11 augustus 2007

Parti Socialiste Islamiste verbiedt minuut stilte voor slachtoffers elf september (Vincent De Roeck)

De Franstalige socialistische burgemeester van Brussel, de eerwaardige zelfverklaarde “politieke imam” Freddy Thielemans (PS), heeft gisteren een aangevraagde vreedzame manifestatie ter nagedachtenis van de 3,000 slachtoffers van de aanslagen in New York en Washington op 11 september 2001 zonder veel erg verboden. Deze manifestatie was gepland voor 11 september eerstkomende. Zelfs de voorgestelde serene minuut stilte mag niet eens gehouden worden. Volgens de PS-burgemeester, op wiens extreem-linkse islamofiele lijst in de laatste gemeenteraadsverkiezingen niet enkel islamfascisten van de Grijze Wolven, maar ook islamnegationisten à la Emir Kir figureerden, zou deze manifestatie de grote Brusselse moslimgemeenschap voor het hoofd kunnen stoten.

In de laatste Brusselse gemeenteraadsverkiezingen was meer dan 50% van alle Brusselse kiesgerechtigden een "allochtoon", waarvan eizona 90% moslims. Deze vreemdelingen dragen burgemeester Thielemans’ partij op handen. Zijn moslimvleierijen, zijn misdaadtolererend charmeoffensief en zijn islampaaiend populisme legden hem alvast geen windeieren. De islamosocialistische PS bleef na de lokale verkiezingen met 8% meer stemmen de grootste partij van Brussel. De toekomst is mooi. De toekomst is moslim.

Freddy Thielemans is niet aan zijn proefstuk toe als het op het voortrekken van moslims aankomt. Toen hij in december 2005 tijdelijk zijn ambt moest neerleggen, werd islamschepen Faouzia Hariche aangesteld als waarnemend burgemeester. Zo negeerde de PS-burgemeester niet enkel de Brusselse wet door een aantal andere niet-moslimschepenen, die nochtans wettelijk eerder aan de beurt waren voor het ambt van waarnemend burgemeester, over te slaan voor deze benoeming, maar trad hij ook de Belgische Grondwet met de voeten. Mvr. Hariche sprak immers geen Nederlands en dat is een grondwettelijke vereiste voor het mogen omgorden van de Brusselse burgemeestersjerp. Deze benoeming kwam uitermate gelegen voor de PS. Het opvrijen van de islamieten in Brussel, op amper tien maanden voor de verkiezingen, kon zijn doel immers niet missen. En aldus geschiedde het ook: het doel werd inderdaad niet gemist.

Burgemeester Thielemans gaf in wezen toe dat de islam in Brussel er wel degelijk zéér radicale opvattingen en ordeverstorende gedragingen op na houdt door onomwonden het volgende te verklaren.
Ik ben niet in staat om op 11 september de veiligheid van de deelnemers aan de manifestatie te garanderen.
Hiermee bewijst hij dat de idée-fixe van een “verlichte”, “westerse” of “vreedzame” islam niets meer is dan een ordinaire leugen, een gewoon staaltje propaganda voor de “progressieve multicultuur”. Hij bekent dus zelfs dat de moslims in Brussel het niet al te nauw nemen met de beginselen van onze rechtsstaat. Hij geeft eigenlijk gewoon toe dat de islamisering van Europa wel degelijk een groot gevaar inhoudt voor onze principes en manier van leven, voor ons recht op zelfontplooiing en ontwikkeling, en voor ons bestaansrecht en eigenheid. De islam is helemaal geen “religion of peace”. De terrorismelink is helemaal geen onterecht extreemrechts vooroordeel.

De organisatoren hebben dan maar een “open brief” verzonden naar de burgemeester van Brussel. Ofschoon dit alles door de Vlaamse media naar aloude gewoonte doodgezwegen werd, kreeg deze protestbrief toch aanzienlijk wat aandacht in de internationale pers.

