19 mei 2007

VRT-debat met drie (Hoegin)

Morgen organiseert de openbare omroep VRT een televisiedebat met de «drie Vlaamse kandidaat-Eerste Ministers». Alleen wil minstens één van de drie niet gezegd hebben dat hij kandidaat is, terwijl een vierde die beweert uitdrukkelijk wel kandidaat te zijn niet alleen niet uitgenodigd werd, maar ook botweg geweigerd wordt. Maar wie wordt eigenlijk het meest gediend door dit debat?

Eerlijk gezegd doe ik mijn hoed af voor de creativiteit die men bij de openbare omroep aan de dag legt om het Vlaams Belang blijvend te kunnen uitsluiten, want dit voorwendsel had ik eigenlijk niet zien aankomen. Maar wat een zootje dus als we de perikelen rond al de kandidaten even op een rijtje zetten. Guy Verhofstadt bijvoorbeeld is één van de genodigden, maar wil eigenlijk geen debat met drie, maar slechts met twee, namelijk alleen met Yves Leterme. Yves Leterme dan weer is de facto kandidaat voor de post van Eerste Minister, maar wil dat niet gezegd hebben. Officieel trekt hij immers alleen maar de Senaatslijst van de CD&V(-N-VA), maar als dat in het belang van het Vlaams volk zou zijn, wil hij zich na 10 juni wel opofferen en de Vlaamse regering verlaten. Enfin, dat is toch wat hij de kiezers wil doen geloven.

Frank Vanhecke werd door de VRT niet uitgenodigd, omdat zijn partij volgens de VRT toch niet in een federale regering wil stappen. Wanneer de partijvoorzitter van het Vlaams Belang vervolgens uitdrukkelijk stelt dat hij wel degelijk kandidaat is om Eerste Minister te worden, antwoordt de VRT eenvoudigweg dat zij hem niet willen geloven. Het is voor het kleinste kind duidelijk dat de VRT hier ver buiten zijn boekje gaat door als openbare omroep een politiek standpunt in te nemen, maar het zal anderzijds ook geen enkel kleinste kind verbazen dat de VRT zich zo gedraagt en er nog weg mee komt ook. Het verschil in behandeling tussen Frank Vanhecke die uitdrukkelijk zegt kandidaat te zijn en voorzitter is van de grootste Vlaams partij, en Yves Leterme die officieel niet eens kandidaat wíl zijn, is in ieder geval opmerkelijk. Een neutrale openbare omroep zou bijvoorbeeld beide heren op hun woord kunnen nemen, en een ander debat met drie kandidaten kunnen organiseren: Frank Vanhecke, Johan vande Lanotte en Guy Verhofstadt. Benieuwd hoe lang het dan zou duren eer ook Yves Leterme zich zou melden als officiële kandidaat voor de post van Eerste Minister. Of dit alles uiteindelijk veel verschil zal uitmaken voor de uitslag van het Vlaams Belang op 10 juni durf ik te betwijfelen, maar het is wel een goede gelegenheid voor een stukje theater dat er bij de achterban van die partij zonder twijfel zal ingaan als zoete koek.

Ondertussen houdt Johan vande Lanotte zich op de vlakte, want hij weet ongetwijfeld dat hij de man is die uiteindelijk het best bediend wordt door een debat met drie. Immers, als de VRT zich de luxe kan veroorloven de voorzitter van het Vlaams Belang links(!) te laten liggen voor zo'n debat, dan kan zij dat a fortiori ook voor de voorzitster van Groen!. Groen! zelf heeft trouwens niet eens de ambitie de Eerste Minister te leveren, maar «eist» een vice-premier van klimaat op. Als het al iets aantoont, dan wel dat men bij Groen! zich deze keer niet al te grote illusies maakt over het komende resultaat, en er ondertussen stilletjes hoopt dat een tripartite mislukt en rooms-rood te krap eindigt om alleen een regering te vormen.

Johan vande Lanotte zal morgen dus volledig vrij spel hebben op de linker- en groene flank van het politieke spectrum, terwijl hij tegelijkertijd door het simpele feit dat hij mee aan de debattafel met Guy Verhofstadt en Yves Leterme mag gaan staan opgetild wordt tot één van de «grote» kandidaten. Zijn probleem in deze campagne is immers reeds van in het begin geweest dat er veel aandacht gaat naar enerzijds het paars-roomse duel tussen Guy Verhofstadt en Yves Leterme en anderzijds het Vlaams-Waalse duel tussen Yves Leterme en Elio di Rupo, en hij voortdurend in de vergeethoek dreigt terecht te komen.

