19 augustus 2008

Van Der Kelen slaat de plank lelijk mis (vpmc)

.
Van Der Kelen is een beetje het slachtoffer van de overdaad aan Sport in zijn Laatste Nieuws. Bijvoorbeeld aan mij is sport niet besteed*, en dan moet Luc Van Der Kelen daar onverdiend mee voor boeten. Desmet en Vandermeersch hebben al wat minder last van Sport, en dus mogen zij hier bij victacausa vaak langskomen, voor de gratis master classes.
Hij nooit. Zijn naam valt wel eens, maar altijd terloops en naar aanleiding van iets anders. Nochtans zijn De Standaard of De Morgen helemaal niet beter dan Het Laatste Nieuws, en meestal zelfs een ietsje klunziger geschreven.
Nog iets: dat Van Der Kelen openlijk uitkomt voor zijn B-plusserschap moeten we hem goed rekenen, en die twee anderen mochten stilletjesaan zich ook eens outen, want misschien hebben zij hun moeder wel op de hoogte gebracht, maar wij lezers weten nergens van.

Het is dus de hoogste tijd om een en ander recht te zetten. Vandaag lezen wij exclusief Van Der Kelen, en geen Desmet of Vandermeersch komt er nog in.

In Het Laatste Nieuws (bovenaan op p.2) heeft de man altijd een klein, horizontaal – ik kan het geen kolommetje noemen omdat een kolom, of zuil als u wilt, altijd iets verticaals voorstelt – laten wij dus zeggen: een klein horizontaal plankje.
Vandaag was dat getiteld: Don Quichotte tegen de Vlag. .En Luc maakt zich behoorlijk kwaad op een partijgenoot van hem, Willy De Waele, burgemeester van Lennik. Hij noemt ter inleiding eerst nog enkele andere burgemeesters, zoals Nols en Happart, en trekt daarna goed van leer:

[…] . Nu is er de onvolprezen burgemeester van Lennik, Willy De Waele. Hij is de Don Quichotte, de man die vecht tegen (Belgische) vlaggen. Zijn doel: beroemder worden dan Michel Doomst en Leo Peeters samen, denk ik. Zijn methode: burgerlijke ongehoorzaamheid. Zijn wapen: onverzettelijkheid tot op het randje van het ridicule. Heb er zo een paar en het is hier straks Kosovo.

Die laatste zin klinkt misschien wat paniekerig, maar we mogen niet vergeten dat zo’n stukje altijd onder een zekere tijdsdwang tot stand komt.

Willy De Waele vindt België een pierenlandje, hij zal de vlag niet meer hangen zolang het land niet quasi opgedoekt is.

Misschien lezer, zou u liever uitdrukkingen als “de vlag hijsen”, “uithangen” of eventueel “uitsteken” gezien hebben. En inderdaad, Barbertje moet dan wel hangen, maar van vlaggen wordt dat in het Nederlands niet gezegd.

Als die FDF’ers ongehoorzaam mogen zijn, waarom hij dan niet. Nu van veel dingen één:

Licht gallicisme, maar dat zullen wij een B-plusser niet ten kwade duiden.

een burgemeester is verplicht de wetten van het Belgische volk te doen toepassen. Alle wetten, niet enkel diegene die hem goed uitkomen. Een burgemeester staat in voor de openbare orde. Deze burgemeester lokt ordeverstoring uit. Iedere dag komen er actievoerders zijn gemeentehuis bevlaggen en laat hij ze weer weghalen.

Alweer tijdsdruk wellicht, maar die kan niet verklaren dat ook zijn grammatica begint te haperen. Bij een beetje schrijver is die een automatisme. Wie of wat bedoelt Luc hier met “ze” ? vlaggen of actievoerders ?

