21 april 2008

Preserving decentralisation (Vincent De Roeck)

I believe that the need for decentralisation is to become one of the main challenges of libertarians and other freedom-loving people in the future, especially in the light of emerging One World tendencies inside supranational organizations like the UN and the EU. Libertarians are to believe that democracy, in spite of being perhaps the best system of government invented by man until this very moment, has its flaws as well, and that in a certain sense, it is nothing else than the dictatorship of a majority. Thomas Jefferson talked about “mob rule where fifty-one percent of the people could take away the rights of the other forty-nine”. Benjamin Franklin even went further by claiming that democracy is “two wolves and a lamb voting on what to have for lunch” and that liberty is “a well-armed lamb contesting that vote”. Instead of being ruled by tiny elites as it was the case throughout history in the absence of democracy, we are now ruled by the majority of the people accidentally living between the same lines as we do.

Dictatorships brought the worst of man to the surface as the world witnessed throughout history - wars, genocide, totalitarianism etc. But democracies weren’t the best solutions for libertarians neither since they all led to the creation of welfare states, the growing powers of central governments and the destruction of civil liberties. Libertarians tend to be a rare breed, so their rights and liberties are under both circumstances - dictatorship as well as democracy - subject to arbitrary decisions made by the state which, however democratically legitimate, is actually acting in exactly the same fashion as totalitarian regimes usually do. They trample upon the freedoms of the individual and tend to justify their actions by constantly referring to their democratic origin.

I believe - of course hypothetically - that the only true democratic form of government is a single citizen democracy where the risks of being ruled by others no longer exist. But because we don’t live in an ideal world, and I acknowledge that, we will have to find a compromise, trying to reach as far as humanly possible towards this libertarian ideal. Hence, to me, such a compromise should consist out of a scarcely inhabited decentralized state where it is much easier to move out or move in, and where it is much easier to put enough libertarians together and grab power. A well-known modern example of this modus operandi is the Free State Project in New Hampshire.

But even within a tiny decentralized state, minorities have to be protected and liberated from the laws voted by the majority, even when it is a libertarian one, so the solution to this is small government. Small government is the only way of preserving the rights of a minority without having to legislate insufficient - and hence useless - protection measures. Under the powers of a small government, no majority, no matter how big or powerful, can control the everyday life of the minority, and even when totalitarians rise to power, they would not have the legislative possibilities to enforce their totalitarian state ideas on the backs of the people.

Thus, decentralization and limited government are, reduced to their core, the two main pillars of every free society, and preserving them is the most important endeavour for libertarians.


Dit commentaarstuk werd in het kader van een zomerseminarie als mini-essay naar het Institute for Humane Studies opgestuurd.

Meer over het Institute for Humane Studies op www.theihs.org.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.


7 Comments:

At 21/4/08 00:17, Anonymous Anoniem said...

Democratie is inderdaad niet onfeilbaar. Kijk maar naar Libanon waar Hezbollah de verkiezingen wint, of naar Palestina waar Hamas wint. Democratie heeft alleen maar een nut in een maatschappij waarbinnen een traditie van vrijheid en kapitalisme bestaat, want anders is dat gewoon een lege huls. Hezbollah en Hamas zijn terreurgroepen die als secundaire bezigheid een parallelle (welvaarts)staat in stand houden, en daarmee "democratische" legitimiteit afkopen, ook al is de bevolking het meestal niet eens met het primaire terreurdoel van die groepen. Idem met het ANC in Zuid-Afrika. De zwarten stemmen gewoon als oliedom kiesvee op hun historische "bevrijders", meer niet. Tot voor kort was dat ook in Zimbabwe met Mugabe's ZANU partij het geval, of in Kenia met Kibaki's Rainbow Coalition. Samenlevingen zonder vrijheidstraditie kunnen met democratie niets aanvangen. Hoog tijd dat ook egalitair wereldverbeterend links dat begint in te zien!

 
At 21/4/08 00:17, Anonymous Anoniem said...

Ok, Joris, maar dat is niet het enige probleem, want ook in het Westen faalt de democratie steeds meer. De EU drukt tal van richtlijnen door zonder populair consent, en ook op tal van andere vlakken (ongezien lage opkomst bij verkiezingen, gebrek aan echt politiek debat, propaganda ipv correcte berichtgeving, dégout van politiek en politici onder de bevolking, gigantische kloof tussen haves and havenots met politieke gevolgen, coalitieregeringen die de losers meer macht geven dan de tweede grootste partijen, enz), manifesteert zich dat.

