11 juni 2007

De Standaard Blijft Erop Los Liegen Om Tsjeven Aan De Macht Te Helpen (Vincent De Roeck)

"CD&V/N-VA en LDD zijn grote winnaars in Kamer," blokletterde de zelfverklaarde kwaliteitskrant "De Standaard" vanochtend.

De Vlaamse paarse partijen verliezen 16 zetels in de Kamer. Ook Vlaams Belang levert voor het eerst sinds zijn intrede in de Kamer een zetel in. Winnaars zijn CD&V/N-VA met 8 zetels. Lijst Dedecker en Groen! doen hun intrede met 5 en 4 zetels. Aan Franstalige kant verliest paars zes zetels, terwijl Ecolo haar aantal zetels verdubbelt tot 8. CDH wint twee zetels. FN blijft op één zetel steken. CD&V/N-VA wordt veruit de grootste fractie met 30 leden. Tweede partij wordt Open VLD, die met een verlies van 7 op 18 zetels uitkomt. SP.A-Spirit verliest nog meer (9 zetels) en strandt op 14. Dat zijn drie zetels minder dan het Vlaams Belang, dat nog 17 vertegenwoordigers overhoudt. Dat is een verlies van één. Het is de eerste keer dat de partij erop achteruit gaat. Lijst Dedecker behaalt vijf zetels, Groen! doet haar herintrede in de Kamer met vier vertegenwoordigers. Aan Franstalige kant wordt MR de grootste met 22 zetels, een verlies van twee. PS levert vier zetels in en strandt op 21. CDH (+2) en Ecolo (+4) hebben respectievelijk 10 en 8 zetels, terwijl FN op één vertegenwoordiger blijft steken. De christendemocraten en de liberale families zijn met elk 40 zetels even groot. De socialistische familie valt terug naar 35 zetels.

Maar De Standaard is natuurlijk fout in zijn cijfers, zoals iedereen sinds 8u deze ochtend kan lezen op de website van de FOD Binnenlandse Zaken en op de nieuwssite van de VRT. De MR haalt in Wallonië immers 23 zetels, en geen 22 zoals De Standaard onterecht publiceerde. De PS verliest er vijf, en geen vier, en komt op 20 zetels, niet op de 21 zitjes waarvan De Standaard verkeerdelijk uitging. De "snelle" berichtgeving van De Standaard leidt tot een "foute" berichtgeving. Dit valt zeker te betreuren, temeer daar deze ene zetel een wereld van verschil betekent voor de machtsverhoudingen in het federaal parlement. De liberale en christendemocratische families zijn helemaal niet even groot, zoals De Standaard beweerde aan de hand van zijn foutief cijfermateriaal. De liberale VLD en MR zijn met 41 zetels immers groter dan de katholieke CD&V-N-VA en CDH met - ocharme - hun 40 zetels.

De politieke voorkeur van kwaliteitsjournalistiekminnende blaadjes à la De Standaard en Knack is natuurlijk al lange tijd bekend, maar het foutief berichten over een verkiezingsuitslag is toch een brug te ver voor mij. Moest De Standaard in het artikel gewag gemaakt hebben van "onzekerheden" of "onduidelijkheden" wegens de late bekendmaking van de apparentering of iets dergelijks, had ik dit nog door de vinger kunnen zien, maar nu niet. Dit is bedrog van de bovenste plank. Onderhuids blijft De Standaard de wil van het ACW en de CVP verkondigen. Tal van VLD'ers mogen afgedaan worden als buikspreekpoppen van Noël Slangen, maar er is wel één groot verschil met de kleinkatholieke standenpartijen. De liberale familie heeft ook mediabanden (met o.a. Het Laatste Nieuws van Julius Hoste), maar de "bevriende" pers blijft wel kritisch tegenover de liberale partij. Bij de Tsjeven bestaat het woord kritiek niet. Bij de Tsjeven is het steevast alle hens aan dek om met alle mogelijke middelen, inclusief leugens en bedrog, de CVP terug aan de macht te brengen. De Standaard is verworden tot een ordinair propaganda-apparaat van de CVP, een kleinkatholieke "Pravda" als het ware.

