27 oktober 2007

De rijzende ster Ron Paul (Simon Van Wambeke)

De verkiezingen voor het presidentsschap, hoewel keizersschap een gepastere term begint te worden, naderen in de Verenigde Staten. Clinton, Giuliani, Romney en Obama zijn, voor zover sommigen dat nog niet waren, huishoudnamen aan het worden. Maar buiten de grote media, is er een ster aan het rijzen. Dr. Ron Paul, al 20 jaar Congressman voor het 14e district van Texas, veroorzaakt op het internet meer bedrijvigheid dan alle andere kandidaten tezamen. Videofragmenten van debatten en interviews met Ron Paul worden massaal bekeken, meer dan deze van toppers als Hillary Clinton of Barack Obama. Pauls YouTube- kanaal staat in de top 40 van meest bekeken kanalen ooit. Meet-up groepen springen als paddestoelen uit de grond, meer dan 1000 nu. De 72-jarige gynaecoloog kwam als winnaar uit de bus bij vijf van de zes TV-debatten. In de traditionele polls blijft Paul spijtig genoeg steken op een paar procenten. Maar met nog niets uitgegeven en met een som geld achter de hand die hem bij de topkandidaten plaatst, kan dat snel veranderen.

Ik heb in het verleden ook twee teksten over Dr. Ron Paul (“Dr. No”) geschreven. U kan deze hier en hier terugvinden.

De integriteit van Paul staat buiten kijf. Zijn tegenkandidaat voor de Republikeinse nominatie, John McCain noemde hem ooit “the most honest man in Congress”. Lobbygroepen doen niet eens de moeite meer om Paul op te zoeken. Dit behoeft geen verwondering aangezien Paul de overheid radicaal anders ziet dan eender welke collega van hem. De overheid dient volgens hem om het leven, de vrijheid en het eigendom van ieder te beschermen, waar ze door elke andere politieker wordt gezien als het systeem bij uitstek om mensen uit te buiten of om de eigen moraal op te dringen. Paul wenst niet te besturen maar de omgeving creëren waarin mensen zichzelf kunnen besturen. Hij heeft zijn “voting-record” om dit te bewijzen; nooit stemde hij voor een maatregel die de staat enige macht bijgaf om haar onderdanen te taxeren of hun geld uit te geven. Ondanks Pauls toenemende populariteit wordt hij naar alle waarschijnlijkheid geen president, maar zijn inzichten zijn meer dan een vage blik waard. En dit wordt door steeds meer menen ontdekt. Belangrijker dan het politieke spel is voor Paul het uitdragen van de idee van vrijheid de reden waarom hij zich in de politiek bevindt.

De populariteit van Paul is voor een groot deel te verklaren door de steeds toenemende weerzin ten opzichte van de oorlog in Irak. 70% van de bevolking wil het leger terug naar huis brengen. Ron Paul is de enige van alle Republikeinse kandidaten die hen daarin volgt. Wat niet onbegrijpelijk is wanneer je ziet dat elke dag dat de Amerikanen langer Irak bezetten, de haat jegens de troepen toeneemt en het dodental nu aan Irakese zijde al 1 miljoen en aan Amerikaanse zijde 3829 (teller op 14 oktober) bedraagt. Eén op vijf Irakezen is dood, gewond of gevlucht. Paul wenst niet enkel de troepen weg uit Irak. Hij wenst ze terug te halen uit alle 130 landen waar de Verenigde Staten in totaal 700 militaire basissen hebben. Ron Paul wijst op de faliekante kosten van een interventionistisch buitenlands beleid: 1 biljoen (1000 miljard) dollar per jaar met een enorme schuld en geldcreatie (daarover later meer) als gevolg. Ook de militaire sector lijkt de waanzin van het Amerikaans buitenlands beleid in te zien; Paul krijgt de meeste donaties van alle kandidaten uit deze hoek.

Je kunt je afvragen wat Paul in de Republikeinse partij doet wanneer de teneur daar lijkt te zijn: hoe sneller het Midden Oosten platgebombardeerd is, hoe beter. Maar dat is een recent fenomeen dat het gevolg is van de inname van de partij door de neoconservatieven. De interventies in Somalië en Bosnië werden nog fel bevochten en George W. Bush won zijn eerste verkiezing door te pleiten voor een nederig buitenlands beleid zonder “nation building” (bevreemdend als je het nu bekijkt). Nixon en Eisenhower hebben de oorlogen in Korea en Vietnam beëindigd. Nog daarvoor was the Old Right een belangrijke groep conservatieven die elke buitenlandse interventie afzwoeren. Dus als iemand Republikein is, is het Paul wel.

Een aantal interessante opiniestukken van de hand van Dr. Ron Paul zelf kan u hier, hier en hier terugvinden.

Ron Paul lijkt mij ook de enige kandidaat die de Republikeinen uit het slop kan halen. Zoals de kaarten nu liggen, rijft Hillary Clinton de Democratische nominatie binnen en komt ze uit tegen Giuliani of Thompson, die ze zal verslaan vanwege haar oppositie tegen de oorlog in Irak en hun extreme “hawkishness”. Mocht Paul tegen Hillary uitkomen maken de Republikeinen misschien nog een kans aangezien hij veel betere kaarten ten opzicht van de oorlog kan voorleggen dan zij. Mevrouw Clinton stemde in met de inval in Irak. Zij onderschreef de Patriot Act. Ze wenst de troepen niet terug te halen uit Irak. Zij sluit het droppen van een atoombom op Iran niet uit. Zij wenst de president meer (ongrondwettelijke) macht te geven om Iran aan te vallen. Enzovoort. De Democratische anti-oorlogretoriek is niet meer dan dat en Paul zou als enige zonder zonden vrijuit stenen kunnen werpen. Hij verzette zich namelijk hevig tegen al Hillary’s zonden.

Als fiscale conservatief, maar vooral als voorstander van vrijheid wenst Paul de ongrondwettelijke (het hogere gerechtshof heeft dit in haar vonnissen steeds erkend) inkomensbelasting af te schaffen. De hele IRS (Internal Revenu Service) zou hiermee verdwijnen. Vele mensen zijn gebruskeerd door dergelijke radicale voorstellen. Waar haalt de staat haar geld dan? Uit andere taksen natuurlijk. En geld zal ze niet tekort hebben aangezien we bij het doen verdwijnen van de IRS en de inkomensbelasting terug zouden keren naar het budget van 2000. Hieruit blijkt nogmaals de enorme groei van het budget onder George W. Bush.

De afschaffing van het monopolie op valsmunterij van de staat is nog één van de belangrijke steunpilaren van Pauls campagne. Als kenner van de economie van de Oostenrijkse school weet Paul als geen andere welke massale schade centrale banken aanrichten door als kartelmeester te zorgen voor een continue aangroei van de geldhoeveelheid. Dit leidt tot inflatie en de business-cycle. Terecht noemt Dr. Paul de inflatie een verdoken taks aangezien koopkracht hierdoor herverdeeld wordt vanuit de portefeuilles van de middenklasse en de armen naar de overheid zelf, Wall Street en het Militair Industrieel Complex. Dit aangezien de overheid, haar “onderaannemers” en de banken het nieuw gemaakte geld (geld uit het niets gecreëerd) eerst kunnen besteden voordat het geld in de economie is terecht gekomen en de prijzen heeft verhoogd. Latere ontvangers van het gemaakte geld kennen al geruime tijd hogere prijzen alvorens hun inkomen zal stijgen.

Ook de business cycle is een gevolg van sterke verhoging van de geldhoeveelheid door de Centrale Bank. Geldcreatie duwt de interestvoet onder de marktinterest waardoor ondernemers misleid zijn en denken dat ze langdurigere productieprocessen kunnen beginnen. Wanneer later de geldkraan wordt dichtgedraaid aangezien de inflatie toeneemt dan blijken al deze projecten waardeloos en veranderd de “boom” in een “bust”. Eerder dan een bewaker van lage inflatie en een stabiele economie, is de centrale bank juist de oorzaak van deze fenomenen. Ron Paul is dan ook een hevige voorstander van het ontmantelen van de verderfelijke Fed (Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten). Zijn hevige agitatie lijkt ook te werken, aangezien er aan Alan Greenspan, de oud-voorzitter van de Fed, op Fox werd gevraagd of een centrale bank wel nodig was. Greenspan zei dat dat een interessante vraag was en begon over het belang van een goudstandaard ten opzichte van fiatgeld.

Ron Paul wenst ook een afschaffing van de verzorgingsstaat aangezien deze armoede subsidieert en mensen in de afhankelijkheid van politiekers drijft. Na enkele biljoenen dollars opgesoupeerd te hebben zonder enig (positief!) resultaat, kan de “War on Poverty” best zo snel mogelijk stopgezet worden. Dan kan het privé-initiatief weer de overhand nemen om voor echte solidariteit te zorgen. Dr. Paul is wel gewonnen voor een transitieperiode. Eerst zou hij de buitenlandse avonturen van de VS stop zetten, waardoor een massa geld vrijkomt en mensen die hun hele leven hebben betaald voor Sociale Zekerheid kunnen uitbetaald worden. Jonge mensen zouden kunnen kiezen of ze in het Sociale Zekerheidssysteem wensen te stappen of zelf voor hun oude dag wensen te voorzien door middel van sparen en investeren, wat hun een veel groter pensioen zou opbrengen en wat de gemiddelde hoeveelheid investeringen zou verhogen met een enorm percentage (60% wordt geschat). Aangezien hogere investeringen leiden tot meer productie en dus een hogere levensstandaard gaat Amerika dan terug gouden tijden tegemoet.

