23 augustus 2007

Plakkaat van Verlatinghe (Vincent De Roeck)

Met enige verbazing vernam ik gisteren uit de “Gazet van Antwerpen”, je weet wel de frut van de Koekenstad, dat een grootschalig onderzoek vastgesteld heeft dat maar liefst 67% van de Nederlanders voorstander zou zijn van een volledige fusie tussen Vlaanderen en Nederland. Dit onderzoek, dat uitgevoerd werd door TNS-NIPO en de RTL, bracht ook nog een aantal andere ontdekkingen naar boven. Zo zou maar liefst 25% van de Nederlanders niet meer geloven in het voortbestaan van België. Een boedelscheiding van Vlaanderen en Wallonië zou dan ook bij onze Noorderburen niet als een verrassing aankomen, misschien zelfs net integendeel.

14% van de ondervraagde Nederlanders denken zelfs dat het lot van België binnen de vijf jaren bezegeld zal zijn. 83% van de Nederlanders denkt wel in het zelfstandig voortbestaan van België te kunnen geloven indien het land de komende vijf jaren tegen alle verwachtingen in toch zou weten te overleven. Los van de Nederlandse gevoelens aangaande Vlaanderen en Wallonië, zou ruim 85% van de Nederlanders ook voorstander zijn van een veel intensievere samenwerking met de Belgen dan vandaag het geval is, bij voorkeur via een verdere uitdieping van het Benelux-verdrag. Maar in de ogen van de Nederlanders blijft een fusie tussen Vlaanderen en Nederland hun absolute voorkeur wegdragen. Meer dan 60% van de ondervraagde Nederlanders denkt trouwens ook dat zowel Vlaanderen als Nederland beter zouden worden van zo’n fusie.

Ook de koningsvraag werd in het onderzoek meegenomen.
Eén op de vijf Nederlanders denkt dat Nederland en Vlaanderen na samenvoeging geleid moeten worden door de Oranjes. De afschaffing van beide koningshuizen is volgens 16 procent de beste optie, terwijl 17 procent denkt dat beide landen hun eigen koninklijke familie moeten behouden.
Vanaf 1568 kwamen de Nederlanden (het huidige België en Nederland) in opstand tegen de Spaanse bezetter. Terwijl het huidige Wallonië geen graten zag in de Latijnse overheersing, hielden zij zich steevast op de vlakte in het conflict. Het huidige Vlaanderen en Nederland daarentegen weigerden zich zomaar neer te leggen bij de Spaanse overheersing en grepen naar de wapens. Wallonië ontsnapte aan deze bloedige strijd, omdat zij zich al op voorhand overgegeven hadden. Het gebrek aan initiatief en geloof in eigen kunde dat we vandaag in Wallonië detecteren, gaat in feite dus al terug tot de 16de eeuw.

In 1579 bestond het latere België eigenlijk al niet meer, want toen verbond het huidige Wallonië zijn lot met dat van Spanje via de “Unie van Atrecht” (Union d’Arras) en verwerd het huidige Wallonië een vrijwillige kolonie van het Latijnse rijk. Het huidige Vlaanderen volgde het voorbeeld van zijn Zuiderburen niet en bleef trouw aan zijn tradities en vrijheid. Het Dietse eergevoel ontsproot uit het bloed van Vlamingen en Nederlanders dat tezamen vergoten werd door de Spanjaarden, en indirect dus ook door diens Waalse vazallen.

Enkele maanden na de oprichting van de Atrechtse Unie, gingen Vlaanderen en Nederland op in een nieuwe confederatie. De modaliteiten werden vastgelegd op een conferentie in de Dom van Utrecht. Dietsland, oftewel de “Unie van Utrecht”, was geboren. Vlaanderen en Nederland waren nu officieel één natie. Maar de opstand tegen de Spaanse bezetting woedde nog steeds in volle kracht. De Utrechtse legers, door de Spanjaarden “geuzen” genoemd, veroverden straat na straat, dorp na dorp en stad na stad op de Spanjaarden, die uit Dietsland eizona verdreven werden. In 1581 was het grootste deel van de Utrechtse Unie bevrijd van de Spanjaarden. De jonge Dietse staat bleek plots levenskansen te hebben.