Ik vat hier de uitslagen nogmaals kort samen. De christendemocraten hebben deze verkiezingen wel degelijk verloren, niet in Vlaanderen, maar wel in België als geheel. Blauw-rooms is mathematisch mogelijk en verdient zeker mijn voorkeur. De liberalen blijven de grootste en blijven dus stricto sensu aan zet. Het is aan de Franstalige leiders van de MR, Didier Reynders en Louis Michel, om een regering te vormen, niet aan de "gladde heimelijke profeet" Yves Leterme. De 21ste eeuw is nu toch al zeven jaar bezig, en hopelijk is de tijd van misdienaars, keuterboerkes en koorknapen in de Wetstraat 16 definitief voorbij.


Meer teksten van Vincent De Roeck op Libertarian.be

13 Comments:

At 11/6/07 12:26, Anonymous Anoniem said...

Aan Bart Brinckman:

De VLD haalt op federaal niveau 11,8% van de stemmen en haalt 17 zetels in de Kamer. De PS haalt 10,9% van de stemmen en haalt 20 kamerzetels.

Nochtans hebben we in dit land een heuse Grondwet waarvan artt. 6 en 6bis als volgt luiden:

Art. 6. Er is in de Staat geen onderscheid van standen.
De Belgen zijn gelijk voor de wet [...]

Art. 6bis. (GW 24 december 1970) Het genot van de rechten [waaronder het stemrecht!] en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden. [...]


Waarom reageert niemand op deze ongrondwettelijke discriminatie van Nederlandstalige stemgerechtigden?

Als de zetels op niet-discriminatoire, en dus Grondwettelijke wijze zouden worden verdeeld in verhouding met het aantal verkregen stemmen, zou de situatie er als volgt uitzien:

CD&V-N-VA + CDH: 39
VLD + MR : 38

Tot spijt van wie het benijdt, natuurlijk.

 
At 11/6/07 13:22, Blogger Luc Van Braekel said...

Aan de anoniemerd die het aantal stemmen en het aantal zetels vergeleek tussen Vlaamse en Franstalige partijen:

Hoe wordt het aantal kamerzetels per kieskring bepaald? Op basis van het aantal inwoners, niet op basis van het aantal kiezers.

Omdat de verhouding kiesgerechtigden tegenover inwoners kleiner is in Wallonië, is het aantal benodigde stemmen voor een zetel daar kleiner.

En dit is een objectief verantwoord criterium.

 
At 11/6/07 14:37, Anonymous Anoniem said...

@Vincent: ook niet te kort door de liberale bocht gaan hé...

Kranten gaan voor middernacht in druk. Ik ben gisteren net voor middernacht gaan slapen en toen was nog niet alles geteld. Omstreeks 23u gaf de zetelverdeling 23 voor MR aan, rond 23u30 was het terug 22...

Er zat zelfs een verschil tussen FOD, VRT en andere sites zoals VTM & HLN... Bv de CD&V had op VRT bij mijn naar bed gaan nog 29.8%, op HLN nog 30.1% terwijl daar ook reeds 99% geteld stond...

De restzetels hebben inderdaad bij nacht nog wijzigingen ondergaan, ook in BHV... Kijk ook naar LDD: 4-6 en uiteindelijk 5...

Het is misschien liberaal om een normale gang van zaken weer direct af te doen als een tsjevenstreek...

Of is het misschien gewoon getuigend van een slechte verliezer?

 
At 11/6/07 15:29, Blogger Vincent De Roeck said...

@Anonymous: Het aantal te verdelen zetels kan nooit overal dezelfde ratio hebben tegenover het aantal kiezers van een kieskring. Dat is enkel maar mogelijk wanneer je één zetel per kiezer invoert, en dat is gewoonweg onmogelijk. Het is zo bijvoorbeeld ook eenvoudiger om in Antwerpen een zetel te halen dan bijvoorbeeld in Limburg. Deze verschillen bestaan ook tussen de kieskringen binnen Vlaanderen. Denken we aan het VB dat er licht op vooruitgaat, maar een zetel verliest.

Je hebt natuurlijk een punt als je zegt dat de Vlamingen ooit in de verdeelsleutel teveel toegegeven hebben, maar dat hebben de Limburgers misschien ook gedaan tegenover de Antwerpenaren of de Waals-Brabanders tegenover Henegouwen ...

