20 juni 2008

Groot-Brittannië bindt in: het Verdrag van Lissabon wordt dan toch nog niet definitief geratificeerd

Vandaag las ik op de website van "De Telegraaf" een nieuwsbericht uit het Verenigd Koninkrijk, waar het Britse gerecht de regering gesommeerd heeft om met de definitieve ratificatie van het Verdrag van Lissabon te wachten tot na het definitieve vonnis in de referendumzaak. De Britse zakenman Stuart Wheeler had immers enkele maanden geleden een rechtszaak tegen de Britse overheid ingespannen op grond van oude wetten die de overdracht van soevereiniteit zonder volksraadpleging zouden verbieden. Mede-IFF'er Pieter Cleppe bracht mij vandaag via e-mail ook een soortgelijk persbericht van het persagentschap Belga onder de aandacht.

"Britten schorten ratificatie EU-verdrag op"
(De Telegraaf, vrijdag 20 juni 2008, 15:09)
Groot-Brittannië zal het nieuwe EU-verdrag niet definitief ratificeren zolang een Britse rechter geen uitspraak heeft gedaan in een zaak hiertegen. De Britse premier Gordon Brown heeft dat vrijdag gezegd in de marge van een EU-top in Brussel.

Een rechter van het Britse hooggerechtshof had vrijdag geoordeeld dat de Britse regering moet wachten. Hij wil eerst vonnis wijzen in een proces waarin zakenman Stuart Wheeler een referendum heeft geëist over het EU-verdrag. Het Britse parlement had het verdrag juist deze week goedgekeurd. De regering moet nog enkele formaliteiten verrichten voor het definitief is.

Het verdrag, dat de EU meer bevoegdheden geeft, wordt pas van kracht als alle 27 EU-landen het hebben geratificeerd. Dat kan nog even duren; de Ierse bevolking heeft het verdrag vorige week afgewezen in een referendum. De Ierse regering heeft nu bedenktijd gevraagd over verdere stappen.
"Miljonair wil ook Brits referendum over EU-verdrag"
(Belga, vrijdag 20 juni 2008, 16u09)
Een rechter van het Britse hooggerechtshof heeft de Britse regering verzocht de ratificatie van het Europese verdrag van Lissabon te vertragen. Het Hof buigt zich momenteel over een klacht van een Britse miljonair die een referendum wil afdwingen over het verdrag. Premier Gordon Brown bevestigde inmiddels vanop de Europese top in Brussel dat de ratificatie in afwachting van de uitspraak van het Hof "niet definitief" is.

Stuart Wheeler

Het Britse hooggerechtshof buigt zich momenteel over een klacht van de 73-jarige Stuart Wheeler, een zakenman die dicht bij de conservatieve partij aanleunt. Hij betwist de beslissing van Brown om het nieuwe Europese verdrag door het parlement te laten bekrachtigen, en niet door de Britse kiezers via een referendum.

Queen tekende al

Intussen ging het Britse parlement echter door met de ratificatie en gisteren zette koningin Elisabeth II haar handtekening onder de ratificatiewet. De ratificatieprocedure wordt echter pas definitief wanneer de Britten de documenten overmaken aan de Europese Economische Gemeenschap in Rome.

Zeer verbaasd

De Britse rechter toonde zich "zeer verbaasd" over het feit dat de Britse regering geen rekening hield met de klacht van Wheeler en de procedure voortzette. Het Hof wil volgende week zijn standpunt bekendmaken. De Britse regering wordt intussen aangespoord om "vrijwillig alle verdere stappen op te schorten".
Let a.u.b. ook op de weinig subtiele verschillen in de berichtgeving. Terwijl de Nederlandse krant steriel en objectief bericht over de gang van zaken in het Verenigd Koninkrijk, vermeldt het Belgische persagentschap allerlei redenen om het vonnis af te kunnen doen als "eigenaardig" en de verzoeker als een conservatieve excentriekeling.

En kan iemand mij eens zeggen wat de toegevoegde waarde is van de continue vermelding dat Stuart Wheeler een "miljonair" is? En waarom zit er één volledig uur tussen de berichten van De Telegraaf en Belga? Of kent één van beide misschien het tijdsverschil niet?

5 Comments:

At 20/6/08 18:48, Anonymous Anoniem said...

"En kan iemand mij eens zeggen wat de toegevoegde waarde is van de continue vermelding dat Stuart Wheeler een "miljonair" is?"

Belga wil met dat predikaat gewoon het volgende bewijzen: Alleen rijke excentriekelingen zouden tegen het Verdrag van Lissabon zijn, want vooral de armen hebben baat bij een sterk Europa. Houdt natuurlijk geen steek, maar dat is de consensushouding onder de media. Zij willen "het grote publiek" winnen voor de Europese zaak en dus moeten de Eurosceptici per definitie "elitair" of "miljoanir" zijn, zodat "het gewone volk" zich niet met hen kan vereenzelvigen. Hetzelfde verhaal hoorden we ook al in Ierland voor het referendum over die Declan Ganley: die zou ook maar gewoon tegen het Verdrag campagne voeren omdat hijzelf schatrijk was en meer te winnen had met zijn bedrijf aan de as VS-Ierland dan aan een sterk Europa. Ook dat was natuurlijk belachelijk. Het grootkapitaal en de elites zijn net de grootste Eurofielen: Davignon, Klijsterlee, etc.