Een burgemeester wordt geacht respect op te brengen voor de overheden en het democratisch regime, niet naar keuze alleen die van het Vlaams Parlement; Het Belgisch parlement is ook zijn parlement. Als dat de heer De Waele niet zint, moet hij koppels niet trouwen met de tricolore sjerp rond zijn buik. Dat hij dan consequent is en ontslag neemt wegens ‘morele onmogelijkheid tot besturen’ . Tussen haakjes: waar zit die strenge meneer Keulen nu? Durft hij een partijgenoot niet tot de orde te roepen, als hij over de schreef van de welvoeglijkheid gaat en ophoudt een vertrouwenspersoon te zijn voor al zijn onderdanen? En wat doet zijn partij, Open VLD? Zwijgen is instemmen.


En nu nemen we de laatste Le Soir ter hand.
Daarin zegt ene Christian Behrendt, professeur de droit constitutionnel comparé et de théorie générale de l’Etat à l’Université de Liège, onder meer dit (en ik vertaal snel, maar de Franse tekst staat hier):

[…] Maar wat betreft het bevlaggen, op een “gewone” dag, van gebouwen die niet onder federale bevoegdheid vallen (gewestelijke, regionale, provinciale of gemeentelijke bouwwerken), zijn het voortaan niet meer de federale, maar de gefedereerde entiteiten en hun ondergeschikte organen aan wie de reglementering toekomt. Zo heeft de COCON (coördinatiecommissie van de Nederlandstaligen) haar beschikkingen uitgevaardigd die het bevlaggen van haar Brusselse gebouwen regelt. En zij preciseert – volkomen wettelijk – dat er slecht drie vlaggen kunnen getoond worden: de Vlaamse in het midden, de vlag van de COCON, en de vlag van het Hoofdstedelijk Gewest Brussel.
(3). Opmerkelijk: de nationale vlag wordt niet gehesen. Voorts heeft de Vlaamse Gemeenschap voorzien – volkomen wettelijk alweer – dat de nationale vlag niet als enige gehesen mag worden maar dat, als hij vertoond wordt, hij naast zich altijd de Vlaamse vlag moet hebben.
(4). Overigens, als zij beide gehesen worden, op een “gewone” dag, dan is het de Vlaamse vlag die de voorrang heeft.
(5). Ten slotte, en altijd sprekend over “gewone” dagen, mag de Vlaamse vlag als enige gehesen worden, zonder de nationale aan zijn zijde.
(6) : de burgemeester van Lennik heeft dat goed begrepen.


Ja, waarde Luc Van Der Kelen! die kerel lijkt mij geen lid te zijn van uw vereniging B-plus.
En waar staat u nu ? ... met uw vergelijkingen met manifeste wetsovertreders als Nols, Happart en die FDF’ers? en met uw convocatie van Marino Keulen?
En met uw grote woorden over democratie, die blijkbaar op een totale onwetendheid van de Wet waren gebaseerd, en die verder dus veronachtzaamd zullen worden?

______________

* Ich bin gegenüber allen sportlichen Geschwindigkeits- oder Geschicklichkeits­rekorden unentwegt auf dem Standpunkt des Schahs von Persien stehen­geblieben, der, als man ihn animieren wollte, einem Derby beizuwohnen, orientalischer Weise äußerte: »Wozu? Ich weiß doch, daß ein Pferd schneller laufen kann als das andere. Welches, ist mir gleichgültig.«
Stefan Zweig
Die Welt von Gestern


Labels: , , , ,

7 Comments:

At 19/8/08 23:39, Blogger Adhemar said...

De COCON, is dat in het Nederlands niet gewoon de Vlaamse Gemeenschapscommissie VGC in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Die heeft toch in Lennik, Vlaams Brabant, niets te zeggen over de vlaggen die gehesen moeten worden?

Volgens mij is dan ook in Vlaanderen nog steeds het koninklijk besluit van vrijdag 5 juli 1974 betreffende de bevlagging van de openbare gebouwen van kracht. Die specifieert enkele specifieke dagen waarop de openbare gebouwen met de Belgische driekleur bevlagd moeten worden. Geen van die dagen valt in augustus.

Een Vlaamse omzendbrief dringt er op aan om, zo veel mogelijk, aan openbare gebouwen in Vlaanderen ook de Vlaamse vlag te hijsen op de data waarop de Belgische vod en Europese vlag gehesen (moeten) worden, de bevlaggingsvolgorde van het koninklijk besluit in acht nemend.

