28 augustus 2007

CD&V-verraad gedocumenteerd en gefotografeerd? (Hoegin)

Een fotograaf nam een foto van een vertrouwelijk document dat Jean-Luc Dehaene op zijn schoot had liggen bij het buitenrijden uit kasteel Belvédère. Een onvoorzichtigheid van Jean-Luc Dehaene –hij heeft geen reden om zich boos te maken– die wel eens grote gevolgen zou kunnen hebben: het documenteert namelijk het verraad van de CD&V, want Yves Leterme bevestigde ondertussen aan Knack dat de werknota afgelopen week-end opgesteld werd samen met enkele CD&V-kopstukken. Bart de Wever liet al weten van het document niets af te weten.

De Franstaligen verwijten Yves Leterme dat hij nog teveel Vlaams was en te weinig «staatsman» tijdens de voorbije formatio interrupta. Het is nochtans duidelijk dat Yves Leterme en de Vlaamse onderhandelaars met hem reeds zeer ver gegaan waren in hun toegevingen tegenover de Franstaligen. Van de vijf resoluties van het Vlaams parlement uit 1999 was immers al lang geen sprake meer, en Bart de Wever gaf dat zelf ook toe. Zeker, de Franstaligen wisten een lange waslijst van Vlaamse eisen te lekken, maar om het gastronomisch uit te drukken: 95 borrelnootjes maken nog geen volwaardige maaltijd, integendeel zelfs. Er is dan ook weinig reden om tevreden te zijn over het Vlaamse front van de laatste weken: de Vlaamse onderhandelaars hebben zich op Hertoginnedal uitgekleed tot op hun onderbroek, en de enige reden waarom de onderhandelingen uiteindelijk toch op niets uitgedraaid zijn is dat Joëlle Milquet wou dat de Vlaamse onderhandelaars helemaal in hun blootje gingen staan. De toekomst zal uitwijzen of van haar dit verstandig was of niet. Op dit ogenblik lijkt het van wel.

Overlopen we immers eens de inhoud van de werknota, nogmaals, volgens Yves Leterme in Knack opgesteld door enkele CD&V-kopstukken (welke?):

Staatshervorming wordt buiten regeringsvorming gehouden.
→ Eerste verraad van CD&V: de partij heeft tot nog toe steeds geëist dat de staatshervorming een deel zou uitmaken van de regeringsvorming.

Wel oplossing splitsing BHV in regeerakkoord, liefst in formule die geen 2/3 vereist.
→ Tweede verraad van CD&V: de partij heeft tot nu toe steeds geëist dat Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst zou worden vóór ze tot een federale regering zou toetreden. Bovendien betekent dit dat de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde met een enkelvoudige Vlaamse meerderheid, bijvoorbeeld op 6 september al, niet aan de orde is.

Regering tot juni 2009.
Juni 2009 alle verkiezingen, alle parlementen legislatuur van 5 jaar. OW wijzigen.

→ Derde verraad van de CD&V: zulke constructie betekent immers dat de autonomie van het Vlaams Parlement en zeker de Vlaamse Regering sterk teruggeschroefd zullen worden. Vanaf 2009 mag verwacht worden dat de Vlaamse Regering opnieuw een afspiegeling van de federale Belgische Regering zal zijn, en niets anders.

Groep zes ervaren politici onder leiding voorzitter van Kamer en Senaat werken voorstel staatshervorming uit tegen eind van het jaar. Moet goedgekeurd door Kamer en Senaat tegen juli 2008 of eind 2008.
→ Het beproefde recept van de Costa dus…

Is deze formule voldoende om cdH te ontdooien en volop te laten meewerken aan oranje-blauw?
→ Deze passage verraadt wie op dit ogenblik meester (of moeten we zeggen maîtresse?) is van de regeringsonderhandelingen. Dit kwam trouwens al duidelijk tot uiting op de wijze waarop cdH ervoor zorgde dat er geen informateur uit haar rangen aangeduid werd: op die manier hoeft die partij geen toegevingen voor te stellen bij monde van een vertegenwoordiger die zich als «staatsman» moet voordoen.

Wil PS aan staatshervorming meewerken buiten regering met perspectief van ontbinding in 2009? (is voor hen een voordeel - kunnen opnieuw grootste partij worden)
→ Een interessante overweging van de kant van de CD&V: zij halveert blijkbaar graag de duur van de regering en geeft zelf haar sterke positie in Kamer en Senaat op om toch maar twee jaar aan de Belgische macht te kunnen zijn.

Als PS een regering wil dan wellicht CD&V - VLD - MR - PS - cdH?
Deze formule heeft 2/3: onderhandeling bij vorming regering? Of toch buiten regering?
→ Ontbreekt hier geen kartelpartner?

Is MR bereid zijn federale bonus opnieuw in balans te leggen in 2009?
Wil MR oranje-blauw voor 2j? Dan eerst BHV oplossen.

→ Zoals reeds eerder vermeld: CD&V is dat blijkbaar wel.

Quid N-VA (is nodig voor oranje blauw)
→ Voorwaar een goede vraag!

De indruk die blijft na het lezen van deze nota is dat CD&V bereid is zeer ver te gaan om toch maar te kunnen deelnemen aan de Belgische macht. Het opblazen van het Vlaams Kartel is een optie die misschien niet meteen de voorkeur meedraagt, maar die duidelijk wel al overwogen wordt. De geheimzinnige mededeling van Yves Leterme aan Knack dat hij binnen enkele weken reeds een nieuwe regering verwacht kan niets anders betekenen dan dat de CD&V op relatief korte termijn bereid is zeer ver te gaan, als dat moet. Dat men bij N-VA niets afweet van het scenario dat Jean-Luc Dehaene meenam naar de koning spreekt trouwens boekdelen.

In dat verband is er nog een element. De huidige processie van Ministers van Staat naar Belvédère heeft meer weg van een mobilisatie van alle staatsbehoudende krachten dan een doordeweekse consultatieronde. Van geen enkele van de opgetrommelde Ministers van Staat kan verwacht worden dat ze bij de Koning de Vlaamse zaak zouden verdedigen, dat wil zeggen, noch zouden willen verdedigen noch zouden durven verdedigen. Integendeel zelfs. Sommige van hun Franstalige tegenhangers daarentegen zijn zelfs legendarisch wat hun Vlamingenhaat betreft. De vraag is dan ook welke raad zij de Koning zouden kunnen geven en waarom zij opgetrommeld worden. Wil de Koning zich langs Franstalige zijde volledig indekken en tegelijk op de CD&V de raison d'état doen inwerken, in de hoop dat die partij haar programma en kartelpartner overboord gooit om België nog eens twee jaar respijt te geven? Afgaande op de werknota van Dehaene/Leterme lijkt alvast dit goed te lukken.

Labels: , , ,

2 Comments:

At 28/8/07 12:54, Blogger David Vandenberghe said...

Dan delft de CD&V haar eigen graf. Zou ik niet echt om rouwen.

 
At 28/8/07 17:03, Anonymous Anoniem said...

Ik geloof niet dat dit een onvoorzichtigheid is van Dehaene.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>