30 september 2007

Woorden en daden: één maand Herman van Rompuy

Herman van RompuyExact één maand was Herman van Rompuy verkenner in dienst van de koning, en wat is het resultaat? Allerlei geruchten over mogelijke akkoorden en semi-akkoorden doen de ronde, maar het enige echt tastbare resultaat is dat de CD&V in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken op de rem stond.

Het is toch wel de moeite waard om even te overlopen wat nu precies het resultaat is van de verkenningsopdracht van Herman van Rompuy die precies één maand duurde. Het overzicht plaatst immers de relatief stoere verklaringen die de laatste dagen aan Vlaamse zijde afgelegd werden in een merkwaardig perspectief:

1. Wat Herman van Rompuy precies bereikt heeft tijdens de gesprekken die hij gehad heeft is duidelijk een groot staatsgeheim, want behoudens hijzelf en de koning lijkt alleen Yves Leterme op de hoogte te zijn van de resultaten ervan. En zelfs dat laatste is niet helemaal zeker, want Yves Leterme heeft Herman van Rompuy nodig als «helper». Zou het kunnen dat zelfs Yves Leterme nog niet mag weten wat voor plannetjes en afspraakjes Herman van Rompuy gemaakt heeft met de Franstalige partijen, en daarom vooral wat het communautaire betreft zijn rol eigenlijk nog niet helemaal uitgespeeld heeft? Hier zit een luchtje aan!

2. Bart de Wever beweert dat de Franstaligen, zeg maar Joëlle Milquet en Olivier Maingain, in de media heel andere dingen zeggen dan aan de onderhandelingstafel. Alleen, hoe weet Bart de Wever dat? Letterlijk «van horen zeggen», want in tegenstelling tot Joëlle Milquet zat Bart de Wever de laatste dagen niet aan de onderhandelingstafel. En of ook de Vlaamse onderhandelaars met twee tongen spreken, één aan de onderhandelingstafel en een andere in de media, daar hebben we maar het raden naar.

3. Woorden zijn trouwens maar woorden, daden zijn echter nog iets anders. En wat dat betreft valt is het duidelijk dat Herman van Rompuy alvast één feit op zijn conto kan schrijven: namelijk dat hij de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde met minstens één week heeft weten te vertragen, terwijl de Franstaligen op dat vlak nog niet één steek hebben laten vallen in verhouding tot wat ze tot nu toe gezegd hebben. En Bart de Wever zal het wel met mij eens zijn dat politici uiteindelijk toch vooral op hun daden, en niet op hun woorden aan onderhandelingstafels of in de media afgerekend moeten worden.

4. Trouwens, over woorden gesproken: nu ook de Jong CD&V, net zoals ongeveer al de anderen van die partij, pleit voor samenvallende verkiezingen, verklaart Bart de Wever dat het dossier wat hem betreft «geen punt van geloof» is en dat ook nooit zal worden. Daarmee staat dan wel de hele Vlaamse Beweging mooi te kijk. En aangezien de Franstaligen demandeurs de rien zijn, zie ik CD&V en Open Vld er nog toe in staat een prijs te willen betalen voor deze terugschroeving van de Vlaamse (en Waalse!) autonomie. Wie trouwens de persmededeling van Jong CD&V leest krijgt sterk de indruk dat hun grootste klacht wel lijkt te zijn dat hun eigen partij niet meer ongestraft kiezersbedrog kan plegen en daarom naast de hoofdprijs dreigt te grijpen, en daar dus dringend wat aan gedaan worden.

5. Wat hoe dan ook waar blijkt te zijn is dat van een uitgebreide staatshervorming vóór de regeringsvorming geen sprake meer is. Handig toch dat Herman van Rompuy de laatste weken Bart de Wever van de onderhandelingstafel weg heeft gehouden: daarover is duidelijk al een akkoord bereikt met de Franstaligen, en het zal aan Bart de Wever zijn om dat akkoord nu of de komende dagen af te schieten, om vervolgens de zwarte piet toegeschoven te krijgen. De oprichting van een Bijzonder Commissie, zoals de Costa versie 2007 vandaag genoemd wordt,voorspelt in ieder geval weinig goeds en zou toch een déjà vu moeten zijn voor de hele N-VA. In combinatie met een gefaseerde staatshervorming zou je warempel gaan denken dat het erom te doen is de N-VA zo diep mogelijk in het stof te doen kruipen voor hun ministerportefeuille, zodat ze het niet in hun hoofd zullen halen om voortijdig de stekker uit Leterme I te trekken als één van de fases, liefst nog de derde als het even kan, te lang op zich zou laten wachten.

We zullen zien wat de komende weken zullen brengen, en of de N-VA zelf geconfronteerd zal worden met beloftes aan de onderhandelingstafel waar ze later in de media een eigen uitleg aan zal moeten geven, dan wel of ze recht in de schoenen zal kunnen blijven staan. De eerste afspraak komt deze woensdag al, wanneer we zullen zien hoe de CD&V zich zal gedragen in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken, en het Vlaamse front opnieuw zal beschamen zoals verleden week, of voor één keer dan toch een beetje politieke moed aan de dag zou leggen. Met een «helper» als Herman van Rompuy nog steeds actief (in wiens échte dienst?) vrees ik echter het ergste.

Labels: , , , ,

23 Comments:

At 30/9/07 23:33, Blogger David Vandenberghe said...

Vraag is of de N-VA überhaupt kan plooien. Plooien zonder iets concreets te bekomen komt neer op een VU-scenario. We weten allemaal hoe het daarmee is afgelopen. Eén helft ligt al electoraal knock-out.

 
At 1/10/07 01:31, Blogger view without a name said...

@ Filip : Waar je fout gaat is dat je het VB programma wil toetsen aan de prestaties van de regeringsvormende partijen. Het is nu de bedoeling niet om België te splitsen. De N-VA gaat mee in de logica dat ze het programma van de CD&V wil realiseren : dus meer Vlaanderen. Dus een staatshervorming. Dus splitsen van BHV. Als daarvoor de verkiezingen op één dag moeten gebeuren dan is dat de prijs.

Of kan jij iets anders inbrengen ? Kan je iets anders afdwingen ? Jij kan natuurlijk staan klagen maar wat kan je er tegenin brengen ? Het VB (dat je keer op keer verdedigt) staat gewoon buiten spel. Het programma van het VB mag je dus op je buik schrijven.

Of waar is de kracht van het VB ? Nergens. FDW heeft het vandaag toch op de 7°dag eens mogen uitleggen ? Hij wordt toch de mond niet gesnoerd ? Dus wat sta je nog te klagen? FDW is tevreden. Meer moet dat toch niet zijn ? Hij mag de oppositie spelen. Iedereen is tevreden. Waarom ben jij altijd ontevreden ? FDW heeft gekregen wat hij gevraagd heeft. Waarom kan je je daar niet bij neerleggen.

Wil je niet mee oppositie "spelen" en ondertussen de Belgicisten hun spel laten spelen ? Dat is simpel samengevat het gehele plan van het VB. Stemmen binnenhalen maar zich neerleggen bij het onvermogen om haar programma te realiseren.

Of ga je opkomen voor "Minder solidariteit" ? Als tegenhanger van die andere actie ? Het VB is ook de tegenhanger van de SPa en Co. Dus volstaat het een gelijkaardige actie te organiseren, want dat komt dan goed uit. Twee handen op één buik.

Kan BDW onvoldoende druk geven op de gesprekken ? Wel daar moet je hem niet over aanspreken. Dat had je moeten voorzien op 10/6/2007.

