22 januari 2008

Het AIV contract herzien?

De Crem schiet met scherp. De Armored Infantry Vehicles uitgerust met een CMI Mk.8 90mm kanon komen er niet. De vraag is of De Crem nu heel het AIV contract zal laten herzien & mogelijk annuleren.

Het dossier zelf ligt al maanden stof te vergaren, wachtende op een uitspraak van de Raad v State na een klacht van het Finse defensiebedrijf Patria Oy. Het moet dus mogelijk zijn om heel het contract te annuleren, indien de RvS dat zo beslist in het voordeel van Patria Oy.

!De onderstaande links verwijzen naar oudere artikels, behalve door * aangegeven!

Tijdens de vorige legislatuur was vooral commissielid Luc Sevenhans (Vlaams Belang) actief in een bekampen van het AIV contract met een hele batterij aan vragen waarop Minister Flahaut nooit het echte lef op had om te antwoorden. CD&V senator Beke had ook een paar vragen in het verleden, naast Etienne Schouppe. De bom is nu, quasi onverwachts op 16 januari 2008 in de kamercommissie landsverdediging, gebarsten door vragen van commissielid Denis Ducarme die de 90mm en indirect de AIV in vraag stelde.

Minister van Landsverdediging De Crem ging daarop in en gaf toe dat het een verkeerde keuze was volgens hem. Sindsdien herbekijkt men het dossier.

Er zijn verschillende problemen (eerste ruw overzicht). Die ik hieronder kort zal schetsen. De problemen met het AIV programma is meer dan enkel het 90mm geschut. Het gaat ook om bepantsering, mogelijkheden om het voertuig aan te passen in de toekomst, de kostprijs en het gewicht van het voertuig, naast procedure en OTS kwestie.

OTS?
De Piranha IIIC is een verder ontwikkeling van de Piranha III. De IIIC had een Gross Vehicle Weight van 20t in het verleden, naar mate het AIV dossier vorderde evolueerde dat gewicht naar 22t. Zwitserland en Denemarken kochten dit voertuig met een GvW van 20t, niet 22t. België kocht het met een GvW van 22t. Dat opent de kwestie of de Piranha IIIC nog wel Off the Shelf is zoals vereist is door het contract. OTS betekent dat het product voordien commercieel verkocht moest zijn zodanig dat wij niet de enige zijn die dit type voertuig hanteert (en dus ook voor mogelijke surprise kosten mag opdraaien).

Ik verwijs bovendien naar een 'schriftelijk interview met Patria', daterende van 5 Augustus 2006. Mowag kreeg eveneens een kans, nooit enige reactie verkregen.

Gewicht?
De zwaarste variant zou volgens berekeningen van defensiespecialisten komen tot boven de 22t, zelfs tot aan de 23t. Nu heb ik voldoende documentatie van de Amerikaanse strijdkrachten gezien (maintenance, voorheen publiekelijk toeganklijk) over het effect van extra gewicht op de Piranha III klasse wheeled vehicles, hogere onderhoudskosten en extra beperkingen in het gebruiken van terreinen (ondergrond niet stevig genoeg om mobiliteit te garanderen).

90mm?
Het CMI Mk8 kanon belooft met de MECAR munitie een 90mm met 105mm performance, terwijl de CT-CV ons een 105mm levert met een 120mm performance. Defensie verdedigde zich bij de aankoop van de 90mm door te stellen dat er geen 'standaard' is binnen de NAVO en dat MECAR geen monopolie beschikt in Europa inzake de levering van kwalitatieve 90mm munitie (in De Standaard werd gewezen richting Hirtenberg(er)* - produceren 105mm).

Bepantsering?
De bepantsering van de AIV is een vooruitgang op het oudere materieel. Van de lage niveau 1 & 2's naar 2 en 3. Alleen bieden deze niveau's geen bescherming tegen de omnipresente RPG-7 en nazaten die steeds meer prolifereren in de wereld. Het is de bedoeling dat onze strijdkrachten opereren in peace enforcement operaties met als opfor grotendeels 'typische milities'. Wel, typische milities hebben ook regelmatig RPG-7's en in de toekomst zal alleen maar meer van dat wapentuig in hun handen komen. Eén van de best bewapende milities, de Hezbollah, heeft voldoende van dat tuig en veel meer gevaarlijk wapentuig(*)...en daar zijn we NU in operationeel: UNIFIL, Libanon. Het zou dus onverantwoord zijn als we zouden 'besparen' op bepantsering om dan toch nog een CT-CV op de PIIIC te plaatsen. Dan nog is er de gewichtskwestie.