@David: Natuurlijk is dit (waarschijnlijk) te wijten aan een vroegere druk van die krant, maar dan nog verdienen ze geen verontschuldiging. In het artikel stond nergens bij dat deze uitslagen "voorlopig" of "onder voorbehoud" waren. Daarbij is het toch maar zéér toevallig dat men bij gerede twijfel de oplossing kiest die het meeste in het CVP-kraam past ... Zie ik spoken? Ik weet het niet, maar vrees ervoor.

En wat het slecht verlies betreft, kan ik ooit kort zijn. Ik heb geen campagne gevoerd voor de VLD. Ik heb dat eigenlijk nooit gedaan. Ik tracht het "liberalisme" te verdedigen, en in 95% van de gevallen is de VLD nu éénmaal de partij die het liberalisme het beste weet te vertalen. Ik heb voor het "liberalisme" gesupporterd, en ben dus ook tevreden dat N-VA en Lijst Dedecker gisteren zetels gewonnen hebben. Ik denk niet dat het liberalisme as such gisteren verloren heeft, zelfs au contraire. En als je mijn teksten vaak leest, zal je ook wel beseffen dat je verwijten naar mij als VLD-vriendje ("slechte verliezer") niet echt kloppen. Ik draag de VLD een warm hart toe, maar je zal mij er nooit op kunnen betrappen deze partij uit de wind te houden. Mijn teksten en mijn blog bewijzen het tegendeel.

 
At 11/6/07 22:56, Anonymous Anoniem said...

Waarom scoort staatshervormingen en seperatistische stellingen dan altijd zo slecht in de peilingen, ook in Vlaanderen? Een peiling kan een vertekend beeld geven maar peiling na peiling van verschilledne bureau's leveren altijd dezelfde resultaten op. Weinig belangstelling voor communautaire thema's, niet zoveel voorstanders van verdere staatshervorming en het aantal seperatisten blijft beperkt.

CD&V heeft gewonnen maar is dat omwille van hun communautair programma of gewoon omdat ze paars beu waren en iets anders wilden. De sterkte van de CD&V is tevens hun zwakte. Vandaag heeft CD&V gewonnen omdat Leterme in was en Steve out maar hoe lang is Leterme houdbaar?

Je kan toch ook niet zeggen van Dedecker dat ie stemmen van de VLD heeft afgepakt omdat Dedecker vond dat de VLD een te zwak communautair profiel had. Er zijn wellicht veel belangrijkere redenen dan dat.

VLD was er trouwens zeer snel bij om de banden aan te halen met de MR.

 
At 11/6/07 23:27, Anonymous Anoniem said...

Ik vind die verwijzing naar "misdienaars, keuterboerkes en koorknapen" maar erg kleinzielig, en eigenlijk een beetje kinderachtig in de mond van een 'volwassene' in de 21ste eeuw. Als de auteur die termen gebruikt in relatie met de RKK dan is hij duidelijk geen goed observateur. In die specifieke betekenis zijn die drie categorieen bijna volkomen 'uitgestorven' in Vlaanderen. Wat hij waarschijnlijk over het hoofd ziet is dat er veel andere "koorknapen" rondlopen vandaag, maar dan in dienst van andere en meer-nefaste ideologieen. Het is niet verstandig van zich vandaag nog bezig te houden met de culturele 'battles' van bijna een eeuw geleden. Dat vertroebelt het gezichtsveld van de mensen.

 
At 12/6/07 10:38, Blogger Vincent De Roeck said...

Marc, of het gebruik van die woorden "kleinzielig" is, betwijfel ik. Als andere weinig verhullende scheldwoorden als "buikspreekpoppen", "vastgeklampten aan de macht", "verraders van het liberalisme", "marionetten van Slangen" mogen hanteren ten aanzien van een partij, waarom zouden anderen niet soortgelijke begrippen mogen gebruiken om over een andere partij te spreken.