Jij bent schuldig aan die situatie. Net zoals die 800.000 andere kiezers die hun stem in het water gesmeten hebben. Het is dus volgens mijn inzicht nu heel dubbelzinnig om dat feit te negeren.

Had de helft van de VB-kiezers goed nagedacht dan was de macht van het Kartel nu onstuitbaar ... Want theoretisch halen VB en Kartel samen de helft van de Vlaamse kiezers en dus meer dan de helft van de parlementaire zetels langs Vlaamse kant.

Als je je voor de verkiezing neerlegt bij de Vlaamse verdeeldheid moet je achteraf niet komen klagen over het gebrek aan resultaten.

Samenvallende verkiezingen ? Ach, no problemo, tegen dan heeft het VB de splitsing doorgedrukt. Niet ?

 
At 1/10/07 15:54, Anonymous Anoniem said...

Als de splitsing van BHV het enige is wat N-VA kan binnenhalen dan ben ik blij dat ik VB gestemd heb.
De volgende weken komt de kat op de koord. Hoe standvastig is Cd&V?
Wie de geschiedenis van de partij kent weet dat uiteindelijk alleen de macht hen interesseert. Waarschijnlijk komt er een soort staatshervorming in fasen. Met een paar futiliteiten in de eerste fase en dan worden de volgende stappen nooit uitgevoerd. Ik hoop dat ik ongelijk krijg.

 
At 1/10/07 19:59, Blogger David Vandenberghe said...

De kracht van het VB is dat ze kunnen steunen of weigeren te steunen als het onvoldoende is in het parlement.
Het probleem ligt denk ik eerder bij de CD&V die buigt ten aanzien van de Franstalige eisen om het stemmenbelang van het Vlaams Belang te nulificeren. (zoals Laruelle onlangs nog kwam verklaren). Oranje Blauw heeft in beide taalgroepen een meerderheid en een 2/3 met het VB en LDD of SP.a & LDD. (Zie posts Communautaire rekenkunde I en II).

 
At 1/10/07 20:09, Blogger Luc Van Braekel said...

I am Noname doet het weer: op een artikel waarin het VB geen enkele keer wordt vermeld, reageert hij alsof dat artikel over niets anders dan het VB gaat. Uiteraard volgt daarna een resem van andere reacties die ook over het VB gaan. Het resultaat is dat daarmee de indruk wordt gewekt dat het VB de sleutel in handen heeft voor elk Vlaams probleem. En het meest verrassend van al: deze I am Noname zou een N-VA sympathisant zijn.

 
At 1/10/07 22:06, Blogger Filip van Laenen said...

Allez, nu ben ik weer een VB'er. Een week of twee geleden vroeg iemand mij nog hoeveel Bart de Wever mij betaalde. Was ik slim, ik liet mij misschien door én VB, én LDD, én N-VA en CD&V betalen? Waar ik I am Noname niet op zie reageren is dat CD&V wel degelijk de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde met minstens een week vertraagd heeft, wat toch wel in schril contrast staat tot de verkiezingsbeloften van zowel CD&V als N-VA.

 
At 2/10/07 00:08, Blogger view without a name said...

@ LVB : waar ik een hekel aan heb is de verdeeldheid in Vlaamse rangen. Of noem het het ondertoontje van Filip. Altijd worden die ene mensen in vraag gesteld en toch zo weinig die anderen. Het is natuurlijk de mening van Filip. Ik vind dat het VB gewoon groot genoeg is om zichzelf te verdedigen. Ze zou beter gediend zijn met wat kritiek.

Ik wed voorlopig op de N-VA. Dat heb ik al dikwijls genoeg duidelijk gemaakt. En ja ik neem de N-VA niet op de korrel. Ik heb een zwak voor de kleintjes. Dat verklaart het misschien. Maar evengoed heb ik een hekel aan de "bullies", zij die de kleintjes afdreigen.

Of de N-VA alles zal realiseren, de CD&V betrouwbaar is, of BHV met een week uitgesteld is, ach ... de wereld is nooit perfect. Enkel de dromen van het VB zijn perfect.

Maar een partijlid dat kritiekloos alles slikt is de beste garantie dat een partij zal toegeven. (Luc, uw blog was op dat punt een zeer goede leerschool; ik heb er echt heel veel geleerd; thks).

Daarom blijf ik uiteindelijk liever onafhankelijk. Het laat mij toe vrij te spreken, mijn mening te formuleren, zonder achterom te moeten kijken. Ik moet enkel verantwoording afleggen aan mezelf.

Waar Filip aan voorbij gaat dat is dat het VB nog niks bewezen heeft. Het blijft bij retoriek. Erger de strategie van het VB ondermijnt elke mogelijkheid tot Vlaamse resultaten door de andere "Vlaamse" partijen. Gewoon omdat ze steunt op de verdeeldheid, ze slaagt er niet in boven zichzelf te treden en het hogere doel na te streven. Ze slaagt er niet in om met anderen samen te werken.

Bvb als je het politiek gebeuren van de laatste maanden bekijkt stel ik vast dat het VB zeer haastig was om over de Islam te beginnen (betoging in Brussel) en zich dus langsheen een ander thema te herprofileren. Maar ja, ze werd gedreven door de peilingen. En ze kon nog eens een mooie boksmatch ten beste geven, alhoewel het eigenlijk niet meer dan een oefenmatch was met een degelijke sparringpartner. Het was eerder een mooie "catch" en iedereen weet hoe realistisch dat kan zijn.

FDW geeft hopen kritiek in het Vlaamse parlement. Maar daar bevindt zich op dit moment de essentie van het politieke gebeuren niet. Ik wacht nog altijd op het eerste constructief voorstel dat hij of zijn partij formuleert en waar ik meer achter zie dan een eenvoudig schijnbeweging. Is Jurgen Verstrepen uiteindelijk niet tot inzicht gekomen ? Ook hij heeft het opgegeven.

Of heeft het VB zich al duidelijk uitgesproken dat ze alles zal doen om meer Vlaamse zelfstandigheid te realiseren ? Dat is het enige wat ze moet doen om de CD&V voort te duwen. Dat is haar echte macht. Maar ze gebruikt ze niet.

Over het VB ? Wel als je Filip zijn blog volgt zie je dat hij zeer nauw blijft aanleunen bij het VB, de peilingen bekijkt hij niet zelden vanuit het oogpunt van eventuele resultaten van het VB; dus mi vergist hij zich door de anderen hun benadering te beoordelen vanuit de invalshoek van het VB (separatisme). Misschien is het mijn beoordelingsfout om hem als VB-er te bestempelen. Maar ook dat is mijn mening gesteund op mijn inzicht.

Wil je weten of een partij succesvol is, moet je gewoon kijken of ze haar doelstellingen behaalt of niet, een beetje of veel, ruim of bijna volledig. Wat de N-VA tot op heden gerealiseerd heeft is toch een prachtresultaat ? Want ze weegt maar een dikke 5%. Het komt er dus maar op aan je eigen doelstellingen goed in te schatten. Ze goed te beoordelen, je zwakte om te buigen in sterkte.

Wat was de echte macht van de rechter flank van de VLD? De bewustwording van de problematiek en uiteindelijk de afsplitsing als LDD. Daarmee zette ze O-VLD op de wip en onder druk (zie de houding van O-VLD bij deze regeringsvorming). Meer dan JMDD ooit zelf heeft kunnen doen binnen die partij. Maar dit is zeker geen verschoningsgrond voor het VB : de LDD zit niet in het cordon en is dus een volwaardige gesprekspartner. Was JMDD overgestapt naar het VB dan zat hij nu in een wastobbe gekoppeld aan het VLOTT-je, dat meegesleurd wordt door de VB-stoomboot.

