13 augustus 2008

Is rechts wel zo onschuldig? (Frans Smeets)

Wie op het internet rondstruint op populaire “rechtse” blogs, ontmoet een bont gezelschap van schrijvers die moeilijk onder een naam of ideologie te vangen zijn. Vaak noemen ze zich vrijdenkers of soms libertariërs. In de praktijk gaan hun stukkies meestal over het gevaar van Islam, Overheid en Links, de Grote Drie-eenheid die zij als hoofdbedreiging zien van de Westerse beschaving en hun eigen persoonlijk vrijheid. Ik ga een flink stuk mee in de keuzes van hun onderwerpen. Als oeratheïst ben ik een groot voorstander van grof geschut op moslims of christenen en andere waarheidskenners. En het gevaarlijke ondier dat we Overheid noemen, kun je voor de goede vrede niet hard genoeg aanpakken. Daarnaast heeft Links na het grote stilzwijgen rond de moord op Fortuyn en van Gogh een flink pak slaag verdiend.

Maar het bonte gezelschap draaft door in haar antigedrag, gooit alles op een hoop en de bad guys zijn altijd duidelijk. De mensen achter deze blogs weigeren over hun eigen schaduw heen te kijken. Ze eisen een totale beweging- en gedachtenvrijheid voor zichzelf en van ieder individu, maar willen vervolgens een begrenzer inbouwen voor mensen uit islamitische landen, waarbij ze het liefst nog de fysieke dwang van de door hun bestreden overheid willen toepassen om hun eigen tuintjes vreemdelingenvrij te houden. En als deze vreemddenkers al in ons land zijn, eisen ze aangepast denken. Rechtse gedachtepolitie bestaat ook. Onder de sluier van deze blogs hangt een sfeer van de hoeders van westerse samenleving tegenover de barbarie van de islam, van het vrije individu tegenover de beknotting van socialisme en staat, Goed tegenover Slecht. Het heeft soms een bijna religieuze eenvoud.

In hun islamfobie schuren de schrijvers vaak tegen racistisch geleuter aan. Die grens wil ik niet over gaan, omdat niemand verantwoordelijk is voor zijn eigen geboorte. Zodra er een eenzame burka gesignaleerd wordt, (trouwens vaak een gefrustreerde katholiek of calvinist) zien ze de vijfde colonne al op de rug van het Links hinkend Trojaanse paard binnen marcheren. Elk probleem, hoe groot of klein ook, is verbonden met de Islam of Links. Van de nieuwe wereldorde tot winkeldiefstal. Van milieuproblematiek tot onderwijs. Zelfs hun eigen opkomst of bestaansrecht reflecteren ze als een antwoord op de islamisering en de Verlinksing van Nederland. Doet de ijskast het niet, dan wordt er zeker een linkse bureaucratische regel, een overactieve overheid of een islamitische monteur gevonden die hen dit ongekende leed heeft aangedaan...

Dit alles culminerend naar een complotoir hoogtepunt waarin De Grote Drie-eenheid in een soort 19e-eeuwse Protocollen van Zion besluit om de beschaving stapsgewijs te vernietigen en ons over te leveren aan de nieuwe vijand: De islam. Het bashen van Islam, Links en Overheid is een doel op zich geworden, dat voorbij gaat aan elke realiteitszin of relativering. Je identiteit bouwen op de afbraak van anderen is een zwaktebod. Je maakt jezelf ideologisch afhankelijk van datgene wat je bestrijdt. Waar zouden deze arme zielen zijn zonder de islam en zonder de PvdA? Ik adviseer hen ook maar PvdA te stemmen. Anders krijgen ze straks nog zingevingproblemen.