Ik ken uw rechts-republikeinse voorkeuren, Marc, en ik deel er daarvan een aanzienlijk aantal, maar de fout die de CD&V gemaakt heeft, is net het afvallen van dat rechts-conservatisme. Terwijl de Conservatives in het VK terug drastische economische maatregelen willen nemen, terwijl Sarkozy in Frankrijk Thatcheriaanse plannen heeft en terwijl Merkel eizona een fiscaal oerliberaal als minister van economie had voorgedragen, heeft de CVP-CD&V niet gebruik gemaakt van zijn oppositiekuur om zichzelf terdege te hervormen. Men heeft zich niet gedistantieerd van zijn vakbonden en andere cliëntelistische achterbannen. Men heeft geen economisch rechts programma uitgedokterd. Men is "christen-democraat" gebleven. De CD&V is in niets verschillend van de CVP van vroeger, getuige het gebrek aan ideeën in hun campagne, de mantra van "goed bestuur" (door de niet-CD&V-ministers nota bene) en de saga met N-VA en Jean-Marie Dedecker. Sorry, Marc, maar ik geloof niet in de christen-democratie.

En begrijp me niet verkeerd. In het VK zou ik eerder op de Tories dan op de LibDems stemmen en in Frankrijk liever op de UMP dan op de UDF van Bayrou, maar in Vlaanderen is er géén rechts-conservatieve ("fiscaal conservatieve") partij van betekenis. LD en N-VA komen in de buurt. Ook het VB leek eventjes in die richting te evolueren maar met oersocialisten als Guy d'Haeseleer uit Ninove in poleposition, heeft men daar toch ook voor de arbeiders en het socialisme gekozen.

Marc, ik denk dat je in Vlaanderen als rechts-conservatief, als "republican", niet thuis hoort bij CD&V, maar bij LD en N-VA, of misschien bij bepaalde strekkingen van VB en VLD. Laat ons ons niet van vijanden vergissen!

 
At 12/6/07 13:19, Anonymous Anoniem said...

Inderdaad, Vincent. De Standaard heeft zich in deze ganse verkiezingsstrijd wansmakelijk gedragen. Het lag er iets te hard op dat DS supporterde voor Rooms-Rood.

Nu kan DS inderdaad een foutje gemaakt hebben aan de hand van de voorlopige uitslagen, en ze hadden dat er zeker moeten bijschrijven in het artikel, maar de échte smeerlapperij vond plaats vóór de verkiezingen. Ik herinner mij zo bijvoorbeeld nog DS van donderdag of vrijdag waarin alle verkiezingslijsten afgedrukt werden om de lezer een "volledig beeld" van de kandidaten te geven. Lijst Dedecker waren ze gewoon "vergeten" af te drukken. Typerend.

 
At 12/6/07 14:10, Anonymous Anoniem said...

in de grafiek op U2 staat wel heel duidelijk "resultaten 22u30" en in de detailspagina's staat altijd rechtsboven vermeld hoeveel bureau's geteld (van de hoeveel) ofwel staat er "volledig"...

Geen spijkers op laag water zoeken...

 
At 12/6/07 17:27, Anonymous Anoniem said...

Vincent, bedankt voor die tour d'horizon van het Vlaamse politieke landschap, en mijn 'plaatsing' daarin, waar ik wel wat heb van kunnen leren. Twee puntjes.

1) Inderdaad, ik kan me moeilijk wennen aan dat partijen-gebonden militante gebruik van "weinig verhullende scheldwoorden" dat in Vlaanderen in voege is. Ik herhaal dat vertroebelt alleen maar het gezichtsveld van de mensen.

2) U heeft gelijk dat er sterke behoefte is aan een rechts-conservative/fiscaal-conservatieve partij (die individuele zelfverantwoordelijkheid zou beklemtonen in plaats van sinterklaas-spelen). Precies daarom zijn die kleinzielige "weinig-verhullende scheldwoorden" uit den boze. U gelooft niet in "christen democratie", en ik ook niet. Maar ik geloof wel in een twee-partijen systeem, met politieke machtsalternatie tussen 'grote' ideologieen, en waar dus de 'extremen' worden weggemaaid in voorverkiezingen (zodat ze niet meer moeten 'afgekocht' worden in coaltieregeringen). Als regeringsdeelname vereist dat men onder chantage de grondwet moet verkrachten, dan is het beter van niet te regeren.

 
At 12/6/07 19:46, Blogger Marc Vanfraechem said...

en die verkrachting van de grondwet is vanzelfsprekend noch voor VLD of SP-A ooit een punt geweest, maar ook voor de CD&V zal die verkrachting geen probleem vormen, al zullen er eerst nog een paar weken stoer doen over gaan, voor we dat spektakel zullen aanschouwen... De Wever of geen De Wever.