Ook bij de N-VA heeft men op een bepaald moment de klik moeten maken. Verder voortsukkelen op de uitgestippelde weg bracht geen resultaat, enkel bloedarmoede. Gaandeweg het besef dat de wensen onrealistisch werden.

Wil je resultaten boeken, dan moet je de strijd aangaan, en er de gevolgen van durven ondergaan, dus risico nemen. Je krijgt niks voor niks.

En dat is de echte logica der dingen. Samengaan geeft vertrouwen. Risico nemen samen, brengt dichter bij elkaar. Op veilig spelen is een teken van zwakte. Zelfs al het verbale geweld kan daar niks aan veranderen. Gaandeweg wordt dat doorzien.

Het zou zo gemakkelijk geweest zijn voor GB en BDW om met het VB samen te gaan. Veilige plaatsjes in het parlement. Een succes verzekerd. BDW had een rugzak. Maar hij deed het toch niet. Omdat hij geen resultaat kon halen. Het enige alternatief dat zich aanbood was een risicovolle onderneming met de CD&V. Ik dacht eerst dat het beter was met VLD maar die waren op dat moment nog veel te zegezeker en er was teveel minachting ten overstaan van die nationalisten. De weinigen die overstapten naar die partij moesten over de grond kruipen en verloren op dat moment hun Vlaamse achting en hun zelfvertrouwen. De gevolgen daarvan lieten niet op zich wachten.

Dus werd het blijkbaar CD&V. En al bij al, werd het een succes. Onverhoopt. Veel meer dan ik voor mogelijk hield. Waarom ? Bij nader toezien omdat de CD&V-ers een alternatief geboden werd. Ze veranderden van een afkalvende partij in een strijdvaardige op succes beluste partij. Die ervoor ging. En succes geeft vertrouwen.

Maar is dat nu voldoende ? Neen. De grootste handicap is dat het VB nog altijd 20% der kiezers monopoliseert en zodoende de Vlaamse kracht verdeelt. Zo erg zelfs dat tal van Waalse politici dromen dat ze in staat zijn om Leterme (het Kartel) te laten knielen. Top op dat punt volg ik Hoegin (Filip).

Maar je moet verder durven kijken en de zaken benoemen.

De zwakte van Leterme is dat hij geen rugdekking heeft. Hij moet niet alleen voorwaarts strijden, hij moet ook nog zelf zijn rugdekking verzorgen. Bekijk de situatie in Wallonië. Is er daar één partij die het Waalse front afvallig is ? Neen. Men zou niet durven. In Vlaanderen gaat het VB er prat op dat zij niet zouden toegeven en benadrukt dus impliciet dat de CD&V dat wel zal doen, en dat ze dus onbetrouwbaar is. Onbetrouwbaar is degene die het leiderschap blijft aanvechten en in een gezamenlijke strijd voor verdeeldheid zorgt.

Niet toegeven ? Je moet realistisch zijn, ze komen niet aan zet. Erger ze kunnen geen toegevingen doen. Omdat ze niet aan zet komen en nooit gevraagd worden om toegevingen te doen. Want ze spelen op veilig. Ze verschuilen in het cordon. Je kan het cordon en het VB het best vergelijken met de hangmatmentaliteit van de Waalse burger en zijn politici. Het maakt ze vadsig.

Natuurlijk heeft de N-VA tot nu de echte sleutel in handen gehad. Maar de kracht die uit het samengaan in het kartel voortspruit is echt betrekkelijk. Het Kartel was in eerste instantie een mogelijkheid om te overleven.

Als belangrijke factor voor die betrekkelijke kracht zou ik het lage gewicht van de N-VA willen vermelden. Een krachtigere component zou het nu allemaal gemakkelijker en overtuigender gemaakt hebben.

Maar of het Kartel succes boekt of niet, in deze fase, is eigenlijk niet zo relevant. Natuurlijk zou ik het van harte wensen. Ook ik zou er eindelijk een punt willen achter zetten.

Het echt relevante is wat het VB nu zal doen. Als het Kartel verliest en haar project geen vorm kan geven, dan is dat door de verdeeldheid als gevolg van de politieke onmacht van het VB. Want zij slaagt er niet in om de rangen te vervoegen. Ze laat zich in het cordon opsluiten, terwijl ze moet beseffen dat ze daarmee nooit haar programma zal realiseren, niet helemaal en niet een beetje. Ze slaagt er zelfs niet in om de zaadjes van haar succes uit te strooien en haar programma een schijn van realisme te geven.

Maar zelfs als die actie niet slaagt dan nog heeft het Kartel gewonnen, want ze heeft aangegeven hoe ze wel aan zet gekomen is en de Waalse politici met hun politieke zwakte geconfronteerd. Als de hervormingen maar betrekkelijk zijn, dan nog zijn ze beter dan ter plaatse blijven trappelen, de impasse, de beloften :"Ooit ...!".

Dus als het Kartel mislukt in zijn opzet, dan nog verliest het VB. Want het zal eeuwig in het cordon blijven luieren en zal daar uiteindelijk wegdeemsteren. Als ze op dit moment niet in actie komt, dan zal ze het nooit doen.

Zijn de hervormingen wel succesvol, dan is het Kartel in haar opzet geslaagd, en heeft ze aangetoond dat de methode van het VB niet werkt. Dus ook in dat geval verliest het VB.

Logisch ook. De VB-methode moet via de fase van de verrotting gaan. Iedereen weet genoeg dat dat voor de Vlamingen geen optie is. Ze hebben de gewoonte hun kar te keren als het te heet wordt. Dus die verrotting komt er nooit. De Vlaming is op dat punt te pragmatisch en te weinig idealistisch. Hij zal nog liever teruggaan naar de unitaristische staat eerder dan de verrotting te moeten ondergaan.

En natuurlijk Luc, als verstandig man zou jij nu waarschijnlijk opwerpen dat in mijn gedachtengang er een contradictie zit : ik bestrijd het VB en haar methode en predik de eenheid. Op het eerste gezicht is dat een ferme contradictie.

Wel daarop is het antwoord simpel. Wil je succes behalen dan moet je macht verwerven. Om het politieke project te realiseren waar de N-VA voor gaat moet het strijdtoneel opgeruimd worden. Een andere optie is er niet. Elke hindernis moet opgeruimd worden. Vroeg of laat. Hoe vroeger hoe beter. En of het VB een hindernis wil zijn of niet, dat is haar beslissing.

 
At 2/10/07 02:36, Blogger fcal said...

@ I Am No Name

De onderhandelingen tussen de Nederlandstaligen en de Franstaligen zijn geen partijpolitiek. Ze overstijgen de partijen en betreffen 2+ volkeren en 4-tal landen/regio's.

De door de Franstaligen opgedrongen politieke schutkring rond het VB geeft paradoxaal wel dekking aan het CD&V-NVA en OpenVLD. De Franstaligen kunnen immers met deze partij geen gesprek beginnen. En gezien het zwakke SPA zelf voor een oppositiekuur gekozen heeft, hebben de Franstaligen enkel de Oranje-Blauw combinatie voor zich.

Als men nu het ijzer niet smeedt terwijl het warm is (BHV zelf splitsen) dan kan men alleen nog van verraad spreken.

 
At 2/10/07 12:08, Anonymous Anoniem said...