Ze gaan volledig voorbij aan de schuldvraag van Rechts. De ideologische motieven om grote groepen immigranten toe te laten vanaf halverwege vorige eeuw waren namelijk economisch van aard. Het waren RECHTSE motieven. De economie moest doordraaien en dit werd na de Tweede Wereldoorlog geleidelijk belangrijker geacht dan sociale cohesie of maatschappelijke verbanden. En dat is nog steeds zo. De tomaten moeten van het land, dus worden er hordes Oost-Europese arbeiders toegelaten. Eerst Polen en nu Roemenen en Bulgaren. De eerste Witrussen en Oekraïners zijn al gesignaleerd. Lekker goedkoop. En niemand is bezig met de gevolgen hiervan over 10, 20 of 30 jaar. Het dictaat van economische groei die niet tot stilstand mag komen. Vrijhandel als de basis van de welvaart. En wat is vrijhandel nou eigenlijk? Vrijhandel is het schuiven van de productiefactoren; goederen, kapitaal, diensten en arbeid en dit alles zonder belemmeringen. Het stokpaardje van Rechts, de basis van de westerse welvaart.

En hier zit ook de hypocrisie van Rechts. Bij de eerste drie productiefactoren staan ze te juichen, maar als de arbeid gaat schuiven schieten ze in een Not in my Backyard-stuip. De profiteurs van vrijhandel die achter hun alarmsystemen op buitenlanders zitten te mokken. Wel de goedkope producten en het persoonlijk gewin, maar niet de gevolgen. En deze verschuiving van Arbeid heeft zich in alle West-Europese open economieën voorgedaan. Het zou wel erg veel eer voor de PvdA zijn om hiervoor verantwoordelijk te worden gemaakt. Alle partijen in Europa hebben aan deze migratiestromen meegewerkt. Van Rechts naar Links, waarbij in Nederland trouwens in die tijd vooral Rechts georiënteerde kabinetten aan de macht waren. Wat verwacht Rechts dan? Zelfbewuste en belezen mondiale burgers die na 10 uur tomaten plukken voor hun vrijheidsbeleving een homoseksuele meet en greet bezoeken? Natuurlijk niet. Failliete boeren en analfabetische geitenhoeders krijg je. Lekker goedkoop, maar ook oerconservatief. En daar betalen we nu de prijs voor. Een prijskaartje voor een Rechtse economische ideologie.

En daarmee schieten de blogs vaak op het huis dat ze zelf gebouwd hebben. Ze kiezen uit prijsoverwegingen voor een rode steen en gaan vervolgens eisen dat die steen blauw moet zijn. De hypocrisie ten top. En daarbij is de islam natuurlijk een leuk focuspunt, omdat deze zo’n Fremdkorper is in hun beeldvorming van de gezonde wereldburger. Een heerlijke schietschijf van ontevredenheid. Eigen schuld is Rechts vreemd. Daar hebben ze Links namelijk voor, met haar vaak debiele maatregelen die bijna uitnodigen om afgebrand te worden. Links die haar emancipatie en bevrijdingsdrive heeft opgeofferd aan haar cultuurrelativisme van de jaren ’70 en geen enkel tegenwicht heeft geboden aan de emigratiegolven. ‘We zullen die arme zwartjes en bruintjes wel even redden.’ Een narcistische whitemansburden van eigen bodem. Een hele industrie van naïeve helpers en profiteurs die 30 jaar een bombardement van achterlijke maatregelen en subsidies de samenleving in gegooid heeft, die als een anker op de emancipatie van de conservatieve immigranten heeft gewerkt.

De maakbare samenleving met de allochtoon als proefkonijn. Van fietslessen voor Marokkaanse moeders tot gemeentelijke folders in 10 talen, behalve Nederlands. Links dat, opgestuwd door de jaren ’70, haar elitair grachtengordelgelijk ging halen over de ruggen van de door Rechtse hebzuchtmensen binnengehaalde immigranten. Een ideale samenwerking, waarbij de prijs is betaald door de autochtone arbeider die zich gedwongen zag te verhuizen richting Almere. En nu wrijft Rechts haar handen schoon in het conservatieve badwater van de Islam, de stuurloosheid van Links, en een angstige Overheid die de weg kwijt is. Hoofddoekjes, PvdA en te hoge belastingen als de veroorzakers van alle ontevredenheid. Halleluja.


