29 oktober 2007

Devaluatie van een Nobelprijs (Vincent De Roeck)

Het klimaat is al enige tijd een zéér belangrijk thema geworden in de media, en dus ook in de politiek. Met de Nobelprijs voor Al Gore en de Oscar voor zijn pseudo-wetenschappelijke documentaire “An Inconvenient Truth” hebben de eco-militanten hun slag thuisgehaald. Plots werden documentaires over het intrinsieke hondenleven van Indiase straatkinderen qua maatschappelijke waarde gelijkgesteld aan een computersimulatie over het weer. Plots werden de internationale verwezenlijkingen van wereldleiders als Mahatma Gandhi, Nelson Mandela en Koffi Annan gelijkgesteld aan de capriolen van een gebuisde politicus en een weinig onderbouwde demagoog. Door deze georchestreerde klimaatheisa en het meningloos nalopen van de doemprofetieën in de media, twijfelt niemand nog aan de accuraatheid en feitelijke juistheid van de “global warming”. De echte vragen worden al lang niet meer gesteld.

Een aantal interessante opiniestukken en kritische beschouwingen over de klimaathype kan je hier, hier en hier terugvinden.

Nu schrijf ik maar zelden een tekst over klimaat, niet omdat mijn kennis over het onderwerp te klein zou zijn, want in tegenstelling tot het merendeel van de klimaatprofeten heb ik wel degelijk ooit lessen biologie gevolgd, maar gewoon omdat het mij niet interesseert. Het kan mij eerlijk gezegd zelfs allemaal niet schelen wat er met deze planeet aan het gebeuren is. Ik erger mij dan ook dood aan de breed uitgesmeerde fratsen van mediageile semi-wetenschappers en politici inzake. Niemand lijkt nog bezig te zijn met de inhoud van de boodschap voor zolang de boodschap zelf, hoe onjuist ze ook mag zijn, op gejuich en handgeklap onthaald blijft worden. Aan een overdaad aan feitenkennis lijkt geen enkel “onderzoeker” of politicus te lijden, maar dat stoort de opiniemakers ook totaal niet.

Iedereen spreekt bijvoorbeeld over de angst voor “global warming” terwijl het wetenschappelijk vaststaat dat Europa te maken zal krijgen met “global cooling”, net omdat de eerste fundamentele klimaatsverandering het wegvallen van de Golfstroom zal zijn, die vandaag de temperaturen in Europa onterecht hoog houdt. New York ligt immers even noordelijk als Madrid maar heeft elke winter te kampen met sneeuw en een dichtgevroren haven. Een ander stukje wetenschappelijke nonsens is de menselijke oorzaak van de klimaatswijzigingen. Volgens wetenschappelijk onderzoek is de mens verantwoordelijk voor amper 5% van de totale uitstoot van broeikas- en andere gassen die nefast zijn voor het klimaat. Volgens diezelfde wetenschappers is een aandeel van 5% in de uitstoot grosso modo verwaarloosbaar.

Ook het Brusselse “Ludwig von Mises Institute Europe”, waarbinnen ik al enige tijd actief ben als secretaris van de “Youth Club”, volgt de denkpiste van o.a. het Amerikaanse “Cato Institute” die zéér kritisch staat tegenover de pogingen van de eco-fascisten om via de media en een voorgelogen publieke opinie maatregelen te nemen tegen de uitstoot van broeikasgassen, ofschoon er daarvoor géén enkele wetenschappelijke grond bestaat. Annette Godart, de voorzitster van het LVMI-Europe, schreef de volgende analyse neer onder de titel “Climate change: a hot item that requires cold thinking”.
At the moment, the climate change is one of the most discussed topics in the world. It seems, that even on Mars the Southern icecap is in danger and that Neptune appears to be warming too. It is a very serious question, no doubt, and the safest way to discuss this, is to let it be examined by the capable scientists. But the problem is the fact, that a lot of emotions and opinions are blurring the outcome. It should not be the first occupation of politicians, but it is. I have only one question and I discovered, that people pay more and more attention to that fact.