Aankoopprijs?
Het AIV contract voor de Piranha IIIC kost ons 700 miljoen € voor 242 voertuigen waarvan 104 optioneel. Aldus de RTBF nieuwsdienst (vandaag) kosten de vaste schijf van 138 voertuigen ons 400 miljoen €. Dit komt neer op een gemiddelde prijs van 2,89 miljoen € per voertuig.

De 135 Patria AMV verkocht aan Slovenië(*) kosten hen gemiddeld 2,05 miljoen € (278 miljoen € totaal contract). Het gaat hier ook om lokale productie, alleen maar in 4 versies en onder andere met een 120mm mortier (NEMO) versie. Kroatië kocht 84 AMV's voor een gemiddelde prijs van 1,33 miljoen €. De AMV werd aangekocht door Polen (690 stuks!), vormt de basis voor het Zuid Afrikaanse Hoefyster project(*) en zou mogelijk gekozen kunnen worden door de US Marines Corps (die tevens varianten van de Piranha III, naast de Stryker van de US army gebruiken).

Opmerkelijk is dat in Tsjechië het Pandur II contract werd verbroken(*) omdat het voertuig niet voldeed aan de kwalitatieve standaarden. Pandur II is een Steyr Puchs...maar heeft als moederbedrijf (zoals MOWAG - Piranha's) General Dynamics Land Systems.

Conclusie?
Geachte Minister van Landsverdediging. Gelieve het AIV contract indien mogelijk te verbreken en de competitie koud te herstarten tussen de laatste kandidaten. Laat ons zelve de voertuigen testen ipv 'paper tests'. Desnoods snoeien we in de economische compensaties (drijft aankoopprijs de hoogte in) en laten we slechts onderdelen leveren aan de finale construction plants (Polen of Finland of waar het maar goed & goedkoper zou kunnen).


2 Comments:

At 23/1/08 11:30, Blogger Pieter Cleppe said...

Brigant, op de radio werd gezegd dat de keuze van Flahaut de soldaten in gevaar zou kunnen brengen, en dat het bedrijf dat zou mogen leveren, in Nijvel - of all places - is gelegen. Moet er nog zand zijn?

Brengt Flahaut dus de strijdkrachten in gevaar terwille van eigen politiek gewin?

 
At 23/1/08 12:10, Blogger David Vandenberghe said...

Neen, MECAR heeft een vestiging (HQ) in Nijvel en levert enkel de munitie voor de 90mm. Dat is ook een aspect van de zaak, maar ipv er een persoonlijke strijd van te maken zou men zich beter richten op de kwaliteit van de keuzes.

Op vlak van bepantsering is de AIV een vooruitgang. Alleen zou de AIV te zwaar wegen, daardoor verlies je mobiliteit (kan heel gevaarlijk zijn) en moet je het voertuig meer onderhouden (zoals met de Strykers in Iraq en LAV's in Afghanistan) dus meer kosten.

Daarnaast is de bewering van Flahaut dat men de Koude Oorlog voorbij is & grote tankgevechten gedaan belachelijk. De Taliban had in 2001 eigen tanks, en in de wapenindustrie is er maar één evolutie: beter materiaal zal meer & meer beschikbaar worden ook voor kleinere landen.

De 90mm kan een standaard T-62 (100mm bepantsering in Hull) uitschakelen. Alleen, wat als er nu moderniseringen plaatsvinden door bv China (met Explosive Reactive Armor) in ruil voor bv toegang tot de grondstoffen van een Afrikaans land (k'zeg nu maar wat; Soedan)?
Dan is het hopen dat er geen confrontatie tussen DF90 en T-62+ ontstaat.

Bijkomstig klopt het niet dat geen enkel NAVO land geen 90mm gebruikt.
Frankrijk en Portugal (?) gebruiken 90mm's op verouderde voertuigen. De Fransen zetten die meestal, zelfs exclusief?, in Afrika in.

De modernere mediane voertuigen hebben allemaal een 105mm. Frankrijk heeft zelfs 2 voertuigen in dienst de 'oude AMX 10RC' en de nieuwere Vextra 105. Italië en Spanje hebben de Centauro B1 met 105mm (mogelijkheid tot bewapenen met een 120mm zoals de doorsnee Main Battle Tank). De VS hebben de Stryker MGS uitgerust met een 105mm.

Zoals De Crem de woorden hanteerde van Vandelanotte: AIV is een tewerkstellingsdossier.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>