Ter linkerzijde heeft men echter blijkbaar toch bloed geroken: als men Groen! moet opofferen om de sp.a een procentje extra vooruit te kunnen helpen zodat de socialistische familie na 10 juni sterker staat om de portefeuille van Eerste Minister op te eisen, dan weze het zo. Groen! mag er morgen dus niet bij zijn, en ook het Vlaams Belang kan de strategie om Johan vande Lanotte even in de schijnwerpers te plaatsen alleen maar komen verstoren, en dus wordt het een debat met drie. Trouwens, stel je dat even voor zeg: voor het eerst sedert 33 jaar weer een socialistische Eerste Minister: Johan vande Lanotte, één van de eigen kameraden zelf, of anders een homoseksuele Franstalige immigrant van de tweede generatie. Kan het nog beter? En dat mag dus al iets kosten – Bruxelles vaut bien une messe! Hoe dan ook, Johan vande Lanotte mag zijn geloofsbroeders bij de VRT dankbaar zijn voor de organisatie van dit debat.

Labels: , , , , ,

15 Comments:

At 20/5/07 10:24, Blogger Vincent De Roeck said...

Ik kan dat wel begrijpen naar het VB toe dat men Van Hecke niet uitnodigt. Het is niet omdat hij de senaatslijst trekt dat hij ook dé VB-kandidaat is. Ik denk dan bvb aan Antwerps Kamerlid en lijsttrekker Gerolf Annemans of aan Vlaams fractieleider Dewinter. De partij heeft niet één boegbeeld dat het premier-kandidaatschap kan claimen. Daarenboven is het VB, door een gebrek aan een partner in Wallonië, gedoemd om op het federaal vlak in de oppositie te blijven zitten.

Kortom, ik begrijp het niet uitnodigen van Frank Vanhecke, hoewel ik het als democraat natuurlijk zelf nooit zou doen.

 
At 20/5/07 12:25, Blogger David Vandenberghe said...

Vicent: Ik denk dat uw uitleg wellicht ergens te 'ver gezocht is'.
Ik zou het veel simpelere stellen: Er is een cordon Sanitaire, dus is de kans 'nihil' dat het Vlaams Belang in een regering zal worden toegelaten en zodus kan zij geen kandidaat premier leveren, mede omdat er politieke partijen bij de regeringsvorming betrokken worden waarop wij niet kunnen stemmen (Franstalige partijen in Wallonië).

 
At 20/5/07 14:59, Blogger Vincent De Roeck said...

Brigant, je spreekt mij helemaal niet tegen. Daarbij heeft het VB proportioneel evenveel vertegenwoordigers in het VRT-bestuur als de andere partijen. Natuurlijk is er een cordon, maar als ik de debatten op VRT volg in Ter Zake enzo, moet ik bekennen dat er op dat vlak geen "cordon médiatique" meer bestaat. Over de andere vlakken (negatieve berichtgeving, zaken uit context trekken, dingen verzwijgen, ...) spreek ik mij hier ook niet uit.

Het VB heeft géén echte kandidaat-premier, heeft géén Waalse tegenhanger en zal dus géén premier kunnen leveren na 10 juni. Bijgevolg begrijp ik de VRT-beslissing dat er géén VB'er in het debat zit.

 
At 20/5/07 15:18, Blogger Luc Van Braekel said...

@Vincent: Dat het VB geen kans maakt om in de federale regering te komen is natuurlijk juist, maar één van de redenen die je opgeeft, namelijk "dat het VB geen tegenhanger heeft aan Waalse kant" lijkt me niet relevant. Er is namelijk een andere reden die veel belangrijker is: het cordon sanitaire, en de vijfentwintig jaar lange strijd van alle andere partijen tegen het VB. Nu het VB in de federale regering opnemen, zou een gigantisch gezichtsverlies betekenen voor de andere partijen.

In die zin ga ik volledig akkoord met de laatste opmerking van Brigant.

Overigens zijn er voorbeelden van regeringspartijen die geen tegenhanger in de andere taalgroep hadden. FDF (via kartelpartner MR) zonder NVA in de federale regering Verhofstadt, Rassemblement Wallon op een bepaald ogenblik zonder Volksunie in een Tindemans-regering.

