28 augustus 2007

NRC Handelsblad stelt libertarisme gelijk aan fascisme (Vincent De Roeck)

Op 25 augustus 2007 verscheen in de Nederlandse krant “NRC Handelsblad” een grootschalig onderzoek over extreemrechts op het internet. Het begeleidende editoriaal “Opkomst en ondergang van extreemrechtse sites” van Joep Dohmen was vlijmscherp.
Het aantal rechtse en extreemrechtse sites groeide de afgelopen jaren explosief. Hier wordt anoniem gescholden, belachelijk gemaakt en beledigd. Maar justitie treedt sinds vorig jaar harder op. Justitie en de providers ondernemen voortaan actie tegen anoniem discrimineren en haat zaaien.
Na de moord op Theo Van Gogh is ook de invloed van het radicalisme, zowel dat onder de moslimgemeenschap als dat ter rechterzijde van het autochtone spectrum, in Nederland het voorwerp van menig onderzoek en analyse geweest. Sinds de Tweede Kamer vorig jaar maatregelen nam om steviger op te treden tegen discriminatie en haat op het internet, werden in Nederland al tientallen websites afgesloten en al aanzienlijk wat gebruikers ook daadwerkelijk veroordeeld. Naar aanleiding van de recente politieactie in Nederland tegen de moderators van de neo-nazistische portaalsite Stormfront.org stelde NRC Handelsblad, nochtans een “liberale” krant die traditioneel sterk aanleunt bij de VVD, de pertinente vraag: “Wat is er aan de hand en hoe groot is die rechterflank op het Net?”

Het NRC Handelsblad inventariseerde en vergeleek rechtse en in taalgebruik radicale extreemrechtse websites, en spoorde zo maar liefst 150 websites op die de afgelopen tien jaar kwamen en gingen. Daarvoor werd het internetarchief Way Back Machine gebruikt, dat meer dan 85 miljard webpagina’s bevat die sinds 1996 opgeslagen werden. Volgens het NRC Handelsblad blijkt uit deze databank een explosieve groei van zulke websites in de afgelopen jaren, met échte pieken kort na elf september, de moord op Pim Fortuyn, de moord op Theo Van Gogh en de opkomst van Geert Wilders.

De kern van deze extreemrechtse websites is veelal dezelfde volgens het NRC Handelsblad, gaande van kritiek op de multiculturele samenleving (“multikul”), over het constant kappen op de progressieve partijen en organisaties (“linkse kerk”), tot het aanvallen van de gevestigde media (“hoerjournalisten”). De krant detecteerde in zijn onderzoek ook een nieuwe recente trend, met name het afdoen van Al Gore en de milieubeweging als “klimaatfabels”, het verwerpen van verkeersregels en rookbeperkingen als “communisme” en het afbreken van alles wat met de Europese Unie te maken heeft als “leugens”.

Nu kan zo’n onderzoek best interessant zijn, maar dan moet het zich op de feiten blijven focussen en zich niet verliezen in het aanvallen van alles wat niet in het centrumliberale kamp past. Het NRC Handelsblad stelt kritiek op de klimaathype (wat is daar in godsnaam mis mee?), kritiek op de overheid (is dat niet de plicht van elke burger in de democratie?), kritiek op de Europese Unie (is de mening van de burgers überhaupt nog wel van enige tel?), kritiek op de traditionele media (is de vrijheid van meningsuiting en de onafhankelijkheid van denken tegenwoordig al onliberaal misschien?), kritiek op “links” (mag men zijn politieke tegenpolen en tegenstanders al niet meer met ideeën bestrijden?), kritiek op de regelneverij (is dat niet net één van de pijlers van het moderne liberalisme?) en kritiek op de multicultuur (is de GEDAPO, de Gedachtenpolitie, al zo machtig dat de burgers niet meer vrij mogen denken en spreken?) gelijk aan extreemrechts, en dus aan nazisme en fascisme. Ik vind dit niet enkel een intellectuele aberratie van formaat, maar ook gewoonweg goedkoop, tendentieus en schandalig.

In hun internetoverzicht neemt het NRC Handelsblad niet enkel de échte extreemrechtse websites mee, maar ook de gewone “rechtse” websites (wie of wat dat ook mogen zijn) en zelfs - in mijn ogen totaal onbegrijpelijk - de “vrijsprekende websites”. Nu kan de terminologie “vrijsprekend” nog niet duidelijk genoeg zijn voor de meeste lezers die niet thuis zijn in de ideologische tegenstellingen binnen het politieke spectrum, maar de uitleg die de Nederlandse krant eigenhandig al toevoegt aan de noemer “vrijsprekend” laat geen twijfel bestaan over wat ze daarmee bedoelen.
“Vrijsprekers” zijn sites die de libertaire gedachte uitdragen.
Kortom, in de ogen van het NRC Handelsblad zijn “libertaire” websites in niets verschillend van de “extreemrechtse” websites. Kan iemand zulke arrogante vermetelheid snappen? Men moet al bijna een holbewoner zijn om dat verschil niet te zien, tenzij de krantenploeg er natuurlijk een anti-libertaire verborgen agenda op nahoudt. Maar zoiets blijft koffiedik kijken en ik kan deze presumptie niet hard maken, dus ga ik er verder ook niet op in. Ik ben immers geen traditioneel overheidsgebonden medium dat argumentloos vanalles en nog wat in het rond kan en mag spuien.