De auteur is een Nederlandse kunstenaar en een frequente lezer van rechtse en libertarische weblogs in Vlaanderen en Nederland. Hij bezorgde mij gisteren via e-mail deze tekst, en omdat ik de analyse wel kan smaken, citeer ik zijn tribune hier ook integraal. Ik denk wel dat Frans Smeets aan één nuance-element voorbijgaat: libertariërs zijn inderdaad economisch rechts, maar ethisch blijven zij links.

19 Comments:

At 13/8/08 09:58, Anonymous Anoniem said...

Ik kan de auteur in hoge mate bijtreden. Zelf ben ik zoveel te vinden op linkse blogs als op rechtse, me bewust van de relatieve betekenis van die termen.
Maar het stukje is natuurlijk gemaakt op Hollandse maat. In Vlaanderen stelt zich het vreemde feit dat een diepe anti-establishment-stroom van burgerlijk ongenoegen vooral via 'rechtse' kanalen en 'rechtse' partijen aan de oppervlakte komt. De politieke paradox steunt op een existentiële evidentie: het bloed kruipt waar het niet lopen kan. Het Belgisch staatscentralisme heeft zich historisch met links-progressief geassocieerd, dat dus de facto een conservatieve attitude uitdroeg.
Conclusie: 'autoriteit' is het sleutelwoord. Religie deugt niet, omdat ze gezagsargumenten hanteert. En daar heb je natuurlijk die Vlaamse libertarische rakkers wel even bij hun pietje, want velen van hen blijken van goeden katholieken huize...

 
At 13/8/08 11:43, Anonymous Anoniem said...

Rechts en Links zijn maar vage begrippen, die in een calvinistische land als Nederland (of een dwergregio als Vlaanderen) voornamelijk een moraliserende betekenis hebben. Rechts en Links zijn daar meer kaste-aaduidingen of uitbanningstermen, morele categorieen die aangeven of iemand 'goed' of 'slecht' is.

Gastarbeiders waren aanvankelijk nodig omdat de vrouwen niet wilden of mochten werken. De confessionele partijen en de vakbonden deden er alles aan om gehuwde vrouwen thuis te houden. Is dat Rechts of Links? Zowel Rechts als Links zijn lui. Als werken echt leuk was, was het al lang onder de rijken verdeeld. Rechts probeert zo weinig mogelijk te werken door veel geld uit de vrije markt te persen, en Links doet hetzelfde door maximaal op de algemene middelen te parasiteren.

Die gastarbeiders zouden er nooit zijn gekomen zonder de corporatieve staat, waarin de erkende werkgevers- en werknemersorganisaties in door de overheid geschapen structuren eendrachtig samenwerken. Dat is weer typisch Rechts: bij Mussolini ging het ook zo. Het is niet voor niets dat vooral de landen met een zogenaamd 'Rijnlands Model' veel gastarbeiders nodig hadden. Bij een vrije markteconomie zou dat niet zijn gebeurd, omdat huishoudens zich die grote aantallen niet-werkende vrouwen niet hadden kunnen veroorloven. Of men dit nu een Links of Recht verschijnsel moet noemen weet ik niet, maar discussie daarover lijkt me vrij zinloos.

In Nederland (en Vlaanderen) nationaliseert de staat zo'n 55% van het inkomen van werkende mensen. Dat is meer dan de helft, en dat gebeurt in opdracht van de politiek. Verzet tegen dergelijke belastingtarieven is er niet of nauwelijks. Ik beschouw alle Nederlandse (en Vlaamse) politieke partijen daarom als Links. De 'rechtse bloggerswereld' maakt zich vooral druk om de herverdeling van die 55%, maar nauwelijk om het percentage op zich, en is dus eigenlijk ook gewoon Links.

 
At 13/8/08 12:12, Blogger Pieter Cleppe said...

