22 januari 2008

Voorverkiezingen maken de presidentsstrijd in de VS onvoorspelbaar (Vincent De Roeck)

Afgelopen weekend vonden in de Verenigde Staten de Democratische en Republikeinse caucussen plaats in Nevada, en de GOP-voorverkiezing in South Carolina. Dit maakt dat de Democraten al vier “primaries” (Iowa, New Hampshire, Michigan en Nevada) en de Republikeinen al zes voorverkiezingen (Iowa, Wyoming, New Hampshire, Michigan, Nevada en South Carolina) achter de rug hebben. Bij de Democraten is het aantal kandidaten tot vijf teruggebracht, nadat ook gouverneur Bill Richardson van New Mexico zijn lier aan de wilgen gehangen heeft. Bij de Republikeinen gaat het nog steeds tussen zes kandidaten, nadat congreslid Duncan Hunter uit Californië uit de race gestapt is. Bij de Republikeinen hebben we als zevende kandidaat ook nog de zwarte activist Alan Keyes, die door zijn slechte communicatie en zéér late kandidaatstelling in de ogen van de pers niet eens écht kandidaat is en dus niet betrokken wordt in de debatten en de berichtgeving, met alle nefaste gevolgen van dien.

Bij de Democraten staat momenteel Hillary Clinton aan de leiding. Met haar 210 afgevaardigden (waarvan 36 “endorsements” van andere Democratische politici) klopt ze Barack Obama met zijn 123 afgevaardigden (38 endorsements) en John Edwards met zijn 52 afgevaardigden (18 endorsements). Noch Dennis Kucinich, noch Mike Gravel kregen een endorsement achter hun naam. Kucinich haalde in de voorverkiezingen wel één “delegate” binnen. Mike Gravel haalde dat zelfs niet. En hoewel Kucinich en Gravel geen kans meer maken, hebben ze allebei al verklaard om tenminste tot na “Super Tuesday” in de race te blijven. Na haar overwinning in Nevada is Hillary terug dé topkandidaat van de Democraten, maar dat kan snel veranderen.

Volgend weekend gaan de Democraten in South Carolina naar de stembus en enkele dagen later die in Florida. In South Carolina is de meerderheid van de Democratische partijleden zwart, en de hamvraag luidt wie zij zullen steunen. Bill Clinton werd beschouwd als “de zwartste president uit de Amerikaanse geschiedenis” en Barack Obama ligt vanuit Black Panther-hoek onder vuur omdat hij “niet zwart genoeg” zou zijn. Verder is ook de toekomst van John Edwards zéér onzeker. Hij kan maar geen momentum winnen en ook in de voorverkiezingen zelf scoort hij véél minder goed dan Obama en Clinton. Ik verwacht dan ook dat hij de race vaarwel zegt na Florida, ofwel een week later na “Super Tuesday”. En als het pleit dan nog niet beslecht is tussen de senatoren Hillary Clinton en Barack Hussein Obama, dan zal zijn persoonlijke steunbetuiging aan één van beide misschien wel de doorslag kunnen geven.

Als tussendoortje heb ik een Amerikaans studentenliedje gevonden over Bill Clinton met als titel “We will hang Billy Clinton”, waarin natuurlijk ook zijn teerbeminde vrouw vermeld wordt. Het lied moet gezongen worden op de melodie van “The battle hymn of the republic” of “Glory glory hallelujah”.
We’ll gladly hang Bill Clinton to a sour apple tree.
His impeachment will not fill the bill for folks like you and me.
We don’t like his feminazi boss who’s known as Hillary,
As we go charging off!

Charging off in all directions, killing Cabinet selections,
Democratic vivisections, as we go charging off!

Billy didn’t go to Vietnam. We know that he was wrong.
With Billy in the White House no longer are we strong.
He’ll just sit out on the South Lawn with his lips around a bong,
But he will not inhale!

Charging off in all directions, killing Cabinet selections,
Democratic vivisections, as we go charging off!
Bij de Republikeinen liggen de kaarten nog minder duidelijk. Daar hebben we geen echte kandidaat die er bovenuit uitsteekt. Mitt Romney leidt officieel dan wel met 72 “delegates” en drie overwinningen achter zijn naam, maar de media voorspelt een nek-aan-nek race met John McCain die 38 afgevaardigden en twee overwinningen wist binnen te rijven. Mike Huckabee (29 afgevaardigden, één overwinning) en Fred Thompson (8 afgevaardigden, geen overwinning) maken de top-4 compleet. Ron Paul staat op 6 delegates, Rudy Giuliani op 2 en Alan Keyes op 0. Niemand van deze drie haalde ergens een overwinning binnen. Ook is er nog steeds geen zekerheid naar wiens kamp de door Duncan Hunter gewonnen afgevaardigde zou gaan.

