4 juni 2007

Wordt 10 juni een maat voor niets?

Hoe lang duurt de stagnatie nu al? De werkelijkheid is dat dit al langer is dan een Paarse regering de dienst uitmaakt. Wat velen al lang weten heeft Professor De Grauwe nog eens met cijfers en grafieken aangetoond: de laatste 8 jaar is er niet veel te gronde veranderd. Wie nog verder achteruit kijkt, ziet in de grafieken dat er met Paars geen trendbreuk opgetreden is.

Elke paradox verbergt een andere waarheid

Laten we beginnen bij de tewerkstelling, of eerder bij de werkelijke werkloosheid. De paradox was er toen ook al. Meer tewerkstelling, maar het budget van de RVA om de inactiveit in al zijn vormen te sponsoren bleef maar stijgen. Niettegenstaande de officiële statistieken een stijgende tewerkstelling laten veronderstellen, bleef de economische groei maar magertjes. Veel productieve jobs zullen het dus niet geweest zijn. Anderzijds geraken veel vacatures niet ingevuld. Hoe valt dat alles samen te rijmen? Simpelweg met een optelsommetje dat leert dat een kwart van de actieve bevolking langs de kant blijft staan, werkloos of gesubsidieerd om niet meer te werken. Statistische tewerkstelling is niet hetzelfde als een productieve job. We zijn op weg een nieuwe onderklasse in het leven te roepen, als neveneffect van een misbegrepen sociaal doel.

Tweede paradox. De tewerkstelling stijgt maar de grote fabrieken sluiten aan de lopende band. Ja, euh, dat is de schuld van de globalisatie. De EEG verwijt toch ook aan Zwitserland te weinig belasting te heffen? Waar halen ze het lef vandaan? Vreemd dat De Grauwe die nu een prachtige analyse maakt, voordien het allemaal geen probleem vond. De diensten sector zou wel overnemen. De vraag is alleen aan wie die diensten sector zijn diensten zal leveren als de industrie verdwenen is. En hoe zit het met de toegevoegde waarde? De ene job is nu eenmaal de andere niet. Net zoals consumptie geen investering is. Zelfs de 2% groei is verdacht als men gaat graven naar de werkelijke componenten ervan. Zelfs de stijging van de RVA uitgaven is erin verwerkt.

Over investeringen gesproken, die zijn nog nooit zo laag geweest. De wegen liggen er dan ook belabberd bij en af en toe valt er een brug door haar kabels. Sorry, er rijden wel heel wat meer bussen rond. Dikwijls meer leeg dan vol maar dan wel met RVAers en gepensioneerden die gratis rijden. Wie nog werkt, wordt gepest met allerhande nieuwe belastingen, mag in de file gaan staan en de gratis ticketjes mee bij betalen.** Dus, hoe minder er effectief gewerkt wordt, ... Dat lost toch het fileprobleem op? En het milieu vaart er wel bij? Waar komt het manna vandaan dat uit de hemel blijft vallen? Vooruitgang wordt gemaakt door risico's te nemen en voorop te lopen, niet door achter het verleden aan te lopen en de illusie van welvaart op krediet te kopen.

Ja, men heeft een poging ondernomen om de overheid te informatiseren. Men heeft alleen vergeten dat dit op zichzelf niets oplost zolang men de vigerende wetgeving kafkaiaans complex houdt. Computers kunnen daar nu eenmaal niet goed mee overweg. Mooie programma's zijn eenvoudige programma's en geen lotto formulieren met meer dan 500 hokjes. Dan kunnen de overtollig geworden ambtenaren misschien de dubbele boekhouding gaan invoeren die al een paar jaar wettelijk verplicht is. Je hebt er zelfs geen minister van begroting voor nodig die wel kan rekenen. En misschien kan de globale belastingsdruk dan eens echt gaan dalen als de cijfers de inefficiëntie zullen blootleggen. Maar ja, zolang dit niet gebeurt kunnen ze alleen in Ieper beschuldigd worden van dubieuze boekhoudpraktijken.

Machteloos

Vaststelling: de Belg is langzaam armer aan het worden* en het land is er van langsom slechter aan toe. De constante hierbij is een voorbijgestreefde rooms-blauwe, rooms-rode, paarse politiek die nog teert op de illusie van een 19de eeuwse natiestaat en een totaal voorbijgestreefde economische doctrine. Het is dan ook spijtig dat onze Premier als vaandeldrager van een heldhaftige liberale partij (tenminste zo gaat het er op de congressen aan toe) zich aangevallen voelt door deze nuchtere analyse van Paul de Grauwe. Waarom zegt hij niet gewoon de waarheid, namelijk dat dit helemaal geen liberale politiek is geweest maar de uitvoering van een collectivistisch agenda geschraagd door de hardleerse vakbonden en de naïviteit van een links kiezerspubliek? Voor Verhofstadt was het Dehaene en voordien Martens, maar wezenlijk is er niets veranderd. De sluwsten zijn hierbij diegenen die de macht vanuit de schaduw uitoefenen.

De vraag is dan wel of de verkiezingen van 10 juni veel kunnen veranderen. De echte oppositie is via cordons, kiesdrempels en kartelopslorping zo goed als machteloos gemaakt, ook al zou ze wellicht de helft van de stemmen kunnen opbrengen. Dit land heeft niet alleen nood aan een ander economisch beleid, maar ook aan echte democratie die van onderuit gevoed wordt en een echte discussie toelaat. Het probleem is alleen dat de bezetter onzichtbaar is geworden. Zolang deze toestand blijft bestaan, zal er na de verkiezingen weinig kunnen veranderen. Dat is door het verleden aangetoond. De stem van de kiezer zal zeer hard moeten klinken om de wetstraat uit hun verdwazing wakker te schudden.

Kan het anders? Ik ben net terug van een paar dagen Ierland. Het gaat er economisch bijna te goed. Ierland heeft de belastingdruk zeer aanzienlijk verlaagd en de overheid afgeslankt. Basisvoorwaarde om het zogenaamde Scandinavische model echt te doen werken. Ja, de mensen klagen maar als ik hen dan vertel hoeveel belastingen wij hier betalen, dan vallen ze achterover van ongeloof. Ierland heeft nochtans zwarte tijden doorgemaakt, ook met een bezetter, een burgeroorlog en met veel armoede en zelfs honger. Immigratie is er geen probleem. Integendeel, als het zo voortgaat dan zullen de autochtonen binnenkort in de minderheid zijn. Wel met een groot verschil, de Polen en andere immigranten spreken er bijna een perfect Engels met Ierse tongval dat je het verschil ternauwernood merkt. Er wordt zelfs Gaelic op grote schaal aangeleerd. Of hoe het nog eens bevestigd wordt dat vooruitgang niet behaald wordt door ideologische onzin tot beleid uit te roepen, maar door ervoor te zorgen dat de natuurlijke drang tot verbetering van elke burger zich kan uiten. It's all economics again.

Eric Verhulst

Voorzitter www.WorkForAll.org, een onafhankelijke socio-economische denktank

*: zie bijlage

**: De Lijn wordt voor 83% gesubsidieerd à rato van 3,2 euro/km. Bron: BuG 60 - www.npdata.be

Naschrift: er is voor de Antwerpenaren nog een nieuwe optie:
http://www.nee-antwerpen.be/. Gewoon ongelooflijk wat een paar enkelingen kunnen bereiken. Prachtige analyse op http://www.visionair-belgie.be/Artikels/Nee.htm

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>