Altijd maar dat nietszeggende en tegelijk allesbetekenende "rechts" en "links" gebruiken is een zwaktebod. Het doet denken aan de oeverloze discussies in het Franse politieke debat die nergens over gaan. Of aan de uitermate oppervlakkige koude-oorlogdiscussies.

De ware tegenstelling is die tussen individualisme en collectivisme, en dan zien we dat onder hen die zich "rechts" noemen heel wat collectivisten zitten, en onder hen die zich "links" noemen ook heel wat individualisten. Vooral zijn er heel wat "grijzen", maar op zijn minst wordt het dan duidelijker waarvoor iemand staat.

 
At 13/8/08 19:43, Anonymous Anoniem said...

1) In tegenstelling met Sanctorum kan ik de redenering van Smeets helemaal niet bijtreden. In feite, het zou overduidelik moeten zijn dat Smeets - als "kunstenaar" - maar een pover begrip van de politieke en economische wereld rondom hem lijkt te bezitten.

Als illustratie, laat ons zijn visie over de immigratiegolven van de voorbije halve eeuw even onder de loupe leggen. Hij schrijft die immigratie toe aan "rechtse motieven". En verdedigt dat met een absurde definitie van "vrijhandel". Wat een nonsens!

-- Volgens Smeets zou een bekommernis als "de economie moet toch draaien", een "rechtse" bekommernis zijn. Zou niet iedereen moeten bekommerd zijn om de economie? In economie gaat het om inkomenscreatie en dus materiele welvaart. En dat moet iedereen aanbelangen. In "economie" gaat het niet om absolute nominale groei, in de zin van 'des te groter de totale cijfers des te beter'. In economie is het einddoel wel van hogere reele (inflatiegecorrigeerde) groei van inkomen-per-hoofd te bekomen. Of dit immigratie vereist of niet is een gecompliceerde vraag waarop geen simpel antwoord kan gegeven worden. Maar het vereist zeker geen massale immigratie zoals men die gezien heeft in den Belgique van de laatste halve eeuw. In feite die immigratie is er grotendeels gekomen omwille van de collaboratie van (A) cultureel-linkse (of naief-linkse) tolereerders van immigratie met (B)'big business' (op zoek naar 'goedkopere' productiefactoren). Big business is nooit 'rechts noch links'. De ideologie van big business is altijd en overal samen te vatten in "eigen speciaal belang", wat neerkomt op 'sucking up to political power'. En in den Belgique is de echte politieke macht al geruime tijd in handen van de vakbonden. Smeets zou er beter aan doen van de massale immigratie toe te schrijven aan "linkse" motieven. Dat zou realistischer zijn.


-- Smeets verwart productiefactoren met (finale) producten. Zijn definitie van "vrijhandel" is verkeerd, in de zin van verwarrend. Hij schrijft letterlijk: "Vrijhandel is het schuiven van de productiefactoren; goederen, kapitaal, diensten en arbeid en dit alles zonder belemmeringen." Dat is een zeer verwarrende zin. In feite, de productiefactoren zijn: kapitaal en arbeid. En die productiefactoren gecombineerd scheppen: goederen en diensten. Smeets haspelt dat allemaal door mekaar. Daarom begrijpt hij niet dat "vrijhandel" te maken heeft met het verhandelen van goederen en (in mindere mate) van diensten. Het vereist zeker geen "schuiven" van kapitaal en arbeid over politieke grenzen, wat fundamenteel een 'politieke beslissing' is en moet zijn. En een redelijke observator van het contemporele gebeuren moet beseffen dat het eerder politiek-links is dat het schuiven van arbeid (en nog meer van niet-arbeiders) over politieke grenzen tolereert, en niet politiek-rechts.