De brief droeg als titel “Stop the Islamisation of Europe”.
Our message through the four slogans is exactly to warn against conditions such as these, where people no longer can use their freedom of expression and feel secure, but the shocking facts are that these conditions already reign at the heart of the European Union. Our demonstration will of course happen, as a peaceful utterance of opinion, an utterance of opinion for which Moslems have countless times received permission to demonstrate in Brussels.

Therefore it is, of course, completely absurd to ban a peaceful demonstration because they are afraid of violent muslim counter-demonstrators. We kindly ask the major of Brussels to alter his decision and let the free people of Europe demonstrate for their civil rights. We want our right to have a minute of silence to commemorate the victims of 9/11.
Wat is de volgende stap in het verwerpelijke proces van culturele en ideologische zelfrelativering ter rechtvaardiging van jihadistische tendenzen? Moet de Dossin-kazerne in Mechelen soms beginnen vrezen voor zijn sluiting omdat de nagedachtenis aan de duizenden Joods-Belgische slachtoffers in de Holocaust misschien de antisemitische islamisten zou kunnen bruskeren?

Ikzelf heb nooit geloofd in het poujadistisch paniekvoetbal aangaande de moslimgemeenschappen in het Westen. Ikzelf heb het concept “Eurabië” steeds als grap beschouwd. Ikzelf heb steeds geloofd in het primaat van onze waarden en normen, in de "wehrhaftigkeit" van onze democratie, en in de kracht van onze vrijheidslievende idealen.

Maar dat bleek gisteren nog maar eens kinderlijk naïef van mij.


Meer informatie over deze actie op www.sioe.com.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.

20 Comments:

At 11/8/07 17:25, Anonymous Anoniem said...

De boodschap is duidelijk. Geweld loont. Misschien moeten we eens het privé adres van M. Thielemans op het internet zetten. Islamieten doen dat ook. En zij worden ervoor beloond.

 
At 11/8/07 20:51, Anonymous Anoniem said...

Zelfs de nagedachtenis van de slachtoffers wordt onteerd door die islamieten. Hebben ze dan nog niet voldoende ellende veroorzaakt in het Westen? Moeten ze echt alles waaraan westerlingen belang hechten, gaan aanvechten door zich zogezegd "voor het hoofd gestoot" te voelen. Ik voel me ook dagelijks voor het hoofd gestoot als er weer een oud vrouwtje kreupel geslagen wordt door een moslimjongere die uit is op haar handtas, of als er weer vier treinen ontploffen met onschuldige burgers erin, of als er weer westerlingen gegijzeld worden in Irak, of als er weer joden afgemaakt worden met raketaanvallen uit Libanon, of als er weer brave huisvaders veroordeeld worden voor "racisme", of als er weer jongeren doodgestoken worden in de metro voor een MP3-speler, of als er weer een bejaarde vrouw omkomt in haar in brand gestoken auto? Maar in België is er niemand die naar deze verzuchtingen luistert. Misschien kan ik mij beter laten converteren tot moslim...

 
At 11/8/07 21:47, Anonymous Anoniem said...

Ik kan begrijpen dat men zo'n betoging verbiedt als de organisatoren de slogan "Stop the Islamisation of Europe" in hun vaandel dragen. Dan gaat het niet langer om een serene nagedachtenis van 9-11, maar om pure anti-islamitische provocatie. De banden tussen de PS en de moslimgemeenschap doen hier niets ter zake. Integendeel zelfs. Zou Dhr. De Roeck, in het onwaarschijnlijke geval dat hij ooit burgemeester wordt van iets anders dan een Far West-dorpje of een Pitcairn-achtig mini-eiland, deze anti-islamactie zonder meer toegelaten hebben? Zijn libertariërs enkel maar tolerant als het om blanken en gelijkgezinden gaat?

 
At 11/8/07 22:42, Anonymous Anoniem said...