Nog enkele (alleszins binnen de libertarische gemeenschap) meer controversiële voorstellen zijn het terugdraaien van “Roe vs Wade” en de hevige anti-immigratiepolitiek waarvoor Paul staat. Roe vs Wade is een vonnis van het Hooggerechtshof dat de federale overheid aan de Staten verbiedt om abortus onwettelijk te maken. Vele libertariërs zien hierin een bewijs dat Paul toch niet zo consequent is als ze eerst dachten, omdat baas in eigen buik een logisch gevolg is van de principes van de vrijheid. En dat is het mijns inziens ook, maar Roe vs Wade schendt een misschien wel belangrijker en vaak genegeerd principe van het libertarisme; decentralisatie. Of zoals Murray Rothbard het zelf ooit zei: “universal rights, locally enforced”. Roe vs Wade is een ontoelaatbare usurpatie van macht van de federale overheid ten opzicht van de Staten die een gevaarlijk precedent schept voor volgende veel minder benigne maatregelen. Over immigratie kan ik - u heeft geluk - kort zijn. Immigratie is volgens Paul een probleem van de welvaartstaat en zou zonder dit een mineur probleem zijn. Zodus eerst de verzorgingsstaat afschaffen en dan kan de VS weer open staan voor duizenden inwijkelingen die er heen trekken om er te werken.

Veel van Pauls voorstellen lijken bij elkaar gesprokkeld van links (afkeer tegen oorlog, voorkeur voor persoonlijke vrijheden) en rechts (taksen drastisch naar omlaag en het doen verdwijnen van de verzorgingsstaat), en dat klopt maar dat zegt meer over de inconsistentie van links en rechts dan over Ron Paul. Dr. Paul staat voor vrijheid; elke individu volgt zijn weg en niemand anders heeft het recht om dat te verhinderen. Niet door geld af te nemen via belastingen, noch door onschuldigen te vermoorden in nutteloze oorlogen in het buitenland.


Deze tribune van Simon Van Wambeke verscheen ook in Blauwdruk.


Meer over de campagne van Paul op www.belgiansforpaul.com.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.


23 Comments:

At 27/10/07 18:44, Anonymous Anoniem said...

Ron Paul is de paria van de Republican Party met maximum 2% van de stemmen achter zich op dit moment. Hij is democratischer dan de Democraten en een grotere republikein dan zijn partijgenoten, maar wat koopt hij daarmee?

Hij gebruikt op het eerst zicht wel extreme redeneringen maar als hij ze toelicht zit er meestal wel een doordachte redenering achter. Hij wil teruggaan naar de grondwet en de VS runnen zoals de Founding Fathers het bedoeld hadden.

Dan ga je misschien denken dat hij met zijn vrije markt wat overdrijft maar hij heeft wel degelijk een sociale instelling ook. Hij is ook voor een beter gezondheidssysteem, betere huisvesting en betere bescherming van de werkgever, ook al komt dat in deze tekst van Simon Van Wambeke niet voor.

De enigste vrees die ik met Ron Paul heb is dat hij met de VS weer een isolationistisch beleid gaat voeren zoals tijdens het Interbellum. Als ze nu uit Irak vertrekken ga je een machtsvacuüm scheppen waar Iran of Al-Quaeda gebruik van zullen maken. Misschien rekenen ze erop dat die twee partijen elkaar een beetje gaan verzwakken maar de burgers van Irak verdienen beter dan decennia van chaos. Idem voor Afghanistan trouwens.

Ron Paul trekt wel kiezers aan van beide partijen, maar nogmaals : wat koopt hij daarvoor? Het is anders natuurlijk wel verfrissend om een Amerikaan eens de waarheid te horen zeggen. Ik vrees echter dat een aantal pessimisten gelijk hebben t.a.v. Ron Paul. Zo'n kerel loopt vroeg of laat wel tegen een "lone gunman" aan, want Amerika is nog lang niet klaar voor een rechtlijning beleid als dat van Ron Paul.

 
At 27/10/07 23:35, Anonymous Anoniem said...

@Geert Van Nauwelaerts:

Sinds u de polls bekeek is dr Paul 3 procent geklommen, 5 procent dus in de laatste Gallup poll. Zoals u zegt, zal dat niet genoeg zijn om president te worden ondanks het feit dat Paul mooie bedragen aan het binnenrijven is. En zelfs wanneer Paul aan het hoofd van de States zou komen te staan, dan nog zou hij niets kunnen veranderen of inderdaad een "lone gunman" tegenkomen. M.i. is het politieke aspect echter bijzaak; de strijd voor vrijheid kan niet (toch zeker niet alleen) via de politiek gewonnen worden. Maar wanneer Paul zoveel mensen kan warmmaken voor deze ideeën is dat een enorme verdienste. Mises, Rothbard, van Dun en anderen hebben de juiste ideeën geformuleerd en Paul versrpeid deze nu aan een nooit gezien tempo en wint een enorm enthousiaste aanhang.

Ik denk niet dat Paul een sociale instelling heeft. Paul is inderdaad voor een betere gezondheidszorg en huisvesting maar dat is duidelijk wel volgens de principes van de vrije markt.

Wat Paul's standpunt over Irak betreft: http://www.antiwar.com/paul/?articleid=7559

Nogmaals; wat Ron Paul koopt is een verruiming van het debat en een massale educatie van de Amerikaanse bevolking, en dat is zeker nodig nadat ze enkele jaren public schools hebben doorlopen.

 
At 28/10/07 01:12, Anonymous Anoniem said...

@ Vincent

Het is duidelijk dat u voor Ron Paul reclame gaat blijven maken en voor mijn vorige waarschuwingen doof blijft. Ik zeg het nogmaals, Paul is een 'crackpot', wat geen aanval is op zijn integriteit, maar wel op zijn gebrek aan historische en economische kennis. Twee voorbeelden van het 'crackpot-gehalte' van het reclame-stuk van VAN WAMBEKE, dat trouwens vol staat met historische onjuistheden (bijvoorbeeld wat hij zegt over Eisenhower en Nixon i.v.m. Korea en Vietnam).

1) Wanneer hij schrijft dat de teneur van de Republikeinse partij zou zijn van "hoe sneller het Midden Oosten platgebombeerd is, hoe beter", dan illustreert dat alleen maar hoe onserieus zijn voorstelling van buitenlands beleid wel is. Trouwens zijn voorstelling van Irak doet de waarheid geweld aan op vele punten, en komt zo recht afgeschreven uit de naief-linkse media. Hij is daaromtrent wel heel slecht geinformeerd. Maar, be careful what you wish for, for you may well get it. Amerika gaat waarschijnlik terug een periode van isolationisme tegemoet, in plaats van interventionistisch beleid, en de geschiedenis leert dat dat zware negatieve gevolgen kan hebben voor de rest van de wereld.

2) Tweede grote voorbeeld van het 'crackpot-gehalte' van dit stuk van Van Wambeke. Neem zijn bewering dat de staat een monopolie zou hebben op "valsmunterij", en dat dit aan de basis zou liggen van "inflatie en de busines cycle". Dat is wel een uiterst simplifierende misvoorstelling van de realiteit. In sommige landen is dat ongetwijfeld zo, maar niet in landen (zoals de VS) waar de Centrale Bank in grote mate onafhankelijk is van de 'overheid'. Het mechanisme van geldcreatie en gelddestructie door het monetair systeem is geen "valsmunterij". Daarenboven, wie een beetje van economische geschiedenis afweet, die weet dat de intensiteit van conjunctuurcycli in westerse industrielanden sterk verminderd is sinds de oprichting van 'centrale banken' (ondermeer precies om het proces van geldcreatie door het banksysteem onder controle te krijgen). De enige uitzondering daarop was misschien de korte periode in de late 1970's van de Jimmy Carter jaren (maar dat is een lang verhaal). Een terugkeer naar de scherpe conjunctuurcycli die men kon waarnemen in de 19de eeuw (en de eerste helft van de 20ste) zou zeker geen 'vooruitgang' zijn. En wie een beetje kennis heeft van het inflatie-record van zowel de Federal Reserve System als van de (nog jonge) Europese Centrale Bank, die gaat de beweringen van crackpotten als Ron Paul en Van Wambeke al helemaal niet serieus kunnen nemen.

Simon zegt terecht dat er veel verkeerd zit met de "public schools" in Amerika vandaag. Eventueel 'sukses' van een crackpot als Ron Paul zou dat trouwens helpen bevestigen. Maar wanneer men Van Wambeke, Van Nauwelaerts, en 'Simon' leest, dan zou het duidelijk moeten zijn dat het vandaag in Belgie niet beter gesteld is met de 'public schools'. Die schijnen te denken dat andere kandidaten (andere dan Ron Paul) NIET voor "betere huisvesting en voor een beter gezondheidssyteem" zouden zijn, of dat ze in Ron Paul "een Amerikaan" zoude hebben van wie ze "nu eens de waarheid" zouden horen. Mon Dieu, wat een naiviteit die er in de Belgische public schools wordt aangekweekt vandaag!

 
At 28/10/07 20:35, Anonymous Anoniem said...

@Marc: "Eisenhower en Nixon hebben de verkiezingen gewonnen pleitend voor het eindigen van de oorlogen in Korea en Vietnam, wat ze beiden hebben gedaan." Kan u mij zeggen wat hier niet klopt.
Mensen houden er niet van dat tijdens oorlogen hun geld wordt afgenomen om onschuldigen te vermoorden, hun economie de dieperik ingaat en hun persoonlijke vrijheden worden ingeperkt. Vandaar dat de anti-oorlogskandidaat meestal goed scoort en dit heeft de Reublikeinen in het verleden geen windeieren gelegd.

1) Goed gezien, wat ik zei over het buitenlands beleid van de andere kandidaten was een overdrijving. Maar toch weer niet zo'n grote overdrijving wanneer ik lees dat de opper-neocon Norman Podhoretz topadviseur buitenlands beleid is van Giuliani. Podhoretz plan is het "democratiseren" en seculariseren van het Midden-Oosten; het invaderen en permanent bezetten dus van Syrië, Libanon, Jordanië, Saudi-Arabië,... Ook zijn andere adviseurs zijn neocons pur sang.

Wat klopt er niet aan de omschrijving van de situatie in Irak?

Of Amerika een periode van non-interventionisme (=handel drijven en praten met andere natie's, maar ze niet binnenvallen) tegemoet gaat durf ik fel te betwijfelen wanneer de belangrijke presidentskandidaten van beide kampen de oorlog in Irak wensen voort te zetten en een nieuwe met Iran alles behalve uitsluiten.

