19 augustus 2007

Communautaire Rekenkunde I

Bij het aanschouwen van Milquet in het RTBF-nieuws (gisteren) schoot me iets te binnen en de bijhorende 'reportage' over 'Waarom de Vlamingen schuld hebben aan de blokkage' zag ik ook . In de reportage verwees men naar het doorbreken van het Cordon Sanitaire in de kamer waarbij enkele leden van het Vlaams Belang verkozen werden om te zetelen in het bestuur van de Kamer. Dat werd afgeschilderd als de 'Vlaamse forcing', duidelijk om de Franstaligen aan te tonen wie de baas is.

Vlaamse media, andere versie. De Franstaligen zijn niet serieus, idiote voorstellen. Maar op hetzelfde niveau is het Knack-verhaal: Inbreken van de SP.a & PS in de regeringsonderhandeling.

Ik denk dat beide verhaallijnen (cordon sanitaire verbreken VS Socialistische inbraak) enige waarheid hebben. Terug naar de heilige woorden van Milquet.

Hoe geraakt Leterme aan zijn 2/3de meerderheid?

Het probleem voor Milquet is dat er aan tafel geen 2/3 meerderheidsregering zit, terwijl wij -Vlamingen- wel degelijk een 2/3de meerderheid in het parlement zien. Echter is die niet Halal, Kosjer, Politiek Correct genoeg voor de Franstaligen.
(Ik hou geen rekening met absenteïsme of blanco stemmen, het is een Yes of No deal).

Er zijn 150 kamerleden, 2/3 is 100. Er zijn 88 Nederlandstalige en 62 Franstalige verkozen kamerleden. De huidige voorgestelde regeringscoalitie heeft in elke taalgroep een meerderheid: CD&V/N-VA en OpenVLD heeft samen 48 zeters (48/88), MR & cdH hebben samen 33 zetels (33/62). Belgique is een particratie, per partij drukt men normaal gezien hetzelfde knopje.

Samen bezit de coalitie echter maar 81/150 zetels en dat is inderdaad nog steeds 19 zetels ver van een algemene parlementaire 2/3 meerderheid in de Kamer.


Alleen weet men dat de SP.a (met 14 zetels, na verkiezingsuitslag) al liet verstaan dat ze niet zou tegenstemmen, het is ook niet in het politieke belang van het Vlaams Belang (17 zetels) om tegen meer Vlaamse bevoegdheden te stemmen. Groen! is onbetrouwbaar, Lijst Dedecker (5) zou normaal de neiging moeten hebben om voor de hervorming te stemmen.

Het probleem is dat het Vlaams Belang en de Lijst Dedecker voor de Franstaligen onaanvaardbaar zijn. Als ik die 'vuile' zetels schrap dan blijven er nog enkel de 18 zetels van Groen! en SP.a over, één zetel tekort om een 2/3de meerderheid te bekomen op een Politiek Correcte manier in de kamer. Vertrekkende uit een positieve stem van alle huidige coalitieleden wel te verstaan +19 zetels, dan heb je meerderheden in beide
taalgroepen (in de Kamer) en een algemene 2/3.


De Franstaligen willen geen Staatshervorming, dus ga ik ervan uit dat Ecolog, PS en FN tegen zullen stemmen om zich zo electoraal te kunnen profileren tegen 2009.


Welke regeringscoalitie zou er moeten komen om een
2/3de meerderheid te bekomen?

Er moeten 19 zetels bijkomen. Die bestaan langs Vlaamse zijde niet, toch niet zetels die 'aanvaardbaar' zijn. Groen! en SP.a hebben onvoldoende zetels (18 samen).

Als men een symmetrieregering wil dan moet SP.a/PS (14+20) in de boot komen, dan bekomt men een overschot van 13 zetels. De groene partijen hebben samen maar 12 zetels, dus te weinig en van FN zal zeker geen sprake zijn.

Als een symmetrieregering niet absoluut nodig is dan kan men 1 extra partner extra betrekken: de PS met haar 20 zetels, dan heeft men nog 1 zetel op overschot voor een 2/3de. Gegeven dat de particratie zegeviert en er een akkoord is waardoor iedereen groen licht geeft.

Wat valt er u op? Beide verhaallijnen lijken toch wel ergens een grond van waarheid te hebben.

Mikken wij Vlamingen gewoon op een parlementaire 2/3de meerderheid, dan is het nogal logisch dat de Franstaligen bokkig gaan doen omdat men dan het beeld schept dat men 'doelbewust het cordon sanitaire' doorbreekt. Een beeld waarnaar ze gisteren in het RTBF journaal verwezen.