Voor de volledigheid de GOP-uitslagen in South Carolina en Nevada:
John McCain, 33%, 19 delegates
Mike Huckabee, 30%, 5 delegates
Fred Thompson, 16%, 0 delegates
Mitt Romney, 15%, 0 delegates
Ron Paul, 4%, 0 delegates
Rudy Giuliani 2%, 0 delegates

Mitt Romney, 51.10%, 18 delegates
Ron Paul, 13.73% 4 delegates
John McCain, 12.75%, 4 delegates
Mike Huckabee, 8.16%, 2 delegates
Fred Thompson, 7.94%, 2 delegates
Rudy Giuliani, 4.31%, 1 delegate
Fred Thompson lijkt er maar niet in te lukken om zich te onderscheiden van de andere kandidaten. Ik voorspel dan ook dat hij zich eerstdaags uit de race zal terugtrekken. Voor Giuliani begint het trouwens ook moeilijk te worden, want zo slecht scoren, zelfs zonder campagne, is toch wel allesbehalve aantrekkelijk voor zijn kiezers in de grote staten die in het verschiet liggen. Ook heeft Giuliani in vergelijking met de andere “top contenders” al wekenlang media-aandacht moeten ontberen, en ook dat kan nefast voor hem en zijn campagne uitdraaien. Voor Giuliani zal alles van Florida afhangen. Als hij daar wint, is hij terug in de race, maar anders is het voor hem toch wel definitief voorbij.

Op de dag van de voorverkiezingen in South Carolina, stelde William Schneider, de “senior political analyst” van CNN, het volgende:
Right now, conservatives are split. Economic conservatives like Mitt Romney, social conservatives like Mike Huckabee, and military conservatives like John McCain. (…) They could end up just as divided after the South Carolina vote.
Hij kreeg echter ongelijk want Huckabee kreeg in South Carolina een mokerslagje toegediend. In één van de meest conservatieve staten van de VS wist niet hij, nochtans het toonbeeld van het daar heersende primitief oerconservatisme, maar wel zijn aartsrivaal John McCain de overwinning in de wacht te slepen. De schijnbare aanvaardbaarheid van John McCain voor het conservatieve Zuiden betekent dan ook een grote opsteker voor zijn campagne en winstkansen. Dit maakt dat Romney (zeker na zijn winst in Nevada) en McCain waarschijnlijk als de twee grootste kandidaten zullen overblijven, tenzij Huckabee de volgende weken in de “Deep South” en "Midwest" nog kan scoren, maar dat betwijfel ik.

Tenslotte - hoe kan het ook anders? - wil ik nog eventjes stilstaan bij Ron Paul die in Nevada verrassend tweede eindigde en die in de algemene ranking toch ook Rudy Giuliani blijft voorafgaan. Volgens diezelfde William Schneider van CNN speelde de belangstelling van de kiezers in Nevada voor economische thema's de superprestatie van Ron Paul in de hand, hoewel natuurlijk gezegd moet worden dat enkel Paul en Romney ook écht campagne voerden in Nevada.
Economic issues were foremost in the minds of Nevada GOP voters, and that worked in favor of Romney, who has earned a reputation as a successful businessman. In a CNN entrance poll Saturday morning, 38 percent of Nevada caucus participants cited the economy as their most important issue. Of those, 47 percent said they were caucusing for Mitt Romney, and 26 percent favored Ron Paul.
En als allerlaatste toemaatje, nog een ander rechts studentenlied dat het kennelijk niet heeft voor libertariërs. “God rot ye libertarians” wordt gezongen op de melodie van “God rest ye gentlemen”.
God rot ye libertarians; you fill us with dismay:
Your atheistic tendencies, your anarchistic way,
Your flaunted immorality leads innocents astray,
But you’ll get yours on Judgment Day, Judgment Day,
Yes, you’ll get yours on Judgment Day!
Gezien de huidige stand van zaken onder de Republikeinse kandidaten, lijkt het doemscenario van een échte onbesliste partijconventie in september steeds reëler te worden. Zulke onbesliste conventies maken dat de uiteindelijke winnaar kostbare maanden, campagnetijd en vooral fondsenwervingen gemist heeft én dat hij daarenboven een gespleten partij achterlaat. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er nog maar twee zulke onbesliste conventies geweest: één keer bij de Democraten en één keer bij de GOP. In beide gevallen is de uiteindelijke compromiskandidaat kansloos ten onder gegaan in de presidentsverkiezing.