2)Paul baseert zich op de inzichten van de Oostenrijkse school van de economie: Menger, Mises, Rothbard, Hayek, ... Zij zijn de enigen die een coherente theorie van de businesscycle hebben die verklaard kan worden vanuit een algemene economische theorie. Deze theorie verklaart als enige waarom ondernemers ineens allen foute beslisingen nemen, waarom vooral de kapitale goederen sector en niet de consumptiegoederensector geraakt wordt tijdens booms en busts en waarom tijdens een boom de geldhoeveelheid sterk toeneemt en tijdens een bust deze snel afneemt (hoewel dit laatste niet noodzakelijk is). Hier vindt u de theorie: http://www.mises.org/rothbard/agd/chapter1.asp#1
BTW: de u waarschijnlijk niet onbekende Paul Johnson was een grote fan en schreef zelfs het voorwoord.
Inflatie en de businesscycle vonden al plaats in de Middeleeuwen, oprichting van centrale heeft de creatie van geld (uit het niets) enkel enorm vergemakkelijkt met als gevolgen veel ernstigere inflatie en conjunctuurcycli. Ik kan hier niet verder op ingaan, maar indien het u zou interesseren lees zeker eens "Mystery of Banking" van Murray Rothbard. http://www.mises.org/Books/mysteryofbanking.pdf
Greenspan heeft niets anders gedaan dan geld in de economie pompen om zo de rentevoet artificieel laag te houden en zo de economie artificieel te doen boomen, met de problemen in 2001 en nu als gevolg. Ongestraft spelen met een van de belangrijkste zaken die de economie leiden, nl de rentevoet, doe je niet. Net zoals prijsontroles niet werken werkt controle van de rentevoet niet. Het bestedingspatroon van mensen corrigeert steeds de artificieel lage rentevoet, met als gevolg een recessie (waarvan de duur en ernst afhankelijk is van de overheidsmaatregelen die genomen worden tijdens de correctie).
Uw vertrouwen in centrale banken lijkt me voorbarig; Greenspan heeft de geldhoeveelheid met 235% laten groeien en Bernanke is weer volop bezig met geld te pompen in de economie. De CPI is onder Greenspan 74% gestegen en deze meet dan niet eens de nog veel grotere prijsverhoging van aandelen. Investeerders weten ook dat de centrale bank hun niet zal laten zitten wanneer ze het moeilijk krijgen, met verhoogde goesting om in speculative bubbles te treden als gevolg. Gelieve eerst de Oostenrijkse school theorie van de business cycle te lezen en te begrijpen voor u ze afdoet als een onnozelheid.

Ik ben overigens zeer geïnteresseerd in bewijzen waaruit blijkt dat conjunctuurcycli meer voorkwamen voor de oprichting van de centrale bank. Ik heb namelijk steeds het omgekeerde gelezen.

Gelieve mij trouwens in het vervolg niet meer als "crackpot" te bestempelen.

 
At 28/10/07 23:15, Anonymous Anoniem said...

@ Simon

1) Sorry, maar het is niet mijn fout dat u slecht gelezen heeft. Ik heb u NERGENS een crackpot genoemd. Dat etiket heb ik specifiek enkel geplakt op Ron Paul en op Van Wambeke. Tenzij u een pseudoniem voor deze laatste zou zijn, kan ik u geen crackpot genoemd hebben. Goed kunnen lezen is een allereerste vereiste voor begrip, vooral in een omgeving van slechte media-informatie die bij u duidelijk haar nefaste sporen heeft nagelaten.

2)Nogmaals sorry, maar het is niet mijn fout dat u slecht geinformeerd zijt. De "chief foreign policy advisor" van Giuliani heet Charles Hill. Hij is een professor in Yale, waar zijn officiele titel is "diplomat in residence", en iedere serieuse foreign policy expert weet dat die man geen neocon is. Verre van. Zoals ik reeds schreef, Giuliani heeft vele adviseurs (hoe zou het anders kunnen vermits hij vandaag de Republikeinse frontrunner is). Onder die adviseurs zitten zowel neocons (Norman Podhoretz, Daniel Pipes, enz...) als anderen (Robert Conquest, Ruth Wedgewood, enz...). Ook al beschouw ik mezelf ook geen neocom (maar eerder een traditionele conservatieve aanhanger van de 'realist' school in foreign policy), op basis van de simplistiche affirmaties die u hier zo maar klakkeloos komt maken, is het voor mij duidelijk dat neocon Podhoretz veel beter geinformeerd is - dan u zijt - over de geschiedenis en over de hedendaagse realiteit.

3) Natuurlijk houden "mensen" niet van geld afgeven, "onschuldigen" vermoorden, de economie de dieperik ingaan, vrijheden afgeven, enz... Maar wat heeft dat allemaal in godsnaam met het onderwerp hier te maken. Het is alsof u een soort papegaai zijt die een aangekweekte mantra zit te parroteren. En dat zou moeten doorgaan voor serieuse commentaar over een serieus onderwerp. U zijt misschien in training voor hedendaagse joernalistiek bij de New York Times of De Standaard?

4) Ik kan hier onmogelijk in enkele paragrafen al die verschillende onderwerpen behandelen waarover u zomaar allerlei simplistiche affirmaties zit te maken. Ik kies er arbitrair 1 uit. Als u er andere zou willen bespreken, dan laat u het maar weten. Maar dan duidelijk punt voor punt.

5) Het is niet Nixon die de Vietnam oorlog heeft beeindigd , maar wel het toenmalige naief-linkse Congress. Na het 'Tet offensief' had het Noord Koreaanse leger zware verliezen geleden, en had het zich grotendeels en tijdelijk terug getrokken. Nixon/Kissinger vonden zich dan in een voldoende sterke positie om de 'Parijse akkoorden' te kunnen sluiten', en om de combat troepen beginnen terug te trekken. Het spreekt vanzelf dat de communisten zich niet hielden aan 'internationale akkoorden' en gradueel de herinfiltratie in gang zetten. Meer dan een jaar later, nadat alle Amerikaanse combat troepen verdwenen waren, kon Nixon geen steun meer verlenen aan de Zuid Vietnamese regering, ook al vroeg zij erom en wilde Nixon het geven. De reden was omdat het Amerikaanse Congress expliciet dan een wet had gestemd die dat expliciet verbood. En in Amerika volgt de President de wet, en als daar dispuut over is, dan volgt hij het oordeel van de Supreme Court daaromtrent tot er een nieuwe meer-duidelijke wet wordt gestemd.

De Vietnam-oorlog werd door de Amerikanen MILITAIR gewonnen, maar POLITIEK verloren in Washington DC. Het onmiddelijk resultaat was: meer dan 1 miljoen mensen in re-educatie kampen, tussen 1 en 2 miljoen boat-vluchtelingen, ontelbare 'verdwenenen, de Cambodiaanse holocaust, enz... Van "onschuldigen" gesproken.... Dan nog niet vergeten dat de ganse Vietnamese bevolking voor een ganse generatie-termijn aan indoctrinatie en straatarmoede werd 'overgeleverd'. Het contrast met Zuid-Korea was dan ook scherp. Dat is vandaag opgeklommen tot een 'democratie' en het Zuid-Europese inkomens. niveau. Maar daar zijn de Amerikanen gebleven, want in de 1950's was het Amerikaans Congress nog niet zo naief-links als in de 1070's. En, natuurlijk, in Belgie zijn de Amerikanen ook niet gaan lopen in 1945, toen de legers van Stalin West Europa bedreigden. Als men ziet hoe (on)'dankbaar' latere Belgische generaties daaromtrent zijn, kan er dan nog iemand verwonderd zijn dat het in Zuid Korea niet anders zal zijn, evenals in Irak enz... Maar dat is een ander verhaal. Een Amerikanse president moet zich allereerts bekommeren omtrent de lange-termijn veiligheid van Amerikaanse burgers, en niet omtrent de naiviteit en ondankbaarheid die onvermijdelijk vervat zitten in de natuur van sentimentele mensen.

 
At 28/10/07 23:55, Blogger Vincent De Roeck said...

Marc, ik denk dat "Simon" niet zozeer een pseudoniem voor "Van Wambeke" is, maar gewoon zijn voornaam. De auteur van de tekst over Ron Paul noemt niet voor niets SIMON Van Wambeke. Ik dacht aanvankelijk dat je daar een grapje over maakte, maar niet dus ...

 
At 29/10/07 09:54, Anonymous Anoniem said...

Haha, die Huybrechts en zijn affirmaties zijn steeds meer van de pot (crack?) gerukt.

 
At 29/10/07 10:04, Blogger Pieter Cleppe said...

-> Marc, in verband met buitenlandse interventies, heb ikzelf heb ook mijn twijfels over puur isolationisme: in buitenlandse interventies wordt het overheidsgeweld vaak in het kader van zelfverdediging of verdediging van derden gebruikt, en dan is het m.i. gerechtvaardigd.

Wel moet alles efficiënt gebeuren. u schijnt een groot vertrouwen te hebben in de capaciteiten van het Amerikaans leger. Fundamenteel onderscheid tussen het bevrijden van West-Europa enerzijds en de interventies in derdewereldlanden van na WO II anderzijds, is dat er bij ons al een rechtstaat bestond. Een cruciaal onderscheid!

Er bestond dus een grote zekerheid dat bij ons een militair verslaan van Duitsland tot een terugkeer naar de rechtstaat zou leiden. Anderzijds, in het geval van Vietnam, Korea, Irak, was dat niet het geval. Toegegeven, Zuid-Korea is goed uitgedraaid, hoewel er ook iets als Noord-Korea bestaat, en misschien wel net als gevolg van de polarisatie. Maar ik verdedig dus niet dat de stelling dat de overheid hier geen taak kan hebben!

Ron Paul verwees mooi naar Reagan om een geval aan te duiden (1 van de vele wellicht) waar de overheid best buiten bleef:

"We should heed the words of Ronald Reagan about his experience with a needless and mistaken military occupation of Lebanon. Sending troops into Lebanon seemed like a good idea in 1983, but in 1990 President Reagan said this in his memoirs: "…we did not appreciate fully enough the depth of the hatred and complexity of the problems that made the Middle East such a jungle…In the weeks immediately after the bombing, I believed the last thing we should do was turn tail and leave…yet, the irrationality of Middle Eastern politics forced us to rethink our policy there."

