20 juli 2007

De lakeien worden beloond (victa placet mihi causa)

.
Nu het hoofd van de Uitvoerende Macht, in een ware paniektoespraak, expliciet Le Standaard en De Soir heeft gefeliciteerd, hebben vele burgers het koninklijke alarmbelletje horen rinkelen. Maar ik geloof niet dat ze op de genoemde redacties iets gehoord zullen hebben.

Nochtans zou het voor journalisten beneden hun waardigheid moeten zijn om loftuitingen uit die hoek te aanvaarden. Zij moeten die hautain afwijzen. Maar in België is het de hoogste betrachting van vele journalisten om de macht te dienen, en wellicht ooit nog baron te worden.
Wat een verschil met journalisten als ik noem er enkelen die ik waardeer Heine, Poesjkin, Herzen, of zelfs Gezelle in bepaalde opzichten, die nooit goede maatjes werden met de machthebbers van hun tijd, en in tegendeel verbanningen en vernederingen met waardigheid in ontvangst namen.

Een journalist die geprezen wordt door de Macht is geen journalist, Vandermeersch, maar een zolenlikker.

Daar is een Belgische koning
Veel Belgische vertoning
Een Belgische vlag, een Belgisch lied
Maar Belgen, neen Belgen zijn er niet

René De Clercq

.

Labels: , ,

7 Comments:

At 20/7/07 20:27, Anonymous Anoniem said...

En niet te vergeten, Simplicissimus. Die met niemand goede maatjes is. Zelfs niet met Mr. Vanfraechem. En die ook waardig zijn lot ondergaat.

 
At 20/7/07 22:22, Anonymous Anoniem said...

Om het met Poesjkins eigen woorden te zeggen:

Shum, chochot, begotnja, paklony
Galop, mazurka, vals... Mjez tjem
Mjezdu dvuch tjetok, u kalony,
Nje zamjitchajima njikjem,
Tatjana smotrjit i nje vidjit,
Volnjenji svjeta njinavidjit.

 
At 21/7/07 00:58, Blogger Marc Vanfraechem said...

@ val cholerov: ik kijk én zie, of tenminste, die illusie heb ik ;-)
@ anonieme: normaal reageer ik niet op anoniemen, maar welke Simplicissimus bedoelt u? want, u spreekt iets te veel in raadselen. Afgezien daarvan ben ik geen advocaat, en is de aanspreekvorm Mr. dus misplaatst. Ik wil niet zoals de Engelsen zeggen Sir to you: gewoon M. volstaat.

 
At 21/7/07 01:13, Blogger Luc Van Braekel said...

Ik dacht dat de correcte aanspreek-afkorting "Dhr." was, van "de heer". "Meneer" of "mijnheer" wordt als ouwerwets beschouwd.

 
At 21/7/07 02:56, Blogger Marc Vanfraechem said...

Het spijt me Luc, maar M. was hier beter dan jouw Dhr. Dhr hoort op een briefadres en dergelijke.
Maar we gaan daar geen ruzie over maken want, Terzake: je had natuurlijk gelijk met jouw opmerking (per mail) dat ik verkeerd geluisterd heb naar Onze Vorst. Albert Coburg heeft inderdaad Le Standaard en De Soir niet expliciet vernoemd, en ik had dat bijwoord moeten achterwege laten.
Zijne Hoogheid sprak geloof ik enkel over "twee kranten", als ik nu mijn recapitulatief geheugen probeer te laten spreken, en ik moet in mijn haast die titels aangevuld hebben...
Maar dat er voor de goede verstaander een blinde paniek sprak uit de Oratie van onze Doorluchtigheid zul je toch niet tegenspreken, Luc?
Doe mij dat niet aan.

 
At 21/7/07 13:23, Blogger Luc Van Braekel said...

@Marc: In mijn mail wees ik erop dat De Standaard de koninklijke toespraak op zijn website publiceerde, evenwel zonder de alinea waarin de koning het intitiatief van die twee kranten loofde.

 
At 21/7/07 14:18, Blogger Luc Van Braekel said...

http://lvb.net/item/5036

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>