Volgens sommige commentatoren zou de GOP-leiding daarom na “Super Duper Tuesday” (of “Tsunami Tuesday” volgens The Washington Times) al een compromiskandidaat naar voren willen schuiven, ongeacht de verkiezingsresultaten om zo een warrige slagorde te vermijden die de Democraten alleen maar in de kaart speelt. Ik denk dat deze voorspelling niet enkel correct maar ook intelligent is, en dat de GOP dan waarschijnlijk tussen Romney en McCain zal kiezen. En ofschoon géén van beide de allures van een Ron Paul heeft, kan ik met beide uiteindelijk wel leven.


Meer politiek incorrecte liedjes op www.stromata.com.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.

15 Comments:

At 22/1/08 14:42, Anonymous Anoniem said...

McCain is de beste kandidaat voor de Republikeinen. Hij heeft bewezen dat hij tegen Bush in kan gaan, o.m. in bepaalde stemmingen van het congres, bijvoorbeeld die waarbij 'nieuwe ondervragingstechnieken'-martelingen dus- in Guantanamo werden goedgekeurd. Die man heeft zelf tijdens de Vietnamoorlog in verschrikkelijke Noord-Vietnamese kampen gezeten dus hij weet waarover hij spreekt. Hij wordt niet echt gesteund in uiterst conservatieve milieu's, in tegenstelling met Huckabee, en bovendien is hij voor een sterke aanpak tegenover Iran. Bij de Democraten hoop ik dat het Obama wordt want Clinton gebruikt uitsluitend de naam van haar man en haar geslacht (o.m met haar beruchte 'krokodillentranen, belachelijk gewoon)om president te worden. Maar Obama zal het volgens mij spijtig genoeg niet worden gezien het racisme in de V.S. nog sterker aanwezig is dan wij zouden denken. Dus is McCain de geschikste kandidaat voor het presidentschap.

 
At 22/1/08 16:01, Anonymous Anoniem said...

Ron Paul mag blij zijn dat hij zulke onvoorwaardelijke fans en verdedigers heeft in Vlaanderen als jou Vincent. Jammer dat jullie dermate in de minderheid zijn dat tienduizenden donateurs hun geld kwijt zijn zonder iets in ruil gekregen te hebben.

Ik vind het nog steeds hypocriet voor een libertariër als Ron Paul om een standpunt tegen abortus in te nemen. Ook al is hij er misschien persoonlijk tegen, zoiets stemt niet echt overeen met de libertaire vrijheidsidealen, me dunkt.

Nu ja, al bij al zal hij het minst conservatief zijn van dat zootje mormonen en evangelisten. Misschien met uitzondering van Giuliani, maar die heeft al een paar serieuze bochten genomen om meer conservatieve stemmen te lokken.

 
At 22/1/08 16:53, Anonymous Anoniem said...

@ Thomas: Iedereen die aan de campagne van Paul doneerde wist dat hij bitter weinig kans maakte om de nominatie in de wacht te slepen. Belangrijker voor hen was dat Paul de ideeën van vrijheid waarmee Amerika groot is geworden naar voren brengt: een kleine overheid, non-interventionisme en de goudstandaard.
Abortus is geen thema voor een presidentsverkiezing: 9 en 10e amendement van de Amerikaanse grondwet. Hoewel u m.i. gelijk heeft dat ieder baas is in eigen buik, is Paul niet hypocriet, aangezien hij waarschijnlijk zelf denkt dat abortus niets anders is dan moord.

 
At 22/1/08 17:42, Anonymous Anoniem said...

@ Rubens : in de VS is het "racisme" niet groter dan in Europa. het is gewoon een typische beschuldiging van iemand die de slachtoffercultuur van de minderheden ondersteunt. als zij werkloos zijn, of incompetent en corrupt, is dat niet de schuld van "racisme" maar van henzelf. idem als een zwarte kandidaat de presidency niet zou winnen.

