5 september 2007

Freddy Thielemans en de Siberische democratie
(Vincent De Roeck)

Vandaag verscheen er een zeer interessant berichtje bij de Associated Press dat zonder twijfel nog tot verlichtend voorbeeld kan dienen voor de alles verbiedende islamo- socialistische burgemeester van Brussel, Freddy Thielemans. Zoals jullie weten, heeft Thielemans een vreedzame manifestatie van de groep “Stop the Islamisation of Europe” (SIOE) op elf september aanstaande zonder meer verboden omdat hij de veiligheid niet kan garanderen. Ook de aangevraagde minuut stilte als passend eerbetoon voor de 2996 slachtoffers in de aanslagen van 9-11 werd door de PS-burgemeester verboden omdat die actie duidelijk gericht is tegen de Brusselse moslimgemeenschap. Meer dan de helft van de PS-gemeente- raadsleden in Brussel zijn moslims, net als het overgrote deel van de PS-kiezers in de Belgische, Vlaamse en Europese hoofdstad. Wat goed is voor de moslims, is dus ook goed voor de Brusselse Parti Socialiste.

De autochtone stem, laat staan de Vlaamse stem, is in Brussel al dermate uitgedund dat er in oktober 2006 voor het eerst in de geschiedenis meer allochtone dan autochtone stemgerechtigden waren. Het opvrijen van de islamgemeenschap in Brussel is dan ook gemeen goed verworden. De PS past voor de pensenkermissen en jaarmarkten, maar schuift met alle plezier aan op halal-festijnen en offerfeesten. De tirannieke uitlatingen van Freddy Thielemans moet men er ook maar gewoon bijnemen. Het gebrul van Freddy Thielemans, het krijsen van een varken, doet mij steevast denken aan de preek, de Khutba, in een radicale Haagse moskee of op de één of andere bijeenkomst van de Moslimbroederschap. Iedereen die kritiek heeft op de uitwassen van het islamisme of het niet eens is met de excessen van zulk godsdienstfundamentalisme is in de speeches van Thielemans per definitie een “racist”, een “moslimhater” en een “fascist”.

Door elke kritiek met ordinaire scheldtirades de mond te snoeren, voedt Freddy Thielemans niet enkel de anti-politiek, maar cultiveert hij ook de slachtoffercultuur binnen de straatarme ongeletterde Brusselse moslimgemeenschap. Niet het racisme ligt aan de oorsprong van hun ellende, maar hun gebrek aan opleiding, hun gebrekkige talenkennis en hun machismo’s. En heeft een stem op de PS hen vooruit geholpen? Natuurlijk niet. Welvaart komt immers niet hand in hand met socialisme, maar met fiscaal conservatisme en economisch liberalisme. Welvaartscreatie en socialisme zijn elkaars tegenpolen. De moslimfrustraties in de Brusselse no go area’s zijn het gevolg van het socialistische wanbeleid. Thielemans hoopt deze frustraties te kunnen verdringen door te hameren op “racisme” en “discriminatie”, maar of de moslims hem daarin gaan blijven volgen, is maar de vraag. Willen de moslims in Brussel een waardig leven opbouwen, zullen ze de PS de rug moeten keren en resoluut moeten kiezen voor een hervormingsgericht beleid.

Terug dan naar het bericht van de AP waar ik in het begin naar verwezen heb. De burgemeester van Megion, een oliestadje in Siberië, heeft ook dezelfde ziekelijke neiging om alles en nog wat te verbieden. Zelfs de toegelaten woordenschat van de stadsambtenaren is drastisch teruggedrongen door het invoeren van een lijst van 25 “verboden uitdrukkingen”. De burgemeester heeft er alle touwtjes zéér strak in handen en duldt geen tegenspraak van niemand. Zijn beleid draagt niet voor niets de naam “Shaking Up Things”. Nu kan het beleid van burgemeester Alexander Kuzmin op het eerste gezicht misschien de natte droom zijn van Freddy Thielemans, maar dan zou men voorbijgaan aan mijn punt. Daarbij is het betogingsrecht in Megion eizona absoluut.