Ofwel is er vrijheid van vereniging en meningsuiting, en laat men deze manifestatie gewoon doorgang vinden, ofwel is die vrijheid er niet. Er bestaat inzake immers geen compromis, en dat geldt zowel voor de burgemeester (die het niet mag verbieden) als voor de moslimgemeenschap (die deze manifestatie niet met geweld mag verstoren). Als iedereen eindelijk eens elkaars vrijheid zou (willen) gunnen, dan zou de geforceerde multicultuur niet eens meer nodig zijn en dan zou iedereen zonder veel erg in de samenleving opgenomen worden, moslims of niet, onruststokers of niet.

 
At 12/8/07 00:30, Anonymous Anoniem said...

Al Andalus: de betoging werd verboden omwille van mogelijke rellen.

By the way: beschuldigt u De Heer Derouck van zedenfeiten met de verwijzingen naar Pit Cairn. Dat vind ik toch laster en eerroof.

Maar to the point: ik deel zeker niet het standpunt van de anti-Islambetoging, maar betreur wel dat een even erge betoging als van radicale moslims er wel doorkan... Iedereen gelijk voor de wet?

En wanneer wordt er iets gedaan aan de intimidaties die allochtonen moeten ondergaan, begaan door radicale Islamieten. (denk maar aan het Roma-incident in Antwerpen)

 
At 12/8/07 10:54, Anonymous Anoniem said...

@Nicolas: het is de Vlaamse pers die er een anti-Islambetoging van maakt. Dat wekt de indruk dat de organisatoren tegen de vrijheid van godsdienst zouden zijn. Ik ken de organisatoren niet, maar op basis van hun website heb ik niet de indruk dat dit zo is.

Het lijkt mij geen betoging tegen de een godsdienst, wel tegen een politieke ideologie. Een ideologie die driegt met geweld om anderen de mond te snoeren. Een ideologie die bijvoorbeeld in Londen haar eigen rechtssysteem op poten zet. Verschillende Londense Sharia rechtbanken beweren met de politie samen te werken, hoewel de politie dat ontkent.

Wie dit een anti-Islam betoging noemt kan daar slechts 2 bedoeling mee hebben:
1) Beweren dat de godsdienst Islam en de politieke ideologie die zich op deze godsdienst beroept onafscheidelijk zijn. Het gevolg hiervan zou zijn dat de Islam niet verenigbaar is met de democratie.
2) Of de betoging in een slecht daglicht stellen door het voor te stellen als een racistische manifestatie, gericht tegen een groot deel van de Europese bevolking.

 
At 12/8/07 11:36, Blogger Luc Van Braekel said...

Trouwens, waarom zou een betoging tegen een godsdienst indruisen tegen de godsdienstvrijheid? Er zijn toch ook betogingen tegen politieke partijen, en die zijn toch ook gewaarborgd door de vrijheid van vereniging? Er zijn betogingen tegen het patronaat, en vrijheid van ondernemen is toch ook een grondrecht?

Een betoging tegen de islam of tegen de islamisering is daarom nog geen inbreuk tegen de vrijheid van godsdienst.

Zelfs een oproep om de islam te verbieden is geen inbreuk op de vrijheid van godsdienst.

De enige inbreuk op de vrijheid van godsdienst is een daadwerkelijk verbod op de islam, niet het doen van een oproep daartoe.

Een oproep om bepaalde grondwettelijke vrijheden af te schaffen moet mijns inziens vallen onder de vrijheid van meningsuiting. Daden tellen, woorden niet.

@Al Andalus: ik weet niet van welke planeet u komt, maar u pleit in naam van de tolerantie voor het verbieden van betogingen? U noemt betogers intolerant, maar een overheid die een betoging verbiedt vindt u niet intolerant? De laatste zin van uw interventie is er zwaar over en totaal inconsequent omdat hij wel vrijheid impliceert voor de islamieten, maar geen vrijheid gunt aan de betogers, en omdat hij een loutere meningsuiting op gelijke hoogte stelt met daden.

 
At 12/8/07 12:36, Blogger Pieter Cleppe said...