@ Thomas : over welke bochten van Rudy heb je het? ik heb dat precies gemist in de berichtgeving dan.

@ Simon : akkoord met het eerste deel van je reactie. niet akkoord met het tweede. ron paul is op ethisch vlak niet libertarisch en hoe mooi hij het ook tracht te verbloesemen, hij blijft een sociaal conservatief.

 
At 22/1/08 19:11, Anonymous Anoniem said...

*** leuke liedjes, ideetje voor volgende cantus ***

 
At 22/1/08 20:14, Anonymous Anoniem said...

Waarom is ethiek plots zo belangrijk godverdomme? Willen we soms verzuipen in de werkloosheid terwijl de homo's kinderen mogen adopteren en andere bestialiteiten door de overheid aan de samenleving opgedrongen worden? Als dat iets is waar Ron Paul tegen is, dan is dat in mijn ogen net het enige positieve element aan die persoon!

 
At 22/1/08 22:58, Blogger Nicolas Raemdonck said...

Volledig akkoord met M.Rubens.

 
At 22/1/08 23:25, Anonymous Anoniem said...

1) Het is erg gesteld met de 'Europese' berichtgeving over zowel interne als externe (e.g. ondermeer Amerikaanse) problematieken. Men moet daar mee rekening houden wanneer men onnozele commentaren leest als die van Rubens en van Thomas, en dus geen te hard oordeel vellen. Niettemin, de eerste parroteert media-nonsens en de tweede is een echte gemakzuchtige etikettenplakker (waar zou hij dat geleerd hebben? Bij De Standaard, De Morgen, of de VRT?). In ieder geval, de commentaren van Vincent over de US politiek zijn meer accuraat en eerlijker dan die van de 'grote' Belgische media.

2) Rubens maakt INdirect gewag van 'waterboarding'. Of men die techniek terecht "marteling" zou kunnen noemen, of niet, ga ik hier niet behandelen. Dat zou ons te ver afleiden, en is heel subjectief. Het is alleszins een trainingstechniek die de US military en veiligheidsdiensten zelf toepassen als 'training' op (sommige) eigen mensen. Het heeft zeker niets te maken met willekeurigheid noch met 'martelen voor het plezier'.

De realiteit is dat er, tot nog toe, maar 2 gevallen van ge-authoriseerde waterboarding van manifeste terroristen geweest zijn. Geen van beide gevallen heeft iets te maken met "Guantanamo", m.a.w. die techniek werd 2 keer toegepast elders (waarschijnlijk in Pakistan of elders in het Midden Oosten), en niet voor het plezier, en enkel op 2 manifeste terroristen, en met 'positive resultaten'. In termen van fysieke condities is Guantanamo eigenlijk een model-kamp voor oorlogsgevangenen. Maar, het is nu eenmaal een 'symbool' of een slogan geworden voor de naief-linkse en anti-Amerikaanse Europese (en ook een deel van de linkse zelfhatende Amerikaanse) media geworden.

3) En wie het gediversifieerd aanbod van de huidige Republikeinse kandidaten gemakzuchtig wil afdoen met een etiket als "een zootje mormonen en evangelisten" is duidelijk een bevooordeelde persoon, en geen serieuse commentator. Dat is zo hetzelfde als een Pakistanees die de Belgische parlementairen zou classeren onder "een zootje ex-katholieke en anti-klerikale racisten". Wedden dat die Pakistanees al even weinig zou 'begrijpen' van Belgische ex-katholieken en anti-klerikalen, als die 'thomas' begrijpt van hedendaagse "mormonen en evangelisten". What we see here is arrogant (but widespread)prejudice, pure and simple!

 
At 23/1/08 00:15, Anonymous Anoniem said...

@ Vincent

Weer een gedetailleerd en grotendeels 'correct' overzicht dat je daar geeft. Met het extra voordeel van die grappige rechtse studentenliedjes.