De Franstaligen daartegen boycotten nogmaals de democratische spelregels van de parlementaire democratie door te eisen dat er een speciale 'Politiek Correcte' 2/3de meerderheid komt, hetgeen neerkomt op het nogmaals minoriseren van de 'Vlaamse' parlementaire meerderheidspositie. Hierdoor ontstaat langs Vlaamse zijde het beeld dat nadat men al onze meerderheid lieten steriliseren met alarmbelprocedures men nogmaals onze meerderheid moeten opofferen.

De meest logische oplossing voor de bovenstaande Franstalige 2/3-eis is het betrekken van de PS in de regering, hierdoor bekomt men een federale regering met een meerderheid aan Franstaligen (53 FR zetels VS. 48 NL). Niet echt aanvaardbaar in Vlaanderen tenzij men de SP.a zou betrekken dan krijgen we (53FR VS. 62NL). Lijkt nogal op het Knack verhaal.

7 Comments:

At 19/8/07 17:09, Blogger Filip van Laenen said...

Ik heb Reynders ook ergens horen brallen dat een tweederde meerderheid evenwichtig moet verdeeld zijn over de twee taalgroepen. De spelregels midden in het spel veranderen noemt men dat: een bijzondere meerderheid vergt een tweederde meerderheid in de Kamer en telkens een enkelvoudige meerderheid in elk van de taalgroepen. Plots eisen dat het ook een tweederde meerderheid of daaromomtrent in elk van de taalgroepen moet zijn is getuigt dan niet van veel eerlijkheid...

 
At 19/8/07 17:28, Blogger David Vandenberghe said...

2x 2/3 meerderheid zou neerkomen op 59 'Vlaamse' zetels en 42 Franstalige zetels, 101 zetels in totaal.

Als men de 2/3de taalgroepen in de regering moet binnentrekken dan moeten er nog minstens 11 Vlaamse zetels en nog eens minstens 9 Franstalige zetels. Dan moet de SP.a en PS mee in bad, dan is er geen andere keuze. (Gegeven Cordon Sanitaire, LDD Boycot en Groen! buiten).

Moest men nu 2/3 meerderheid hebben in elke taalgroep i/h parlement zonder regeringsdeelname, dan zou er langs Vlaamse zijde geen probleem mogen zijn (tenzij er politici van plan zijn de staatshervorming af te schieten) en langs Franstalige zijde is de PS onomkeerbaar want Ecolo heeft er maar 8 en FN 1.

 
At 19/8/07 17:29, Blogger David Vandenberghe said...

Groen! heeft 4 zetels, dus spelen die geen rol. LDD zal niet mogen meespelen in een regering en VB zeker niet.

 
At 20/8/07 18:51, Blogger Luc Van Braekel said...

Een tweederde meerderheid in het parlement betekent nog niet dat de coalitiepartijen een tweederde meerderheid moeten vormen. Er kan steun komen vanuit de oppositie, dat is trouwens wat de SP.A onmiddellijk na de verkiezingen voorstelde.

 
At 20/8/07 19:01, Blogger Luc Van Braekel said...

Het is niet omdat Milquet niet wil dat LDD een staatshervorming steunt in het parlement, dat er geen staatshervorming kan komen.

Het is omdat Milquet geen staatshervorming wil, dat ze zegt dat ze niet wil dat LDD mee een tweederde meerderheid levert.

Wat eventuele steun van Vlaams Belang aan een staatshervorming betreft liggen de zaken uiteraard anders: geen enkele Vlaamse regeringspartij zal dit aanvaarden.

 
At 21/8/07 01:49, Anonymous Anoniem said...

Dat ze gewoon eens beginnen met de grondwet toe te passen en BHV splitsen met een gewone meerderheid. Anders blijven ze bezig tot Pasen.

 
At 21/8/07 11:00, Blogger David Vandenberghe said...

LVB: Eigenlijk moet je het artikel in 2 delen zien. Wat is er in de kamer mogelijk zonder noodzaak om i/e regeringscoalitie te stappen en wat is er mogelijk als men een 2/3 regeringscoalitie wenst/eist.

Zoals ik het zie eist men langs Franstalige zijde een 2/3 regeringscoalitie.

Nu spreekt men ineens terug van extra parlementaire steun vereist vanwege andere Franstalige partijen.

Het is niet alleen Milquet. De Franstaligen zijn zo gevoel dat ze aan die bijzondere meerderheid willen komen zonder dat VB of LDD nodig zijn.

Anonymous: En wat ga je bekomen met uw splitsing? Niets.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>