13 juni 2008

Liberale studenten vragen respect voor uitkomst Iers referendum (Vincent De Roeck)

Persbericht van het Liberaal Vlaams Studentenverbond Leuven

De kogel is door de kerk. De Ierse burgers hebben het Verdrag van Lissabon in een referendum met 53,4% tegen 46,6% afgewezen. Meer dan de helft van de Ieren nam aan de stemming deel. De uitkomst is duidelijk. Alweer eindigde een Europees superverdrag roemloos op het altaar van de democratie. Alweer slaagde de Europese Unie niet in haar opzet om het imprimatur van de burgers af te dwingen over de verdere verdieping van het Europese politieke project. En als we uit dit alles één algemene conclusie mogen trekken, is dat wel het volgende: de kloof tussen de Europese instellingen en de burger is groter dan ooit tevoren.

Het Leuvense Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV Leuven) erkent de beginselen van de democratie en het zelfbeschikkingsrecht van het Ierse volk in deze zaak en roept alle betrokken partijen dan ook op om met de uitkomst van dit referendum rekening te houden. Na het miskennen van eerdere referenda over Europese verdragen in Denemarken (1992), Ierland (2001), Frankrijk en Nederland (2005), acht het LVSV Leuven de tijd van eerlijke en waarachtige bezinning aangebroken. De verdere ratificatie heeft in de ogen van het LVSV Leuven dan ook geen enkele zin meer, net zoals in 2005 ook Tony Blair en Vaclav Klaus beslisten om er na de referendaresultaten over de Europese Grondwet mee op te houden.

Het LVSV Leuven is van mening dat de Europese Commissie nu maandag op de plenaire vergadering van het Europees Parlement duidelijkheid moet scheppen over de draagwijdte van dit Iers referendum. José Manuel Barroso moet maandag toegeven dat het Verdrag van Lissabon verworpen is, en verklaren dat het alsnog toepassen van (een deel van) deze bepalingen een grove inbreuk op de democratische grondbeginselen van de Europese Unie - nochtans volgens hem in de eerste plaats “een gemeenschap van waarden” - zou betekenen. Verder moet Barroso alle bijkomende instellingen en structuren die zoals de Europese diplomatieke dienst, de Europese openbare aanklager of de bijkomende Europese juridische instanties, hun wettelijke grondslag uitsluitend vinden in het verworpen Verdrag van Lissabon, maar desondanks in het verleden al in het leven geroepen werden zonder uitstel ontbinden en opdoeken.

Europa moet het debat over haar eigen toekomst durven aangaan met de burgers en zich niet blijven verlagen tot de toepassing van ondemocratische machtigingswetten uit angst om bij de burgers bot te vangen. Het LVSV Leuven staat niet afkerig ten opzichte van verdere Europese integratie, maar dan wel via een bottom-up aanpak die de rechten en vrijheden van de Europese burgers vooropstelt, in plaats van de kortetermijnwensen van een kleine in zichzelf gekeerde elite. Tenslotte wil het LVSV Leuven nog benadrukken dat de Ieren op 12 juni niet enkel voor zichzelf gestemd hebben, maar ook voor de vijfhonderd miljoen Europeanen, waaronder de tien miljoen Belgen, die van hun overheden niet eens het recht gekregen hebben om neen te stemmen. Alleen al omwille van die reden is dit signaal uit Ierland meer dan welgekomen.


Vincent De Roeck, auteur en bestuurslid LVSV Leuven
Philippe Caeymaex, voorzitter LVSV Leuven
http://www.lvsvleuven.be

2 Comments:

At 14/6/08 16:08, Anonymous Anoniem said...

That’s worth a zillion Guinesses! Thanks Paddy, for saving our asses.

Prachtig, elke keer als er enigzins een domecratisch proces plaatsvind sturen ze die dictatoriale bureaucraat-proleten naar de vuilnisbak.