(Nicolas Raemdonck heeft vroeger over de vermeende onbestaande link tussen liberalisme en fascisme ook al eens een tekst geschreven. Ter informatie: de libertaire of libertarische gedachte is eigenlijk ook niets meer dan een gewoon synoniem voor de liberale gedachte. Ook meer daarover vind je in dat artikel.)

In de gepubliceerde lijst van het NRC Handelsblad vind je natuurlijk rechts-extremistische websites als Stormfront Nederland, Overbevolking.nl, Dietslandjeugd, Altermedia Nederland, Europa Europees, Zuid-Hollandse Skinheads, Panzerfaust, Forum Grossdeutschlander Vaterland, Novopress, Jeugdstorm Nederland, Dietse Kameraden, Nieuwe Nationale Eenheid en Aktiefront Nederland, maar bij dat soort websites blijft het helemaal niet. Het NRC Handelsblad betrekt zonder nuance ook bepaalde “rechtse” politieke partijen in het overzicht zoals de Partij voor de Vrijheid, de Lijst Pim Fortuyn en Nieuw Rechts, drie formaties die zonder meer “rechtser” zijn dan de middenmoot, maar meer nu toch ook weer niet. Dat de alom gerespecteerde conservatieve denktank “Edmund Burke Stichting” eveneens in het lijstje staat, doet menig vrijheidslievend burger de wenkbrauwen fronsen.

Zolang de lijst zich met “rechts” en “extreemrechts” zou bezighouden, is er in mijn ogen ook niets verkeerd. Het staat de media nu éénmaal vrij om zulke lijstjes, hoe onjuist en demagogisch ze ook mogen zijn, te publiceren, maar dan wel mits het in acht houden van een minimum aan feitenkennis, goed fatsoen en intellectuele eerlijkheid. Het NRC Handelsblad zou als kwaliteitskrant zeker over deze drie talenten moeten kunnen beschikken, maar laat juist onverbloemd het tegendeel blijken uit dit onderzoek. Ofschoon het libertarisme intrinsiek niets te maken heeft met het fascisme of het conservatisme, worden in vol geverfde libertarische websites als Libertarian.nl, MeerVrijheid.nl, VrijheidRadio.nl en Vrijspreker.nl zomaar op dezelfde hoogte geplaatst als honderden weinig onderbouwde haatsites die op alle vlakken, en niet ten minste op vlak van bezoekersaantallen, compleet marginaal en irrelevant zijn.

Zulke praktijken zijn walgelijk omdat ze het échte debat nog meer uit de weg gaan. Door socio-economische hervormers af te doen als “extreem-rechts” willen de regimekranten het échte politiek- maatschappelijke debat nog vollediger naar hun hand zetten. En wonderwel past het op verkeerde gronden aanvallen van het libertarisch denken perfect in dat plaatje. Het in de media degraderen van de allerlaatste kritische stem binnen de liberale familie tot extreem-rechts was tot voor kort een uitsluitend Belgisch fenomeen, maar heeft vandaag dan kennelijk toch ook zijn weg naar Nederland gevonden. Eén voor één vallen de eertijds toch ó-zo-liberale bolwerken in de handen van de egalitair-socialistische beweging, en geen haan die er naar kraait. Het doek valt over het liberalisme in Europa, en het enige wat men kan horen op de bühne is radeloos gesnik, terwijl het geïndoctrineerde publiek maar blijft applaudiseren.


De volledige pdf-lijst van het onderzoek vind je hier.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.


14 Comments:

At 28/8/07 18:15, Anonymous Anoniem said...

Sta mij anders eens toe om op de twee "pertinente" vragen van het NRCH te antwoorden. Ik ben maar een gewone pion binnen het "geïndoctrineerde publiek" natuurlijk, maar los daarvan toch mijn zéér bescheiden bijdrage.

1. "Wat is er toch aan de hand op het internet?"