In 1581 kondigden de gezanten van de deelstaten van de Utrechtse Unie, die zich voortaan de “verenigde provinciën” noemden, het “Plakkaat van Verlatinghe” af. Met deze onafhankelijkheidsverklaring werd de Spaanse koning als heerser afgezet, werden de banden met het Spaanse rijk definitief doorgeknipt en werden alle rechten en vrijheden opgesomd waarvan de burgers, de steden en de provinciën binnen de Unie voortaan zullen kunnen genieten. Deze afkondiging inspireerde Thomas Jefferson tot diens latere “Declaration of Independence”, die in 1776 de geboorte van de vrije republiek der Verenigde Staten zou inluiden.

De Spanjaarden beschouwden deze afkondiging als een zware belediging en namen de uitdaging aan. De Spaanse vorst stuurde zijn legers naar de Verenigde Provinciën. Dit was het begin van een gewapende strijd die uiteindelijk een tijdsspanne van eizona één eeuw zou overspannen en de geschiedenis zou ingaan als de “Tachtigjarige Oorlog”. Het huidige Vlaanderen viel al gauw terug in de handen van de Spanjaarden. Wanneer in 1585 de Spaanse generaal Farnese de Schelde weet af te sluiten voor al het verkeer is de omsingeling van Antwerpen compleet, en geeft deze stad zich als laatste in Vlaanderen over. Het beleg van Antwerpen en de daaropvolgende heksenjacht, die we tegenwoordig aanduiden als “Spaanse Furie” betekende tevens het einde van de “gouden eeuw” van Antwerpen. Gelukkig wist het merendeel van de Antwerpse notabelen tegen de overgave al wel te vluchten naar Nederland, waar zij aan de basis stonden van de Nederlandse “gouden eeuw”.

In 1585 lag de grens vast. Vlaanderen en Nederland waren definitief van elkaar gescheiden. En tot op vandaag blijft dit aanleiding geven tot politiek debat, maatschappelijke discussie en nostalgisch wegdromen over wat had kunnen zijn. Laat dit dan ook maar een waarschuwing zijn voor de Franstalige onderhandelaars in de communautaire gesprekken. Als zij Vlaanderen niets geven, hoewel zij daar - na 177 jaar Latijnse onderdrukking - zeker en vast recht op hebben, moeten de Vlamingen consequent zijn en de Walen hun eigen weg laten gaan. Vlaanderen heeft Wallonië niet nodig, en net zoals in 1581, houdt niets beide volkeren nog bijeen. En of Vlaanderen dan opnieuw moet opgaan in Nederland, dat laat ik aan de burgers van beide gebieden over, maar het zou mij in alle geval niet storen.

Vlaamse onderhandelaars, stuur de halsstarrige Franstalige imperialisten weg. Koester hen niet langer aan uw borst. Ze zijn onze tijd en moeite niet meer waard. Ze hebben ons in 1581 al eens het mes in de rug gestoken, en in 1795 en in 1830 opnieuw. Van die kant moeten we niets goeds meer verwachten. Laat ons dan toch gewoon het Vlaams Parlement in spoedzitting bijeenroepen en laat ons eendrachtig een nieuw “Plakkaat van Verlatinghe” afkondigen. De tijd en stond is eindelijk daar. De langverwachte vrijheid lonkt.


De tekst van het Plakkaat van Verlatinghe vind je hier.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.


11 Comments:

At 23/8/07 11:59, Anonymous Anoniem said...

Ik vind - als Nederlander - de hereniging van Vlaanderen en Nederland een uitzonderlijk slecht plan waar eigenlijk alleen de Vlamingen voordeel bij hebben. Natuurlijk ben ik wel voor meer samenwerking en nauwere banden met Vlaanderen, maar van een echte fusie moet ik toch niets weten. Weg dus met de "Dietse" gedachte en lang leve de Nederlandse eenheidsstaat. Rood-wit-blauw in top!

 
At 23/8/07 13:48, Anonymous Anoniem said...

