6 juni 2008

Kristallnacht in Brussel, met dank aan de vissers...

Ook al maakt Europa zelden een goede beurt in de media, aan het laatste debacle met de betogende vissers konden ze nu eens niets doen. De ordediensten waren paraat en grepen in wanneer de vissers over de schreef gingen, volledig in overeenkomst met hun instructies. Maar het mocht evenwel niet baten: de Schumanplaza en de Wetstraat hadden gisterenavond na de doortocht van de primaire sector de allures van een Parijse banlieue, of erger nog van de Reichskristallnacht. Europa kon niets doen aan de betoging, noch aan de aangerichte schade want de opgetrommelde ordediensten deden inderdaad hun best, maar lag wel aan de basis van de onvrede. De vissers eisten meer subsidies of meer visrechten, maar de Europese Commissie weigerde daarop in te gaan, waarna de vissers hun frustraties botvierden op alles wat breekbaar was.

Nu ben ik wel de allerlaatste om de Europese Commissie te verwijten dat ze niet toegegeven heeft aan de vissers en hun dreigementen, toch is zij ergens wel degelijk verantwoordelijk. Had zij immers nooit een gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid in het leven geroepen, dan hadden de vissers vandaag geen reden gehad om de Europese instellingen te belegeren, want dan had hun inkomen aan het einde van de maand volledig afgehangen van hun eigen visvangsten, en niet van de bureaucratische subsidiemolen van de Europese Unie. Volgens de Common Fishery Policies (CFP) krijgen alle vissers van de EU toegang tot alle wateren van de EU-lidstaten en garandeert het riante EU-budget een min of meer vast "loon" voor alle Europese vissers. Als minieme compensatie worden de vissers wel quota opgelegd om te vermijden dat overbevissing de toekomst van de sector zou hypothekeren.

Aan goede voornemens nooit een gebrek natuurlijk, maar steeds schort er iets in de uitvoering. Steeds laat de Europese centrale planzucht zich zo gelden dat ganse regio's en sectoren kapotgereguleerd worden, zo ook de visserij. De slachtoffers van de CFP zijn andermaal de traditionele welvarende vislanden zoals Groot-Brittanië wiens lokale visserijen één voor één de deuren moesten sluiten omdat de visrechten in hun rijke wateren (waar de sector zelf spontane quota hanteerde alvorens de regelneverij van de EU de kop opstak) door de EU plots verdeeld werden onder Spaanse en Franse vissers, die hun eigen zeeën tegen het in voege treden van de CFP al lang leeggevist hadden, en nu met hetzelfde bezig zijn in de Britse wateren, ten koste van de lokale vissers. En omdat de vangsten drastisch aan het afnemen zijn, en dus ook de daaraan gebonden subsidies, willen de vissers meer mogen vissen of meer geld krijgen voor hun visvangsten.

De Europese politiek ligt met andere woorden aan de grondslag van deze situatie. Door een mislukt quotabeleid kon de EU haar visbestand niet handhaven en door het verwennen van de vissers met riante subsidies heeft de EU hun kapitalistische honger aangewakkerd. Is het dan vreemd dat deze aan subsidies verslaafde vissers opnieuw bij Europa komen aankloppen wanneer de verwennerijen in omvang verminderen? In de perverse EU-logica natuurlijk niet, maar volgens ons gezond verstand wel. Had de EU zich niet bemoeit met de visserij, dan hadden de Britten nog steeds rendabele visbedrijven gehad én hadden ze het visbestand wel kunnen handhaven. Nu komt de ganse sector in het gedrang, en dat hebben ook landen als IJsland en Noorwegen geweten: één van de redenen waarom zij niet happig zijn om EU-lidstaten te worden, is net hun angst voor de herverkaveling van hun visrijke wateren onder alle EU-vissers na de toetreding. In tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk, gaan zij geen kat in een zak kopen.

Europa heeft tal van goede voornemens, maar een functionele marktwerking biedt steeds betere resultaten. Misschien is het daarom dat het pad naar de planeconomische hel geplaveid is met Europese voornemens. Maar eigenlijk is deze ganse toestand nog wel grappig, tenminste tot men de aangerichte schade bekijkt.

6 Comments:

At 6/6/08 00:31, Blogger Vincent De Roeck said...