Daarnaast zien we tegenwoordig ook dat de verzorgingsstaten steeds meer worden afgebroken en dat de grote multinationals meer macht krijgen. Europa glijdt opnieuw af naar een soort dictatuur van het grootkapitaal, een soort van zogezegde ultraliberale staatsvorm, maar dan wel één die speculatie en diensten verheerlijkt, en productie inferioriseert, met alle gevolgen op de lange termijn van dien. Een kleine groep mensen wordt er beter van, de middenklasse wordt overbelast en achteruitgesteld, en de toenemende armoede aan de onderkant van de ladder worden volledig vergeten. We zijn op weg naar de 19de eeuw "revisited", en geen kat die dat schijnt in te zien.

 
At 21/4/08 00:17, Anonymous Anoniem said...

@ Danish Dynamite;

Natuurlijk heb jij ook een punt, maar niet zozeer de macht van het grootkapitaal is een gevaar voor het liberalisme, dan wel de vervlechting tussen big government en big industry, zoals in de toename van openbare aanbestedingen, de toename van overheidsbeslag en de toenemende greep van de regulerende staat op het privé-initiatief. Doordat grote bedrijven veel te winnen hebben bij een centralistische overheid die alles beslist en reguleert (cfr. de EU in Brussel met meer lobbyisten dan Wsashington!), want dat maakt voor hen een concentratie van lobbymiddelen bij één enkele instellingen veel gemakkelijker, houden beide mekaar in evenwicht. De EU komt aandraven met REACH voor de chemiesector, maar de uiteindelijke richtlijn werd al wel 1000x aangepast aan de grillen van de chemiebedrijven, net zoals de richtlijnen inzake wegtransport en cabotage.

Ook dit reduceert inderdaad de democratie in het Westen tot een uitgeholde grap, maar wij zijn tenminste in staat om daar via verkiezingen in een vrijheidslievende en kapitalistische traditie een einde aan te stellen. Denken we maar aan het succes van Eurokritische partijen "out of the blue" zoals Nederland Transparant, of aan de verkiezingssuccessen van Margaret Thatcher en Ronald Reagan, wiens hervormingen het evenwicht tussen het individu, de markt en de overheid terug in ere hersteld hebben.

 
At 21/4/08 09:56, Anonymous Anoniem said...

Most statists distrust corporations, especially monopolies, but ironically they have full faith in massive government monopolies, because of the illusion of perceived control via democracy. The ultimate engine of progress and good service is competition, and that applies to governmental organizations as well. Small countries (e.g. Switzerland and Hong Kong) and small American states (e.g. New England) may be more prosperous because their inhabitants can more easily leave, forcing their governments to offer better service at lower cost in order to retain their customers. Whatever you call it--Decentralization, Subsidiarity, or Competitive Federalism--it indeed offers the optimal model:
http://www.federalismproject.org

 
At 21/4/08 11:10, Anonymous Anoniem said...

Voor de goede orde: de 19de eeuw was helemaal géén liberale eeuw. Kinderarbeid, slavernijtoestanden, verbod op vakbonden, werkmansboekje, gebrek aan politieke rechten zijn helemaal géén liberale waarden, net integendeel.

 
At 21/4/08 16:52, Anonymous Anoniem said...

What i miss, is a description of the role of the civilians.

I what way do we find for our democratic right ?
We hardly fight for it. We are just ver confortable with a government which solves our daily problems.

Do we demand a position of a judge or police commissionner ?
No we leave it to the stae.
Mattias storme teaches us that the state comes from the people and not vica versa. The state needs the people.

The problem is that the people aren't aware of this.
They don't feel the obligation, which every grown up democrate shoudl feel, to demand a role in government.

De state has pushed the people aside and the people let them selves be pushed away.

Fritzie
Thats the problem !

 
At 21/4/08 19:58, Blogger Dan said...

Abdicating responsibility seems to be a very human trait. I've heard it described as 'outsourcing care'. It is every bit as responsible for republics resembling authoritarianism over time as the tyranny of the majority.

Digesting that... it is a two fold problem: One, active perversion of a republic by those that seek to a free lunch. Two, passive perversion of the base of the republic by allowing the nickel and dime'ing to grow unrestrained.

In America: The people have outsourced caring to their representatives, who in turn outsource their caring to the executive administration.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>