 
At 20/5/07 15:40, Blogger David Vandenberghe said...

Vicent: Ik spreek u niet tegen maar ik heb een kortere uitleg. Ik doelde eerder op de complexiteit van je uitleg. Het maakt volgens mij geen zier uit of het VB een 'kandidaat premier' heeft of een tegenhanger in Wallonië. Het Cordon Sanitaire verklaart alles al. In dat opzicht volg ik de reactie van LVB.

Ik zie niet meteen tekenen van 'geen cordon médiatique'. In tegendeel ik zie dat Groen! nogal veel in beeld komt en als het VB in beeld komt is het negatief of eerder om onrust te stoken. Momenteel blijft het eerder een steekspel CD&V/VLD.

 
At 20/5/07 15:41, Blogger David Vandenberghe said...

Trouwens waar is Morgen Beter? Juist nu zou dat programma moeten lopen met louter politici. Inhoudelijke debatten, keer op keer over verschillende thema's al dan niet verbonden aan de actualiteit. Een ferme lap op geven, denk dat de VRT daar de bal mis slaat.

 
At 20/5/07 17:43, Blogger Pieter Cleppe said...

Wat Hoegin niet vermeld, is dat de VRT elk debat MET WIE DAN OOK, probeert te vermijden. Lees maar wat vermeld is bij de aankondiging van "Mondelinge Vragen":

"Geen steriele discussie tussen politici onderling. Maar wel een rechtstreekse confrontatie tussen de politieke leiders én hun kiezers."

http://www2.vrtnieuws.net/cm/vrtnieuws.net/verkiezingen07/2.739/TV_mondelingevragen#

Liever een zeemzoete format waar de leiders de burgers mogen informeren over wat ze straks met hen zullen doen, dan een debat scherp op de snee tussen politieke tegenstanders. Wat een mentaliteit!

 
At 20/5/07 18:13, Blogger Vincent De Roeck said...

Even reageren op de voorgaande opmerkingen:

Ik ontken het bestaan van een cordon as such zeker niet. Het bestaat op tal van fronten, maar op het mediatieke vlak neemt het met de dag meer af. In alle verkiezings-shows en stemtesten wordt het VB behandeld als alle anderen. En als VRT voor zo'n debat nu beslist om maar een beperkt aantal sprekers te hebben, en dan kiest voor de drie meest voor de hand liggende kandidaten, lijkt me toch voor zich te spreken. En als VRT-Watcher moet men mij zeker geen VRT-ophemelingen verwijten ofzo, want ik ben en blijf kritisch, maar inzake kan ik de VRT best begrijpen.

Daarbij heb ik deze ochtend naar Kanaal-Z gekeken voor het wekelijkse zondagochtenddebat (9u-10u) en wat bleek vandaag? Dat er ook maar drie partijen vertegenwoordigd waren, nl. de CD&V (H. Van Rompuy), de SP.a (B. Tobback) en ... het Vlaams Belang (F. Van Hecke). Noch GROEN!, noch de VLD waren uitgenodigd. Nochtans hoorde ik over die scheeftrekking dan weer nergens kritiek ...

 
At 20/5/07 18:21, Blogger Luc Van Braekel said...

@Vincent: De opmerkingen van Briggs slaan niet op de vraag "waarom de VRT het VB niet uitnodigt", maar wel op jouw argument "dat het VB geen kans maakt om in de regering te komen" waarbij je wél het argumument "geen tegenhanger aan de andere kant van de taalgrens", maar niet het argument "cordon sanitaire" vermeldt.

M.a.w. als Briggs en ik naar het cordon sanitaire verwijzen, dan gaat dat helemaal niet over het mediatieke cordon sanitaire, maar wel over het politieke cordon sanitaire. Gelieve jouw eigen aanvankelijke redenering stap voor stap te volgen en onze argumenten correct te duiden binnen elke stap, en er geen hutspot van te maken.

Het is niet omdat de hoofdlijn van jouw stuk over de VRT ging, en omdat wij één van jouw argumenten counteren met het argument "cordon sanitaire", dat dit op het mediatieke cordon sanitaire gaat. Onze argumenten sloegen namelijk op jouw tussenstap van de regeringsdeelname, en dat is iets politieks, niet iets mediatieks.

Waarmee ik maar wil zeggen dat Briggs en ik nauwgezetter aansloten bij de gedetailleerde stappen van jouw redenering, dan jij nu doet in je repliek.

