13 augustus 2007

KMI doorprikt de groene leugen

CO2 is niet de grote boosdoener bij de klimaatverandering en de opwarming van de aarde. Dat is de conclusie van een groot wetenschappelijk onderzoek van het KMI dat deze zomer nog wordt gepubliceerd. Dat koolstofdioxide (CO2) wel degelijk een rol speelt bij de opwarming van de aarde wordt niet betwist. "Alleen kan het onmogelijk de doorslaggevende rol zijn die er nu van wordt gemaakt", zegt klimatoloog Luc Debontridder.

"Niet CO2 maar waterdamp is het belangrijkste broeikasgas. Dat is verantwoordelijk voor ruim 75 procent van het broeikaseffect. Dat zijn louter wetenschappelijke feiten, maar door de film van Al Gore is de invloed van CO2 zo gehypet dat niemand die feiten nog in rekening neemt", aldus Debontridder. "Alles wordt eenzijdig aan CO2 toegeschreven. Terwijl de hele reeks warme winters die we de laatste jaren hebben gehad, simpelweg een gevolg zijn van de 'Noord-Atlantische schommeling'. Dat heeft nu echt eens niets met CO2 te maken."

Acht wetenschappers

Acht prominente wetenschappers uit verschillende vakgebieden hebben eind vorig jaar bij het KMI de handen in elkaar geslagen, om eindelijk een goed onderbouwde visie te ontwikkelen op het probleem van de global warming. "Het is ons van meet af aan duidelijk geweest", zegt klimatoloog Luc Debontridder, "dat de hype rond de film van Al Gore de discussie nét iets te eenzijdig heeft gemaakt. Bovendien zitten er in die film zulke pertinente onwaarheden dingen waar je als wetenschapper gewoon verbijsterd naar zit te kijken, zoals zijn theorieën over de ijskappen dat een betere duiding echt geen overbodige luxe is."

Klein broertje

CO2 wordt nu voorgesteld als hét boze spook met alle maatregelen en ingrepen tot gevolg. In werkelijkheid, zegt het KMI nu, is CO2 veeleer het kleine broertje van de broeikasgassen. "Het hééft een invloed op de stijging van de temperatuur, zeer zeker", zegt Debontridder. "En het is één van de invloeden van de menselijke activiteit op aarde. Maar het kan niet tippen aan de natuurlijke factoren, waar wij helemaal geen zeg over hebben."

Waterdamp

Niet CO2, maar waterdamp is het belangrijkste broeikasgas, benadrukt de studie. "Dat neemt ruim 75 procent van het broeikaseffect voor zijn rekening", zegt Debontridder. "Het is de waterdamp in onze atmosfeer die de zonnewarmte die terugkaatst op de aarde, gevangenhoudt."

Methaan

Allerlei factoren waaronder de CO2-uitstoot, maar ook methaan, dat vrijkomt door rotting van onder andere bomen en planten mogen dan wel een invloed hebben op de temperatuur in onze dampkring, waardoor er meer water verdampt, maar het kan onmogelijk de doorslaggevende rol zijn die er nu van gemaakt wordt, stelt Debontridder. "Eén simpele vulkaanuitbarsting heeft veel meer effect: die van de Pinatuba op de Filipijnen in 1983 heeft de temperatuur wereldwijd met een goeie 3 procent beïnvloed."

Storm gaat liggen

Dat de hele global warming-storm intussen weer goeddeels is gaan liggen, verbaast Debontridder niet. "Ik heb dat begin dit jaar al voorspeld", zegt hij: "Over enkele maanden hoor je er niks meer over. Precies doordat er zo overdreven op die CO2 werd gefocust, en alles op één hoop werd gegooid. Het wás de warmste herfst ooit, vorig jaar. Die werd gevolgd door een warme lente, en een uitzonderlijke aprilmaand. De film van Gore heeft die zaken gekaderd en versterkt. De politici hebben er in de aanloop naar de verkiezingen een thema van gemaakt. Maar nu moeten we toch eens terug naar de échte realiteit. Moeten we de feiten durven zien. De hele reeks warme winters die we de laatste jaren hebben gehad, bijvoorbeeld, zijn simpelweg een gevolg van de Noord-Atlantische schommeling. Dat heeft nu echt eens níks met CO2 te maken."