 
At 20/6/08 19:31, Anonymous Anoniem said...

Mijn geheugen seint me dat in verband met de "toevoegingen" door Belga, er reeds op brussels journal (Nederlandse berichten) een leuk artikel stond.

 
At 20/6/08 23:27, Blogger Luc Van Braekel said...

@pepperjack: Belga had inderdaad een bericht van het Nederlandse persagentschap ANP naar zijn klanten verstuurd, waarin de term "de extreemrechtse politicus Geert Wilders" voorkwam. Het woord "extreemrechts" was door Belga toegevoegd, maar het leek alsof het bericht authentiek en ongewijzigd van het ANP kwam.

http://www.brusselsjournal.com/node/3201

 
At 21/6/08 12:44, Anonymous Anoniem said...

Ik vond vandaag nog een persbericht van het LVSV Leuven uit 2004 terug over het Europees Grondwettelijk Verdrag. Eigenlijk is er in de laatste vier jaar nauwelijks iets veranderd, laat staan verbeterd.

Elio di Rupo zegt 'non' tegen een referendum over de Europese Grondwet (DS 07/12/2004). Impliciet welteverstaan, maar iedereen heeft de subtiele hint wel door. De burger is volgens hem slim genoeg om voor de PS te stemmen, maar niet slim genoeg om dit probleem te doorgronden. De burger zou het debat over Europa kunnen verstoren. De VLD zal naar goeie gewoonte op de knieën gaan voor de tiran van Mons en deze nieuwe aanfluiting gemoedelijk onder de mat vegen.

De Liberale Partij zou beter haar hervonden strijdlust in daden omzetten en dit maal, al was het maar voor de schijn, toch net eventjes tegen de PS ingaan. Even met de spierballen rollen en ons in deze belangrijke materie de kans gunnen ook 'non' te zeggen, tegen de Europese Grondwet.

Het LVSV-Leuven wil een referendum, en zal dan positie innemen tegen deze 'Grondwet' die geen grondwet is. Een grondwet wordt opgesteld door een constituante die democratisch verkozen is. Niet in dit geval, of herinnert u zich Elio di Rupo verkozen te hebben om in uw naam te zetelen in die constituante? Of Karel De Gucht? Bovendien beperkt een echte grondwet de macht van de staat, de Europese Grondwet breidt die net uit. En dit op een ongehoorde, vage manier (bv: "(d)e Unie kan initiatieven nemen ter coördinatie van het sociaal beleid van de lidstaten" (artikel I-15 3)

Niet alleen is de Europese Grondwet strikt gesproken geen grondwet, het is bovendien vanuit liberaal standpunt een slecht verdrag. Guy Verhofstadt mag nog zo bezielend pleiten voor een federaal Europa, wat hij nu voorstaat gaat manifest in tegen de klassieke liberale ideologie die hij tot voor kort propageerde. De tekst bulkt van harmonisaties van belastingen (concurrentie is plots niet wenselijk meer) en grondrechten die geen grondrechten zijn (bv. het recht op 'kosteloze arbeidsbemiddeling' in artikel II-89.) Bovendien verankert ze subsidies voor de landbouw en hopeloos verouderde ideeën over de rol van de staat op de 'vrije' markt. Zo is het aan de Unie om de landbouwmarkten te stabiliseren en het inkomen van de landbouwers te verhogen... ten koste van alle consumenten uiteraard. (artikel III-227) Met andere woorden, een carte blanche om de landbouwers uit de derde wereld voor onbepaalde tijd van onze markten te houden. Dit is noch liberaal, noch sociaal, behalve wanneer er een bruin randje aan dat socialisme zit. Eigen landbouwers eerst.

Het LVSV-Leuven vraagt zich af waar het streven naar een minimale staat gebleven is en de mooie idealen over een èchte vrije wereldmarkt waar ook landbouwers uit de derde wereld mee geholpen zijn? Of de bevestiging van het positieve effect van concurrentie? Zelfs het 'recht op eigendom', hét absolute grondrecht, wordt maar net niet vergeten in de opsomming van grondrechten. De grondwet van de Sovjet-Unie deed zonder overdrijving op vele vlakken beter. Nee, dit is geen liberale grondwet, en als burgers van dit land eisen wij het recht om over deze belangrijke materie gehoord te worden. VLD gun ons die kans, of laat dit de laatste druppel zijn en hou de eer aan uzelf. Directe democratie was toch één van de pijlers van de partij-ideologie? Anders rest ons enkel de laffe hoop dat de Grondwet door de bevolking van een andere lidstaat getorpedeerd wordt.

Namens het bestuur van het Liberaal Vlaams StudentenVerbond afdeling Leuven Brandaan Mombaers - Politiek Secretaris Bram Machtelinckx - Voorzitter http://www.lvsvleuven.be

 
At 21/6/08 14:45, Anonymous Anoniem said...

Triestig dat er zo bitter weinig veranderd is sinds 2004...

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>