De rechtse internetevolutie is zéér normaal omdat het nu éénmaal gaat om een vrij en open medium waar iedereen zijn mening mag/kan geven op vanalles en nog wat. Het is juist omdat "links" rechtstreeks toegang heeft voor zijn ideeën tot de "traditionele" media, en hun verzuchtingen op die wijze al gekanaliseerd worden, en omdat "rechts" nergens meer naartoe kan binnen het bestaande mediaspectrum, dat "rechts" zijn heil moest gaan zoeken op het internet met deze vastgestelde "verrechtsing van het internet" tot gevolg. Welke partij in Vlaanderen is alom tegenwoordig op het internet? Het Vlaams Belang. En welke partij komt minder dan de anderen aan bod in de gewone media? Inderdaad, ook het VB.

2. "Hoe groot is de rechterflank op het Net?"

Zéér groot, en dat voor twee redenen. Ten eerste omdat "rechts" meestal mensen omvat met een relatief eigengerijde, kritische en opgeleide visie op de wereld, en dus mensen die het internet voor meer gebruiken dan e-mail en grappige YouTube-filmpjes. Ten tweede omdat "rechts" nergens anders zijn visie kan uiteenzetten dan op het internet. Moest rechts écht eigen media hebben buiten het Net, zou hun aanwezigheid op het internet ook al gewoon verminderen. Het "rechts" bloed kruipt nu éénmaal waar het niet gaan kan.

 
At 28/8/07 19:18, Anonymous Anoniem said...

Wat een gezever allemaal in het NRC Handelsblad. En ik dacht nochtans dat die krant één van de weinige lichtpuntjes was binnen de gevestigde mediaorde. Ook een website die aan Theo van Gogh gewijd is, en de weblog van Bart Croughs, één van de meest gerespecteerde Nederlandse columnisten en libertariërs, staan tussen de meest walgelijke neo-nazi-websites. Als ik één van de betrokken libertariërs zou zijn, zou ik de krant gewoon dagvaarden wegens laster. Dit kan toch niet in een vrije westerse samenleving die naam waardig. Dit is gewoon een anti-libertarische en anti-kritische heksenjacht.

 
At 28/8/07 20:31, Anonymous Anoniem said...

Theo van Gogh was een nazi, net zoals die Bart Croughs ook gerust "extreem-rechts" genoemd mag worden. Natuurlijk zijn er onder de libertariërs respectabele mensen te vinden, net zoals onder de fascisten of de communisten, maar hun "ideologie" (eigenlijk gewoon lang-leve-de-far-west) neigt gewoon zéér sterk tot extreemrechts. Ook de steun van David Duke (nazi, KKK-leider) en andere neo-fascisten aan de libertarische (steun aan Ron Paul bvb) en paleo-conservatieve (steun aan James Buchanan bvb) bewegingen bewijzen toch de band tussen libertarisme en extreem-rechts.

 
At 28/8/07 21:15, Anonymous Anoniem said...

Zéér raar dat het Handelsblad extreem-rechts als dusdanig beschrijft, want 90% van de zogezegde "extreem-rechtse kern" komt overeen met de heersende ideeën binnen de VVD, en die is volgens "zijn" NRC Handelsblad zeker niet "extreemrechts". De VVD is ook eurosceptisch, anti-klimaathype, tegen de regelneverij, tegen de talrijke Nederlandse verbodsbepalingen, enz enz enz

 
At 28/8/07 23:02, Anonymous Anoniem said...

Liberalisme gelooft in de kracht van het individu, en verzet zich tegen elke staatsinterventie in het leven van het individu. Fascisme erkent het individualisme niet en gaat steevast uit van het "collectief". Het fascisme gelooft in het primaat van de staat over de individuele burgers. Dat maakt fascisten op staatsvlak identiek aan communisten, terwijl de libertariërs/liberalen daar lijnrecht tegenover staan. De gelijkschakeling van libertariërs met extreem-rechts stoelt op niets, buiten op een gemeenschappelijke aversie tegenover de huidige sociaal-democratie.

 
At 28/8/07 23:29, Anonymous Anoniem said...

Allemaal zever. Libertariërs zijn gewoon allemaal fascisten. Het claimen van het woord "vrijheid" mag dan wel "cool" en "Amerikaans" lijken, het blijft puur rechts-extremisme. Het libertarisme is gewoon, zoals de commentator op één van de vorige Deroeckiaanse teksten zei, "het recht om te creperen", en eerlijk gezegd, daar pas ik voor!

 
At 29/8/07 00:59, Blogger Willem Coppenolle said...

Beste Anonymous:

Libertarisme is tegen het verbieden van eender welke mening. Ook als die extreem is. Maar ook socialisten en communisten hebben het recht hun mening te uiten. In jouw visie betekent dat dus dat er ook een band is tussen libertarisme en socialisme? Yeah right.

