29 september 2008

Beursverliezen aftrekbaar (Werner Niemegeers)

Over de fiscale afrekbaarheid van beursverliezen en de recuperatie van de bedrijfsvoorheffing

Consulta nieuwsbrief ziet zich genoodzaakt om vandaag 29 september 2008 aan de alarmbel te trekken. Met de huidige kredietcrisis voor ogen stelt zich de vraag of beursverliezen niet fiscaal aftrekbaar zijn. Het antwoord is bevestigend en kan in sommige gevallen zelfs resulteren in een volledige recuperatie van de ingehouden bedrijfsvoorheffing. Waarom zou een belastingplichtige zich inhouden als de regering - met een begrotingstekort van 5 miljard euro – er tijdens het afgelopen weekend toch in slaagt om voor 4,7 miljard euro Fortis aandelen te kopen die ... twee uur na opening van de beurs te Brussel een verlies optekent van meer dan 10 % ... (of 470 miljoen euro in de min).

We hebben er vroeger al over geschreven : in weerwil van wat algemeen wordt aangenomen kunnen beurswinsten in sommige gevallen toch belastbaar zijn. Het voordeel van deze onheilstijding is dat beursverliezen dan ook fiscaal aftrekbaar zijn. En nu de regering met het geld van de belastingbetaler op de beurs speelt is deze laatste het aan zichzelf verplicht om zich met alle rechtsmiddelen te verdedigen.

De belastingvrjie goede huisvader

Normaliter is de goede huisvader die braaf belegt in aandelen niet aan belasting onderworpen. Maar dit is niet de regel, wel de uitzondering. Van een goede huisvader wordt verwacht dat hij een goed rendement nastreeft van zijn vermogen.

Speculatief inzicht belast aan 33 %

Wie daarentegen belegt met speculatief inzicht kan geconfronteerd worden met een belasting van 33 % op de gerealiseerde meerwaarden. Speculatief inzicht wordt omschreven als zijnde beleggen met het oogmerk om winst te halen. Speculanten zullen aandelen kopen met het inzicht om ze op korte termijn terug te verkopen teneinde voordeel te halen uit de koersschommelingen. Ook beleggen met geleend wordt beschouwd als speculatie; en dit in tegenstelling tot de goede huisvader die zijn eigen centjes laat renderen.

Speculatieve beursverliezen zijn echter enkel en alleen aftrekbaar van toekomstige beurswinsten in de categorie van de diverse inkomsten. De beursverliezen zijn evenwel slechts 5 jaar overdraagbaar naar de toekomst (niet naar het verleden). Wie geen andere diverse inkomsten heeft za niet veel baat hebben bij de aftrekbaarheid van de beursverliezen.

Recuperatie van de bedrijfsvoorheffing

Wie echter beroepsmatig bezig is met het kopen en verkopen van aandelen kan de beursverliezen aftrekken van de andere bedrijfsinkomsten. Loontrekkenden kunnen op die manier de ingehouden bedrijfsvoorheffing recupereren. Zelfstandigen kunnen daarmee zelfs hun voorafbetalingen neutraliseren.

Een aaneengeschakelde reeks van verrichtingen kan als een beroepswerkzaamheid worden beschouwd. De opbrengsten van een beroepswerkzaamheid zijn in de personenbelasting onderworpen aan het progressief tarief dat kan oplopen tot 50 %. Het voordeel is wel dat de verliezen uit de ene beroepswerkzaamheid aftrekbaar zijn van de opbrengsten van een andere beroepswerkzaamheid.

Wie bv. een bruto loon heeft van 100.000 en daar afgerond 50.000 belastingen op betaald kan die belasting volledig neutraliseren met een verlies van 100.000 uit een andere beroepswerkzaamheid.

Loontrekkenden zullen hun beleggingsactiviteiten dan wel moeten aangeven als een zelfstandig bijberoep (en dit in het jaar 2008); willen ze met succes kunnen genieten van de aftrekbaarheid van de beursverliezen bij de aangifte in de personenbelasting in 2009. Zelfstandigen kunnen hun beursverliezen onmiddellijk aftrekken van de andere belastbare inkomsten en daarmee hun voorafbetalingen voor het lopende kwartaal neutraliseren ...

Of hoe de belastingplichtig toch nog enig voordeel kan halen uit een beurscrash door een correcte toepassing te maken van de huidige wettelijke bepalingen.


Werner Niemegeers
Voorzitter Nova Civitas Gent

1 Comments:

At 29/9/08 21:15, Anonymous Anoniem said...

Vandaag opnieuw een bloedbad op Wall Street. De Dow Jones staat nu op het allerlaagste peil in drie weken. En ons verstand staat op nul. Gelukkig is er nog onze blik die op oneindig is gericht.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>