9 juni 2007

Laatste peilingen (4) – Eerste Minister, coalitie en peilers (Hoegin)

De verkiezingswedstrijd van Politiek.Net bevatte ook enkele schiftingsvragen die peilden naar de verwachtingen van de deelnemers wat betreft de Eerste Minister, de volgende federale coalitie en welke peiler de beste voorspellende waarde heeft. Sommige antwoorden waren behoorlijk voorspelbaar, andere misschien iets minder.

Volgende federale Eerste MinisterBeginnen we met de vraag naar welke partij de volgende Eerste Minister zal mogen leveren. Drie vierde van de deelnemers houdt het daarbij op CD&V, Yves Leterme dus, terwijl een zevende aan de sp.a van Johan vande Lanotte denkt. De Open Vld werd slechts door 4% van de deelnemers aangestipt, hoewel Guy Verhofstadt vandaag in een peiling van La Libre Belgique bijna uitgeroepen werd tot president van België. Slechts 3% houdt het op de PS van Elio di Rupo, en dat is misschien toch wel merkwaardig. Vermoedelijk zouden de resultaten aan de andere zijde van de taalgrens totaal anders zijn indien daar een gelijkaardige peiling uitgevoerd zou worden.

Volgende federale coalitie Wat de volgende federale coalitie betreft is er een duidelijke verandering opgetreden vergeleken met drie weken geleden. Toen dacht nog een derde van de deelnemers dat er na 10 juni een tripartite zat aan te komen, maar nu is dat aandeel geslonken tot minder dan een vijfde. Rooms-rood heeft vandaag daarentegen iets meer aanhangers, terwijl het aandeel van rooms-rood-groen hetzelfde bleef. Paars, paars-groen en rooms-blauw gelooft vrijwel niemand in.

Leden van de volgende federale coalitie Tellen we rooms-rood en rooms-rood-groen samen, dan blijkt dat aandeel dubbel zo groot te zijn als voor een tripartite. Wanneer we de resultaten uitsplitsen per partij, dan blijkt dat de liberale partijen inderdaad slechts door één op de drie deelnemers aangekruist worden. Drie weken geleden bedroeg dat aandeel nog meer dan 40%. De christen-democraten en de socialisten zijn wel goed vertegenwoordigd, evenals de twee kartelpartners N-VA en SPIRIT. De groene partijen zijn deze keer beter vertegenwoordigd dan verleden keer, en worden door ongeveer een vijfde van de deelnemers in de volgende federale regering verwacht. Vlaams Belang, Lijst Dedecker en het Front National worden slechts door een enkeling aangekruist.

Vertrouwen in de peilersIn welke peilers hebben de deelnemers het meeste vertrouwen? Meer dan een derde van hen gelooft dat de wedstrijd van Politiek.Net net zoals in 2004 de drie andere peilers zal verslaan. Een kwart denkt dat De Standaard/VRT er zoals in oktober 2006 het dichtst bij zal zitten, terwijl een zesde liever op La Libre Belgique/De Morgen/RTL TVi/VTM gokt. Minder dan een tiende ten slotte denkt dat Le Soir/RTBf de beste peiling heeft geleverd.

Zie ook:

Labels: , , , ,

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>