Maar bij mijn weten is er geen enkele richtlijn die het omgekeerde specifieert: dat de driekleur zou moeten wapperen telkens de Vlaamse Leeuw dat doet.

 
At 20/8/08 00:14, Blogger Marc Vanfraechem said...

voorafgaand: de EU-vlag is voor mij ook een vod, zoals de Belgische ;-)
En om eerlijk te zijn: wat die COCON juist betekent wist ik niet, ik vertaalde snel zoals ik zei, en daarom geef ik ook altijd, en zeker in die omstandigheden, de oorspronkelijke tekst.
Bedankt voor uw reactie, adhemar, dat vergat ik nog te zeggen.

 
At 20/8/08 09:58, Anonymous Anoniem said...

De Vlaamse gemeenschapscommissie maakt intussen ook al lang deel uit van de Vlaamse Gemeenschap (net zoals het Vlaams Gewest, trouwens). In tegenstelling tot in het franstalig landsgedeelte, waar la Région wallonne en de Cocof nog bestaan naast la Communauté française. De Belgische staatshervorming verloopt inderdaad assymetrisch (heeft waarschijnlijk te maken met een klimaat waarin sommige geesten sneller rijpen dan andere :-)

 
At 20/8/08 11:21, Blogger Adhemar said...

Miel,

Wat bedoel je precies met “de Vlaamse Gemeenschapscommissie maakt intussen ook al lang deel uit van de Vlaamse Gemeenschap”? De VGC heeft toch, in tegenstelling met het Vlaams Gewest, een eigen Raad (mini-Parlement) en een eigen College (mini-Regering), bestaande uit de Nederlandstaligen in respectievelijk het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering?

De VGC heeft, in tegenstelling tot haar Franstalige tegenhanger de COCOF, geen decretale bevoegdheden. Dat was oorspronkelijk niet voorzien maar met de Sint-Kwintensakkoorden (een louter inter-francofone afspraak) zijn een aantal bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar de COCOF en het Waals Gewest gedelegeerd.

Dat is de asymmetrische staatshervorming: Zes regeringen en parlementen plus drie mini-regeringen en mini-parlementen (VGC, COCOF, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in Brussel) maar geen twee die dezelfde bevoegdheden hebben.

 
At 20/8/08 12:31, Blogger Skender said...

"Heb er zo een paar en het is hier straks Kosovo."

Afgaande op deze reisverslagen van Michael Totten, lijkt me dat niet eens zo erg:
http://www.michaeltotten.com/archives/2008/07/an-abominable-b.php

http://www.michaeltotten.com/archives/2008/07/the-bin-ladens.php

 
At 20/8/08 16:40, Anonymous Anoniem said...

Adhemar,

De assymetrie van de staatshervorming ligt er inderdaad in dat de alle decreetgevende bevoegdheden langs Vlaamse kant worden uitgeoefend door de Vlaamse gemeenschap, en dat er langs franstalige kant een hoop meer mensen uit de ruiven van allerlei regelgevende raadjes kunnen eten.

 
At 27/8/08 15:52, Anonymous Anoniem said...

Ik was toevallig aan het verwijlen op belgium.be, en las daar over de federale staatsstructuren, en dacht aan deze discussie. Maar dit citaat vind ik echt straf:
"Om het aantal parlementsleden niet buitensporig te doen toenemen, werden bij het begin de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest samengevoegd. Eén parlement en één regering oefenen zowel de gewestelijke als de gemeenschapsbevoegdheden uit. Onthou wel dat de zes verkozenen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet deelnemen aan de stemming over decreten van het Vlaamse Gewest."

Kan je je één land voorstellen in deze wereld waar uit de portaalsite van de federale overheid impliciet blijkt dat bepaalde landsdelen een spilzieke organisatie voorstaan?!?

Bron: www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/gemeenschappen/vlaamse_gemeenschap/

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>