-> Echter in verband met de centrale banken is de discussie niet beslecht. Is het zo vreemd om aan te nemen dat private banken nooit ongestraft aan geldcreatie kunnen blijven doen, tenzij ze natuurlijk van bepaalde monopolies genieten? Is het zo vreemd dat overheidsbanken dat, dankzij hun monopolie, wel ongestraft kunnen doen?

Het mom waaronder het overheidsmonopolie op geld tot stand is gekomen - stabiliteit - is een drogreden. Het is niet mogelijk om een stabiel geldproduct te hebben, net zomin het mogelijk is om in een andere markt dat te hebben (bv. 1 stabiel autoproduct dat iedereen gebruikt). De ruilmiddel-markt is een markt zoals alle andere, en ook daar schoppen we het overheidsgeweld dus best buiten.

Dat overheidsgeweld moet zich strikt beperken tot rechtshandhaving, zoals Ron Paul zegt.

 
At 29/10/07 15:59, Anonymous Anoniem said...

@ Pieter Cleppe

Dank u voor serieuse commentaar. Dat is nog wat anders dan de onnozele 'sneers' van die oh-zo-moedige 'Steven'. Hoe vertaalt men "sneer" in contemporeel Vlaams?

1) Puur isolationisme is inderdaad zelfmoord. Het is de law van de 'jungle', waarbij men 'gathering storms' gewoon weigert van te zien komen tot ze ons weg waaien. Puur isolationisme is de lessen van de geschiedenis negeren.

2) Ik ga gedeeltelijk akkoord met uw onderscheid tussen Europese bevrijding en derde wereldlanden. Niettemin oversimplifieert u. De democratie in Duitsland (en Japan) was helemaal niet op voorhand "zeker" na de bevrijding, en er werd daar wel degelijk 'hard' opgetreden met een groot echt bezettingsleger voor vele jaren. Zuid-Korea past ook niet in uw lijstje. Vandaag is dat een rijke democratie, precies omdat het Amerikaans leger er gebleven is. Het contrast met Vietnam is dan ook heel scherp. En de US army is nog steeds in Korea, grotendeels omdat Japan dat zo wil (lang verhaal). Van zodra de USA zich daar terug zal trekken, dan zal Oost-Azie heel vlug op 'Europa' in het begin van de 20ste eeuw beginnen te trekken, met waarschijnlijk opnieuw dezelfde gevolgen.

3) Het is volkomen onduidelijk wat de woordkramerij van Ron Paul over 'Reagan en Lebanon' zou kunnen betekenen. Zijn opmerking dat er veel irrationaliteit is in "Middle Eastern politics" is geen bewijs van veel verstand, en zijn absurde verwijzing naar een "military occupation of Lebanon" getuigt gewoon dat hij geen correcte empirische oservaties kan maken. Paul is iemand die van een ideologische positie vertrekt (simplistisch noninterventionisme) en die dan de (observeerbare) feiten 'aanpast' (in zijn geest) naar zijn ideologische positie toe. Kortom kopindegronderij, juist gelijk onze naief-linkse 'intelligentsia'.

4) Monetary economics is een belangrijke branche van economie, en discussies over monetair beleid zullen inderdaad nooit volkomen "beslecht" zijn. Ik stel voor van een beetje meer historische en empirische observaties in de discussie te brengen, en minder bevooroordeelde ideologie. Het beleid van centrale banken moet beoordeeld worden (over een lange periode) in termen van feitelijke observeerbare data omtrent inflatie (en misschien in mindere mate in termen van intensiteit van conjunctuurcycli). Het is ook een misvoorstelling van centrale banken voor te stellen als een "overheidsbank". Dat was vroeger zo in Belgie en France, bijvoorbeeld. Maar dat geldt niet voor de Bundesbank (vandaag de ECB) noch voor de Federal Reserve System.

5) Ron Paul is niet de enige die zegt dat overheidsgeweld zich moet beperken tot "rechtshandhaving". Dat zegt iedere serieuse politieker en serieuse mens. De duivel zit hem in het 'detail' van dat woordje "recht". En wat doet de overheid in gevallen waar er geen echt "recht" bestaat?

 
At 29/10/07 16:32, Anonymous Anoniem said...

Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

 
At 29/10/07 16:33, Anonymous Anoniem said...

@Marc's vorige reactie:
1) Vincent heeft gelijk

2)Ik vraag me af of Podhoretz zo goed geïnformeerd is wanneer hij denkt dat je eender welk land kan binnenvallen, een democratie kan opzetten en een tijdje later nadat de mensen "bevrijd" zijn een bevriend regime hebt gecreëerd.

3)Deze drie dingen gebeuren tijdens bijna elke oorlog, ik begrijp niet wat er irrelevant aan is.

5)Allemaal correct wat u zegt (en ook wat ik zeg: Nixon beëindigde weldegelijk de oorlog), maar laten we wel eerlijk zijn en de context van Amerikaanse inteventie's voor de val van Saigon niet vergeten. Je kan geen succes oogsten wanneer je gesponserd regime in Saigon niet populair is en je het doet uitgroeien naar een repressieve, centrale, paternalistische staat die enorme inflatie creëert. Idem voor Cambodia waar de CIA door de populaire Sihanouk te verwijderen en door bommentapijten de bevolking in de handen van de Rode Khmer heeft geduwd. Je gaat me weer van simplisme beschuldigen, en de zaken zijn complexer dan ik ze voorstel, maar het probleem is steeds dat je niet zomaar populaire regimes kan omverwerpen of landen bezetten zonder de bevolking daar tegen je op te zetten of andere unintended consequences te creëren. Dus als je al wenst te interveni�ren dient dit heel voorzichtig te gebeuren na rijp beraad en zonder special interest die in je oor fluisteren wat er dient te gebeuren. Dit lijkt mij in vele gevallen te veel gevraagd voor een staat en haar militair systeem dat - niet te vergeten- volledig socialistisch georganiseerd is.
Ook in Korea dient men de voorgaande interventies niet te vergeten. Misschien hadden Russen en Amerikanen beter de Koreanen onafhankelijkheid gegund ipv elk een regime op te zetten dat gehaat werd door de Koreaanse bevolking en dat een burgeroorlog tegen het andere regime inzette. Vietnam en Korea zijn niet te vergelijken; zelfs al waren de Amerikanen gebleven in Vietnam (ondanks afkerige publieke opinie) dan had dit niet veel zoden aan de dijk gezet aangezien de Zuid-Vietnamese overheid geen legitimteit genoot. Dit itt Zuid-Korea, waar de Amerikanen werden aanvaard en de mogenlijkheid tot politieke stabiliteit bestond. Wat Irak betreft; Amerikanen worden er als bezetters gezien, Irakezen willen de Amerikanen weg. Denkt u echt dat de VS onder de huidige omstandigheden politieke stabiliteit kan brengen? En Stalin heeft massale steun gekregen van de VS voor ze ons beschermden. Elke interventie zit dus zo vol met unintended consequences dat een degelijk buitenlands beleid mij best een heel nederig beleid lijkt.
@Pieter: "Marc, in verband met buitenlandse interventies, heb ikzelf heb ook mijn twijfels over puur isolationisme: in buitenlandse interventies wordt het overheidsgeweld vaak in het kader van zelfverdediging of verdediging van derden gebruikt, en dan is het m.i. gerechtvaardigd." Dat lijkt me toch moeilijk te verdedigen. Recht op zelfverdediging geldt enkel op individueel vlak. Je zegt dat oorlog voeren op andermans kosten (belasting) en het hierbij vermoorden van onschuldigen (collateral damage) gerechtvaardigd is om jezelf en/of anderen te beschermen.

"we did not appreciate fully enough the depth of the hatred and complexity of the problems that made the Middle East such a jungle" Inderdaad, sommige conflicten gaan honderden of duizenden jaren terug, in zo'n wespennesten ingrijpen is vragen om problemen.

"Dat overheidsgeweld moet zich strikt beperken tot rechtshandhaving, zoals Ron Paul zegt." Daar ben ik het dan weer niet eens met Ron Paul, het monopolie op criminaliteit van de staat lijkt mij allesbehalve noodzakelijk noch lijkt er mij enige rechtsgrond voor te bestaan.

 
At 29/10/07 16:50, Blogger Luc Van Braekel said...

"collateral damage" en "vermoorden van onschuldigen" zijn in tegenstrijd met elkaar: als het "collateral damage" is, m.a.w. onbedoeld doden, dan kan men niet spreken van "vermoorden".

Persoonlijk zou ik weigeren verder in discussie te treden met iemand die bewust propagandistische taal gebruikt zoals "vermoorden" en "platbombarderen".

 
At 29/10/07 22:43, Anonymous Anoniem said...

@ Lvb

Dat 'Simon' veel propagandische taal gebruikt, daar kan niet aan getwijfeld worden. Maar of hij dat "bewust" zou doen, daar twijfel ik wel aan. Het lijkt me allemaal grotendeels jeugdige onbezonnenheid en het resultaat van te veel naar Hollywood movies en de VRT te kijken. Het is wel bedenkelijk dat Vincent dit soort van propagandistische taal zijn 'imprimatur' geeft door het op deze blog hier te plaatsen.

@ Simon

1) Weer zo maar een nietszeggende affirmatie. Over wat heeft Vincent gelijk?

2)Ik denk niet dat men op eerlijke wijze kan zeggen dat Podhoretz zegt of denkt dat men zomaar "eender welk land kan binnen vallen, etc...". Het feit dat u zoiets zelfs durft beweren getuigt ofwel van oneerlijkheid, ofwel van (bepaalde media-geinduceerde) 'indoctrinatie' en misinformatie.