2) In zijn conclusie laat Sanctorum zich nog eens van zijn slechtste, in de zin van 'kleinzielige', kant zien. Dit artikel ging over politiek - over rechts en links - en heeft niets met "religie" te maken. Maar hij moet religie toch een veeg uit de pan geven, zogezegd omdat het "gezagsargumenten" zou hanteren. Men zou zich voorwaar op de middelbare school kunnen wanen, waar teenagers zich beklagen over de 'meesters'. Twee punten:

-- Alle menselijke instellingen beroepen zich op "gezagsargumenten". Het Belgische staatscentralisme doet dat evenzeer als religieuse instellingen, enz... Sanctorum heeft wel een heel kleingeestig begrip van "religie". En als hij ooit voor een Belgische rechtbank zal moeten verschijnen omdat hij een bepaalde mening heeft verkondigd die Belgische negationisme, anti-racisme of andere ridikule wetten heeft 'overtreden', dan zal dit niets te maken hebben met "religie" maar wel met "ideologie".

-- Sanctorum moet zelf nog leren van verstandige besluiten te trekken uit zijn eigen observaties. Als vele Vlaamse libertarische rakkers van goeden katholieke huize blijken te komen, dan is dat eerder een indicatie dat 'katholicisme' (als familie-cultuur) misschien toleranter en meer vrijheidslievend is dan vele andere ideologische "huizen".


@ Pieter Cleppe

Ik ga akkoord met u dat het onderscheid tussen individualisme en collectivisme veel duidelijker is dan het onderscheid tussen rechts en links. Waarschijnlijk gaat u met mij niet akkoord dat beide 'noodzakelijk' zijn voor het menselijk welzijn.

Ik begrijp niet goed wat u wil zeggen met die verwijzing naar "oppervlakkige koude-oorlogsdiscussies". De "koude oorlog" was een uitermate belangrijk historisch fenomeen, dat vandaag nog steeds zeer relevant is. En oppervlakkigheid is natuurlijk niet goed. Maar het zijn precies de oppervlakkingen die de relevantie ervan voor de contemporele geo-politiek niet kunnen vatten.

 
At 13/8/08 20:27, Anonymous Anoniem said...

@Marc Huybrechts

"contemporele geo-politiek", "tolereerders", "onder deloupe leggen","besluiten trekken", ik weet niet waar U op school bent geweest, maar indien ik U was, zou ik toch wat meer op mijn taal letten. Uw ideeën kunnen daar baat bij hebben, lijkt mij.

Professor Zonnebloem

 
At 13/8/08 21:34, Blogger Luc Van Braekel said...

@Professor Zonnebloem: Zelf erger ik mij vrijwel dagelijks aan het bedroevende taalniveau van heel wat artikels (dan heb ik het nog niet eens over de reacties van lezers) op IFF. Zo lijkt haast niemand nog het verschil te kennen tussen "gezien" en "aangezien", om maar één voorbeeld te nemen. En onlangs las ik hier nog een tekst waarin de term "zich huwen met" voorkwam, van dezelfde auteur die ooit de term "zich in het [sic] zak laten zetten" uit zijn klavier toverde.

Precies door die overweldigende hoeveelheid taalslordigheden lijkt uw kritiek op één enkele commentator mij nogal eenzijdig.

Maar laten we vooral mild zijn voor Marc Huybrechts, iemand die al decennia lang in Amerika woont en daardoor een eigen idioom heeft ontwikkeld dat mij wel sympathiek lijkt. Men hoeft het niet altijd eens te zijn met zijn tussenkomsten, maar ze zijn over het algemeen toch wel goed gestructureerd, doordacht, interessant en vlot te begrijpen.

 
At 13/8/08 22:16, Anonymous Anoniem said...

Professor Zonnebloem,

ik kan de teksten van Marc Huybrechts best pruimen; uw muggenzifterij daarentegen...

Mvg,

een gewone Vlaming die niet foutloos spelt

 
At 13/8/08 23:52, Anonymous Anoniem said...

@ Michel,

Ik heb wat moeite met je slotbedenking: libertariërs zouden ethisch links zijn.

Hierbij overweeg ik dat, waar moraal te kort schiet, regels nodig zijn.