Twee punten:

1) Ik denk dat de "economische themas" wel een grote rol speelden bij de overwinning van Romney in Nevada, maar niet voor de 2de plaats daar van Ron Paul. Nevada is geen echte 'normale' staat, met 2 grote toeristische (gambling) centra van Las Vegas en Reno, en daartussen veel woestijn en rotsig gebergte waar de laatste snufjes voor fighter jets en ander spul worden uitgetest. Vooral Las Vegas is grotendeels de speelgrond voor 'hedonisten' uit de Los Angeles regio met Hollywood fantasten, zodat het 'anarchisme, atheisme, en immorality' (uit het studentenliedje) waarschijnlijk veel belangrijker waren voor Ron Paul enthoesiasten in Nevada, dan "economische themas". Maar, als het relatieve succes van Ron Paul daar sympathie zou opwekken bij u voor Nevada, dan raad ik u toch aan van naar Reno te trekken(met al het natuurschoon van Lake Tahoe en de Sierras in die buurt) in plaats van naar het 'grotere' Las Vegas in de woestijn. Dit in geval de realiteit van het komende 'Eurabia' (met 'gecontroleerde' en selectief-inoffensive speech) te prangend zou worden.

2) Hopelijk gaat Super Tuesday wel duidelijkheid brengen aan Republikeinse zijde. Met de "partij-leiding" gaat dit weinig te maken hebben. De VS is geen particratie en (nationale) partij-leidingen tellen weinig mee. De meeste Amerikanen weten zelfs niet wie de officiele (nationale) partijen-leiders zijn. Het zal waarschijnlijk meer te maken hebben met het feit dat van nu af aan de independents/onafhankelijken niet meer zullen mogen meedoen in de meeste staten in de partijen-gebonden primaries. En daar kwam juist de meeste steun voor McCain van. Tot nog toe heeft hij een veel kleinere minderheid achter zich kunnen krijgen onder (geregistreerde) Republikeinen dan Romney. Als Romney in Florida wint volgende week, dan denk ik dat het niet alleen gedaan zal zijn met Giuliani, maar ook met McCain (en hopelijk zeker met Huckabee). En dan zit ik met het dilemma/probleem dat Romney waarschijnlijk een betere 'conservatieve' kandidaat is, maar dat McCain waarschijnlijk een grotere kans maakt in de grote verkiezingen tegen de Democraten. Anderzijds moet ik herhalen dat men de Democraten niet kan onderschatten in hun capaciteit "to snatch defeat from the jaws of the victory", zoals hun onderwege zijnde 'race and gender war' weer illustreert. Enfin, het gaat nog een tijdje spannend blijven, ook al kan het blijkbaar die andere Marc (Vanfraechem) niet entertainen.

 
At 23/1/08 00:35, Anonymous Anoniem said...

"Na de Tweede Wereldoorlog zijn er nog maar twee zulke onbesliste conventies geweest: één keer bij de Democraten en één keer bij de GOP. In beide gevallen is de uiteindelijke compromiskandidaat kansloos ten onder gegaan in de presidentsverkiezing."

Vincent, puur uit interesse, weet jij toevallig welke twee conventies/kandidaten dat toen waren?

 
At 23/1/08 00:43, Anonymous Anoniem said...

Black Panthers? Bestaan die dan nog?

 
At 23/1/08 05:04, Anonymous Anoniem said...

@ Thomas

Jammer dat u uw mening in een scheldpartij verpakt.

Ron Paul mag blij zijn dat hij zulke onvoorwaardelijke fans en verdedigers heeft in Vlaanderen als jou Vincent. Jammer dat jullie dermate in de minderheid zijn dat tienduizenden donateurs hun geld kwijt zijn zonder iets in ruil gekregen te hebben.

Zonder iets in ruil gekregen te hebben? Dat hangt er maar vanaf of het doel een kortetermijn-fluweelzitje is dan wel, met een blik die veel verder reikt, een gedachtengoed onder de aandacht brengen, te verspreiden en zo ruimere ingang te doen vinden.

Al blijkt dr. Paul dan een geschikte vlag voor de lading, het gaat niet om de persoon, maar om het ideeëngoed.

De vele tienduizenden donateurs voor dr. Paul achten hun geld waarschijnlijk uitstekend besteed. In sommige kringen in de VS blijkt het "put your money where your mouth is" geen hol gekraam.

Ik vind het nog steeds hypocriet voor een libertariër als Ron Paul om een standpunt tegen abortus in te nemen. Ook al is hij er misschien persoonlijk tegen, zoiets stemt niet echt overeen met de libertaire vrijheidsidealen, me dunkt.

Het lijkt me dat u hier een amalgaam maakt van libertarisch, libertair, en misschien zelfs libertijns er ook nog bij. Dat schiet niet op.