2) Met "deze drie dingen" bedoelt u vermoedelijk: geld afgeven, onschuldigen vermoorden, economie de dieperik ingaan, en vrijheden afgeven. In feite, die 4 dingen gebeuren zowel "tijdens bijna elke oorlog" als buiten oorlogen. Trouwens de term "oorlog" zelf is dikwijls een rekbaar begrip. De dringende vraag is of u (moreel en intellectueel) wel in staat zijt om die die drie (vier) dingen te kunnen waarnemen buiten oorlogen, en ook of u ze wel correct kunt 'toepassen' of herkennen binnen oorlogen. Dat vereist eerlijkheid en kennis, en daar wringt naar mijn mening bij u het schoentje.

3) Ik heb zojuist uitgelegd dat Nixon voor een 'voldongen feit' werd gesteld door een (nieuwe) wet van het Amerikaanse Congress, en dat hij 'tegen zijn goesting in' geen hernieuwde steun kon geven aan Zuid Vietnam nadat de communisten de Parijse akkoorden begonnen te overtreden. Als u dus gelijk een verblinde verdwaasde wil blijven vasthouden aan uw stelling dat "Nixon beindigde wel degelijk de (Vietnam) oorlog", dan is dat even misleidend of oneerlijk als beweren dat de Soviet Unie in 1989 formeel verdween omdat Bush senior toen Amerikaanse president was. Kortom dat is geen serieuse geschiedeniskennis, maar wel 'goed' genoeg om op de VRT te worden geparroteerd (wanneer het in hun kraam zou passen).

4) Omtrent Korea lijkt u nog slechter geinformeerd te zijn dan over Vietnam. Nu denkt u verkeerdelijk dat het "de Russen en de Amerikanen" zouden zijn die de Koreanen geen "onafhankelijkheid" hebben gegund. Wat een nonsens! Zuid-Korea is toch altijd een onafhankelijk land geweest na de vernietiging van het Japanse militarisme door de US in WO2. Juist zoals Belgie dat is geweest na de bevrijding van de nazis door de US. De "Koreaanse oorlog" was een direct gevolg van een invasie door het Chinese communistische leger, en werd zelfs formeel gevoerd 'in naam van de Verenigde Naties' door een coalitie van een 25tal landen. Ik zeg "in naam" want in feite kan men niet rekenen op de Louis Michel's van onze wereld als het 'eropaan komt', en zijn het doorgaans steeds dezelfden die de kastanjes uit het vuur moeten gaan halen. Het is merkwaardig dat jonge Vlamingen vandaag het contrast tussen de rijke democratie in Zuid Korea en de Vietnamese goelag van de voorbije kwarteeuw niet kunnen 'zien'. Is dat omdat ze die niet 'mogen' zien van hun gedachtenpolitie? En wat in godsnaam is de relevantie van die verwijzing naar "steun" aan Stalin? Kunt u uzelf nu eens in de plaats stellen van Churchill en Roosevelt in 1941? Of is dat te moeilijk, en verkiest u weer van zomaar onnozele gratuite kritiek te geven vanuit een gemakkelijke zetel rond Brussel in 2007?
5) Ik ga in principe akkoord met u dat een buitenlands beleid best "nederig" moet zijn. Maar wat dat wel zou kunnen betekenen daar zullen we waarschijnlijk grondig over verschillen. En nee, ik denk niet dat de VS "politieke stabiliteit" kan brengen in Irak. Maar ik denk wel dat de huidige situatie in Irak enorm 'beter' is dan 4 jaren geleden, zowel in termen van onze lange-termijn veiligheid als in termen van toekomstkansen voor vele Irakezen. Maar, om dat allemaal serieus met u te kunnen bediscussieren, gaan er minstens 2 dingen vereist zijt. Teneerste, u moet leren van u op 1 onderwerp te kunnen houden, zodat het uitgediept kan worden en nieuwe afleidingen en 'rookgordijnen' kunnen vermeden worden. En ten tweede, u moet echt een poging doen om "propagandistische taal" te vermijden. Ik weet het, dat is moeilijk want Hollywood en de media staan er vol van.

 
At 30/10/07 10:56, Blogger Pieter Cleppe said...

Simon,

- ik ga akkoord met je stelling dat recht op zelfverdediging enkel geldt op individueel vlak. Dit betekent eveneens dat een groep zich als defensie-orgaan kan organiseren, op voorwaarde dat elk deelnemend individu instemming geeft.

Het is duidelijk dat dit voor de overheidslegers niet het geval is, maar naar mijn mening zijn er al veel situaties geweest waarin de handelingen van overheidslegers wel degelijk op grootschalige goedkeuring van individuen konden rekenen. Zeker in WO II, wat betreft het idee van verdediging tegen de Duitse inval (niet steeds wat betreft de wijze van uitvoering). In WOII waren de geallieerden duidelijk de goede partij en de Duitsers de slechte partij, vooreerst omdat de Duitsers de aggressor waren.

In sommige gevallen is dus een benadering mogelijk van het theoretisch ideaal.

- Wat betreft je opmerking: "monopolie op criminaliteit van de staat lijkt mij allesbehalve noodzakelijk noch lijkt er mij enige rechtsgrond voor te bestaan"

Als je verdedigt dat de staat geen rechtsgrond heeft (omdat het op basis van dwang functioneert), kan ik je volgen, maar staat een overheid die met de gestolen belastingsgelden massaal individuele rechten schendt door dictatoriaal gedrag verder af van het ideaal dan een overheid die met de belastingsgelden individuele rechten van burgers beschermt? Het antwoord is mij duidelijk.

Niet dat je dit zou tegenspreken, maar ik wil er gewoon op wijzen dat we ook second best - oplossingen moeten verdedigen.

 
At 30/10/07 18:15, Anonymous Anoniem said...

@Marc:
1) Vincent heeft gelijk dat ik de schrijver ben van de tekst over Ron Paul. Dit was dan toch al geen "nietszeggende affirmatie" van een "crackpot" dus.

2)Ik bedoelde dat het naïef is van Podhoretz om te denken dat je met geweld democratiën kan installeren in het Midden-Oosten.

2)De groei van de staatsmacht (en de hiermee gepaard gaande vermindering van de macht van de samenleving) is kenmerkend voor crisissen. Zo zie je afgelopen eeuw in de VS de staatsmacht vooral toenemen tijdens de wereldoorlogen en na de Grote Depressie. Het is dus belangrijk om deze kost ook in te calculeren wanneer u ervoor ijvert dat de staat bepaalde crissisen (zoals buitenlandse problemen) wenst op te lossen. De capaciteit van de staat om economische en morele schade aan te richten is enorm, het lijkt me dus belangrijk haar zowel in binnenlands als buitenlands beleid heel beperkte macht te geven. Zie eens hoe Amerika veranderd is op 100 jaar tijd. En dit dankzij massale steun voor overheidsacties bij echte of vermeende crissisen.

3)We gaan er niet eeuwig op doorbomen; Nixon beëindigde, zoals hij had beloofd tijdens de verkiezingen, de oorlog. Weliswaar wou hij deze terug aanvangen maar werd tegengehouden doordat zijn macht ingeperkt was door Congress (terecht daar de grondwet duidelijk stelt dat enkel het Congress oorlog mag verklaren, iets wat sinds Truman vergeten was). Ik las er "Modern Times" van Paul Johnson (toch geen linkse propaganda zou ik denken...) nog eens op na en lees op pagina 460: "Eisenhower in 1952 and Richard Nixon in 1972 are the only two Presidents in this century who have carried out their peace promises" Is Paul Johnson nu ook een crackpot?

4)Ik denk niet dat je over onafhankelijkheid kan spreken wanneer Russen en Amerikanen Korea eerst bezetten, het dan opsplitsen en hun regimes er installeren. Dit alles zonder enige instemming van Koreanen met haat jegens deze regimes als gevolg. (Haat die in Zuid-Korea later weliswaar verminderde.) De Koreanen wensten geen nieuwe bezetters na de Japanners.
De Koreaanse Oorlog was een gevolg van Kim Il Sung's inval, ik weet niet of China er op dat moment al veel mee te maken had.
Wat Stalin dan betreft; wanneer je iemand die tegen dan 10 tallen miljoenen mensen had omgebracht steunt (en geen klein beetje), terwijl de holocaust nog niet begonnen was, stel ik mij toch vragen.


"Maar ik denk wel dat de huidige situatie in Irak enorm 'beter' is dan 4 jaren geleden, zowel in termen van onze lange-termijn veiligheid als in termen van toekomstkansen voor vele Irakezen"
Wie weet, ondertussen zijn er wel een miljoen Irakezen gestorven voor een onzekere toekomst, spijtig genoeg zijn deze niet meer bereikbaar om te antwoorden op de vraag of ze het dat waard vonden. En als de oorlog toch zo'n goede zaak was, waarom moest ze dan voorgelogen worden?

@Pieter:
-Over WOII: ik vind de zaak voor interventie in WWII niet zo overtuigend als ze vaak wordt voorgesteld: 62 miljoen doden, Stalin die een enorme utbreiding en geldelijke steun werd toegestaan, door de nederlaag van Japan de kans voor Mao om 60 miljoen mensen uit te roeien.

-Natuurlijk heb je betere en slechtere staten, maar je zei dat je akkoord was met Ron Paul dat overheidsgeweld kan om de burgers te beschermen en daar was ik niet mee akkoord. Tenzij als second best option.

 
At 30/10/07 21:27, Anonymous Anoniem said...

@ Simon

1) OK, nu is die specifieke affirmatie duidelijk.

2-A) Ja en nee. Onmiddelijk kan men dat zeker niet. Op lange termijn is dat meer onzeker. Maar, vermits er nog nooit een 'democratie' in Irak is geweest, kan men ook niet zo maar zeggen dat het 'vanzelf' wel zal komen. De Arabische geschiedenis spreekt dat tegen. Het is dus heel waarschijnlijk dat "democratie" er nooit zal komen, zolang men geen democratische kansen schept en totalitarismen doorbreekt VAN BUITENAF. Trouwens bij ons is dat ook nodig geweest. De oorlog in Irak is er niet gekomen om "democratie" te brengen, maar om een langer reeks van andere redenen. Maar, wanneer men een absolute dictatuur verwijdert dan kan men moeilijk zeggen dat men het doet om een nieuwe dictatuur op te zetten. Het is onbegrijpelijk waarom vermeende 'democraten' (zoals u) zich verzetten tegen democratische kansen scheppen voor Irakezen. Het zou wel begrijpelijk zijn als u persoonlijk niet bereid zou zijn van daar de nodige offers voor te brengen. Echter, de Amerikaanse overheid oordeelde dat er een aantal belangrijke redenen waren waarom het Baath regime in Irak moest verdwijnen. Als dat eventueel als bijproduct een soort Iraakse democratie (of een partiele Koerdische democratie) zou mogelijk maken, dan zie ik niet in waarom u zich daar druk over maakt. Er zijn al genoeg anderen bezig in de wereld met democratie te vernietigen. Misschien zou u beter daar op concentreren?