Petitie om de betoging toe te laten:

http://www.petitiononline.com/ulfkotte/petition.html

 
At 12/8/07 14:27, Anonymous Anoniem said...

Verbieden zou ik deze betoging inderdaad niet doen, uitlachen waarschijnlijk wel.

Kan iemand mij eens zeggen waartegen de organisatie precies wou betogen? Tegen welke mistoestand wilden ze op straat komen? Welke gruwelijkheden zouden er precies aangeklaagd worden? Welk onrecht? Als het enkel gaat om een “herdenkingsmars” voor elf september, kunnen de organisatoren overal in België terecht. Er zullen traditioneel immers op verschillende plaatsen wakes en eerbetogen gehouden worden. Maar het gaat natuurlijk niet daarom. Het gaat om het doelbewust kleineren, aanvallen en provoceren van de moslims in Brussel. Dergelijke betogingen zijn immers platte xenofobie.

"De moslim" is voor de zwakke geesten van SIOE immers gewoon een roofdier dat erop uit zou zijn om onze cultuur, ons geld en onze vrouwen op te slokken. Klinkt herkenbaar niet? http://www.youtube.com/watch?v=xJYAK1PgUS4

En nee! Ik houd helemaal niet van het moslimfundamentalisme of van het islamterrorisme of van het zien sterven van 3,000 onschuldigen. Ik vind het verwerpelijk, net zoals ik zulke publieke moslimvernederende manifestaties evenzeer verwerpelijk vind. Beide zijn ze immers gewoon simplistisch en volledig respectloos.

 
At 12/8/07 20:23, Anonymous Anoniem said...

Is zo'n betoging überhaupt wel veilig in Brussel? We weten toch allemaal hoe islamisten reageren op iets belachelijks als cartoons, laat staan hoe ze zouden reageren op een betoging die hun terreurverleden aankaart. Ik denk dat ze anders wel eens infiltranten met bommengordels in de betoging zouden gestuurd hebben, ofschoon ze zo wel écht hun eigen ruiten aouden ingooien. Van véél gezond verstand geven de islamisten immers geen blijk. Ik vind dat er tegen de radicale elementen binnen de islam (zij die een Talibanregime in Europa willen installeren) wel degelijk hard moet opgetreden worden, evenals tegen islamistische terroristen, maar begrijp de beslissing van de burgemeester. Wie zou het aandurven om zoiets toe te laten, wetende dat een aanslag van de moslims als een boomerang zal kunnen backfiren op de politieke kaste in Brussel? Ik alvast niet. Liever blode Freddy, dan (politiek) dode Freddy!

 
At 12/8/07 21:03, Anonymous Anoniem said...

Ik zou wel nog graag een nuance aanbrengen aan deze toch wel iets té scherpe tekst van Vincent De Roeck. Er bestaat immers niet zoiets als "de moslim". De islam is een huis met vele kamers. Ik ben blij dat Dhr. De Roeck meestal de term "islamisten" gebruikt en niet "islamieten", zodat ik ervan uit kan gaan dat hij doelt op de terreurondersteunende moslims en deze zelf al distantieert van de gewone "islamieten". Toch vind ik dat deze nuance niet voldoende belicht wordt. Er zijn ook zéér veel moslims die wel meevoelen met de slachtoffers van 9-11 en die wel andermans vrijheid van meningsuiting en bijeenkomst erkennen. Niet elke moslim is een terrorist. Als Vincent De Roeck het hier heeft over de islamradicalen, kan ik hem enkel maar gelijk geven. Anders is hij gewoon een veralgemenende islamofoob. Ik geef hem vooralsnog het voordeel van de twijfel.

 
At 12/8/07 21:41, Blogger Luc Van Braekel said...

"Als Vincent De Roeck het hier heeft over de islamradicalen, kan ik hem enkel maar gelijk geven. Anders is hij gewoon een veralgemenende islamofoob."