Kuzmin is een partijonafhankelijke self-made business man, terwijl Thielemans een partijslaafje van het derde knoopsgat gebleven is. Kuzmin is “rechts” georiënteerd, Thielemans “links”. Kuzmin realiseert in Megion een jaarlijkse groei van de bevolking van 7 tot 9% en een economische groei van eizona 10%, terwijl Thielemans in Brussel een autochtone stadsvlucht en een tsunami van allochtone inwijkelingen op zijn palmares kan zetten. Idem trouwens voor de economische aspecten. Brussel tekent jaarlijks een stijging in aantal werklozen op en een daling van het BNP per capita. Kuzmin wil een efficiënte overheid en is niet vies van massale ontslagen als men hem tegenwerkt. Thielemans wil een Soviet-style government en ontslaagt alleen maar Nederlandstalige christenen als hij zijn budgetten alweer niet recht krijgt.

Kuzmin wordt internationaal gerespecteerd omdat hij aan een ongezien tempo terdege hervormingen wist door te voeren in een land waar zoiets geen sinecure is, terwijl Thielemans in de internationale media afgedaan wordt als een klein ziek tirannetje dat bij het overlijden van de vorige paus uitriep “champagne voor iedereen!” en dat - om toch maar in de gratie van de islamisten te blijven - te pas en te onpas betogingen verbiedt. Ook van de Koerden, de Armeniërs, de Amerikanen en de Israëli’s moet Thielemans niets hebben, in tegenstelling tot Kuzmin die zijn blik net méér op het westen gericht heeft. Thielemans omringt zich met anti-Koerdische islamfascisten van de Grijze Wolven en ontkenners van de Armeense genocide zoals staatssecretaris Emir Kir. Betogingen ter ondersteuning van de conspiracy theory dat Israël en de VS zelf achter de aanslagen van 9-11 zaten, mogen wel doorgang vinden in “zijn” Brussel. Als minachting voor de nalatenschap van het Westen kan zoiets tellen.

Alexander Kuzmin omschrijft zijn beleid als volgt.
Town authorities are there to make town residents' life comfortable and prosperous. Town officials must work out mechanisms to solve and remove problems, not to avoid them.
Freddy Thielemans ziet zijn taak als burgervader helemaal anders. Hij gelooft dat de overheid een geboorterecht heeft en aan niets of niemand verantwoording verschuldigd is. Hij gelooft dat de socialistische herverdelingsmechanismen voldoende garanties bieden op welvaartscreatie. Tenslotte verkiest Thielemans het maar al te graag om problemen “te ontwijken” in plaats van “op te lossen”. Hoe vermijd je een debat ten gronde over de islamisering van Europa? Inderdaad, door de manifestatie, de uiting ervan, te verbieden. Dit is geen oplossing voor het probleem, maar gewoon een ijdele poging om de problematiek onder de aloude PS-mat te vegen.

Kuzmin en Thielemans zijn allebei lokale heersers met een strenge autoritaire ingesteldheid en met bepaalde excentrieke trekjes, maar terwijl Megion boomt als nooit tevoren, zakt Brussel helemaal weg in de modderstroom van kansarme immigranten en gefrustreerde werklozen. Laat het beleid van Kuzmin in Megion dan ook een voorbeeld zijn voor het Brussel van morgen, en Thielemans hoeft daarvoor zijn gegeerde almacht niet eens op te offeren. Machtsdeling is niet nodig. Een beter beleid wel. Begin dus maar met het alsnog toelaten van de SIOE-betoging!


Afspraak op 9-11 om 12u voor het Europees Commissiegebouw aan het Schumanplein in Brussel. Vergeet uw wit sjaaltje niet!

Meer over de islamproblematiek op www.hetvrijevolk.com.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.


6 Comments:

At 5/9/07 13:44, Anonymous Anoniem said...