De enige band die uit dit opiniestuk blijkt, is die tussen libertarisme en het recht op vrije meningsuiting. Dat David Duke dat pleidooi toejuicht is nogal wiedes. Maar dat maakt van hem geen libertariër (en dat beweert Duke zelf ook niet), laat staan dat er een "band" zou uit voortvloeien...


Beste Michel Declercq:

Best mogelijk dat jij geen recht op creperen wilt. Maar misschien wil iemand anders dat wel. Het is onaanvaardbaar als je met jouw visie of groot gelijk anderen dat recht ontneemt.

 
At 29/8/07 09:27, Anonymous Anoniem said...

De opvattingen van het NRC Handelsblad en de vorige anti-libertaire commentatoren zijn fundamenteel onjuist. Klassiek liberalen (een ander synoniem voor "libertarisme" of "liberalisme") stellen dat "life", "liberty" en "property" de enige drie fundamentele mensenrechten zijn. Dus gaat het libertarisme absoluut niet in ten koste van de anderen, maar net integendeel. Iedere vorm van geïnstitutionaliseerde dwang wordt binnen het libertarisme afgezworen.

Fascisten erkennen deze fundamentele rechten niet, zijn bereid het individu opzij te schuiven voor de "staat" of het "collectief" en vinden overheidsdwang het beste middel. Dat maakt hen dus allesbehalve libertarisch!

Een klassiek liberaal pleit ook voor een volledige vrije markt, waar kostencalculatie aan de hand van vraag en aanbod kan gebeuren, niet door middel van een monopolitisch bureau dat verspilling doet ontstaan.

Idem. Het fascisme is tegen de vrije markt. Zij geloven in de meerwaarde van de planeconomie en willen "plein emploi" via massale overheidstewerkstelling. Dat is zeker géén libertarisme!

Voor de geïnteresseerden staat er op het forum van Liberales een discussie over het libertarisme en het liberalisme.

 
At 29/8/07 11:43, Anonymous Anoniem said...

Libertariërs zijn gewoon rechts-extremisten die zich "aanvaardbaar" willen maken voor de politieke opinie, maar meer ook niet. Het libertarisme is een reactionnaire ideologie die teruggaat op nostalgie naar een "vrijheid" die eigenlijk nooit bestaan heeft, en ook nooit zal bestaan omdat ze indruist tegen de basiseigenschappen van de mens.

 
At 29/8/07 13:49, Anonymous Anoniem said...

http://www.libertarisme.nl/
Deze website is volledig aan het libertarisme gewijd en dat in het Nederlands. Ik kan deze ook aan elke lezer aanraden. Maak eerst eens kennis met het libertarisme alvorens het af te schieten en af te schilderen als extreemrechts.

 
At 29/8/07 14:50, Anonymous Anoniem said...

http://www.vrijspreker.nl/vs/item/2007/06/ben-ik-blond/catid/28
Deze discussie op de "libertarische" blog Vrijspreker.nl bewijst net dat de bewuste Nederlandse websites helemaal niet (meer) volledig "libertarisch" zijn, maar grotendeels overgenomen door gewoon ordinaire rechts-extremisten.

Ik citeer één van de discussiëerders:
"De autoritair-rechtse kliek die dit ooit zo libertarische forum heeft gekaapt denkt alleen maar in termen van repressie, verbieden en nog harder straffen."

Ik wil maar zeggen dat het Handelsblad misschien toch wel ergens gelijk heeft om zulke websites naast extreemrechts te plaatsen.

 
At 29/8/07 15:34, Blogger Willem Coppenolle said...

@ Anonymous:

Akkoord met je opmerking. Alleen gaat het in dit geval om extreem-rechtse opmerkingen via een libertarisch forum.

Best mogelijk dus dat extremisten gebruik maken van een libertarisch medium, maar dat maakt het betreffende medium er niet minder libertarisch om.

Een mening toelaten is niet hetzelfde als die mening delen.

 
At 29/8/07 20:56, Anonymous Anoniem said...

@Anonymous

Prachtig, dat er nog steeds mensen als jij rond lopen.

Het is best schattig dat er nog mensen 'links' zijn in 2007. Het geeft aan hoe klein het laagje beschaving eigenlijk is.

Libertarisme = extreem-rechts, haha. Mijn dag is weer goed.

 
At 30/8/07 22:40, Blogger Marc Vanfraechem said...

en ikzelf zit dan nog met het probleem dat ik links ben ;-)
...en toch geen aanhanger van de DM, DS &cet, die ik als niet-links beschouw, maar enkel als laf en gezagsgetrouw en intellectueel ondermaats.
Laat die woorden toch zou ik suggereren. Bij concrete maatschappelijke punten, zoals de zichtbare islamisering van Europa, wat betekent daar links en rechts?

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>