Between 1350 and 1700 there was a period, called “the Little Ice-Age”. That is a common fact. (Though in the 20th century there was a period of cooling too). Josef Reichholf, biologist and director of the zoological State collection has written an article about the topic. In the article “Wärme tut gut”, he explains, that the climate change came quite suddenly, so suddenly, that the people were thinking of a punishment from God. The high tides were stronger in that period than those we ever knew in the 20th century. Storms were so strong, that they shaped the islands and Halligen between the Netherlands and Denmark. Temperatures could be measured at that period and dropped under minus 25 degree Celsius. People froze to death in their homes. Glaciers were growing longer, wolves came from the North etc.

In the Middle Ages on the contrary, the climate was so warm, that figs were growing in Cologne, Germany, and wine was produced in Bavaria, England, Belgium and the southern part of the Netherlands. Then, in 1700, that period of the “Little Ice-Age” stopped. The circumstances were not different from the period in 1350: no airplanes, no industry, no cars, no central heating and no pollution. There is research going on concerning this phenomenon. The Max Planck Institute of Darmstadt showed, that for example the sun was presently at an 8000 year solar max, which might explain the global warming.
Dit tekstje toont aan via een historische vergelijking dat de causaliteit tussen menselijke factoren en het milieu veel minder doorslaggevend is dan algemeen aangenomen wordt in de media. Van een Oscarcomité kunnen we nog begrijpen dat ze zelf géén rekening houdt met wetenschappelijke juistheid, want films nemen al wel vaker het loodje met de werkelijkheid, maar voor een Nobelstichting zijn er geen verzachtende omstandigheden inroepbaar. Een wetenschappelijke stichting die alle voorbije winnaars letterlijk beledigt en hun realisaties weglacht door de prijs dit jaar uit te reiken aan Al Gore, een bedrieglijke mislukkeling zonder enige wetenschappelijke onderbouw of maatschappelijke meerwaarde, is gewoon te schandalig voor woorden. Als devaluatie van de Nobelprijs kan dit dus wel degelijk tellen.


Meer over de klimaatproblematiek op www.klimaatnieuws.nl.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.

6 Comments:

At 29/10/07 20:01, Blogger Karel Jansens said...

Ik meen dat we zo langzamerhand wel zonder enige reserve kunnen stellen dat "the lunatics are running the asylum".

Hoera.

 
At 29/10/07 23:08, Anonymous Anoniem said...

Vincent, die "devaluatie" van de nobelprijs is al veel eerder gekomen. Gore was maar de zoveelste bevestiging.

Ik zou ook niet Kofi Annan een "wereldleider" noemen. Kofi is altijd eerder een 'follower' geweest van waar het meeste wind kwam. Daarover kon men niet meer twijfelen na zijn 'rol' i.v.m. de Roeandese holocaust. Maar, hij was wel marginaal beter dan sommige van zijn voorgangers, gelijk Boutros Boutros G...bijvoorbeeld. Die zijn dhimmitude en morele 'turpitude' was waarschijnlijk ongeevenaard in de VN annalen. Precies daarom zal hij nu (juist gelijk Kofi zelf) wel ergens in de buurt van Monaco of Geneva in een villa van zijn riant pensioen kunnen genieten (aangevuld met een dikke subsidie van Mubarak).

 
At 30/10/07 10:48, Anonymous Anoniem said...

Akkoord natuurlijk, ik zeg het zelf al jaren.

 
At 30/10/07 12:51, Blogger Vincent De Roeck said...

Het volgende berichtje vond ik vorige week op de website van het NOS Journaal.

Minder Nederlanders sterven door milder klimaat

Dit jaar sterven opnieuw minder Nederlanders dan vorig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dat door het uitblijven van extreem warme zomers. Het aantal sterfgevallen daalt al sinds 2002 gestaag. Het CBS verwacht dat het aantal doden dit jaar onder de 132.000 uit komt. Dat zijn 10.000 sterfgevallen minder in vergelijking met 2002. De daling van het aantal sterfgevallen is opmerkelijk omdat het aantal ouderen toeneemt.