Welnu, een samenleving, die drijft op de zelfcorrectie van haar leden en zichzelf, als samenleving, zoveel mogelijk onthoudt van regelneverij (dat is toch waar de libertariërs voor staan, dacht ik?), kan alleen maar gedijen in een gebied waar een sterke en uniforme moraal heerst. Te vergelijken met de door de Kerk gedomineerde (horresco referens! :-) jaren 50. Dat lijkt me een nogal 'rechts' ethisch uitgangspunt.

Als die 'rechtse' maatschappelijke moraal ontbreekt, en ieder zijn zin doet (zin, die wordt bepaald door iemands etnische afkomst, zijn jeugdtrauma's, het media-aanbod, de hype van de dag,...), is er juist nood aan een sterke overheid, om niet in anarchie te vervallen. Vandaar dat 'rechtse' partijen, die hard roepen om strengere straffen zo hard gegroeid zijn sinds die veilige jaren vijftig, samen met het aantal strafzaken en de gevangenispopulatie.

Die 'linkse' ethiek lijkt me niet te rijmen met een libertarische opvatting. Maar misschien vullen wij de begrippen links en rechts verschillend in?

Kan je daarom je standpunt eens verduidelijken wat je bedoelt met 'libertariërs zijn ethisch links'?

 
At 13/8/08 23:54, Anonymous Anoniem said...

"@ Michel" moet zijn "@ Vincent", natuurlijk

 
At 14/8/08 11:27, Blogger Vincent De Roeck said...

@ Miel:

Ik verwijs u graag door naar de Wikipedia-pagina van de "Nolan Chart" om het libertarisme op de links/rechts-as te duiden. Volgens libertariërs zijn er immers twee soorten vrijheden: de persoonlijke vrijheid en de economische vrijheid. Het libertarisme staat voor de vrije markt (véél economische vrijheid, cfr. de "rechtse" ideologieën) maar ook voor zéér veel persoonlijke vrijheid (cfr. de "linkse" ideologieën). Ik hanteer de begrippen dan ook in die context.

 
At 14/8/08 11:56, Anonymous Anoniem said...

Ik ben het eens met Miel. Libertarisme kan alleen maar gedijen in een samenleving die dezelfde morele standaarden deelt, en zo overheidsingrijpen nutteloos maakt. Vandaar ook dat we iemand als Ronald Reagan gerust in het libertaire kamp kunnen plaatsen met zijn citaat: "het libertarisme is het hart en de ziel van het conservatisme". Je hebt een "conservatieve" samenleving nodig om libertaire principes te laten incuberen.

 
At 14/8/08 16:57, Anonymous Anoniem said...

@danish dynamite

Het is nog maar de vraag of de Westerse Maatschappijen dezelfde morele standaarden dragen. Het euthanasie- en abortusdebat is zeer levendig, de vraag wat kan en niet kan getoond worden ( porno en de grens met kunst ), wat kan publiekelijk gezegd worden ( censuur of niet op negationisme, op vernederende uitspraken over andere culturen, sexisme, racisme enz.), het blijven hete hangijzers. Dus zijn diezelfde morele standaarden er wel ?Als ik bedenk dat in de VS het darwinisme door een aanzienlijk deel van de bevolking aldaar, als goddeloos en immoreel wordt afgedaan...dan is die consensus er nog lang niet....

bram

 
At 14/8/08 19:41, Anonymous Anoniem said...

@ bram

1) Het standpunt van Miel (en danish dynamite blijkbaar ook) is dat libertarisme en "zelfcorrectie" slechts kan gedijen in een samenleving "waar er een sterke en (vrij-)uniforme moraal heerst". Dat standpunt is het gezond verstand zelve. Dat vereist echter geen uniformiteit tussen verschillende samenlevingen.