2-B) Staten gaan geen "buitenlandse problemen oplossen" voor hun plezier. En er bestaat geen enkel voorbeeld in de mensengeschiedenis van democratische staten die tegen mekaar oorlog hebben gevoerd. Als ze tegen ondemocratische landen ten oorlog zijn getrokken, dan was het ofwel omdat ze ertoe gedwongen werden, ofwel omdat het absoluut noodzakelijk werd geoordeeld. In verband met Irak werd dat oordeel formeel gemaakt door het Amerikaanse Congress in 1998 (onder Clinton), en herbevestigd door de stemming in November 2002.
Ik denk ook dat er geen enkele serieuse reden is om te denken dat de Irak oorlog "de staatsmacht" zou doen toenemen in de VS, in termen van overheidsbeslag op GDP. Kortststondig wel een klein beetje, maar zoals in het recente verleden wordt dat teruggedraaid van zodra de toestand dat mogelijk maakt. De lange-termijn trend van groter overheidsbeslag is bijna exclusief te wijten aan 'linkse' sociale programmas, zoals elders.

3) Uw derde punt is niet serieus. Geen enkele politieker in een Westerse democratie verklaart tijdens zijn kiescampagne dat hij ten oorlog wil trekken. En als er al een gaande is, dan verklaren ze ALLEMAAL dat ze die zullen 'oplossen', ofwel door 'strength', ofwel door illusoire 'diplomacy'. Nogmaals, de Vietnam oorlog werd gewonnen door de communisten omdat het naief-linkse Amerikanse Congress van de vroege 1970's dat zo besliste. En niet NIxon! De Koreaanse oorlog werd door de communisten NIET gewonnen (maar ook niet verloren) omdat het Congress in de 1950's nog een sterkere morele ruggegraat had dan dat van de 1970's.

4) U heeft een totaal verkeerde voorstelling van de FEITEN omtrent de Koreaanse crisis in de 1950s. Het is trouwens volkomen wereldvreemd van zelfs te kunnen denken dat er ook maar enige interesse zou geweest zijn in de USA om Korea te willen "bezetten". For what purpose? De Koreaanse oorlog werd formeel gevochten door een coalitie van landen, onder VN vlag, om een communistische invasie van China TERUG te duwen. Die ooorlog is voorlopig nog steeds niet formeel 'beslecht', en de VN-vlag vliegt over de grenspraatbarak in Panmunjong. Er was toen (in de 1950's) ook geen "haat" tegen de Amerikanen in Korea, zoals men u heeft wijsgemaakt. In tegendeel, de meesten probeerden graag genoeg van naar California te emigreren. Vandaag ligt dat allemaal anders. Na een kwarteeuw van 'vrede' onder de Pax Americana, denken de nieuwe generaties daar dat hun vrijheid zomaar een 'natuurlijke' zaak zou zijn. En juist gelijk in West-Europa is de culturele verloedering zo sterk aan het vorderen dat men - gelijk in Belgie - allerlei naief-linkse illusies is beginnen te geloven (met de gebruikelijk dosis van anti-Amerikanisme eraan toegevoegd). De ontnuchtering zal zwaar aankomen, maar komen zal ze. Ook in den Belgique.

4) In 1941, was het voor Churchill allereerst een kwestie van overleven, en voor Roosevelt van Amerikaanse kosten en slachtoffers te kunnen beperken. Trouwens, Roosevelt was een politieker, en die had natuurlijk veel moeite om Amerikanen te kunnen overtuigen van de noodzaak om Europeanen te gaan bevrijden.

5) Als men in ideologische media maar voldoende keren dezelfde leugens blijft herhalen dan beginnen naieve mensen dat ook nog - tenminste tijdelijk - te geloven. Daarom ook precies heeft het zolang geduurd vooraleer men het westers publiek van de wandaden van Stalin heeft kunnen overtuigen. En hetzelfde is nu gaande . Het is ongelooflijk, maar waar. U gelooft in die nonsens over "ondertussen 1 miljoen Irakezen gestorven", en over de oorlog moest "voorgelogen" worden. Ook voor u gaat het nog wel even duren voor de ontnuchtering gaat kunnen komen. Als u de Irak oorlog wil bediscussieren, doe het dan alstublieft op een serieuse manier, en vermengel het allemaal niet met Korea, Stalin, enz... Zoniet geraakt u niet verder dan wat parroteren van wat de naief-linkse media u wijsmaakt.

 
At 3/11/07 01:13, Anonymous Anoniem said...

Nog een kleine-doch belangrijke- reactie op een opmerking bij puntje 2A, waar u zegt dat u mijn standpunt tegen de oorlog in Irak wel zou begrjpen indien ik er persoonlijk niet de kosten voor over zou hebben. Dat is natuurlijk de hele crux van de zaak; vele hard werkende Amerikanen hebben die kosten er niet voor over, maar worden gedwongen om ervoor te betalen: via belastingen en inflatie.
Voor zover ik beïnvloed ben door de onwaarheden op internet, tv en de kranten (wat zeker zo zal zijn, wie s dat niet?), ik heb wel een notie van wat recht en onrecht is. Wanneer je op kosten van anderen zaken uitvoert, dan is dat onrecht, of die zaken nu Sociale Zekerheid, Gezondheidszorg, Onderwijs of Buitenlandse Interventie zijn.

BTW: ik weet nier waar u het haalt dat ik een democraat ben; als liefhebber van vrijheid hou ik van geen enkele vorm van overheid.

 
At 3/11/07 04:46, Anonymous Anoniem said...

@ Simon

Na uw laatste interventie kan ik mij beter voelen omtrent mijn (hard, maar correct) oordeel dat zowel Ron Paul als Van Wambeke 'crackpots' zijn.

Mensen kunnen natuurlijk over van alles en nog wat van mening verschillen, maar er zijn ook dingen waar men niet 'omheen' kan, tenzij men zijn kop in de grond steekt. En, een van die dingen is dat geen enkele maatschappij kan overleven tenzij zij een overheid heeft die het kader helpt scheppen waarin die maatschappij kan functioneren. En de notie dat individuen zouden kunnen overleven zonder maatschappij (met een overheid) is al helemaal 'fanciful'.

De relevante vraag is dus niet of men van een overheid kan houden, of niet. Waar het wel op aan komt is of men een 'redelijke' overheid kan organiseren die individuele vrijheid kan mogelijk maken en verzekeren. In een onveilige jungle kan men niet 'vrij' zijn. Het behoeft u dan ook van in de geschiedenis proberen te kijken, en vergelijkingen te maken tussen vele verschillende vormen van 'overheid'. Voortgaande op al uw misopvattingen omtrent een nog relatief-recente 'geschiedenis', namelijk die van het Korea-conflict in de 1950's (toen ik al lang op de schoolbanken zat in de Kempen), ben ik niet optimistisch omtrent uw kunnen in dat opzicht. Maar, als we nu even zouden veronderstellen dat u wel de geschiedenis zou kunnen leren kennen, dan zou ik er zeker van zijn dat u tot dezelfde conclusie zou kunnen komen als de meeste verstandige mensen. En die conclusie is de volgende: (echte)democratie heeft onvermijdelijk vele 'slechte kanten' (dat zit in de menselijke natuur) , maar in vergelijking met alle andere MOGELIJKE politieke systemen is democratie finaal nog de minst slechte.

Dus, u zou er goed aan doen van niet alle vormen van overheid lief te hebben. Maar, tegelijkertijd moet u wel een redelijke keuze maken tussen alle mogelijke vormen van overheid, want een overheid is wel degelijk noodzakelijk om uw "vrijheid" te kunnen verzekeren. En als u het geluk zou hebben van in een echt democratisch politiek bestel te kunnen leven, dan behoeft het dat u van die overheid en uw gemeenschap "houdt" (in de zin dat u er goede bedoelingen omtrent koestert). Dat heet de deugd van patriotisme, en zonder menselijke deugdelijkheid (er zijn nog verschillende andere belangrijke deugden) is menselijke vrijheid een volslagen utopie.

 
At 3/11/07 15:36, Anonymous Anoniem said...

@ Marc:

Dat Paul en ik "crackpots" zijn kan ik begrijpen uit de mond van iemand die mensen vooral als middelen (voor zijn geprefereerde oorlogen) ipv als doelen lijkt te zien.

"Mensen kunnen natuurlijk over van alles en nog wat van mening verschillen, maar er zijn ook dingen waar men niet 'omheen' kan"

Zo'n dingen (absolute, objectieve waarheden) bestaan zeker, maar dat er een overheid hoort te zijn, is niet één van hen, eerder het omgekeerde is waar. Wanneer u ernstig argumenteert dan houdt u zich aan bepaalde regels (respect voor logica, respect voor de andere, ...), u kan het schenden van deze regels niet verdedigen want dan ontstaat er een contradictie: u argumenteert ernstig dat u niet ernstig hoeft te argumenteren. De regels van de arumentatie zijn dus waar, daar ze niet te ontkennen zijn zonder in een contradictie te vervallen. De basis van een argumentatie is dat de deelnemers "vrij onder gelijken" zijn. Deze stelling is dus niet te ontekennen. Het verdedigen van de staat veronderstelt echter dat mensen niet vrij en gelijk zijn en is dus onmogelijk. Deze basisideeën (van vrijheid en gelijkheid) voor een ordelijke samenleving zijn onaantastbaar. Al de andere ideeën: wat ik wens te eten, te kopen, welke job ik wens te doen, hoe ik mij wens te beschermen tegen agressie, armoede... zijn mijn individuele keuzes. Er is geen enkele reden waarom de overheid deze zaken op monopolistische wijze dient te leveren en dit op een uniforme wijze voor iedereen.
Tweede probleem voor etatisten is dat mij nog nooit aangetoond werd waarom ik wetten die ergens in een kamer worden gestemd, zou dienen te aanvaarden. Die gehoorzaamheidsplicht heeft geen enkele grond. Wetten opleggen kan toch onmogelijk een universeel recht zijn; stel dat we allemaal zouden beginnen met wetten te stemmen en deze op te leggen aan anderen..."een van die dingen is dat geen enkele maatschappij kan overleven tenzij zij een overheid heeft die het kader helpt scheppen waarin die maatschappij kan functioneren."