Voorbijgelopen nieuws. Milquet blijkt immers de onderhandelingen te zullen leiden, zij het grotendeels achter de schermen. Zij (alle franstalige partijen) hebben het van bij de aanvang gezegd, en dat blijft nu en in de toekomst hetzelfde standpunt. Ongewijzigd, wat de N-VA nog zal ondervinden.
Ook dat partijtje zal plooien. Ze krijgen immers het mes op de keel : akkoord met partners, of... adieu ministerpostjes ea.
Voortbordurend op wat hierboven ergens als reactie vermeld werd : Ik heb een zwak voor diegenen die onrechtvaardig worden behandeld, die slachtoffer worden van desinformatie. Als het allen tegen één is, dan trek ik partij voor die ene.

 
At 2/10/07 14:32, Blogger David Vandenberghe said...

I am Noname:

Probleem met uw reactie is dat je zit te schieten op een actor die 'out of the picture' valt bij de onderhandelingen, in picture wanneer het tijd is om het knopje in te drukken. Bakken kritiek kan altijd na de regeringsvorming en ik verwacht van het VB dat de zweep zal klaarstaan als het onvoldoende is. LDD zal wellicht ook klaarstaan. Kunt geen kritiek uiten als er niets is, de druk blijft er in stilte.

Door zulke commentaarstukken zaai je zelf verdeeldheid binnen Vlaamse rangen. Je valt een partij aan die op dit moment niet aan zet is blijkbaar omdat 'ze niet willen', of is het omwille van het cordon?

Zoals FCAL het stelt..."De onderhandelingen tussen de Nederlandstaligen en de Franstaligen zijn geen partijpolitiek. Ze overstijgen de partijen en betreffen 2+ volkeren en 4-tal landen/regio's."

Dat Filip V Laenen nadruk legt op de evolutie van het VB lijkt mij normaal. Ik plaats dat in een context van kritische analyse die durft in te druisen tegen de algemene media.

 
At 3/10/07 01:04, Blogger view without a name said...

"Dat Filip V Laenen nadruk legt op de evolutie van het VB lijkt mij normaal. Ik plaats dat in een context van kritische analyse die durft in te druisen tegen de algemene media."

Idem voor mijn reactie.

@ Brigant @ Fcal : De partijpolitieke strategie van het VB heeft trouwens een perfide impact op het debat tussen de twee volkeren.

Men kan maar van verraad spreken als men de kansen niet benut. En ik geloof niet dat men kansen zal laten liggen.

Wat ik vrees dat is dat we een regering krijgen die enkel BHV splitst en daarnaast wat beperkte hervormingen doorvoert (herverdelen van de bevoegdheden = een beetje plus en een beetje min = homogener). Maar zelfs als men enkel dat realiseert is dat mi nog aanvaardbaar als je ziet waar men vier jaar geleden stond).

En degene die daarover klagen, verwijs ik naar mijn eerste comment.

De essentie van mijn betoog kan teruggebracht worden tot volgende overweging : Kartel 30% + VB 20% geeft +50% in Vlaanderen. Dat is een enorme positie. Maar men kan de kracht die daaruit voortvloeit niet gebruiken. Indien het VB "democratisch" was (dus niet afgeweerd door de Walen), en een beetje water in de wijn zou doen dan zaten we ineens een grote stap vooruit en zou het debat met de Walen heel vastberaden gebeuren.

@ LVB : "Het resultaat is dat daarmee de indruk wordt gewekt dat het VB de sleutel in handen heeft voor elk Vlaams probleem."

Dat is juist de misvatting. Het VB blokkeert elke oplossing door haar houding, ze laat de deur op slot doen door de Waalse politici. Haar partijpolitieke houding voorkomt dat de problemen op een democratische manier kunnen aangepakt worden en handicapt de Vlaamse krachten. Die veel geroemde "kracht vanuit de oppositie" waar is die nu ?

 
At 3/10/07 01:25, Blogger Luc Van Braekel said...

@Brigant: "Dat Filip V Laenen nadruk legt op de evolutie van het VB lijkt mij normaal."

Huh?

In heel het bovenstaand artikel vermeldt Filip van Laenen niet één keer het VB.

Dàt is juist het probleem waarop ik wijs: NoName reageert op een artikel waarin het VB niet één keer vermeld wordt, en in zijn reactie heeft hij het voortdurend over het VB, en hij beschuldigt FvL er zelfs van van het VB als norm te nemen.

Als ik hem daar dan op wijs, begint hij over andere artikels van FvL, bijvoorbeeld over peilingen. Awel, dat hij die VB-commentaar dan bij die artikels neerploft hé.

Ik krijg het gewoon op mijn heupen als iemand op een artikel dat totaal niet over het VB gaat, reageert door te pas en te onpas over het VB te beginnen kwaken. En dat geldt zowel voor VB-fanaten als voor anti-VB'ers.

 
At 3/10/07 16:42, Anonymous Anoniem said...

LVB krijgt het terecht "op de heupen" wanneer hij geconfronteerd wordt met een manifeste 'obsessie' bij 'i am no name'.

Op welke serieuse gronden zou 'no name' het VB "ondemocratisch" kunnen noemen? Het lijkt me eerder het tegenovergestelde. Zodoende speelt hij immers eerder het politieke spel volgens de 'regels' van de franstaligen, en die zijn nu niet bepaald op meer 'democratie' uit.

Ook zijn verwijten (1) dat het VB alle oplossingen of vooruitgang zou "blokkeren" en (2) Vlaamse eendracht ondermijnen, raken kant noch wal. De echte oorzaak voor blokkage en voor tweedracht ligt in het nefaste (selfserving) 'cordon s'. En wie is daarvoor verantwoordelijk?

Democratie is veel meer dan verkiezingen en meerderheid. Het veronderstelt ONDERMEER dat men in principe bereid is van te willen samenwerken met ALLE medeburgers. Het A PRIORI willen uitsluiten van sommigen - en dus het afwijzen van enige compromissenbereidheid met sommigen - is in wezen ondemocratisch. Het is een reflectie van een metaliteit die een bepaalde minderheid (of soms zelfs meerderheid) wil uitsluiten. Dat is duidelijk een stap in de richting van 'tirannie', ongeacht of het een tirannie van een meerderheid of een minderheid zou zijn.

 
At 3/10/07 21:23, Blogger view without a name said...

@ LVB : En ik krijg het op mijn heupen dat ik FvL nooit commentaar hoor geven op het VB.

Ik heb dat in de inleiding van mijn eerste comment aangebracht.

Naar mijn "gevoel" of "mening" wil hij teveel de realisaties van het Kartel beoordelen vanuit de "klassieke" VB-standpunten. Als hij dat doet lijkt het mij toch logisch dat hij dat doet omdat hij mentaal "aanleunt" bij het VB.

Filip mag voor mijn part gerust zijn mening verkondigen zoals hij dat wil, dat is het punt niet. Maar in dezelfde gedachtegang vind ik het dan ook logisch dat ik zijn denkpiste verder zet en het alternatief onder het vergrootglas neem, om de twee alternatieven of benaderingswijzen eens te bekijken. Want als je de nadruk legt op "A" is dat omdat je "B" ook bestudeerd hebt. Als ik hem gelijk zou geven wil dat ook zeggen dat ik B impliciet beter vind of betrouwbaarder vind.

Of anders verwoord : Als je de strategie van het Kartel wil beoordelen moet je dat doen vanuit de vertrekpunten van dat Kartel. En dan volgt daaruit de logische vraagstelling : Waarom is dat het programma van die "samenwerking" ? Waarom is het niet radicaler ?