Waakzaam

Dat we waakzaam moeten zijn, daar zijn ze het bij het KMI helemaal mee eens. Dat er een opwarming plaatsvindt: zeker. "En dat de bevolking zich daar nu bewust van is, is de verdienste van 'An Inconvenient Truth'. Maar het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change, is een overheidsinstantie, die van de wetenschap véél te veel koude, naakte cijfers verwacht, die dan vaak veel te eenzijdig in het kader van een beleid worden geïnterpreteerd. Daar willen wij nu opnieuw wat correcte kanttekeningen bij maken", zegt Debontridder.

Bron: HLN, 1 augustus 2007

Labels: , ,

1 Comments:

At 15/8/07 20:04, Blogger A. Griffon said...

Klimaatgoeroes en adepten plat op hun bek!
Ik had in het verleden in nieuwsfora en op mijn blog al enkele keren van leer getrokken tegen de klimaatgoeroe Gore Al en de platte exploitatie van deze wetenschappelijke onzin en manipulatie door zijn adepten bij Groen, de zeer bedenkelijke politici Verhofstadt en Bruno Tobback en de door SPa aangetrokken geflipte Guidone die ze "echt" ziet vliegen. Nu zijn er meerdere wetenschappelijke reacties die de film en de hype van tafel vegen, de laatste komt van het KMI en blijkt te zijn verschenen in het Laatste Nieuws.
Ik vond dit artikel via een andere nieuwssite "In Flanders Fields"en wil het voor de volledigheid en als archief op deze blog plaatsen.
Gaat men nu dringend aub alle geldstelende stomme maatregelen waarmee men inde zakken van de burger heeft gezeten of dit poogt te doen gaan afschaffen? De politieker die dat doet is een held in de ogen van de bedrogen belastingbetaler, de Robin Hood van het Zoniënwoud.
Laat de bedriegende onbekwame politici nu maar een op het scherm en in de andere media opdraven en schuld bekennen aan oplichting of medeplichtigheid daaraan. Laat ook de leerkrachten in het onderwijs een correct wetenschappelijk verhaal brengen, en geen tweede leugen en bedrog als het creationisme.
Laat veel, zoniet alle groenen opstaan en verklaren dat ze minstens naief zijn.
Ik zal het nog maar eens zeggen:
De aardse problemen komen door de te grote menselijke bevolking en de aangroei.
Door de poluerende grote bevolkingsconcentraties in China , Indië, ..
Door de migratie en het reizen, dit laatste als tijdverdrijf en luxeproduct nagestreefd door iedereen, ook de meest groene hulk.
Door de globaliseringen, delocalisatie waardoor grondstoffen tot afgewerkte producten enorme en complexe maar ook gevaarlijke trajecten afleggen.
De bevolking hier stookt geen open vuurtjes meer met van alles wat er voorhanden is, de uitstoot van industrie en energieproductie is minimaal, de veiligheidsvoorzieningen en milieunormen zijn hier zeer hoog. Beslist is nog verbetering mogelijk, maar het grote probleem stelt zich niet hier, en zeker niet op termijn.
In plaats van te juichen over de eigenlijke bevolkingsvermindering hier, staan er een hoop imbecielen te roepen dat de bevolking moet toenemen via immigranten en en de buik van hun vrouwen, om onze problemen op te lossen. Dat is pas kortzichtigheid in de hoogste graad en enkel een tijdelijke oplossing, totdat de zweer barst.
Ik ben atheist, maar als er een god bestond dan is dit de apocalyps die gepredikt wordt.
Veel mensen, en vooral veel mensen van heterogene oorsprong, opvoeding en opvatting op een vierkante meter leidt tot meer ruzie. Oorlog of burgeroorlog onder welke vorm ook is niet af te wenden als aan de overbevolkingstrend en migratie geen einde komt.
Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten waar naartoe.....

Lees ook eens National Geographic van augustus 2007

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>