Megion = 54,000 inwoners
Brussel = 1 miljoen inwoners

Vincent, je moet toch ook toegeven dat er demografische verschillen zijn. Daarbij ken ik de etnische samenstelling van Megion niet, maar die zal waarschijnlijk ook wel véél gunstiger zijn dan die in Brussel. Je tekst heeft een leuke invalshoek, maar ik denk dat de vergelijking echt wel niet opgaat. Geen enkele trouwens. Brussel is een uniek gegeven, net zoals de PS trouwens!

 
At 5/9/07 14:05, Anonymous Anoniem said...

"Afspraak op 9-11 om 12u voor het Europees Commissiegebouw aan het Schumanplein in Brussel. Vergeet uw wit sjaaltje niet!"

Is dit een verhulde oproep om toch te gaan betogen in Brussel? Is dit een verkapte omroep om de wet en het betogingsverbod te negeren? Pas op, Mr. Deroeck, u begeeft u op glad ijs.

 
At 5/9/07 14:13, Blogger Marc Vanfraechem said...

typisch de reactie van een anonieme... neen dat is geen oproep om te betogen, maar een uitnodiging tot een vrije vergadering, zo lees ik toch Vincent de Roeck ;-)

 
At 5/9/07 17:10, Anonymous Anoniem said...

"Het Vrije Volk" is een leuke website, daar niet van, maar zij die écht geïnteresseerd zijn in de verboden SIOE-betoging, kunnen beter terecht op de website van de SIOE zelf (http://sioe.wordpress.com) of op die van TBJ (http://brusselsjournal.com). Dit geheel terzijde en puur informatief.

 
At 5/9/07 17:44, Anonymous Anoniem said...

@ Vincent d.r.

1) Uw analyse van Thielemans en van het 'Brusselse' aspect van deze problematiek vond ik zeer goed en ook mooi beschreven. Maar, de vergelijking met Siberische "democratie" is te ver gezocht. Ook al besef ik wel dat u dat ironisch bedoelde.

Democratie heeft weinig of niets te maken met lokale overheden, maar berust op het juridische/politieke bestel waarin die overheden functioneren. De burgemeester van Megion vormt geen onderdeel van een democratisch politiek bestel, waarvan vrijemeningsuiting een echt grondvest zou vormen, terwijl men dat van de burgemeester van Brussel toch wel redelijkerwijze zou mogen verwachten. We zullen spoedig weten of de Belgische juridische macht (weer) gaat bevestigen dat het onderscheid tussen "Siberische democratie" en Belgische "democratie" niet veel betekent.

2) Van Nauwelaerts verwijst naar "demografische verschillen". Wat zou de relevantie daarvan kunnen zijn? De essentie van "democratie" is het effectieve behoud van het constitutionele (politieke) vrijemeningsuitingsrecht voor burgers. Alleen dat behoud kan echte politieke machtsalternaties verzekeren over de tijd. In principe zouden "demografische verschillen" volkomen irrelevant moeten zijn. Men behoud een constitutionele democratie, of men verliest ze (terug) over de tijd. Elke generatie moet opnieuw voor democratie 'vechten', en het zou dus duidelijk moeten zijn dat niet alle generaties 'evenwaardig' zijn op dit belangrijke punt.

3) Tja, en wat die 'anonieme' betreft, dat is duidelijk een contemporeel product van de "Befehl ist Befehl" mentaliteit. Die wil de letter van "de wet" volgen, zonder zich blijkbaar iets aan te trekken van de (ondemocratische) inhoud van de wet. Met dat soort van mensen kan men geen democratie behouden, maar wel verder hollen naar een politiek bestel van het 'Eurabia' genre.

 
At 5/9/07 23:08, Anonymous Anoniem said...

Allez Vanfraechem, wat hebt gij toch tegen anoniemen? Den dag dat gij in den bak zit zult ge kontent zijn dat er nog anoniemen rondlopen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>