Gewoon omdat er niet meer mogelijk is en omdat het de gemene deler is van "gedacht" van die vereniging (groep) mensen. Het past dus niet om hun gedacht te toetsen aan het gedacht van een andere groep mensen. En daar komt het eigenlijk op neer wat Filip wel doet, hij toetst de geloofwaardigheid van de CD&V aan de standvastigheid van die groep tot het realiseren van Vlaamse punten. En dat is mi fout. De CD&V is nog maar enkele jaren Vlaamser geworden. Het lijkt mij helemaal niet uitgesloten dat eens de zaken beginnen tegenvallen ze aannemen dat de N-VA wel zal aansluiten, onder druk van het gebrek aan resultaten.

Simpel verwoord als Filip de strategie van het Kartel in vraag stelt (daar gaat het toch over ?) dan stel ik de andere vraag :"Welk alternatief is er?".

FvL schrijft over de "regeringsvorming" maar in zijn tekst herhaalt hij onderhuids de klassieke retoriek zoals het VB het keer op keer naar voor brengt : de CD&V is onbetrouwbaar! Waarom doet hij dat? FvL kan je bezwaarlijk iemand noemen die onvoldoende doorzicht heeft.

LVB heeft volgens zijn post voor het LDD gestemd. Maar is die partij , of haar voorman, betrouwbaar ? Ik heb daar vragen bij. Maar alvast vind ik een LDD-stem nuttiger dan een VB-stem. Want LDD zit niet in het cordon en kan dus op het beleid wegen.

Willen er nog stukken van het VB afscheuren en een eigen weg gaan. Dat zou mooi zijn en een pluspunt voor de democratie.

Filip zijn vorige post ging over "Drie uur politieke lafheid" met daarnaast de foto van Pieter De Crem. Dat geeft mi toch duidelijk zijn denkkader weer en je moet helemaal niet ver zoeken om niet een beetje vooringenomenheid te bespeuren in zijn tekst. Ik druk mij hier voorzichtig uit en wil het niet echt allemaal gaan ontleden en weerleggen enz. Ik probeer maar de algemene toon te beschrijven die ik in zijn teksten ontwaar.

Vorig jaar tijdens de verkiezingsperiode gaf hij telkens interpretaties van de peilingen die toch wel de strategie van het VB als "succesvol" of "verdedigbaar" bestempelden. Zo heb ik het toch ervaren. Ik heb (op mijn blog) altijd op het alternatief gewezen : hoe een samengaan tot veel betere resultaten kon leiden. Maar ik geef grif toe, veel van mijn benaderingen zaten er uiteindelijk helemaal naast of bleken niet relevant. En nogmaals het is Filip zijn goed recht om die mening te verkondigen of zijn blog of op dit forum. Maar als er reactieruimte is moet je toch niet klagen dat ik reageer. En natuurlijk is mijn reactie voorspelbaar, net als ik de stijl van Filip voorspelbaar vind.

Mijn stelling dat het VB een totaal foute strategie aanhangt die zeer dubbelzinnig is, lijkt bij heel wat Vlaamsgezinden voor gemengde gevoelens te zorgen. Het is alsof het onredelijk is om dat onder de aandacht te brengen. Alsof we de Vlaamse verstandhouding hoog in het Vaandel moeten houden, dat we elkaar moeten respecteren. Maar van die partij zie ik die wederkerigheid niet.

Maar natuurlijk, Luc, zal aanhalen (veronderstel ik) dat het niet gaat over Vlaamse overtuiging. Dat je beter niet eenzijdig reageert (keer op keer) omdat je dan het debat schaadt ... ? Of dat het hier meer gaat over liberale denkbeelden ... Zou kunnen. Maar ik dacht toch dat het onderwerp hier ook ging over tal van Vlaamse aangelegenheden. En ik denk dat bijna iedereen op deze stek pro Vlaams is. Is het dan ongepast om eens contrarie te reageren ? Als men pro Vlaanderen is, dan is dat toch om Vlaamse resultaten te boeken ? Is het dan niet logisch dat ik de oorzaak van het gebrek aan vrijheid probeer aan het licht te brengen ? Of het gebrek aan succes in het streven van tal van Vlamingen. Dat ik probeer het probleem te omschrijven en te benoemen ?

Want we worden beknot door het Belgisch systeem, de PS-staat. Maar wie helpt die staat ? Het VB door niet uit het cordon te stappen of te kunnen stappen. Omdat die groep mensen vasthoudt aan denkbeelden die niet tot resultaten leiden.

@ Huybrechts : als ik het VB het predicaat "antidemocratisch" geef dan is dat meestal geschreven tussen aanhalingstekens om te verwijzen naar het etiket dat door tal van "democraten" opgeplakt wordt. Anderzijds vind ik de strategie van het VB anti-democratisch : gewoon doordat ze wel een politieke partij vormen in het Belgisch systeem (met alle voordelen daarvan) maar als puntje bij paaltje komt, weigeren ze om nog maar één beetje van haar programma te realiseren, omdat ze niet op de essentie willen toegeven.

Wil je het politiek forum veranderen dan zijn er maar twee mogelijkheden :
a) de revolutie prediken en uitmonden in een slagveld,
b) het systeem bestrijden met de middelen van het systeem, dus via democratische weg, stap voor stap de wetgeving veranderen en de macht doen verschuiven door het systeem anders te structureren (de vreedzame revolutie).

Als je als partij noch het ene, noch het andere doet, dan zit je er enkel voor de voordelen. En dan bedrieg je de boel, of beleefd geformuleerd dan ben je "ondemocratisch" bezig want je miskent de reden waarom je aan het democratisch proces deelneemt.

Dat het VB blokkeert en ondermijnt ? Zie http://lvb.net/item/5336

Heb het al genoeg uitgelegd.

Ach het is maar mijn mening, zou dat ook al teveel zijn ? Moet ik uit beleefdheid zwijgen ?

 
At 3/10/07 23:55, Anonymous Anoniem said...

@ noname

1) Al goed dat u ook aanhalingstekens zet rond die vermeende "democraten" (die graag onflaterende etiketten op anderen plakken). Mag ik daaruit besluiten dat u beseft dat die vermeende "democraten" geen echte democraten zijn? Of niet? Per slot van rekening, iedereen kan etiketten op anderen plakken, en ook zichzelf gemakkelijk "democraat" noemen. Maar of dat aan de realiteit beantwoordt, of niet, vereist objectieve observaties op basis van duidelijke criteria. Welnu, wie is het in in Belgie die probeert van politieke partijen te verbieden? En wie heeft duidelijk met gewone wetgeving herhaaldelijk het grondwettelijke (politieke) vrijemeningsuitingsrecht verkracht? Als u op die vragen zou willen antwoorden, dan zou ik misschien beter kunnen weten of u wel beseft wie er op het Belgische "politieke forum" bewezen heeft van niet-democratisch te zijn, en wie (nog?) niet.

2) Uw schema van "twee mogelijkheden" is al minstens even oud als de oude CVP, en dateert dus al minstens van WO2. Optie A zegt absoluut niets, maar omvat gewoon het parroteren van de etiketten "revolutie" en "slagveld". En optie B berust op de foutieve presuppositie dat het huidige systeen "democratisch" zou zijn. Sorry, maar het is misschien wel 'op papier' relatief-democratisch, maar niet in de praktijk. Nogmaals, bijna alle landen ter wereld hebben 'democratische' grondwetten en 'verkiezingen', maar de enige echte manier om te kunnen zien of die 'in de praktijk' iets serieus betekenen kan men meten door te zien of politieke vrijemeningsuiting er wordt gerespecteerd, of niet. Het zou dus duidelijk moeten zijn dat den Belgique VANDAAG geen echte democratie meer is.