Mildere klimaat

Volgens het CBS is de afname te danken aan het mildere klimaat en aan het feit dat de griep verhoudingsgewijs minder vaak heerst. Het bureau wijst erop dat hittegolven wel veel extra doden veroorzaken. "De hittegolf van 2003 en de twee hittegolven van 2006 veroorzaakten vooral onder ouderen veel extra sterfgevallen." - "De temperaturen in de zomer van 2007 waren daarentegen beduidend lager. Mede hierdoor waren de sterftecijfers laag".

Winter

Toch zijn de sterftecijfers in de winter altijd hoger, helemaal als lage temperaturen worden gecombineerd met een griepgolf. "Zo veroorzaakte een langdurige griepgolf in de winter van 2003/2004 hogere sterftecijfers", zegt het CBS. "In de periode die op de griepgolf volgde, waren de cijfers lager dan gemiddeld. In 2005, 2006 en 2007 kwam griep verhoudingsgewijs minder vaak voor." In de afgelopen jaren is de jaarlijkse kans om te overlijden op vrijwel alle leeftijden gedaald. Het sterkst was deze daling bij de zeventigers.


Wat willen die eco-fascisten dan eigenlijk? Dat er terug meer mensen sterven? Dat is misdadig! ;-)

Het toont gewoon aan hoe relatief alles is, en hoe belachelijk de aandacht van jan en alleman daaraan dus is.

 
At 30/10/07 14:05, Anonymous Anoniem said...

Wat een potje scheldproza aan het adres van Al Gore waarde Vincent (al was ik enigzins verwonderd dat U het grapje over 'gore al' eens skipt in dit stukje - misschien gewoon vergeten ?). Een eerlijker titel voor uw stukje ware m.i. geweest : "Het kan mij eerlijk gezegd allemaal niet schelen wat er met deze planeet aan het gebeuren is". Niemand kan moeite hebben met een dergelijke eerlijke ontboezeming.

Maar wat is er toch aan de hand met Uw taalgevoel waarde Vincent ? U verkent weer eens de grenzen van het Nederlands in zinnen als : "Van een Oscarcomité kunnen we nog begrijpen dat ze zelf géén rekening houdt met wetenschappelijke juistheid, want films nemen al wel vaker het loodje met de werkelijkheid (…)".

Kunt u nu werkelijk niet een heel klein beetje uw best doen ? Beseft U dat ik meters en meters moet scrollen om bij de wel gefundeerde bijdragen van mensen als Matthias Storme of Marc Van Fraechem te komen, en dat dit euvel louter te wijten is aan uw periodieke taal- en ideëendiarree ?

Mijn advies : ga schrijven voor http://hetgrootlichtvandemetropoolblogspot.com of anders voor http://users.telenet.be/vq/ ?

 
At 8/4/08 13:45, Anonymous Anoniem said...

Vincent,

jouw opiniestuk staat bol van de tegenstrijdigheden. Enerzijds hekel je het feit dat vele opiniemakers en politici die een zeg willen hebben in de discussie rond 'global warming' niet over voldoende feitenkennis zouden beschikken. Anderzijds beschik je zelf daar ook niet over, lessen biologie - niveau middelbaar onderwijs - voldoen niet. Het is een discussie die veel ingewikkelder is dan doorgaans - maar ook hier - wordt voorgesteld.

Jouw zinsneden over Al gore als gebuisd politicus en 'het kan me eerlijk gezegd niet schelen wat er met de planeet aan het gebeuren is', zijn minstens irrelevant en oppervlakkig.

De nobelprijs is niet naar Al Gore gegaan, maar naar het IPCC en Al Gore, een subtiel maar belangrijk onderscheid. Ik stel voor dat je hun rapport leest. Dan zal je lezen dat 'global warming' helemaal niet gelijk is aan een absolute stijging van de temperatuur overal ter wereld, maar een stijging van het gemiddelde.

Probeer toch helder te zijn.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>