Waarom zou een maatschappij (=een orgnisatie met een bepaald doel en bepaalde regels) niet kunnen functioneren zonder een overheid (dwang dus)? Kijk naar maatschappijen als de familie, de Kerk, een campus, Mc Donalds,... De leden van deze maatschappijen sluiten zich hier vrijwillig bij aan. Nu zal u zeggen; ja maar de overheid zorgt ook daar voor veiligheid. De vraag is of dat wel nodig is; pretparken, shoppingcenters, resorts, common interest developments (CID),... verzorgen allen hun eigen veiligheid en deze van hun klanten. En ik voel me er veel veiliger dan wanneer ik over straat wandel in Antwerpen, aangezien ze de juiste incentives hebben om mij als klant te beschermen. De overheid heeft een monopolie en kan haar inkomsten nemen, ze dient enkel te zien dat mensen dit systeem niet verdacht gaan vinden. Maar met monopolie op educatie is de kans op vervelende vragen sterk verminderd.

"En de notie dat individuen zouden kunnen overleven zonder maatschappij (met een overheid) is al helemaal 'fanciful'."
De meeste mensen zullen waarschijnlijk wensen te leven in een maatschappij, maar er is geen reden om te denken dat niemand op zijn eentje gaat wonen. Zolang hij zich aan de (niet te ontekennen; zie hierboven) regels van de samenleving (vrijheid onder gelijken) houdt; en dus niemand vermoordt, besteelt of tot slaaf maakt zal dat u toch niet storen...
Zo deze 'loner' dit wel doet heeft u het recht u te verdedigen hiertegen. Maar niet zoals nu door anderen voor uw verdediging te doen opdraaien!

"Waar het wel op aan komt is of men een 'redelijke' overheid kan organiseren die individuele vrijheid kan mogelijk maken en verzekeren"
Hoe kan een overheid individuele vrijheid mogelijk maken, wanneer ze voor dit doel individuele vrijheid vernietigt door haar geclaimd monopolie op taksatie en rechtspraak? Ik begrijp niet hoe zoveel vertrouwen wordt gelegd in een organisatie die je berooft en naar zijn pijpen doet dansen. Waarom is het zo 'fanciful' om, wanneer de overheid mij dit niet verbood, een huisje te kopen in een CID die de voor mij nodige publieke goederen levert (zoals politie en rechtspraak) en ik mij van de staat niets meer hoefde aan te trekken? Ik kan dan eindelijk mijn geld zelf besteden, zelf bepalen onder welke wetten ik leef (recht op exit) en niet worden uitgemolken via de wetgever door special interests. De staat houdt steeds een ontkenning in van de morele autonomie van ieder. Je mag niet met je eigen middelen leven volgens je eigen inzichten. Je lichaam en eigendom dienen gebruikt te worden om andermans projecten te bekostigen. En als de geschiedenis ons iets leert is het wel dat deze projecten een grote kans hebben om rampzalig uit te draaien.

Wat de democratie betreft, zolang alle leden van deze democratie ermee instemmen om er deel van te maken zie ik geen enkel probleem, maar wanneer sommigen over anderen, of iedereen over iedereen begint te heersen zijn er duidelijk wel problemen. De democratie is nu een echte grap; je mag een bolletje kleuren om je heerser te keizen, die hierna carte blanche krijgt.

"Voortgaande op al uw misopvattingen omtrent een nog relatief-recente 'geschiedenis', namelijk die van het Korea-conflict in de 1950's (toen ik al lang op de schoolbanken zat in de Kempen), ben ik niet optimistisch omtrent uw kunnen in dat opzicht"

Ik was niet diegene die zei dat de Korea oorlog veroorzaakt was door een invasie van de Chinezen...

Waar ik u wel gelijk geef is dat vrijheid zonder deugdelijkheid niet veel voorstelt. Een vrije samenleving houd inderdaad meer in dan respect voor abstracte rechten. Dat het deugdelijk is om te "houden" van diegenen die jezelf en/of anderen onderdrukken is dan weer een andere vraag...

 
At 3/11/07 18:00, Anonymous Anoniem said...

1) Kijk, Simon, dat overheid 'gevaarlijk' is en moet gecontroleerd worden enz...daar ben ik evenzeer van overtuigd als u. Over de gevaren van overheid zijn we akkoord. Maar u zijt een echte 'extremist', in de zin dat u denkt dat een mensenmaatschappij zou mogelijk zijn zonder overheid. Dat is een illusie. De beste manier om daar vanaf te geraken is van minder te theoretiseren met absurde affirmaties, zoals u doet, en van meer empirische observaties te maken. Dat wil zeggen: zowel in de geschiedenis kijken als rond de wereld kijken vandaag. Er bestaan grote delen van de wereld waar er vandag geen 'effectieve' overheid bestaat, wat er op neer komt dat daar ook geen echte rechtszekerheid bestaat. Bijvoorbeeld: in het oosten van de Congo, of in (de zuidelijke helft van) Somalia, of in de 'tribale zones' van Pakistan (zoals Waziristan) enz... Als u denkt dat een individuele mens in die streken vandaag in vrijheid kan leven omdat er geen overheid functioneert, dan leeft u in een fantasiewereld van uw verbeelding, maar niet op de reele mensenplaneet. En als u wat van serieuse geschiedenis zou kennen dan zou u beseffen dat niet alle overheden 'moreel gelijk' zijn, en dat sommigen er beter in slagen dan anderen om een zekere mate van 'individuele vrijheid' mogelijk te maken. Waar het dus op aan komt is van politieke bestellen op te zetten waar de overheid door de mensen wordt gecontroleerd, en niet omgekeerd. Maar, maak u weer geen illusies, tenzij een bepaalde cultuur democratische karakteristieken van 'tolerantie, zelfkritiek, en deugden gelijk moed en (redelijke) compassie kan ontwikkelen, dan zal democratie daar een pijpdroom blijven. En zonder echte democratie blijft realisate van een redelijke conceptie van individuele vrijheid ook een pijpdroom.

2) Het is goed dat u beseft dat vrijheid zonder deugdelijkheid "niet veel voorstelt". Maar past u dat effectief wel toe? Ik baseer mijn oordeel omtrent u op basis van dingen die u wel degelijk schrijft, zoals bijvoorbeeld dat u geen "demokraat" zijt, en dat u van "geen enkele" overheid houdt. Ik probeer daaromtrent eerlijk te zijn. Maar zijt u eerlijk? U begint met een totaal absurde affirmatie dat ik mensen zou zien "vooral als middelen ...voor geprefereerde oorlogen". Wat een nonsens! U heeft geen enkele basis om een dergelijke absurde en (tussen haakjes) 'schandalige' affirmatie te maken. U zou u moeten schamen dat u zoiets zelfs durft schrijfen. Maar, soit, ik begrijp dat u nog wel erg jong zijt en dus nog veel te 'leren' zult hebben. Dat leren gaat enkel kunnen komen via 'empirische observatie' van de mensenwereld en gaat dus nog veel 'tijd' vereisen.

3) U lijkt naievelijk te denken dat het bestaan van "pretparken, resorts, shopping centers, common interest developments...." geen verband zou hebben met het bestaan van een effectieve overheid die rechtszekerheid brengt. Hoe is het mogelijk dat een volwassen Belg vandaag zoiets kan schrijven en door Vincent op een blog voor grote mensen wordt gebracht? Het feit dat dergelijke dingen niet bestaan of niet efectief functioneren in....het oosten van de Congo, het zuiden van Somalia, het noordwesten van Pakistan enz... dat zou toch een duidelijk 'teken' moeten zijn voor u.

4) Als u een realistisch voorbeeld van een mensengemeenschap-zonder-overheid zou willen zien, dan stel ik voor dat u een tijdje onderwijzer wordt en die 'mensen' observeert (via een verborgen camera) in een langdurige situatie waar er geen teacher aanwezig is. U zult dan de 'law of the jungle' in actie kunnen zien. Maar, doe het experiment liefst niet te lang, want anders zouden er ongelukken of erger gebeuren. Echter, onder volwassen mensen in een democratische cultuur proberen we die teacher te vervangen door een overheid, en liefst onder een rechtssysteem met een Grondwet die overheidstaken beperkt en die individuele rechten garandeert. Dit laatse vereist absoluut een 'eerlijke en democratische' overheid. En het zou ook aan te raden zijn dat die Constitutie duidelijk zegt (zoals de Amerikaanse doet) dat mensenrechten komen van een metaphysische 'oorsprong', en dus niet door overheidsorganen kunnen vertrampeld worden. Dit, in tegenstelling met een constitutie die impliceert dat het politiekers zouden zijn (i.e. de overheid) die 'rechten' zouden toekennen aan de mensen (zoals de voorgestelde Europese doet).

5) U denkt verkeerdelijk dat ik "vertrouwen" zou hebben in "overheid". Ik heb dat helemaal niet, precies omdat ik oud genoeg ben om te beseffen dat overheid uit concrete 'mensen' bestaat. Maar, ik heb wel genoeg van de ganse wereld 'ervaren', en van de geschiedenis geleerd, om te kunnen beseffen dat mijn individuele vrijheid grotendeels gaat afhangen van de mate waarin ik er in kan slagen van in een echte democratische maatschappij te kunnen leven. En dat vereist van met (voldoende) andere mensen een overheid te kunnen vormen die constitutionele vrijheden respecteert en die door 'ons' wordt gecontroleerd, en niet andersom. Zonder overheid 'regeert' de minst scrupuleuse en de meest brutale, en met een 'slechte' overheid zal het al niet veel beter zijn. Het komt er dus op aan dat u er mede voor zorgt dat voldoende van uw medeburgers niet alleen hun constitutionele 'rechten' opeisen (en bepaalde politiekers afstraffen), maar ook aan hun burgerplichten voldoen.