3) Ik zie een duidelijke contradictie bij u. Enerzijds beweert u dat het VB zichzelf uitsluit (door zogezegd een "antidemocratische strategie" te volgen, wat dat ook moge betekenen?). Anderzijds beweert u dat ze er "enkel zitten voor de voordelen"? Dat is de wereld op zijn kop zetten. Het zijn degenen die echte oppositie buiten de wet stellen, en die dus permanent "de macht" onder mekaar verdelen, die aan "de voordelen" zitten.

Uw zogezegde "resultaten" van de vermeende "democraten" lijken me puur illusoir te zijn. En ik wacht nog steeds op een antwoord op mijn bewering dat het het 'cordon san.' is dat (1) tot blokkage leidt en (2) dat de Vlaamse eendracht (en meerderheid) ondermijnt. This is no rocket science! Maar om deze simpele gevolgtrekking te durven trekken moet men wel de onaangename realiteit onder ogen durven nemen. En daar wringt het schoentje....

 
At 4/10/07 10:16, Blogger view without a name said...

@ Huybrechts :
Ik zou eigenlijk willen verzaken aan uw vraag, maar kom heb al zo dikwijls mijn standpunten uiteengezet dat het deze keer er nog wel eens bij kan.

a) democraat / anti-democraat : tuurlijk is dat niet relevant. Ik gebruik die termen eigenlijk maar om het verschil te maken tussen in en uit het cordon. Door een etiket te plakken op een ander en die daarmee uit te sluiten is men fundamenteel tegen het democratisch systeem en ondergraaft men het. In ons democratisch systeem is het nu eenmaal zo dat alle verkozenen (alle partijen) geacht worden in de regering te stappen om hun programma geheel of gedeeltelijk te verwezenlijken.

Maar het is ook democratisch van een partij om te verzaken aan die plicht, omdat ze bvb vertrekt van de veronderstelling dat ze eerst aanhang moet verwerven om nadien met meer kracht (dus meer kiezers) wel haar programma te realiseren.

Of het is het goed recht van de Walen om bepaalde formaties af te wijzen en zodoende hun objectieven te waarborgen.

De vraag is natuurlijk waar de grens ligt tussen die twee standpunten. En natuurlijk zullen de medestanders van het VB onderstrepen dat zij niet moeten meedoen aan een regering. Dat is hun goed recht. Maar de afweging of die beoordeling terecht is of niet is niet zo eenvoudig.

Je schuift de vraag naar voor wie er wetten opgesteld heeft enz. Je zoekt dus een schuldenaar. Maar is dat wel relevant ?

Natuurlijk heeft men de wetten aangepast om een partij te kunnen treffen. Wie het Belgisch systeem kent is daarvan niet verwonderd. Trouwens dat is altijd zo bij de machtshebbers dat ze vasthouden aan de macht en de oppositie willen treffen. Ook Guy Verhofstadt heeft dat gedaan (de kiesdrempel, financiering, kiesomschrijvingen, enz). Maar het is ook de taak van de oppositie om zich te hoeden voor dergelijke maatregelen. Als je populair wil zijn moet je je laten treffen, en het slachtoffer spelen. Maar het gevolg van die strategie is natuurlijk dat je echt het "slachtoffer" bent en dus krachteloos wordt.

Ik heb nog eens gezocht op vorige comments die ik over deze aangelegenheid geformuleerd heb zie
http://lvb.net/item/4755

In http://lvb.net/item/4755 heb ik mijn mening over het cordon nog eens uitgelegd en ik kom tot de verrassende conclusie dat de VB-kiezers zelf verantwoordelijk zijn voor het cordon. Zeer eigenaardig al zeg ik het zelf. Ik was door mijn conclusie zelf totaal verrast.

b) ik heb het over fundamentele opties. Er zijn natuurlijk zoveel varianten mogelijk als de politieke fantasie het toelaat. En elke democratie is relatief democratisch. Ook een democratisch systeem waarbij men een aantal mensen uitsluit is fundamenteel nog altijd democratisch.

In essentie gaat het voor mij over het feit dat het VB haar kiezers van alles voorspiegelt maar na laat om tot de realisatie over te gaan, zelfs nog niet een beetje. En erger, het lijkt erop dat ze al over haar hoogtepunt heen is. Dus al de kiezers die jaren trouw geweest zijn, zijn er volledig aan voor hun moeite en hebben eigenlijk het Belgisch systeem tijd gegeven om zich verder uit te bouwen.

c) Jij bekijkt het maar op één niveau : je moet alle factoren in overweging nemen. Beslissingen die genomen worden door politici, of kiezers, zijn zelden te herleiden tot één ja of neen antwoord. Het is de optelsom van tal van vragen en het oordeel van de kiezer of hij zich kan vinden in het geheel van die antwoorden. Dat bepaalde standpunten die uit de antwoorden logisch volgen in contradictie zijn met andere antwoorden op andere vragen, daar staat die politicus of kiezer uiteindelijk niet meer bij stil. Want door de veelheid aan problemen kan hij geen logisch verband meer vinden en beoordeelt hij emotioneel. Dus wil hij "een ferm antwoord tegen de Walen" en de enige die dat doen zijn het VB. Dus stemt hij VB. Dat het VB daarmee niet "aan tafel zit" en met die houding niks kan presteren daar staat die kiezer niet bij stil.

Vanuit het oogpunt van de VB-politici denk ik dat ze voornamelijk gecharmeerd zijn door het feit dat ze in het parlement zitten en eens kunnen protesteren. Dat ze eigenlijk niet wegen op het beleid, daar staan ze niet bij stil, maar ze compenseren dat door de vaststelling dat ze succesvol zijn en veel kiezers achter zich krijgen. En dus zijn ze overtuigd van hun gelijk. En dus leggen ze de schuld van hun onvermogen tot beleidsvoering eenvoudig bij de andere partijen die het "cordon ingesteld hebben en hen uitsluiten". Maar de andere partijen zijn daar eigenlijk helemaal niet ongelukkig mee. De SPa kan bvb gewoon zaken blokkeren doordat het VB niet bij machte is om mee in het beleid te stappen.

Het "cordon sanitair" : wel ook het VB is daarmee gelukkig. Ze kunnen daardoor een eenvoudig programma blijven hanteren zonder enige toegeving te moeten doen. En zodoende behouden ze hun "wit voetje" en kunnen ze de vermoorde onschuld blijven spelen. Eigenlijk verdenk ik de VB-politici gewoon van het feit dat ze voornamelijk interesse hebben in hun postje. Of misschien gewoon dat ze de maatschappij een "neus kunnen zetten" en ten overstaan van de andere partijen kunnen stellen :"Zie je wel, je minacht ons, maar we gebruiken het systeem tegen jullie, en je krijgt ons niet weg!".

En dat sluit dan aan op de "amnestie-problematiek" waarvoor de VU jaren geleden opgekomen is om al die "collaborateurs" terug in de maatschappij te integreren. En natuurlijk kon amnestie niet, want dat zou betekenen dat er niemand wat fout gedaan heeft. Schiltz heeft dat uitgewerkt door tal van mensen te regulariseren waardoor de schrijnendste problemen opgelost werden. En zodoende heeft de VU erin geslaagd om heel wat persoonsgebonden problemen op te lossen en is ze erin geslaagd om haar amnestie-programmapunt te realiseren (wel is waar via een omwegje). Maar in de feiten werd het in belangrijke mate opgelost.