 
At 13/6/07 07:49, Blogger view without a name said...

Stoer doen ? Met het VB als democratische partij (dus buiten het cordon) zouden de cijfers nu helemaal anders zijn, en zou Leterme niet stoer moeten doen, maar het gewoon zijn. Kartel + VB + LDD : 55%. Daar kan je gewoon niet rond.

Maar de zwakte van Leterme is het feit dat hij in de rug geschoten wordt (permanent, net zoals trouwens de N-VA) door die mensen die altijd maar stoer doen, maar als het erop aan komt afhaken.

 
At 15/6/07 22:45, Anonymous Anoniem said...

De analyse die de verzamelde centrifugalisten (uitzondering Vera Duwa) in de laatste show rond van verkiezingen 07 ten beste gaven was weerom een staaltje van het naar de hand zetten van de uitslag in de zin dat die het politieke profitariaat het best past.

Hun eindconclusie was, hoe kon het ook anders, het tot in den treure herhaalde mantra - meer Vlaanderen - meer Vlaanderen - meer Vlaanderen.

Hoe de uitslag van de verkiezingen ook geweest waren , deze eindconclusie ging, daar kan men vergif op innemen, steeds dezelfde zijn.

De realiteit is echter dat de Belgische bevolking in zijn geheel het (mede)bestuur van de gevestigde socialistische partijen hebben willen afstraffen en daar perfect in geslaagd is.
Van een totaal verschillend stemgedrag langs beide zijden van de taalgrens is dus allerminst sprake, zelden zo'n eensgezindheid gezien.

Om dit signaal nog duidelijker te doen overkomen kregen de respectievelijke regeringspartners zowel in hoog als in laag België harde klappen te verwerken (VLD een verlies en CDH een status quo ipv de verwachte toename).
Terug ook daar dus grote overeenkomsten.

Als de mensen echt een staatshervorming zouden wensen, zouden we dat dan ook moeten zien in het stemgedrag.
We zien echter dat SPA kartelpartner SPIRIT geen enkele zetel geeft weten te bemachtigen - hoe veel meer afkeuring van de kiezer heeft men nog nodig ?

Stemmenkanonnen dan, Staan er bij de top van de stemmentrekkers kandidaten van hetzij NVA of SPIRIT ?
In zijn thuisstad nota bene (Izegem) haalde Geert Bourgeois een historische nederlaag.

De neergang ten slotte van het VB lijkt nu eindelijk definitieve vormen aan te nemen.
Het bruistabletmodel dat ze België toewensen zal vooral van toepassing zijn op hun eigen partij.
Na de nederlaag in Antwerpen moeten ze nu immers ook aan macht inboeten op federaal niveau met verlies van 1 zetel.
Traag maar zeker lost zo de mythe die het VB van zichzelf gemaakt heeft op.

Als de SPA en ook de SP nu niet gauw de juiste conclusies zullen trekken en ééns serieus aan een herbronning beginnen zal het voor hen te laat zijn - anderen staan klaar om de fakkel over te nemen.

De mensen van o.a. CAP (die zichzelf bescheiden de term nieuw links toebedelen) staan te trappelen om hun plaats in te nemen(eendrachtig en solidair over het ganse Belgische grondgebied), hebben zij niet ondanks hun eerste opkomst en zonder de connecties en het grote kapitaal waarvan een lijst Dedecker kan genieten niet een opmerkelijk resultaat neergezet, hier en daar zelfs boven de kiesdrempel.

We zien ook dat de Liberalen deze boodschap begrepen hebben en nu ook plots dichter naar elkaar toegroeien en spreken van hun politieke familie.

Wat de bevolking betreft hebben we het wel gehad met al die éénrichtingsstaatshervormingen die telkens en alleen maar de politieke klasse ten goede komen. Of hoor je veel mensen beweren dat alles de afgelopen 25 jaar zoveel gemakkelijker transparanter goedkoper etc.. geworden is ?

Met politieke wil is er veel mogelijk maar wat doe je met politieke onwil en de politieke arrogantie in het België anno 2007.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>