Maakt wel pijnlijk duidelijk wat een smerige klucht onze zogenaamde democratie is geworden. Een parasitair kliekje klootmongolen van kutambtenaren, waaraan elke bestede belastingpleuri simpelweg diefstal is, zien hun natte dromen van meer overheidsinstanties met vet betaalde banen weer even gedwarsboomd. Het zijn gewoon raven en parasieten waaraan we goed zouden doen om ze met een enorme spuitbus DDT allemaal te verdelgen.

Ze verkopen hun gelul onder het mom van meer vrijheid en welvaart voor de burgers, terwijl zij zelf met hun kutregels en moordende belastingen juist de grootste belemmering zijn voor die vrijheid en welvaart. Gooi die klootmogolen in de noordzee met al hun regels en gezeik en Europa is weer vrij en van de burgers zelf.

Ich bin ein Dubliner!

 
At 16/6/08 12:02, Anonymous Anoniem said...

DANK AAN HET IERSE VOLK

Proficiat in uw overwinningsvreugde, waarin ook wij ons deelzaam voelen.
We onderschrijven volkomen de oproep van LVSV tot respect voor het referendum, en onmiddelijke stopzetting van verdere ratificatiepogingen.
Zo Europa haar eigen regels verloochent is dit een ernstige stap in de vernietiging van de democratie.

Na twee vergeefse pogingen met een leesbare grondwet en één met een onleesbaar verdrag, moet duidelijk zijn dat het Volk géén superstaat Europa wenst, en de uitbuiting door de parasitaire kaste van bureaucraten
beu is, indoctrinatie en massale propaganda ten spijt.

Als het Ierse volk dat zoveel voordelen zou hebben genoten al zo categoriek NEE stemt
Hoe zou de uitslag dan zijn in landen die het allemaal hebben moeten bekostigen ?

Jammer genoeg kiest de vereende officiële pers nog altijd de kant van de Eurocraten tegen het volk.

Op Canvas mochten Europarlementariers Ivo Bellet (CD&V) en Dirk Sterx (VLD) hun ontgoocheling komen uitschreeuwen en hun vrees voor het voortbestaan van hun lucratief Europees tijdverdrijf en
lonende carpooluitstapjes tussen Brussel en Straatsburg.
Een tegenwoord die het meerderheidsstandpunt vertolkt kon er blijkbaar bij de openbare omroep niet van af.

De Standaard brengt het nieuws over het klinkende NEE op pagina 15 tussen de Hollandse maatjes.

Maar zelfs een voortreffelijke krant als De Tijd vond niemand beter dan Kris Van Haver om te komen vertellen hoe dwaas en hoe ondankbaar de Ieren wel zijn, en hoe pervers de democratie:
Ze maken het Europa onmogelijk om onze Economische problemen op te lossen.
(http://www.tijd.be/nieuws/commentaar/Commentaar__Perverse_democratie.7670179-620.art)

Deze arrogante redactrice acht zich wijzer dan miljoenen kiezers, maar beseft blijkbaar nog niet dat Europa onze economische problemen helemaal niet kan oplossen omdat Europa het probleem IS.

Met haar overtollige en zichzelf voedende centralistisiche bureaucratie slepen ze ons allen met list en bedrog alsmaar verder in een negatieve spiraal van steeds méér dirigisme, steeds minder vrije markt en welvaart.

Europa garandeert Fiscale autonomie aan de staten, maar intussen zitten we wel al met een Europese spaarrichtlijn en valsmunterij van de ECB opgescheept.

Bloggers zullen blijkbaar hard moeten doorgaan de stem des volks te vertolken, en te blijven waarschuwen tegen de dreigende superstaat naar Sovjetmodel.

Mochten de politieke kaste het nu nog niet (willen) begrijpen, zullen burgers misschien toch acties moeten overwegen om dat te verduidelijken.

Paul Vreymans
http://workforall.net

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>