 
At 3/11/07 22:46, Anonymous Anoniem said...

@ Marc

1) Ik weet niet hoe het elders zit, maar in de 15 jaar dat Somalië zonder centrale overheid zit, zijn de mensen daar erop vooruitgegaan: "The data suggest that while the state of this
development remains low, on nearly all of 18 key indicators that allow pre- and post-stateless
welfare comparisons, Somalis are better off under anarchy than they were under government." data zijn van de Wereldbank, WHO en CIA. http://www.peterleeson.com/Better_Off_Stateless.pdf

"We find that although Somalia is
poor, its relative economic performance has improved during its period of statelessness.
We also describe how Somalia has provided basic law and order and a currency, which
have enabled the country to achieve the coordination that has led to improvements in its
standard of living." http://www.independent.org/pdf/working_papers/64_somalia.pdf

Het geweld in Somalië laait steeds weer op wanneer de UN of US probeert om een bepaalde groep te steunen om een overheid te creëeren. Vele andere case-studies rond anarchie vind je hier: http://austrianaddiction.rationalmind.net/archives/2007/06/case-studies-in.html

Deze voorbeelden duiden erop dat anarchie best mogelijk is, we mogen wel niet vergeten dat de markt voor bescherming en rechtspraak, net als elke andere markt, tijd nodig heeft om te ontwikkelen. En dat is het gevaarlijke van je ideëen enkel op empirie te bouwen, je kan in de sociale wetenschappen geen labo-experimenten uitvoeren aangezien je nooit ceteris paribus gevallen kan onderzoeken. Er spelen zoveel factoren mee dat het afzonderen van een factor en gelijkhouden van alle anderen onmogelijk is. Hoe breng je in het geval van Somalië de gevolgen van een jarenlang brutaal regime in rekening of een bepaalde moraal of cultuur. Met wat vergelijk je het? Je kan niet zomaar in een labo Somalië of België even zonder en dan weer met overheid bekijken. Vandaar dat we (in de sociale wetenschappen!) deductief soms dichter bij de waarheid kunnen komen. Zo is de gehele Oostenrijkse school economie (Menger, Mises, Hayek, Rohtbard,...) afgeleid uit het feit dat mensen doelgericht handelen ("human action") en nog enkele bij-axiomata. Dat mensen doelgericht handelen is waar, aangezien dit ontkennen inhoudt dat je doelgericht handelt. Dus, wanneer correct afgeleid, zijn alle afleidingen hieruit ook waar. Zodus kan via de economische theorie a priori onderzocht worden of een staat of de markt best voor veiligheid en wetten zorgt. Zo blijkt duidelijk dat aangezien de overheid niet aan economische calculatie kan doen ze inferieur is in de allocatie van goederen (hier politieagenten, rechters,etc) aan het marktsysteem. En men kan ook, hoewel dit niet a priori kan gesteld worden, inzien dat de incentives om de klant te "verwennen" veel minder zijn wanneer een goed (als bescherming) door een staatsmonopolie geleverd wordt, dat op de koop toe haar inkomsten kan nemen.

2)Het was niet mijn bedoeling te liegen toen ik schreef dat u mensen eerder als middelen ziet. Ik denk dat dit werkelijk zo is, daar u beweert dat u het toegelaten vindt aan sommigen (overheden) om oorlogen te voeren op kosten van anderen (hun burgers) zonder deze laatsten hun uitdrukkelijke instemming.

Dat ik empirisch nog veel te leren heb-dat geef ik grif toe. Maar vergeet niet dat rationalistisch ook waarheden kunnen gevonden worden.

3)Inderdaad het bestaan van een politiemacht zal zeker bijdragen aan de veiligheid van parken en shoppingcenters en dergelijke. Ik had ze beter gewoon als voorbeeld gegeven om erop te duiden dat privé-veiligheid een optie is. Mij lijken gated communities vrij veilig, zelfs al zou er geen overheid zijn. Waarom zou de staatspolitie u beter verdedigen dan privépolitie? Waarom kan een private rechtbank geen uitspraken doen?

De vraag is of het, gegeven de omstandigheden, in de streken die u noemt beter zou zijn dat een bepaalde groep daar meer macht kan krijgen en een overheid kan vormen?

4)Een samenlving waar iedereen gelijk is in rechten, zal zeker zijn problemen kennen, maar dat verandert niets aan het zelfbeschikkingsrecht van iedere mens en kan dan ook niet als een reden tot het installeren van een overheid opgevoerd worden. De vergelijking met een klas gaat trouwens niet helemaal op aangezien de leerling zijn rechten niet gedefinieerd zijn door de leerkracht, wat bij de mens in zijn functie als burger wel zo is. Een beter voorbeeld is het volgende: stel dat één kind de overhand krijgt en de anderen kan doen geloven dat ze verplicht zijn hem te gehoorzamen, zou dat de situatie verbeteren? Zou de kans om kwaad te doen dan niet veel groter zijn dan wanneer de kinderen vrijwillig groepjes vormden en zich zo verdedigden tegen mogelijke opstootjes?
Het probleem is steeds; wie bewaakt de bewaker, die dankzij zijn functie meer macht heeft dan alle anderen? Een grote fout van klassiek liberalen is geweest dat hoewel ze inzagen dat de staat bestaat om anderen te exploiteren, ze haar toch een minimaal bestaansrecht gaven. Nu is de staat uitgergroeid tot een monster dat op diepe wijze ingrijpt op het leven van enorm veel mensen. Ze mochten ook niet verwachten dat een Grondwettelijk hof, dat een deel van de overheid is, de grondwet juist ging interpreteren.

5)Zonder overheid regeert per definitie niemand. Mogelijk gaan mensen anderen overheersen en dan krijgen we terug een overheid. Maar wanneer de private productie van veiligheid kans krijgt om te ontwikkelen dan komt er mogelijk een machtsbalans. De bedrijven die instaan voor veiligheid gaan ook minder de neiging hebben anderen te onderwerpen daar ze dit itt staten op eigen kosten dienen te doen.


Tenslotte begrijp ik niet hoe een verstandig man, die naar ik meen niemand zou beroven of tot slaaf maken en ten zeerste afkeurt wanneer anderen dit doen, het geen probleem vindt wanneer de staat haar macht aanwendt om dit te doen. Zou u ooit iemand belasten om hem te beschermen, of iemand wetten voorschrijven die hij niet wenst te volgen? Het geïnstutionaliseerd onrecht dat de staat bedrijft, blijft onrecht ondanks dat ze zelf wetten schrijft die het toelaten.

 
At 3/11/07 23:02, Blogger Luc Van Braekel said...

@Simon: betreffende punt 3.

De zakenwereld draait op overeenkomsten en contracten. Als één van de contractanten zijn verplichtingen niet nakomt, kan men in een rechtsstaat naar een rechtbank stappen om de verplichtingen af te dwingen of om schadevergoeding af te dwingen.

Hoe ziet u dit gebeuren in een maatschappij zonder staat? Arbitrage en bemiddeling door privé-organisaties is alleen mogelijk mits vrijwillige medewerking van alle betrokkenen. Als dat niet mogelijk is, en als er geen rechtsstaat bestaat, dan komt het 'recht' uit de loop van de machinegeweren van maffia-organisaties. In zo'n land zou ik niet willen investeren noch ondernemen. Zelfs niet als ik zelf voor 'maffiabaas' zou mogen spelen.

 
At 4/11/07 00:30, Anonymous Anoniem said...

@LVB

U heeft gelijk en u zou waarschijnlijk niet de enige zijn die zo zou denken, moest er geen overheid zijn. Ondernemers zouden dit opmerken en winst proberen te slaan uit uw en alle anderen hun angst. Zij zouden systemen opzetten om veiligheid en rechtszekerheid te creëeren. Moest ik al deze systemen kunnen voorspellen dan zou ik hier niet pleiten voor een vrije markt in verdediging, maar pleiten voor centrale planning volgens mijn ideale oplossingen. We kunnen echter wel wat speculeren om anarchie wat beter voorstelbaar te maken, zonder te vergeten dat het uiteindelijk ondernemers zullen zijn die, strak geleid door de consumentenverlangens, alles bepalen. Er zijn verscheidene mogelijkheden om ervoor te zorgen dat wanneer u een contract sluit dat weldegelijk wordt nageleefd. En om handelspartners aan te trekken zullen deze systemen zo optimaal mogelijk moeten benut worden. Enkele vbn: Beide partijen kunnen een som geld blokkeren dat aan de geschade partij wordt toegekend wanneer het contract niet wordt nageleefd. Een verkoper kan zijn betrouwbaarheid via ratingsmechanismen (e-bay)aantonen. Een ander mechanisme is natuurlijk dat de verkoper zijn reputatie op het spel zet wanneer hij een contract niet volbrengt.

Om achteraf naar de rechter te kunnen stappen is het inderdaad nodig dat de dader niet zomaar kan weigeren om te verschijnen voor de rechtbank. Een mogelijke oplossing hiervoor is dat mensen enkel contracten sluiten met mensen die aangesloten zijn bij een verzekering die schade aangedaan door de handelspartner dekt. Zo kan het zijn dat mensen zonder verzekering voor aangebrachte schade veel moeilijker contracten kunnen sluiten en bvb niet binnenmogen in een shoppingcenter. Schrik voor een hogere premie of verlies van de verzekering zal mensen dwingen zich te gedragen tov anderen.

Dit alles was pure speculatie.
Basispunt is -zoals overal in de economie- dit: wanneer er (potentiële) vraag naar iets (rechtszekerheid) is -en dus potentiële winst- dan zal er een sterke drang voor ondernemers zijn om dit (beter dan anderen) te leveren.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>