 
At 20/5/07 19:59, Blogger David Vandenberghe said...

Vicent: Heeft Kanaal Z een zondagochtend debatprogramma? Die ken ik niet. Denk ook niet dat er iemand stelde dat jet de VRT aan het ophemelen was. Alleen heb ik niets opgemerkt van een doorbraak van het 'mediatieke Cordon Sanitaire'. Hold your horses.

 
At 20/5/07 20:45, Blogger Vincent De Roeck said...

Mijn reactie ging over dit concreet VRT-voorval en niet over het cordon. Mijn visie op het cordon zelf is zéér duidelijk. Men moet het VB als eender welke andere partij gaan beschouwen, en als een coalitie met het VB meer "liberale" accenten in het beleid mogelijk zou maken dan met de SP.a of de CD&V, dan moet de VLD, open of niet, zich daarover bezinnen en voor het VB als coalitiepartner kiezen. Maar zoiets stelt zich niet op het federale niveau, omdat men daar in de beide landsdelen een meerderheid moet hebben, en ik het VB nog niet gauw zie "paars" depanneren wanneer SP.a en VLD in Vlaanderen geen 50% halen, maar MR en PS in Wallonië wel.

Het debatprogramma heet "Open Kaart" en wordt in de weekendlus van Kanaal Z uitgezonden vanaf zaterdag 12u (en dus zondagochtend te bekijken tussen 9u en 10u).

En LVB en Brigant, ik geloof zeker en vast dat het cordon bestaat, en misschien zelfs nog meer dan we ook maar kunnen vermoeden, en dat men ook in de pers tracht het VB in een slecht daglicht te stellen, ook al doet het de waarheid oneer aan, of dat bepaalde politici principieel weigeren in debat te gaan met VB'ers, maar daar ging mijn eerste reactie inderdaad niet over.

 
At 20/5/07 20:49, Blogger Vincent De Roeck said...

En natuurlijk maakt de Waalse afkeer van het VB een deelname van deze laatste aan de regering onmogelijk. Als je zoiets als "cordon sanitaire" wil omschrijven, is dat jullie goed recht, maar ik dacht niet dat ook de Waalse partijen het cordonakkoord van Jos Gijsels ondertekend hadden ...

 
At 20/5/07 20:59, Blogger David Vandenberghe said...

Vincent: ?? Het enige dat ik stel is dat je het te complex bekijkt, meer niet.

In alle geval kan en mag het VB niet depaneren...cordon Sanitaire. De Waalse partijen sluiten zich aan bij dat Cordon Sanitaire door hun afkeer. Zij vormen de extra levensverzekering van het Cordon, daarvoor hoef je het niet ondertekent te hebben.

Op federale niveau moet men NIET een meerderheid hebben in beide landsdelen, zoiets is wenselijk maar geen verplichting.

 
At 21/5/07 00:19, Anonymous Anoniem said...

Ik schaar me achter de uitspraak van Pieter Cleppe: "Wat een mentaliteit!".

De statistieken van Hoegin zijn toch duidelijk genoeg. Het VB is de eerste of de tweede grootste partij in Vlaanderen. Hoe is het dan in godsnaam mogelijk dat de "openbare omroep" ze buiten een politiek debat durven/kunnen houden?

Het feit dat er "afkeer" zou bestaan voor een partij in een ander landsdeel, of het feit dat de andere partijen een "cordon" aanhouden (want politieke competitie willen beperken), dat kunnen toch geen valabele argumenten zijn om 'political speech' te beknotten in een (vermeende?) democratie.

Stel u voor dat men in de VS figuren als Hillary Clinton of Obama buiten politieke TV debaten zou houden, omdat er "afkeer" zou bestaan voor de ene in vele 'rode' staten, of met het argument dat de andere toch nooit een meerderheid in het 'ganse land' zou kunnen bekomen!

Veronderstel even dat het VB een absolute meerderheid zou behalen in het Vlaamse landsgedeelte. Waar staat men dan men die "afkeer" in Wallonie en Brussel? Democratie betekent willen samenwerken en noodzakelijke compromissen sluiten, soms ook met degenen voor wie men "afkeer" voelt. Zo niet kan men democratie niet behouden, en het land misschien ook niet.

 
At 21/5/07 14:49, Blogger David Vandenberghe said...

Huybrechts: Natuurlijk is het cordon geen valabel argument, toch niet voor ons. Voor de rest van de 'democraten' wel...

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>