Maar er bleef een categorie over die weigerde en op haar standpunt bleef staan dat zij nooit iets misdaan hadden en dus die maatregelen niet wou aanvaarden. Die mensen cultiveerden het standpunt dat je niks misdaan hebt zolang je maar niet toegeeft iets misdaan te hebben. Maw het zich afzetten tegen de maatschappij. Zich distantiëren van de algemene zienswijzen van de "gemiddelde burger" als negatie van de machten.

En dat is maar mogelijk door zich mentaal in een cordon op te sluiten en zich af te sluiten van het oordeel van de meerderheid. En die zienswijze heeft zich mi gewoon voortgezet bij het VB. Ze negeren gewoon de standpunten en de zienswijzen van de meerderheid en sluiten zich af. Dus ze zijn uiterst tevreden met het "cordon sanitaire" want het bevestigt eigenlijk hun zienswijzen.

Maar om op de essentie van uw vragen te antwoorden : de problematiek van het cordon, democratisch of anti-democratisch is niet relevant. Waar het om gaat dat is dat het VB door haar houding (de praktische implementatie van haar programma) eigenlijk in de kaart speelt van haar tegenstanders.

 
At 4/10/07 15:32, Anonymous Anoniem said...

Alleszins bedankt voor uw uitvoerige commentaar. Naast de auteurs van serieuse artikels zijn er doorgaans maar weinig commentatoren die de moeite doen om hun posities echt uit te leggen zoals u doet.

Op het fundamentele punt van 'democratie' ga ik nu niet veel verder gaan, wegens tijdgebrek. Daaromtrent zijn we duidelijk NIET akkoord. Ik denk niet dat men zich daar zo maar kan van afmaken met uw stelling dat "elke democratie is relatief democratisch". Het is waarschijnlijk wel altijd zo dat "machthebbers...de oppositie willen treffen", maar het is niet "altijd" zo dat men dat doet door het fundament van echte democratie (politieke vrijemeningsuiting) te ondermijnen. Het lijkt me duidelijk dat u af en toe wel beseft dat Belgie geen echte democratie meer is, maar ook dat u soms toch nog de behoefte heeft van te denken dat het toch nog "fundamenteel democratisch" zou zijn (want alles zou toch maar 'relatief' zijn in de heersende naief-linkse tijdsgeest).

Ik meen nog steeds dat u de kop in de grond steekt wat het cordon betreft. Het cordon wordt niet effectief door de franstaligen onderhouden, maar wel door de Vlaamse partijen zelf. Daarmee 'verminken' zij zichzelf in de Belgische belangenstrijd, en daar ligt de echte oorzaak van Vlaamse onmacht en tweespalt. Men moet geen nucleaire fysicist zijn om te beseffen dat de franstaligen zihzelf nooit op zulke domme wijze zouden verzwakken.

Dit domme Vlaamse gedrag is nog begrijpelijk wat de socialisten betreft. De meesten onder hen zitten gevangen in een absurde ideologie die nationalisme, patriotisme, en zelfbelang negeert, en die een illusoir mensbeeld substitueert voor de menselijke realiteit. Maar, wat de vlaamse 'liberalen' en 'christen democraten' betreft, is dit gedrag van het 'cordon' een onbegrijpelijkde zelfverminking die de tegenstander een gratis cadeau geeft. Het wordt enkel begrijpelijk wanneer men bereid is van de veronderstelling te maken dat zij er niet op uit zouden zijn van de eigen volksbelangen te wilen behartigen, maar wel zelf aan "de voordelen" willen zitten. Althans sommige voordelen. En dat is nu precies wat u aan het VB verwijt. Met andere woorden, u zet de wereld op zijn kop.

 
At 4/10/07 16:35, Blogger David Vandenberghe said...

LVB:


@Brigant: "Dat Filip V Laenen nadruk legt op de evolutie van het VB lijkt mij normaal."

Die zin was een reactie op een zin in de tweede comment van I am No Name dat ging over de analyses van Filip v Laenen over de peilingen:
"Over het VB ? Wel als je Filip zijn blog volgt zie je dat hij zeer nauw blijft aanleunen bij het VB, de peilingen bekijkt hij niet zelden vanuit het oogpunt van eventuele resultaten van het VB; dus mi vergist hij zich door de anderen hun benadering te beoordelen vanuit de invalshoek van het VB (separatisme). Misschien is het mijn beoordelingsfout om hem als VB-er te bestempelen. Maar ook dat is mijn mening gesteund op mijn inzicht."

 
At 4/10/07 16:42, Blogger David Vandenberghe said...

CD&V +VB + NVA zou dan 55% halen ofzo(?), langs Vlaamse zijde.

De Franstaligen zullen dan nooit een federale regering willen vormen, wie heeft daar schrik van? VB of CD&V?

Het is niet aan het VB om 'zachtaardiger' te worden want dan verliest ze mogelijk stemmen. Stemmenverlies versterkt het cordon.

Het is aan de andere Vlaamse partijen om het Cordon te doorbreken en de Franstaligen terecht te wijzen. Alleen zal dat niet gebeuren.

We zien dat nu al bij de 'onderhandelingen'. Staatshervorming moet een koshere/halal meerderheid hebben, zonder dat de stemmen van het VB 'nodig' zouden zijn.

Enige Vlaamse partij horen zeggen dat ze die stemmen maar moeten respecteren in een parlementaire democratie? Neen. Vlaamse partijen die het gaan opnemen voor het VB terwijl ze zelf als decennia zaten te demoniseren en cordoniseren?

 
At 4/10/07 16:43, Blogger David Vandenberghe said...

Betekent überhaupt niet dat het VB kritiekloos beoordeelt moet worden.

 
At 4/10/07 19:50, Blogger view without a name said...

@ Marc Huybrecht : sorry ben mijn antwoord kwijt en heb geen zin het nog eens te formuleren. Zal voor later zijn.

@ Brigant: je vertrekt nogmaals van de veronderstelling dat de andere partijen er een probleem mee hebben dat het VB uitgesloten wordt; hoe minder kandidaten voor de regering hoe meer kans om erbij te zijn.

 
At 4/10/07 20:59, Blogger David Vandenberghe said...

Euh, het zijn toch vooral de andere partijen die er een probleem van maken?

Ik schrijf toch niet dat het VB geen koudwatervrees heeft? Om te 'mogen meedoen' gaan ze enorm veel water bij de wijn moeten doen. Ze gaan ervan uit dat dit hen geen electoraal gewin gaat opleveren en dat men hen in het bad sleurt om hen een kl**t af te trekken. Welk nut heeft het mee te trekken in een regering als je niets te zeggen hebt? Trouwens zelfs al zeggen de Vlaamse partijen van 'kom maar' dan zullen ze stoten tegen het onvermijdelijker NJET francophone.

Het VB beschuldigen dat ze de belangrijkste schuldige is aan haar 'machteloze' doch drukkende positie is een beetje overdreven.

 
At 4/10/07 23:05, Blogger view without a name said...

@ Brigant : je schreef :"Het is aan de andere Vlaamse partijen om het Cordon te doorbreken en de Franstaligen terecht te wijzen. Alleen zal dat niet gebeuren."

De andere Vlaamse partijen moeten het cordon niet breken want dan is er een kandidaat meer om in een regering te stappen. Ons kiessysteem (democratie) laat iedereen gelijk aan de meet staan om te rennen om in de regering te geraken. Als het VB dat niet wil, dan is dat één uitgeschakeld en één minder aan de eindmeet. En als je bvb een VB zou hebben van 30% en drie partijen van 20% (en wat kleintjes) dan zit je als middelgrote partij rekenkundig bijna zeker in de regering (want je moet +50% behalen) en dat haal je maar met 3 x 20%. Dus voor die middelgrote partijen is het cordon het ideale middel om probleemloos in een regering te geraken.

