlijke boodschap nu in een ander kleurtje gezet, want dat kan nooit kwaad merk ik ;-)

 
At 8/9/08 00:59, Anonymous Anoniem said...

Allee, we zijn weer eens akkoord.

Hoe is het mogelijk dat een "Rotterdamse rechtbank" een dergelijk "oordeel" kan vellen? Staat er niet VOORAAN in de Nederlandse grondwet dat iedereen "gelijk voor de wet" zou (moeten) zijn? En, het is toch de wetgever die voorschrijft hoe men (iedereen dus, want "gelijk")zich in de rechtbank moet gedragen. Als er een probleem zou zijn met de wet terzake, dan moet die in het parlement besproken worden, en de wet eventueel aangepast. Maar het is niet voor een of meerdere rechter(s) om zelf andere wetten te maken die dan voor moslems zouden gelden.

Hoe zou dat nu komen dat contemporele rechters dikwijls hun eigen grondwet niet kennen of serieus kunnen nemen, en hun eigen gepaste rol in het politieke/juridische bestel ook niet? Zou dat iets met de ideologische staat van het onderwijs te maken kunnen hebben? Of eerder het gebrek aan serieux bij intellectuelen vandaag, of het gebrek aan logisch denken in het algemeen?

 
At 8/9/08 01:10, Blogger Marc Vanfraechem said...

@Marc Huybrechts: inderdaad, we're on common ground here.
Dit gezegd, er is weliswaar geen wet die gebiedt dat advocaten opstaan als het hof binnentreedt, maar elk lid van de samenleving weet dat dit zo hoort. Wie dat niet weet, behoort niet tot deze samenleving.

 
At 8/9/08 04:45, Anonymous Anoniem said...

@ marc vf

Nee. Ik vermoed dat er duidelijk in de wetgeving staat wie (of welke organen) bevoegd is/zijn om rechtszaken te 'reguleren', inclusief gedragsvoorschriften in verschillende rechtbanken uit te vaardigen voor participanten in rechtszaken. En wetgeving kan enkel veranderd worden door het parlement als er goede 'reden' zou zijn om dat te doen.

Ik zie niet goed in hoe een "advokaat", die ergens een eed heeft afgelegd om de bestaande wetgeving - en dus ook de regulering die daaruit volgt - te respecteren, hoe die zo maar op eigen houtje zijn eigen 'reglementen' zou kunnen uitvaardigen of toepassen, EN dan daarin nog gelijk krijgt ook van een rechter of rechtbank.

Er is ook geen enkele wet die letterlijk "gebiedt" dat u aan de rechterkant van de weg moet rijden. Maar er staat wel ergens in de wergeving wie bevoegd is om de regulering terzake uit te vaardigen. En het ligt voor de hand dat wanneer die voor u geldt, zij ook voor Mohammned Enait zal gelden, en dat een rechter met gezond verstand dat niet zal gaan 'tegenspreken'. Het is voor mij dus duidelijk dat die Rotterdamse rechtbank/rechter(s) zowel gezond verstand als logica ontberen. Dat is overal erg, natuurlijk, maar speciaal in rechtspraak.

 
At 8/9/08 10:20, Blogger Luc Van Braekel said...

Akkoord met Marc VF tegenover David: de meerwaarde van bloggers zit in de opinie, de duiding of de alternatieve focus, niet in het "nieuws" tout court.

Bij nieuws is de snelheid cruciaal, bij opinies heb ik liever dat de opinieerder een goed doordachte mening naar voren brengt die misschien een paar dagen heeft liggen sudderen in zijn hersenpan, dan dat er onmiddellijk na de feiten een impulsieve reactie wordt gepost.

Toch dit: mijn eerste, verkeerde indruk was dat de groene tekst een soort citaat betrof. Het is namelijk gebruikelijk om de eigen tekst in een 'normaal' lettertype af te beelden en de citaten op één of andere manier er te laten uitspringen.

 
At 8/9/08 14:08, Blogger Marc Vanfraechem said...

@luc van braekel: inderdaad, misschien is dat groen verwarrend, ik heb het pas later toegevoegd. Nu zal het maar laten staan zoals het is.

 
At 12/9/08 21:15, Anonymous Anoniem said...

Sla die rechter de kop in en het probleem is zo opgelost. De islamieten hebben ons geleerd dat geweld beloond wordt. A propos, uw teksten zijn zowat de enige op deze weblog die nog de moeite waard zijn. Voor de rest richt ik mij tot http://eureferendum.blogspot.com/ waar ze met twee een niveau halen waaraan deze weblog niet kan tippen. Maar misschien krijgen die subsidies?

 
At 12/9/08 22:17, Anonymous Anoniem said...

@David

Van uw vrienden moet ge het hebben! Enfin, ik neem aan dat Vanfraechem uw vriend is aangezien ge hem met de voornaam aanspreekt.
Ach ja, en misschien is het nieuws of geen nieuws, maar dat kan mij geen moer schelen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>