2) Morele standaarden beginnen meer en meer te verschillen tussen vesrchillende westerse maatschappijen, omdat dat dynamische maatschappijen zijn die snel aan het veranderen zijn. Niettemin denk ik dat die verschillen toch nog steeds grotendeels 'details' betreffen (standaarden m.b.t. relatief-onbelangrije kwesties) en niet basiskwesties.

3) Respect voor het individuele leven is nog steeds een westerse waarde (die verre van universeel aanvaard zou zijn). Intra-westerse verschillen omtrent abortie en euthanasie, bijvoorbeeld, zijn grotendeels verschillende interpretaties omtrent specifieke morele dilemmas. Zij hangen in sterke mate af van hoe men het concrete dilemma verwoordt of voorstelt aan het publiek. Het principe van respect voor het leven van het menselijke individu blijft overeind binnen het Westen. Democratie, rule of law, enz...zijn er derivaties van.

4) Het recht op (politieke)vrijemeningsuiting is ook een fundamentele westerse waarde, en is geasssocieerd met de idee van 'vrij' empirisch onderzoek/research tot meer kennisvergaring, los van ideologische en/of religieuse dogmas. Dat 'recht' staat wel onder zware druk in West-Europa vandaag, omwille van de (tijdelijke?) politieke dominantie van 'cultureel naief-links', maar men moet hopen dat dat nog niet echt cultureel aanvaard is door de bredere bevolking, en dat die verminking kan gerecupereerd worden. U lijkt daar zelf onder te lijden met uw verwijzing naar "vernederende uitspraken, sexisme, racisme, enz...". Vernedering, sexisme, racisme, zijn uiterst subjectieve begrippen, en kunnen enkel selectief en arbitrair geinterpreteerd worden. Het gaat daar om meningen, niet daden, en zij zijn dus ongepast voor strafrecht of criminalisering.

5) Ik denk niet dat een "aanzienlijk deel" van de VS bevolking het darwinisme "afdoet". Dit heeft ook niets te maken met "morele standaarden". Er bestaat geen wijdverspreide oppositie tegen kennisvergaring (wat vrijemeninsguiting vereist)in de VS. Er zijn daar wel veel mensen die zich verzetten tegen (misbegrepen) darwinisme als een 'finale' verklaring van het mesnenleven. Mensen met gezond verstand beseffen dat darwinisme niets te maken heeft met een verklaring van het menszijn, maar wel met een partiele beschrijving van bepaalde fysieke evoluties. Het gaat dus om gedeeltelijke process-beschrijving, niet om zingeving. En dan zullen er ook mensen zijn (met meer kennis van biologie) die zullen wijzen op de 'gaps' in elke theorie omtrent fysieke fenomenen, inclusief de darwinistische theorieen). Positieve wetenschap is nooit 'af', en zal dus permanent verder evolueren. Een reden te meer om het vrijemeningsuitingsrecht buiten het bereik te stellen van intolerante politieker en juristen.


6) Er gaat nooit uniformiteit van moreel standaarden bestaan in de wereld. Dat is een van de meest voordehandliggende lessen van de geschiedenis. Het betekent ook dat een wereldsamenleving altijd een fictie zal blijven. Vrijheid kan enkel gerealiseerd worden in specifieke culturen met aanhankelijkheid aan specifieke (morele) waarden, die zich onderscheiden van andere culturen met...andere morele waarden.

 
At 14/8/08 21:56, Anonymous Anoniem said...

Lees Nozick als weerlegging van Bram en Miel

 
At 15/8/08 12:53, Anonymous Anoniem said...

@ Vincent

Ben eens op die website gaan kijken. Mooi grafiekje, maar je kan de anarchisten net zo goet in die linkerbovenhoek zetten: vrije economie en vrije ethiek.

Vraag is dan, wat versta je onder vrij en waarin verschillen de libertariërs van de anarchisten?

Ik vrees dat vrijheid toekennen zonder een maatschappelijke moraliteit daaraan vooraf te laten gaan heel naïef is: je vertrouwt erop dat de mens van nature goed is en dat hij, als hij zijn willekeur mag botvieren, vanzelf wel het goede zal doen, uit welbegrepen eigenbelang.

