5 juni 2007

Leterme over de Armeense "kwestie"

Velen hadden het voorspeld: het verschil in standpunten tussen de nieuwe allochtone kandidaten en de traditionele achterban zou tot problemen leiden. De sp.a ondervond dit al tijdens het hoofddoeken debat. Leterme probeert nu te vermijden dat een discussie over de Armeense genocide, CD&V in de problemen brengt.

Het was CD&V-Senaatskandidaat Ergün Top die de zaak onder de aandacht van de pers bracht. Tijdens een debat verwees hij naar een interview van Yves Leterme met de Turkse krant Zaman (ook dat is niet meer nieuw: wie in Vlaanderen campagne voert, mag de Turkse pers niet vergeten). Daarin weigert Leterme om een standpunt in te nemen omtrent de Armeense genocide. Hij spreekt zelfs niet over een genocide. "Als politicus oordeel ik daar niet over tot de internationale instellingen er zich over hebben uitgesproken" en "Als politicus is het niet verstandig om over de genocide te spreken totdat de experts zich hebben uitgesproken." is het antwoord van Leterme als De Morgen hem om uitleg vraagt.

Een Armeens intellectueel wordt opgehangenVreemd, want België erkent de Armeense genocide wel. In een resolutie van 17 maart 1998, mede ingediend door (toen nog) CVP senatoren Erika Thijs en Paul Staes, roept de Senaat de Turkse regering op om "de historiciteit te erkennen van de genocide die de laatste regering van het Ottomaanse Rijk in 1915 heeft gepleegd". Ook het Europese Parlement is duidelijk in haar resolutie van 18 juni 1987. Daarin wordt gesteld dat "de tragische gebeurtenissen die zich in 1915-1917 hebben afgespeeld tegen de op het grondgebied van het Ottomaanse Rijk gevestigde Armeniërs, moeten worden beschouwd als een volkenmoord in de zin van het Verdrag ter voorkoming en bestrijding van volkenmoord dat door de Algemene Vergadering van de VN op 9 december 1948 is aangenomen". De VN Subcommissie voor de voorkoming van discriminatie en de bescherming van minderheden stelt in een rapport uit 1985: "The acts committed against the Armenians meet the definition of genocide given in the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide." Op welke internationale instellingen wacht Leterme dan nog?

Als Leterme zich zou verzetten tegen het opleggen van een verbod op het ontkennen van genocides, zou ik hem gelijk geven. Het is niet aan politici om vast te leggen welke versie van de geschiedenis de enige juiste zou zijn. Maar daar gaat het nu niet om. In Nederland hebben uitspraken van enkele allochtone kandidaten, van de Armeense genocide een verkiezingsthema gemaakt. Uiteindelijk hebben zowel het CDA als de PvdA kandidaten van hun lijsten geschrapt die de Armeense genocide ontkenden. Dit heeft hen een pak Turkse stemmen gekost, een scenario dat Leterme wil vermijden.

Leterme verschuilt zich achter "internationale instellingen" om geen standpunt te moeten innemen en te vermijden dat hij kiezers verliest. Wij moeten ons intussen afvragen of een politicus die niet de politieke moed heeft om de dingen bij hun naam te noemen wanneer het gaat om feiten die zich bijna 100 jaar geleden 2000km hier vandaan afspeelden, wel de moed zal kunnen opbrengen die nodig is om de problemen van vandaag aan te pakken.

3 Comments:

At 5/6/07 16:53, Blogger Pieter Cleppe said...

Vanzelfsprekend valt dit onder vrije meningsuiting, maar mijnheer Leterme en mijnheer Top moeten zich excuseren ten opzichte van de Armeense gemeenschap. Voor een Westers politicus is een dergelijke genocide minimaliseren onaanvaardbaar.

Uiteraard gaat het de Turken niet om de waarheid, maar om de verdediging van de Turkse Staat. In dat verband zouden de Turken beter ook eens dictator Atatürk bekritiseren.

 
At 6/6/07 17:53, Anonymous Anoniem said...

Ik zie een contradictie tussen (1) enerzijds verwachten dat immigranten zich moeten integreren en (2) anderzijds verwachten dat politiekers zich zouden moeten 'uitspreken' over historische gebeurtenissen in de landen-van-oorsprong van immigranten.

In de kontekst van Belgische verkiezingen moet Leterme beoordeeld worden op basis van wat hij beoogt te doen omtrent Belgische toestanden. Het al dan niet plakken van etiketten als "genocide" op gebeurtenissen in Turkije een eeuw geleden lijkt me weinig relevant.

Natuurlijk, persoonlijke opinies van politiekers omtrent allerlei CONTEMPORELE problemen kunnen wel helpen bij karakter- en verstandsevaluatie, maar men zou ze dan beter vragen stellen omtrent concrete geopolitieke problemen van vandaag.

Wat denkt Leterme over de permanente Chinese bezetting van Tibet, of over huidige Chinese dreigementen tegenover Taiwan? Wat denkt hij over het Iraanse nucleaire programma, over VN impotentie m.b.t. Soedan/Darfoer, over het contemporele "islamo-fascisme" (of ontkent hij het bestaan ervan?), over mediamonopolie van overheden in Rusland, Venezuela, Cuba, enz... Dat lijken me allemaal veel belangrijkere en meer relevante vragen, in plaats van hem te dwingen van nodeloze etiketten te willen plakken.

Als men zich zou moeten gaan excuseren tegenover de "Armeense gemeenschap" (wat is dat precies?), dan waarom niet tegenover elke potentiele "gemeenschap"? De geschiedenis staat immers vol met "genocides" die worden "geminimaliseerd", en sommigen gaan vandaag nog steeds door. De meesten worden zelfs niet meer vermeld, omdat ze niet meer kunnen 'ge-exploiteerd' worden.

Man kan gerust veronderstellen dat Leterme op de hoogte is van de Armeense "genocide" een eeuw geleden. En het is heel begrijpelijk dat hij weigert van zich uit te spreken over een bepaald etiket. Nittemin valt er wel iets te leren uit zijn reactie. Het feit dat hij het waarheidsgehalte van etiketten wil toevertrouwen aan (politieke) "internationale instellingen" getuigt van een zeer gevaarlijke naiviteit met konsekwenties voor de veiligheid van toekomstige 'Belgen'. In dat opzicht is hij dus even gevaarlijk als de huidige Eerste-Minister.

 
At 6/6/07 18:31, Blogger Luc Van Braekel said...

Akkoord met Marc Huybrechts. Geschiedenis moet een zaak van wetenschappers zijn, geen zaak voor de staat of voor politici.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>