En, anoniemerd, is dat een erg scheldwoord, "islamofoob"? Moet Vincent nu wakker liggen over de vraag of jij hem een islamofoob vindt of niet?

Ik ga ne keer iets zeggen: ik vind de meeste christenen kwezels, schijnheiligaards, roddelaars en moeials. Voilà. Gij moogt mij nu een "christianofoob" noemen, maar denk je dat ik daarvan wakker lig, laat staan dat ik het als een belediging zou beschouwen als je mij "christianofoob" noem? En je mag er gerust ook "socialistofoob" aan toevoegen. Er is niks mis met het ridiculiseren van welke religie of welke politieke ideologie dan ook. Wie zich daardoor beledigd voelt, die heeft een probleem. En de maatschappij heeft een probleem als er groepen mensen zijn die zich omwille van zoiets beledigd voelen.

 
At 12/8/07 22:27, Anonymous Anoniem said...

Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

 
At 12/8/07 22:30, Anonymous Anoniem said...

Geachte Heer Van Braekel,

Uw laaste reactie getuigt van:
1. Overduidelijke frustratie.
2. Bewuste Manipulatie

U haalt zonder meer mijn uitspraken uit hun context. Heb ik mijn reactie niet afgesloten met juist te zeggen dat ik Dhr. De Roeck het voordeel van de twijfel geef en ik hem dus net geen islamofoob vind? Gelieve mijn reactie anders nog maar eens wat beter te lezen.

Met vriendelijke en tolerante groeten,


Johan Clerckx aka Anoniem

 
At 12/8/07 22:42, Blogger Luc Van Braekel said...

@Johan Clerckx:

Precies het feit dat u met begrippen als "voordeel van de twijfel" goochelt, wijst erop dat u het onderscheid tussen een islamofoob en een niet-islamofoob belangrijk vindt. Dat u Vincent De Roeck "het voordeel van de twijfel" gunt en hem dus voorlopig geen islamofoob vindt, dat beschouwt u blijkbaar als een voordeel, een gunst. Als ik in de plaats van Vincent De Roeck was, zou ik erop staan dat u mij wél een islamoob noemt, en zou ik dat zogenaamde "voordeel van de twijfel" spottend weglachen. Dat is namelijk helemaal geen voordeel.

Ik ben er fier op christianofoob, islamofoob en socialistofoob te zijn. Ik vind deze religies en ideologieën namelijk belachelijk en verwerpelijk. Goed zo?

Dus nogmaals: in mijn ogen is er niks mis met islamofobie, in uw ogen wel (hoewel u inderdaad Vincent geen islamofoob noemt, wat u blijkbaar als een blijk van billijkheid van uwentwege beschouwt), waarvan akte.

 
At 12/8/07 23:34, Anonymous Anoniem said...

1) Een discussie aangaan met 'Al Andalus' zou verloren moeite zijn. Die persoon is geen echte democraat, en men kan dus ook niet verwachten dat hij voor 'gelijke' toepassing van grondwettelijke rechten zou staan. Voor hem gaan 'betogingen' acceptabel zijn als ze door politieke vrienden worden georganiseerd, en als ze van politieke vijanden zouden komen dan zal hij er het gemakkelijke etiket "provocatie" op plakken om een selectief verbod te justifieren. Hij past dus volkomen in de huidige mentaliteit van de heersende naief-linkse orthodoxie in Belgie. Met dat soort van mensen kan men geen democratie lang overeind houden.

Vermits de burgemeester over geen enkele indicatie beschikt dat de betogers geweld zouden vertonen (dit zou de eerste betoging zijn van deze organisatoren) heeft hij geen justificatie voor een verbod. En dat zijn eigen 'vrienden', de onvermijdelijke tegenbetogers, wel gewelddadig zouden zijn, dat zal zijn autoritaire ondemocratische koude kleren niet raken.