Gisteren was het ook voor onze Noorderburen een historische dag. Net zoals België enkele weken geleden werd zonder enige inspraak van de burger de soevereiniteit van Nederland opgeheven. Nederland bestaat de facto zelfs niet langer. Met de ratificatie van het Verdrag van Lissabon wordt Nederland ingelijfd bij een totalitaire supermacht en vervoegt de eertijds toch o-zo-trotse zeevaartnatie het ellenlange rijtje afgeschafte Europese natiestaten. Als rasecht Euroscepticus heb ik de gang van zaken in Nederland van nabij opgevolgd. Zo vond ik het frapperend én schandalig dat het NOS-Journaal gisterenavond niet met de ratificatie van het Hervormingsverdrag (de duivelsverzen van Angela Merkel, weet je nog...) opende, maar met het nieuws dat Barack Hussein Obama de strijd om het lijsttrekkerschap had gewonnen van Hillary Clinton in de Verenigde Staten. Over het feit dat de Nederlandse Tweede Kamer als een mak schaap had ingestemd met het Verdrag van Lissabon: geen woord. Niets. Niks naks. Nada.

Een interessante tribune van Pamela Hemelrijck over de EUSSR kan je
hier nalezen.

 
At 6/6/08 01:07, Anonymous Anoniem said...

Ik heb dat artikel van Pamela Hemelrijck gelezen, Vincent, en ik vond het om twee redenen belachelijk:

1) Opgeblazen taalgebruik en overdrijvingen ondermijnen in mijn ogen de geloofwaardigheid.

2) De North American Union en de Amero, "geheim convenant" tussen Bush en Mexico... Hahaha. Samenzweringstheorieën die op niets gebaseerd zijn.

Wat jouw woorden betreft: "Nederland bestaat de facto zelfs niet langer"... Allez, leg nu eens punt voor punt uit waarom Nederland GEEN soevereiniteit meer heeft na de ratificatie van het Hervormingsverdrag. Niet zomaar "minder" soevereiniteit, maar "geen".

 
At 6/6/08 10:22, Blogger Vincent De Roeck said...

Luc, hetgeen mij mateloos irriteert/beangstigt aan het Verdrag van Lissabon is de "self-amending power" die het de EU toekent waarbij de EU dus, zonder nieuw verdrag, meer macht naar zich toe kan trekken wanneer het haar uitkomt.

Met zulke inhoud moet het Verdrag van Lissabon de soevereniteit zelfs niet in één keer afnemen, het kan dat rustig onder de radar stapje per stapje doen.

En iets theoretischer misschien Luc, soevereiniteit is steeds een absoluut gegeven, dus "minder" is steeds "geen".

 
At 6/6/08 10:29, Blogger Pieter Cleppe said...

Sowieso is het betwistbaar of een staat die al zijn bevoegdheden afstaat, ook zijn soevereiniteit (ultieme beslissingsmacht) verliest.

VOlgens de Belgische juridische visie wel: daar primeren internationale normen uiteindelijk op nationale, m.a.w. de mogelijkheid om soevereiniteit vrijwillig te verliezen wordt aanvaard.

Volgens de Britse juridische visie dan weer niet: daar blijven de nationale normen voor eeuwig en altijd superieur aan de internationale. Het is weliswaar wenselijk om zoveel als mogelijk de afspraken na te komen, maar dit is niet bindend. Het adagium geldt daar nog steeds: Parliament can do anything except changing a man into a woman (en zelfs dat laatste is nu in 2008 mogelijk).

Met andere woorden: als de Tories aan de macht zijn, kan de hoogste beslissingsmacht op Brits grondgebied, het Parliament, het verdrag van Lissabon eenzijdig opzeggen.

Wat de Tories uiteraard niet zullen durven doen.

 
At 6/6/08 10:45, Anonymous Anoniem said...

Vincent, sorry maar met je verwijzing naar die tribune van Pamela Hemelrijck ga je iets te kort door de bocht. Het merendeel van het stuk van Hemelrijk geeft blijk van een onvoldoende beheersing van de besproken materie en kan daarom niets toevoegen aan de maatschappelijke kennis: derhalve is het kompleet waardeloos.

Wel heb jij gelijk dat de besluitvorming van gisteren onvoldoende in de traditionele Nederlandse media is belicht. Had je jou maar tot dat punt beperkt en je niet ingelaten met mevrouw Pamela Hemelrijck die van gevierd journaliste en politiek talent geëvolueerd is naar rioolcolumniste en politieke nobody. Zij zit nog steeds bij "Europa Transparant", de onbestaande partij van Paul Van Buitenen, om je een idee te geven!

 
At 6/6/08 15:24, Blogger Vincent De Roeck said...

Laatste peilingen in Ierland: 30% YES, 35 % NO

http://www.ireland.com/newspaper/breaking/2008/0605/breaking84.htm
http://www.rte.ie/news/2008/0605/eulisbon.html
http://eureferendum.blogspot.com/2008/06/leading-by-noes.html
http://www.brusselsjournal.com/node/3324

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>