Het libertarisch gedachtegoed draagt de vrijheid van de persoon, gepaard aan zijn eigen verantwoordelijkheid, hoog in het vaandel. Die vrijheid kan, aldus libertariërs, niet losgekoppeld worden van het non-agressiebeginsel.

Uw schamperen op dr. Pauls standpunt inzake abortus, laat staan uw hem schelden voor hypocriet, onbeert dan ook, zeker vanuit libertarische invalshoek, elke grond.

Dat zit 'm zo: is het ongeboren kind een agressor? Nee. Het is weerloos en schuldloos. Er mag dan ook, aldus nog steeds (ook) het libertarisch gedachtegoed, geen geweld tegen gepleegd worden. Dat zou immers uitdrukkelijk het non-agressiebeginsel schenden.

Ik weet ook dat sommigen die zich libertariër noemen tóch pleiten voor een "recht" op abortus. Dat mag, lijkt me, bevreemdend genoemd.

Van daar naar maar meteen dr. Paul schelden voor hypocriet, lijkt me echter nog een hele stap verder, en flink te ver.

Nu ja, al bij al zal hij het minst conservatief zijn van dat zootje mormonen en evangelisten. Misschien met uitzondering van Giuliani, maar die heeft al een paar serieuze bochten genomen om meer conservatieve stemmen te lokken.

Zelfs wie uw gedachtegoed niet delen, hoeven daarom nog geen "zootje" te zijn. Het gebruik van zulke schuttingtaal zegt meer over uzelf dan over uw (vermeende) tegenstanders. Dat is jammer. Voor een deugdelijk debat en vooral ook voor u.

Of u met "conservatief" -- kennelijk al evenmin een stroming die u in het hart draagt -- doelt op een economische dan wel op een zgn. ethische invalshoek, maakt u helaas niet duidelijk.

Het libertarisch gedachtegoed staat inderdaad een hoge persoonlijke vrijheid voor, maar ziet die niet los van persoonlijke verantwoordelijkheid. Sterker nog: die laatste is een voorwaarde om de eerste te kunnen bereiken. In gewonemensentaal gezegd: u moet zelf opdraaien voor de gevolgen van uw (vrije) keuze(n).

In zijn verst doorgedreven vorm spreken we van anarcho-kapitalisme. Daarbij is er voor de staat geen enkele rol meer weggelegd. Een iets afgezwakte vorm is het zgn. minarchisme; zeg maar: de nachtwakerstaat. Volgens minarchisten heeft de staat maar één enkele rol te vervullen: aanbieden van openbare veiligheid.

Bij ons in Europa gaat de Staat zich van langsom meer met zowat alles bemoeien, maar laat in zijn absolute kerntaak -- openbare veiligheid -- verstek gaan.

Wie meteen de schrik om het hart zou slaan dat hij bij ontstentenis van een "nany state" als albemoei, wel helemaal alleen en in de kou komt te staan, kan leren dat die angst ongegrond is. Taken en diensten die de staat niet toekomen kunnen, zullen en worden opgenomen door allerhande vrijwillige verbanden, verenigingen en ja ook kerken. Die laatsten zijn er trouwens de oorspronkelijke aanbieders van, lang vóór de staat ze aan zich trok, usurpeerde, onbetaalbaar maakte en ten gronde richtte.

Als afgevaardigde liep dr. Ron Paul (R, TX), ook wel bekend als "Dr. No", een smetteloos parcours. Niks gekronkel, maar, met de Amerikaanse Grondwet als houvast en toetssteen, een duidelijk gedachtegoed dat hij openlijk voorstaat en zonder vrees uitdraagt en verdedigt.

Zelfs als u dat gedachtegoed niet deelt, lijkt het me toch nog dat u een wel erg persoonlijke invulling geeft aan het begrip hypocriet.

 
At 23/1/08 11:00, Anonymous Anoniem said...

