20 april 2008

Durven doordenken om de werkloosheid uit de wereld te helpen.

Debatavond op donderdag 24 April 2008 om 19.30 uur in het Internationaal Perscentrum Vlaanderen te Antwerpen, Grote markt 40 met als titel:

Durven doordenken om de werkloosheid uit de wereld te helpen.

Vorig jaar heeft WorkForAll de krijtlijnen uit de doeken gedaan om de welvaart te herstellen. De basis hiervan is een halvering van het overheidsbeslag wat ook inhoudt dat ons wettelijk bestel grondig vereenvoudigd wordt. De MaxTaks is hierin een sleutel element want het raakt de complexiteit van het overheidsapparaat en zijn aanhangels en met al zijn neveneffecten in de kern. Dat belet niet dat dit maar een tussenstap mag zijn. Op termijn kan elke vorm van inkomsten belasting best verdwijnen. Het is niet alleen welvaartsvernietigend, het bestraft ook de burger die zich inzet in de samenleving door zijn arbeid en kapitaal te investeren.

Daarom willen we op deze avond twee maatregelen voorstellen die aantonen dat verandering mogelijk is. Meer nog, het hoeft de belastingsbetaler niets te kosten.

Eric Verhulst zal het hebben over hoe men elke vorm van Economisch Initiatief ook vandaag kan herstellen. Hij zal het hebben over een voorstel dat breekt met de vastgeroeste visie waarmee elke ondernemer, voltijds of halftijds, dagelijks mee te maken heeft. Het kan de economie een nieuw élan geven en de geest van ondernemerschap herstellen. Het mooie aan het voorstel is dat het de belastingbetalende burger niets extra hoeft te kosten.

Martin de Vlieghere zal het hebben over een voorstel dat aan de basis lag van de oprichting van WorkForAll en het potentiëel heeft alle RVA-trekkers terug aan het werk te krijgen. Eens te meer zonder dat het aan de belastingbetalende burger extra hoeft te kosten.

Beide voorstellen zijn uniek in die zin dat ze probleem van onze tanende economie vanuit een heel andere hoek bekijken dan tot nu gebruikelijk was. Dit beleid heeft gefaald en dat wordt zonder weerlegging aangetoond door de 42% van de actieve bevolking die van een overheidsinkomen leven. De echte werkloosheid is dan ook 26% van de actieve bevolking. De remedie hiervoor is niet nog eens een resem micromaatregeltjes uit te vaardigen die aan de grond van de zaak niets veranderen maar wel handenvol geld kosten aan de werkende en belastingbetalende burger. Het volstaat een beleid te voeren dat deze verloren economische krachten activeert op basis van gezonde marktprincipes. De overheid moet zich niet meer maar minder bemoeien en zijn beslag op de economische welvaart van de initiateif nemende burger drastisch terug schroeven.

Deze twee maatregelen zijn geen simpele recepten die in één slag alles recht kunnen trekken. De analyses die u op deze website kunt lezen tonen aan dat men uiteindelijk op een veel breder vlak veranderingen zal moeten doorvoeren. Het overheidsbeslag moet omlaag, de overheidswerking moet niet alleen veel transparanter en eenvoudiger gebeuren, de burger moet terug effectief betrokken worden op een democratische manier. Deze twee voorstellen tonen evenwel aan dat eenvoudige maatregelen veel kunnen bereiken, maar dan moet men wel het vaste patroon van micromaatregeletjes doorbreken. Na de korte uiteenzettingen laten wij het woord aan externe debatanten en de aanwezigen om deze voorstellen kritisch te bekijken.

Debattanten: Alain Mouton (TRENDS), Anne Vanderstappen (Adviseur sociale zaken UNIZO)

De ingang is gratis met de mogelijkheid de discussie na afloop in de bar van het perscentrum verder te zetten. Graag evenwel vooraf aanmelden op info.request @ workforall.org of maak gebruik van het contact formulier.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>