Ik heb nogal veel Nederlandse vrienden, en zij hebben inderdaad geen enkel probleem met zo'n fusie. Wel hebben zij om de één of andere reden een aversie met de Franstaligen in België (misschien omdat ze zelf geen Frans spreken) en vinden zij dus niet dat gans België een plaats verdient binnen Nederland. Het Nederlands sprekend deel is volgens hen zeker welkom, met Antwerpen op kop. Wat een verrijking zou dat zijn, zowel voor Antwerpen/Vlaanderen als voor Nederland, als men de Maas, de Rijn en de Schelde omvormt tot één gigantische haven, die Rotterdam en Antwerpen verbindt. België was ooit bedoeld als bufferstaat, maar vandaag is er volgens mij geen buffer meer nodig. Daarbij beschouwen mijn Nederlandse vrienden Vlaanderen al geruime tijd als "een buitenlands stukje Nederland". Antwerpen is niet zozeer de noordelijkste stad van Vlaanderen, maar eigenlijk de zuidelijkste stad van de Nederlanden!

 
At 23/8/07 16:32, Anonymous Anoniem said...

http://www.brusselsjournal.com/node/2348
"From the desk of Paul Belien on Thu, 2007-08-23 14:49"

Haha, In Flanders Fields heeft Paul Beliën en diens Brussels Journal in tijd gepakt! Dat is bij mijn weten, als trouwe lezer, de allereerste keer. Schitterend. Hoe sneller Paul Beliën op zijn bebaard b*kkes gaat, hoe beter! Doe zo voort, In Flanders Fields!

 
At 23/8/07 17:18, Blogger Pieter Cleppe said...

In tijden van globalisering moeten staten kleiner worden, niet groter. Kleine staten, als bedrijven bestuurd, met een grote openheid en liberale regelgeving, dat is de toekomst. Vlaanderen dus niet bij Nederland. Liever West-Vlaanderen en stad Antwerpen als regelvrije zones bevrijden van de bevoogding van de Vlaamse overheid.

Nu spreekt men in de onderhandelingen over een CDH informateur! Dat zou toch een schande zijn. Die CDH zou nu nog wat beloond worden...

Ik denk dat de Walen (in het bijzonder CDH) nu maar eens de gevolgen moeten dragen voor hun trouw aan de PS-staat: de Vlaamse partijen moeten de splitsing opwerpen en dat gebruiken als breekijzer om ze aan tafel tot zware toegevingen te dwingen. En indien er geen toegevingen komen, dan maar onmiddellijk naar optie-onafhankelijkheid.

 
At 23/8/07 21:57, Anonymous Anoniem said...

Beste Vincent,

Het volgende extract komt uit het NRC Handelsblad van vandaag en gaat net over het thema dat je hier aanhaalt.

Er is in Vlaanderen commotie ontstaan over de gespeculeerde fusie van Nederland en Vlaanderen. Veel Vlamingen zijn het niet eens met driekwart van de Nederlanders dat er een fusie moet komen. (...) 58 procent van de Vlamingen wil dat België ophoudt te bestaan. Maar 55 procent wil niet dat Vlaanderen opgaat in Nederland. Wel denken de meeste Vlamingen dat een fusie op zeer lange termijn mogelijk kan zijn.

Vandaag werd de peiling dan ook op tal van Nederlandse blogs besproken. Deze twee citaten vond ik best wel de moeite waard om jullie te geven.

1. "Snel, aanvallen nu er verwarring heerst!" Duidelijk van iemand die Vlaanderen wel ziet zitten als extra Hollandse provincie.
2. "Wat moeten wij met dat rot stukje grond? Leuke vrouwen, mooi land, maar een shit-economie waar je u tegen zegt. Het opleidingsniveau is laag en er komt maar weinig productiefs uit die lui." Dit is dan weer van iemand die liever bij het huidige Nederland blijft.

Ik wil maar zeggen dat de peiling niet per definitie de waarheid vertaalt. Ik weet ook niet met welk soort vragen en formuleringen men tot deze uitkomst is komen. Als ik de Nederlandse blogs en fora mag geloven is het meer fifty-fifty, en staan de Nederlanders toch vooral op hun strepen. Men is "voor", maar dan wel "onder voorwaarden". Het is wel een zéér leuke denkoefening en weeral een knappe tekst van u. Ik denk dat er maar weinig Nederlanders bezwaar zouden hebben, moest jij naar Nederland verhuizen. We kunnen mensen als jij hier zéér goed gebruiken.

Met vriendelijke groeten,

Beejee

 
At 24/8/07 01:57, Anonymous Anoniem said...