2) 'Al Andalus' is dus een hopeloos geval, maar het moreel relativisme van 'Hugo' is al niet veel beter. Die gelooft immers in het toegeven aan chantage en in de futiliteit van voor eigen rechten op te komen. "Liever blode Freddy dan (politiek dode) Freddy, schrijft hij. Tja, met zo'n mentaliteit zijn de dagen van democratie ook al lang geteld natuurlijk, en er zijn vele indicaties dat de islamisten dat ook weten. Precies daarom blijven ze 'chantage plegen', want het blijft 'lonen'.

3) Goubandt en Clerkx gaan aan de essentie voorbij, i.e. aan politiek machtsmisbruik of selectieve arbitraire toepassing van de wetgeving, en richten zich op onbelangrijke details zoals "moslemvernedering" en "islamofobie". Dat het grondwettelijke recht op vrijemeningsuiting van Europeanen wordt beknot telt blijkbaar minder bij hen dan de arbitraire/subjectieve opinies van sommigen. Gelukkig schreef Goubandt toch dat hij de betoging niet zou verboden hebben. Er blijft dus, hier en daar, toch nog iets hangen van democratische 'tolerantie' na een kwarteeuw van sentimenteel naief-links onderwijs en media in den Belgique.

 
At 13/8/07 00:31, Anonymous Anoniem said...

Ik zal mij ook eens outen. Ik ben ook een foob en wel een complexofoob. Ik ben bang van en heb een hekel aan lange en ingewikkelde argumenten. Kan het wat korter en eenvoudiger AUB! Of moet ik eerst in Brussel gaan betogen?

 
At 18/8/07 13:48, Anonymous Anoniem said...

http://www.brusselsjournal.com/node/2331
Als dat waar is, leven we écht in Belgistan ...
Een anti-Amerikaanse betoging (de VS heeft zelf 9-11 veroorzaakt/gepleegd) op 9/9 kreeg wel toelating van burgemeester Freddy Thielemans!

 
At 19/8/07 20:25, Anonymous Anoniem said...

Een zéér mooie opinie hieromtrent van de hand van Prof. Dr. Marc De Vos (UGent, Itinera Institute) verscheen in de Standaard en op de blog van Nova Civitas. De opinie droeg als titel "Betogen is goed" en luidde als volgt.

Marc De Vos vindt het verbieden van de anti-islambetoging klinkklare nonsens. Meer nog, hij vraagt zich af of de zwijgende meerderheid van gematigde moslims zich niet achter de oproep kan scharen. 'Dat zou het beste antidotum zijn tegen het waas van islamfobie dat nu over het initiatief hangt.'
In de hoofdstad van de Europese Unie mag niet betoogd worden tegen de vermeende islamisering van Europa. Burgervader Freddy Thielemans vreest een provocatie van de inheemse moslimbevolking. Voor mij de verkeerde beslissing om de verkeerde reden. De combinatie van islamisme en de postmoderne westerse samenleving geeft problemen. We moeten die niet miskennen of onderdrukken, maar ze juist erkennen, confronteren en aanpakken.

Op 11 september 2007 - de zesde verjaardag van de aanslagen in New York en Washington - wil 'Stop Islamisation of Europe' (SIOE) betogers uit heel Europa verzamelen in Brussel. SIOE is volgens de eigen website een losse, niet-partijpolitieke alliantie van mensen met als 'enige doelstelling het vermijden dat de islam een dominante politieke kracht wordt in Europa'.

Hoe koosjer SIOE en haar achterban zijn, is vandaag onduidelijk. Over het gedachtegoed geen twijfel. De organisatoren trekken van leer tegen de 'verdoken sharia' en de 'sluipende islamisering'. Ze ageren voor 'vrijheid' en 'vaderland'. Daar kunnen we geringschattend of meesmuilend over doen, maar dat is geen reden om vrije meningsuiting voor censuur in te ruilen. Redelijke mensen kunnen redelijk van mening verschillen over de vraag of de islam en het islamisme een beschavingsbedreiging zijn. Maar het principe zelf, namelijk dat de islam 'geen dominante politieke macht mag worden in Europa' zou elke rechtgeaarde Europeaan volledig moeten delen.