Welnu, dat laatste mag dan al werken in de economische sfeer (Adam Smith moet je vooral in die economische context lezen), in de samenleving als dusdanig heb je ook een moraal nodig. De mens is van nature namelijk niet in-goed: het is een egoïstisch, lui wezen, dat geneigd is zijn eigenbelang boven dat van de gemeenschap te plaatsen.

Dat nastreven van eigenbelang ten koste van anderen mag dan al maatschappelijk ontwrichtend werken, en op lange termijn ontwrichtend werken, maar die luie, egoïstische mens laat zich helaas niet door de rede leiden.

Dat uitgangspunt is al even naïef als dat als zou mens van nature goed zijn.

Vandaar dus mijn vraag: willen de libertariërs hetzelfde als de anarchisten: de mensen gewoon compleet hun goesting laten doen in de hoop dat het allemaal onze tijd wel zal duren? Of hoe willen jullie die vrijheid invullen?

Groet,
Je Miel

 
At 15/8/08 14:23, Blogger Vincent De Roeck said...

Beste Miel, het is niet mijn gewoonte om in dit soort discussie- en/of reactiethreads uitsluitend te reageren/antwoorden met links, maar de vraag die je mij stelt, is zo complex en mijn vrije tijd iets te zeldzaam om hier écht diep op in te gaan. Sorry daarvoor. Je vraag gaat echt terug op de kern van het libertarisme.

Laat mij beginnen met het onderscheid te maken tussen minarchisten en anarcho-kapitalisten, de twee grote groepen binnen het libertarisme. De eerste zijn voor een beperkte overheid (nachtwakersstaat), de tweede zijn voor géén overheid. Ik beschouw mezelf als minarchist. "Back-up" justitie en defensie zijn de enige kerntaken die ik de overheid toedicht.

http://en.wikipedia.org/wiki/Anarcho-capitalism

Er is een verschil. Het anarchisme dat we allemaal kennen (of denken te kennen) is niet hetzelfde als het anarcho-kapitalisme van sommige libertariërs, omdat de laatste een systeem voorstaan mét regels en respect voor grondrechten, maar losgekoppeld van een "overheid" en uitsluitend gestoeld op vrijwillige akkoorden.

http://en.wikipedia.org/wiki/Anarcho-capitalism
http://en.wikipedia.org/wiki/Anarchism_and_anarcho-capitalism

 
At 15/8/08 18:30, Anonymous Anoniem said...

Bedankt voor je antwoord, Vincent.

Maar ik zit nog altijd met dezelfde bedenking als in het begin. Je bent een minarchist, akkoord. Ik ook. Ik ben ook voor een minimale overheid (zij het een iets vettere overheid dan jij voorstaat: de overheid mag van mij ook instaan voor het geld, de post en infrastructuur).

Maar als je het hebt over "Back-up" justitie (die ik trouwens zelf ook voorsta), moet je toch erkennen dat er een probleem is met een lage maatschappelijke moraliteit? In dat geval volstaat het geweten van de mensen niet meer om hen in het gareel te houden, en moet je voor het minste terugvallen op rechterlijke dwang.

Vandaar mijn bedenking met dat ethisch links zijn.

Groet,
Je Miel

 
At 15/8/08 18:53, Anonymous Anoniem said...

<< "Back-up" justitie en defensie zijn de enige kerntaken die ik de overheid toedicht. >>

Vincent, niet zeveren hé! Je bent dus wel een anarcho-kapitalist!

 
At 20/8/08 16:44, Anonymous Anoniem said...

Vincent,

Ik begrijp dat je weinig tijd hebt. Maar, je schaarse tijd indachtig, vind ik een antwoord op mijn vraag, die m.i. toch de fundamenten van het libertarisme raakt, toch interessanter dan een verhaal hoe je zonder natgeregend te worden van de Hilton naar de metro geraakt.

Je Miel

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>