Er is een groot cultuurverschil tussen Vlaanderen en Nederland. Vlaanderen draagt nog steeds het juk van de katholieke cultuur, die na 1830 direct werd overgenomen door andere partijen. Het gezag van de pastoor mag niet in vraag gesteld worden, zondigen mag als je er maar niet te luidruchtig over doet. Corruptie, zwartwerk en plantrekkerij komen systematisch meer voor in landen met een katholieke traditie. De politieke en ambtelijke cultuur is tegengesteld. Hierover zou het meteen botsen.Ook de katholieke kerk zou hevig tegen dit iedee zijn omdat het haar machtsbasis verzwakt.

 
At 24/8/07 12:26, Blogger David Vandenberghe said...

Nauwe samenwerking zie ik wel zitten, op vlak van het havenbekken en defensie, verdere grensoverschrijdende politiesamenwerking. Daar zal het voorlopig bij blijven denk ik.

 
At 24/8/07 13:30, Anonymous Anoniem said...

het idee van brigant lijkt me het meest realistisch. Ik denk eerlijk gezegd dat regentesk Holland (niet Nederland) niet zou aarzelen Vlaanderen leeg te zuigen en hunne shit hier te dumpen. Ze gunnen ons de ijzeren Rijn nu al niet; als het hen uitkomt maken ze van Antwerpen een 3e rangshaven tvv Rotterdam. De taalgrens zou de nieuwe druggrens worden. De bouwvergunningen voor moskeën mogen we al klaar leggen. De fijne overzeese gebieden krijgen we "cadeau". Vermogensbelasting: dankuwel.

De verschillen zijn zeer groot, en sorry, maar enkel emotionele zotten dromen nog van glorieuze natiestaten en fouten van geschiedenis herstellen. Het is een buurland zoals een ander, waar men +/- eenzelfde taal spreekt. Ik ben ervan overtuigd, kennisen en vrienden in Nederland, Duitsland en Zwitserland hebbende, dat Vlamingen van karakter veel dichter bij Zuid-Duitsers of Duits-Zwitsers staan dan bij Nederlanders (Ollanders.)

Waarom niet gewoon samenwerken waar het past, ipv weerd dezelfde fout te maken, en ons uit te leveren aan een meerderheid?

groeten, pepperjack

 
At 24/8/07 13:39, Anonymous Anoniem said...

A propos, ik heb niet de minste last van verraad "tegen ons" (ik was daar toch alleszins niet bij) in 1581, en ik wil niet weten in wat we geleefd zouden hebben moesten de fransozen hier in 1795 NIET zouden zijn binnengekomen; de situatie in 1830 geschapen voelen we uiteraard wel nog steeds ten nadele, maar geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt één enkele hedendaagse Franstalige daarvoor verantwoordelijk te houden. Mensen zijn vernatwoordelijk voor hun actuele houding, niet voor voorouderlijke daden!

Of zit u in de categorie mensen die "ons" - en dus mij - aansprekelijk houden voor de bloederige kruistochten, of die vloeken afroepen over het nageslacht?

Mi ligt de levenskwaliteit NIET hoger in Nederland, ondanks het niet hebben van een sociale-zonder-bodem-streek.

 
At 24/8/07 15:28, Blogger David Vandenberghe said...

Ik meen dat het eerder een win win situatie zou zijn mocht men de Nederlandse havens en onze havens stroomlijnen, daarvoor hebben we een Ijzeren Rijn (of beste alternatief) nodig. Gezamenlijk defensie uitbouwen zou voor beide schaalvergroting en kostenbesparing moeten opleveren.

Misschien op Lange Termijn kan de boel samengroeien, niet op Korte Termijn.

 
At 25/8/07 04:17, Anonymous Anoniem said...

Er kan niet voldoende benadrukt worden hoe noodlottig het Belgisch seperatisme is geweest voor Vlaanderen. Ik zie dit eerlijk gezegd niet te veranderen. Zo is een eigen fiscaal beleid over de franstaligen hun lijk. Van de inquisitie tot 1950/60 was Vlaanderen achtergesteld gebied. Als er ergens iets mee verdiend werd was het met vruchtbare landbouwgrond. Limburg was een soort Congo (in Nederlands Limburg is er nu nog DSM, dat toch anders presteert dan de vergane francofone glorie). De clerus was bang dat mensen voor de socialisten zouden gaan stemmen door de industrialisatie en hielden die daarom tegen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>