Ook "water bij de wijn" doen : als het VB uit het cordon stapt zal ze zich gematigder moeten opstellen, maar daar zal ze niet noodzakelijk kiezers door verliezen want op rechts is er toch niks anders. Alleen komt ze dan nu misschien wat in het vaarwater van LDD of van N-VA. Ze kan dan misschien partijen zoals SPa of Groen van de macht houden. En zo verrechtst het beeld ook.

- CD&V + N-VA + VB = 55% ? Niet uitgesloten : door het samengaan geven ze vertrouwen en halen ze kiezers bij de andere partijen weg.

- koshere regeringsvorming : dat is maar mogelijk doordat het VB in het cordon zit. Als VB uit het cordon stapt en zich wat gematigder opstelt, dan is er geen enkele reden waarom men SPa zou kiezen boven VB. Maar FDW is zo voorspelbaar : hij is al tevreden als hij eens mag afgeven en zich mag profileren. Gewoon door dat niet te doen zou hij zich neutraler opstellen en daarmee SPa en Groen naar het extreme verwijzen 'uiterste linkse', en zichzelf zo laten uitsluiten of minder kans geven tot deelname aan de macht.

De linksen hebben dan maar een mogelijkheid : zich minder links opstellen. Met als gevolg dat het centrum dan terug gematigder (centrum) wordt.

Conclusie : een extreem rechtse oppositie maakt het centrum linkser.

@ Marc Huybrechts: anti- of democratie : ik vind dat niet relevant of België nu democratisch is of niet. Als je dat debat wil voeren speel je in de kaart van het VB dat zichzelf wil verdedigen en verantwoorden waarom ze in het cordon zit en blijft. Haar uitleg is dat zij het slachtoffer is van een anti-democratische beleid van België of van de andere partijen.

Maar meer democratie is het VB uit het cordon halen. Niet verantwoorden dat ze in het cordon moet blijven. België (het politiek systeem) wordt dan gewoon democratischer als het VB uit het cordon geraakt.

Alleen wordt het volledig dubbelzinnig als je het VB in het cordon zet, maar ze wel in de oppositie laat zitten en dus de meerderheid voorbehoudt aan de andere partijen.

Mijn zinsnede over "relatieve democratie" was gewoon om te stellen dat ik dat niet relevant vind. Die term gebruiken tov het VB is niks anders dan retoriek en dus een methode om het VB uit te sluiten uit het debat. We sluiten mensen uit : minderjarigen, uit hun burgerrechten gezette, ... vroeger hadden de vrouwen geen stemrecht, was België toen minder democratisch dan nu ? Mi niet echt. Ook als je een partij zoals het VB uit de verkiezing zou sluiten, dan ben je niet ondemocratisch bezig. Want dan zal dat feit gewoon het kiesgedrag van de burger beïnvloeden en dat die ingreep compenseren.

- domme houding van CD&V en O-VLD : dat is betrekkelijk, je moet om dat te beoordelen teruggaan naar de tijd van het instellen van het cordon. In die tijd dachten de politici nog in Belgische termen, dus met partijen langs beide kanten van de taalgrens. Door het uitsluiten van het VB werd het voor de andere partijen bijna zeker dat ze in de regering zouden geraken. Voor Agalev was dat mi ook een essentieel punt want ze kwam dan op de wip te zitten. Of met het VB uit te sluiten kon men terugvallen op "de families", en dat was voor Agalev ook voordelig.

@ LVB : eigenlijk volg ik je kritiek niet. Tuurlijk is het mijn stokpaardje dat het VB naar mijn inzicht een perfide rol speelt en het systeem blokkeert. Of dat de andere partijen daar gretig gebruik van maken om de impasse te installeren.

Maar in mij eerste reactie heb ik ook gereageerd over de positie van BDW als reactie op FvL zijn betreffende opmerking.

FvL schreef :"Zou het kunnen dat zelfs Yves Leterme nog niet mag weten wat voor plannetjes en afspraakjes Herman van Rompuy gemaakt heeft met de Franstalige partijen, ... " Ik schreef daarover :"De N-VA gaat mee in de logica dat ze het programma van de CD&V wil realiseren .... enz". Als je via onderhandelingen wil hervormen is het evident dat je tot een regering moet komen. Als er geen regering komt, is er geen onderhandeling. De CD&V wil onderhandelen en tot een regering komen, en wil geen afscheuring van Vlaanderen.

FvL schreef :" toch vooral op hun daden, en niet op hun woorden aan onderhandelingstafels of in de media afgerekend moeten worden ..."

Gemakkelijk om op die manier de verantwoordelijkheid bij het Kartel te leggen maar ondertussen doen alsof je zelf geen programma hebt. Vandaar mijn opmerking :"Of waar is de kracht van het VB ?"

- Jong CD&V pleit voor samenvallende verkiezingen : dat is dan de prijs heb ik naar voor geschoven.

-FvL schreef :"dat het erom te doen is de N-VA zo diep mogelijk in het stof te doen kruipen voor hun ministerportefeuille ..." ik stelde daar tegenover : "Wel daar moet je hem niet over aanspreken. Dat had je moeten voorzien op 10/6/2007."

Dat FvL nergens het VB vernoemd heeft? Akkoord. Maar hij neemt wel de VB-retoriek over. Dat komt uiteindelijk op hetzelfde neer.

Te pas en te onpas ? Wel laat mij daarover toch maar eens opmerken dat het gehele politieke gebeuren van de laatste tien jaar beïnvloed wordt door het cordon en de houding van het VB. Als de VLD niet in haar project geslaagd is dan is dat gewoon terug te brengen tot het onvermogen van Verhofstadt om het VB kiezers te laten verliezen en V. zijn afhankelijkheid van de PS.

Als de VLD gescheurd is, dan is dat enkel omdat het VB met tal van kiezers van de VLD weggelopen is, en omdat JMDD inzag dat hij die kiezers maar kon terughalen door zich rechtser te positioneren en anderzijds het onvermogen van GV om die denkstroming in zijn partij te integreren zonder ze eruit te stoten.

Als de N-VA in kartel moeten gaan is, was dat enkel omdat Verhofstadt in zijn onmacht om het probleem te bemeesteren, zijn toevlucht genomen heeft tot maatregelen zoals de kiesdrempel, omdat hij de kleintjes eruit wilde, omdat het VB reeds een belangrijke koek van het politiek veld inpalmde. Verhofstadt dacht dat hij de VU wel zou oppeuzelen en tot een verstandhouding zou komen met SPa en CVP, als men het VB maar kon uitsluiten. Als de kleintjes maar vergruizeld werden, en het kon hem geen barst schelen of ze overstapten naar de VLD of CD&V, zolang ze maar verdwenen uit het speelveld. Maar daar heeft hij zich op verkeken.

Idem de SPa : ze dacht met wat fikse meiden de kiezer wel te kunnen overtuigen. Maar ze zijn hopeloos door de mand gevallen, en hebben nog maar wat kiezers verloren aan ... het VB ?

Dus als ik altijd maar opnieuw terugkeer op het probleem van het VB dan is dat omdat het echt het fundamenteel probleem is van het politiek gebeuren in Vlaanderen en in België. Door het immobilisme van het VB (zijn weigering om in een regering te stappen) raakt de rest van het politieke veld ook geblokkeerd. Het VB is zoals een zwart gat dat kiezers absorbeert.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>