Europa - hoeft het gezegd - kent de scheiding van kerk en staat, die diepe wortels heeft in het Romeinse Rijk, het christendom, de Renaissance en de Verlichting. De negentiende en twintigste eeuw hebben die seculiere traditie versterkt met een liberale democratie, een vrije economische markt, een open samenleving zonder standen en een sterke individualistische cultuur. Daarin is religie niet alleen staatkundig, maar ook sociologisch weggedeemsterd tot op het niveau van persoonlijke beleving. Doctrinaire religie die politieke macht wordt, is dus onverenigbaar met de kern van de Europese moderniteit.

Waarom een betoging verbieden die het wezen van de Europese identiteit wil verdedigen, al dan niet tegen een denkbeeldige bedreiging? De organisatoren willen geen geweldmars. SIOE doet een breed appel, naar eigen zeggen om het risico tot extremisme te drukken. Er zijn regels om het gebruik van vlaggen en symbolen te beperken. De gevreesde provocatie van de moslimbevolking komt dus blijkbaar uit de boodschap tegen het islamisme en voor de vrijheid. Nochtans is dat een boodschap waarvan men zou verhopen dat de moslimgemeenschap ze evenzeer kan bijtreden. Islam en islamisme zijn geen synoniemen. Kan de zwijgende meerderheid van gematigde moslims niet opstaan en zich achter de oproep scharen? Dat zou het beste antidotum zijn tegen het waas van islamfobie dat nu over het initiatief hangt.

Voor veiligheidsrisico's is er ordehandhaving. Democratie heeft een prijs. Bij incidenten zoals de oorlog in Libanon of de Deense cartoons hebben moslims trouwens zelf in Europa betoogd. Het betogingverbod in Brussel dreigt contraproductief te zijn. Het is koren op de molen voor de westerse extremisten en hun complottheorieën over de culturele capitulatie van Europa. Als we zo doorgaan, wordt elke kritiek tegenover de islam per definitie tot extreemrechts of neofascistisch omgedoopt. Dat appelleert meteen aan een Europees schuldcomplex waardoor alles vakkundig in de doofpot blijft sudderen, wachtend tot de ontploffing. We mogen niet evolueren naar een cultuur waarin elke contestatie van de absolute tolerantie als absolute intolerantie wordt gebrandmerkt.

Het betogingverbod dient ook de extremisten in de moslimgemeenschap. Die zien hun radicalisme onbedreigd en worden niet geconfronteerd met een assertieve samenleving die hen tot aanpassing aanmaant. Men kan misschien een veiligheidsprobleem op korte termijn vermijden, maar het maatschappelijke probleem op lange termijn wordt er alleen maar groter door.

Betogen is goed. Het brengt zaken aan de oppervlakte, werkt bevrijdend. Een gezonde polarisatie kan een katalysator zijn om het probleem van de integratie echt aan te pakken. De sociale, economische en culturele integratie van onze multi-etnische samenleving faalt jammerlijk. Religie wordt daardoor meer en meer de kapstok voor de identiteit van de migranten. Opinieonderzoek in heel Europa toont een religieuze radicalisering bij de jonge generaties moslims. We moeten hard zijn tegen dat religieuze radicalisme, maar ook tegen de oorzaken ervan.

Betogingen verbieden is struisvogelpolitiek. De samenlevingsproblemen zijn reëel. De bekommernis over de combinatie van de islam en de westerse moderniteit leeft, latent of manifest, in brede lagen van de bevolking. Laat ze niet kapen door een extremistische minderheid. Zwijg ze niet dood, maar pak ze aan. De demografische klok tikt. Als we geen integratie realiseren, volgt straks desintegratie.

 
At 20/8/07 09:16, Anonymous Anoniem said...

http://www.standaard.be/partners/index.asp?articleID=UV1G63HV
De reactie van burgemeester Thielemans.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>