1 maart 2008

"Met onze God valt er tenminste nog te discussiëren" (Visionair België)

Op 2 februari j.l. verscheen in De Standaard onder de kop ‘Bericht aan weldenkend links’ een curieus stukje van de hand van twee notoire penneridders: Benno Barnard en Geert Van Istendael. Naar aanleiding van het ‘hoofddoekendebat’ trokken de auteurs van leer tegen de fundamentele onverdraagzaamheid die van de Islam uit gaat, en lijken daarmee verder de bocht te maken die het cultureel establishment met Jan Leyers inzette.

Merkwaardig is echter de nostalgische toonzetting van hun artikel, en het centrale idee dat Europa om zeep gaat omdat het zijn eigen 'Judeo-Christelijke' tradities verloochent.
Maar waar blijft de vrijzinnige totaalkritiek? Waarom zwijgen de humanisten over het Islam-obscurantisme? Uit politiek-correcte vrees voor lange tenen?
De God van Abraham, die van de Christenen, of Allah: voor Johan Sanctorum gaat het om hetzelfde, enigszins gemuteerde virus. Tijd voor een grondige schoonmaakbeurt vanuit de atheïstische traditie: Kant, Nietzsche, Sartre...
Met en passant ook nog eens een welgemeend foert aan ons katholiek vorstenhuis.

Lees het volledige essay

2 Comments:

At 1/3/08 23:27, Blogger Marc Vanfraechem said...

Met mijn waardering voor jouw artikel, Johan, toch meen ik dat mijn (toegegeven snelle en summiere) antwoord aan Barnard en van Istendael wel degelijk atheïstisch genoeg was.
Ik was al blij dat hun bijdrage in DS was geraakt, en dacht ook aan Lukas 15:7 Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben.
Overigens is Filip Dewinter een even brave atheïst als jij of ik, meen ik hem al gelezen te hebben ;-)

 
At 3/3/08 18:32, Anonymous Anoniem said...

Schitterend te ontdekken dat nu ook Johan Sanctorum voor deze weblog schrijft, en met twee teksten in evenveel dagen geeft hij hopelijk ook de aanzet tot een echte extra veelauteur op In Flanders Fields want ik volg deze metablog van dichtbij en het valt mij steeds op dat In Flanders Fields zonder Van Laenen, Vanfraechem en De Roeck al lang ter ziele gegaan zou zijn...

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>