1. Ik vind dat de hele abortus kwestie een conundrum begint te worden waar ze in Amerika nooit uitgeraken. Ik vermoed dat zelfs de libertariers onderling geen overeenstemming bereiken wat betreft de bescherming van ongeboren leven vs. recht op privacy. Vroeger was ik eerder pro-choice, maar nu ik me beter begin te informeren begin ik zo mijn bedenkingen te hebben. In feite gaat het niet louter of je nu voor of tegen bent, maar ook op de manier waarop het 'recht' (of verbod) op abortus tot stand komt. Roe v Wade, het vonnis van het hoog gerechtshof uit '73 (denk ik, kan ook 74 zijn ..) is hoogst controversieel, niet alleen om de inhoud van de zaak, maar ook om de juridische onderbouw van het vonnis. Ik ben zelf geen jurist maar voor zover ik de zaak begrijp was het gevolg dat de wetgeving omtrent abortus in de verschillende staten niet meer van toepassing was doordat het verbod op abortus impliciet inging tegen het recht op privacy. De vraag is of de juridische grond wel stevig genoeg was, want de meningen zijn daarover zeer verdeeld. Vele conservatieven vinden dat dit een vorbeeld is geweest van rechters die vanuit de rechterlijke tak wetgevende taken op zich beginnen te nemen, door de wet op zo'n manier te interpreteren dat er de facto nieuwe rechtsregels tot stand komen. Een vernietiging van Roe v Wade zou kunnen leiden tot verschillende wetten inzake abortus in verschillende staten. Het is waarschijnlijk de enige praktische oplossing waardoor je in bijv. Georgia en California verschillende wetgeving terzake krijgt. Ik vermoed echter dat men politiek gezien daartoe nog niet in staat is, zeker de democraten niet.
2. Ik denk ook dat John McCain de sterkste kandidaat zou zijn om het op te nemen tegen Clinton, maar daardoor zal hij nog niet de steun krijgen van zijn partij. Veel hangt af van Florida. Thompson is uit de race, en ook Huckabee gaat niet echt campagne voeren. Het is niet denkbeeldig dat veel van die stemmen naar Romney gaan, en zelfs Giuliani zou ik nog niet helemaal uittellen. Aan Democratische kant wordt het stilaan een straatgevecht, daar komen ze niet ongeschonden uit en is alleen maar goed nieuws voor de republikeinen.
Op vandaag zou ik geen geld durven inzetten op wie het uiteindelijk haalt.

 
At 23/1/08 11:35, Blogger Vincent De Roeck said...

@ Marc

Tja, de prestatie van RP in Nevada zal natuurlijk met meer dan alleen maar de economie te maken hebben, dat is zeker. Ook het "hedonisme" (een goede), een sterke lokale libertarische traditie (Hans-Hermann Hoppe heeft er een leerstoel) en het feit dat RP één van de weinigen was die er campagne voerden, zullen meegespeeld hebben in het verwerven van de tweede plaats.

Ik denk ook dat Mitt Romney (als hij éénmaal president het "geflipflop" achterwege laat natuurlijk) een beter 'conservatief' is dan McCain, maar die laatste schijnt in bijna alle simulaties te winnen van zowel Clinton als Obama, terwijl dat met Romney niet het geval is. Ik bedoelde met de "partij-leiding" niet zozeer een hiërarchische particratische structuur als in België bestaat, maar eerder het geheel van belangen (stakeholders) dat in zo'n partij speelt en die wel degelijk een invloed hebben.

@ Guillaume

Bij de Democraten in 1952 (Chicago) toen Adlai Stevenson alsnog "gedraft" werd en met 442 kiesmannen tegen 89 verloor van Dwight Eisenhower. Bij de Republikeinen in 1976 (Kansas City) toen uittredend president Gerald Ford pas op de conventie zelf afstand kon nemen van Ronald Reagan, maar nadien 297-240 van Jimmy Carter (geen gigantisch verschil, maar wel tegenover één van de zwakste Democratische kandidaten ooit) verloor.

@ Anonieme

Ik doel in het artikel niet op de "Black Panther Party" die in de jaren 1970-1980 in de VS vrij veel invloed had, maar gebruik "black panther-hoek" als soortnaam voor alle radicale zwarte activisten, zoals Al Sharpton en consorten: zie ook dit artikel van Time.

@ Berlin

De kiezers van Fred Thompson zullen inderdaad naar Romney gaan, maar ik betwijfel of de stemmen van Huckabee dat ook zullen doen. In SC bewees net McCain om ook de social conservatives achter zich te kunnen krijgen, iets wat Romney als Mormoon nog niet heeft kunnen bewerkstelligen.

 
At 23/1/08 17:47, Anonymous Anoniem said...

Go Romney! Go!

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>